در مورد شورای تامین استان در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

با نظر شورای تامین استان اصفهان؛
بر اساس نظر شورای تامین استان اصفهان مدارس شهر اصفهان...
کد خبر: ۹۳۷۹۳۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶


نماینده استاندار تاکید کرد که استانداری و شورای تامین هیچ...
ورود زنان به ورزشگاه به استانداری تهران رفتند هشت روز... شورای تامین و استانداری می رسید ارگانی که به گفته... دختران روز گذشته به استانداری رفتند فراخوانی اعلام نکردند و... قصد تجمع هم نداشتند رفتند تا بتوانند نماینده استاندار را...
کد خبر: ۴۱۲۱۳۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۰۹


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv