فروش نسخه الکترونیک

برچسب: فروش نسخه الکترونیک
تأمین می شود نتیجه تمرکز بر عرضه و فروش نسخه...
رفت فروش الکترونیک نشریات بتواند طیف وسیعی از مخاطبان را... فروش مطبوعات که با افزایش جهشی قیمت ها و تشدید... کنترل بحران بود اما واقعیت آن است فروش به حدی... نسخه های کاغذی فاصله بگیرند و به سمت فروش ارزان...
کد خبر: ۹۰۷۹۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv