ظرفیت دیپلماسی

برچسب: ظرفیت دیپلماسی
تأثیر دیپلماسی در جلوگیری از افزایش تنش ایران و آمریکا؛
او و دولتش به ثبت برسد نه اینکه دستاورد دیپلماسی... آمریکا با دیپلماسی فعال و حضور پررنگ دیپلمات های ایرانی... اسلامی ایران این است که با دیپلماسی فعال توانسته ایم... آنها مذاکره کنند از دستاوردهای جدی دیپلماسی فعال ایران است...
کد خبر: ۹۰۰۰۲۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv