نیک نامی

برچسب: نیک نامی
گرایانه نیکخواهی نیکوکاری مهرورزی جوانمردی دادگرایی و ظلم ستیزی است... و تحلیل آن ها پرداخته می شود ۱ نیکخواهی و... نیکوکاری ستوده تر آن کس بود در جهان که نیکش... بوَد آشکار و نهان ستایش نیکی و نیکوکاری و نکوهش...
کد خبر: ۸۹۹۶۱۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۶


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv