ترکیه و عراق

برچسب: ترکیه و عراق
بارزانی:
...
... <span style="color:#991515"></span> ... ... ...
کد خبر: ۹۰۷۲۲۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱


...
<span style="color:#991515"></span> ... <span style="color:#991515"></span> ... &laquo &raquo ... &laquo &raquo ...
کد خبر: ۸۹۹۵۲۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۶


...
&lrm <span style="color:#991515"></span>&lrm ... ... &lrm ... ...
کد خبر: ۷۸۵۵۲۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۷


12 <span style="color:#991515"></span> ... ...
<span style="color:#991515"></span> ... 12 ... <span style="color:#991515"></span> ... <span style="color:#991515"></span> ...
کد خبر: ۷۸۵۵۲۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۷


...
<span style="color:#991515"></span> ... ... ... <span style="color:#991515"></span> ...
کد خبر: ۷۳۳۸۷۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۵


...
<span style="color:#991515"></span> ... <span style="color:#991515"></span> ... ... ...
کد خبر: ۷۳۳۶۱۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴


بر خلاف گزارش های منتشره در رسانه های ایرانی؛
<span style="color:#991515"></span> ... ... ... ...
<span style="color:#991515"></span>... ... ... ...
کد خبر: ۷۳۳۲۸۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۳


...
<span style="color:#991515"></span> ... ... ... <span style="color:#991515"></span> ...
کد خبر: ۷۳۰۴۸۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۵


<span style="color:#991515"></span> ... ... ...
<span style="color:#991515"></span> ... ... ... <span style="color:#991515"></span> ...
کد خبر: ۷۱۸۶۵۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۴


<span style="color:#991515"></span> ... ... ...
<span style="color:#991515"></span> ... ... ... -- ...
کد خبر: ۶۳۲۸۲۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۶


<span style="color:#991515"></span>... ... <span style="color:#991515"></span> ... ...
<span style="color:#991515"></span>... ... <span style="color:#991515"></span> ... <span style="color:#991515"></span> ...
کد خبر: ۵۵۷۵۶۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۹


<span style="color:#991515"></span> ... ... ...
<span style="color:#991515"></span> ... ... ... ...
کد خبر: ۵۳۱۹۸۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۴


<span style="color:#991515"></span>... ... ...
<span style="color:#991515"></span>... ... ... ...
کد خبر: ۵۳۰۵۲۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۸


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv