مسئولیت ضامن

برچسب: مسئولیت ضامن
دانستنی های حقوقی:
کسی به عهد خود وفا نکرد در پرداخت دین ضامن...
کسی به عهد خود وفا نکرد در پرداخت دین ضامن... و اهلیت یعنی شایستگی ضامن باید برای معامله اهلیت است... ضامن در عقد ضمان تعهد به دین مالیت مورد ضمان... عقد ضمان رضایت ضامن و مضمون له فایده اثر است...
کد خبر: ۸۹۸۷۵۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۳


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv