ضوابط اجرایی

برچسب: ضوابط اجرایی
براساس ماده ۴۰ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 وزارت...
کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی ضوابط اجرایی... اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398... کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد ضوابط اجرایی... سازمان برنامه و بودجه کشور ث- دستگاه اجرایی دستگاه¬ هایی...
کد خبر: ۸۹۳۸۴۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳


والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری بررسی ضوابط اجرایی قانون بودجه... تعدادی از مواد ضوابط بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پس...
کد خبر: ۸۹۱۷۹۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۵


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv