انتقال کازمندان

برچسب: انتقال کازمندان
هرگونه انتقال یا مأموریت به استثنای مأموریت روزانه به کلان... مبدا و مقصد به انجام انتقال حتی به کلان شهرها...
کد خبر: ۸۶۶۶۷۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv