رد مظالم

برچسب: رد مظالم
حسینیه تابناک؛
عدم رعایت حقوق دیگران دوقسم دارد یک قسم امور مالی... کند باید به آن شخص برگردانیم و توبه ما قبول... نمی شود تا این کار را بکنیم منظور از رد... مظالم اموالی از دیگران در دست انسان است که اگر...
کد خبر: ۸۵۳۷۱۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv