سید نور خدا

برچسب: سید نور خدا
«سید نور خدا» آسمانی شد
بپیوندند جانباز ۱۰۰ درصد سید نورخدا موسوی منفرد نزدیک ۱۰...
« سید نورخدا موسوی منفرد» شهید زنده ایران آسمانی شد... به گزارش مهر « سید نورخدا موسوی منفرد» شهید زنده... شهیدش بپیوندند جانباز ۱۰۰ درصد « سید نورخدا موسوی منفرد»... گرفت « نور خدا» نماد و نشانه بود نشانه ای...
کد خبر: ۸۴۹۶۶۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۶


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv