دسته سوم

برچسب: دسته سوم
ارث دسته سوم عمو عمه دایی و خاله ...
ارث دسته سوم عمو عمه دایی و خاله مسأله 2755... دسته سوم عمو و عمه و دایی و خاله و... برند زنجانی مسأله- طبقه سوم که همگی یک صنف هستند... می برند فاضل مسأله- طبقه سوم عبارتند از عمو و...
کد خبر: ۸۳۸۹۸۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv