ایسپا: میزان مشارکت در انتخابات تاکنون ۴۱ درصد است / احتمال تغییر ساختار مناظره سوم

ایسپا: میزان مشارکت در انتخابات تاکنون ۴۱ درصد است / احتمال تغییر ساختار مناظره سوم

سید احسان قاضی زاده هاشمی، عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از برگزاری جلسه برای تغییر در نحوه ساختاری مناظره سوم خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون، مقرر شد دولت در یک برنامه ضبط شده به مدت هشت دقیقه، به اظهارات نامزدهای انتخابات در جریان نخستین مناظره پاسخ داده و از عملکرد خود دفاع کند.