خرداد تمام شد، اما هنوز خبری از آیین‌نامه واردات خودرو نیست!/درگیری لفظی دبیر و پولادگر در مجمع کشتی

خرداد تمام شد، اما هنوز خبری از آیین‌نامه واردات خودرو نیست!/درگیری لفظی دبیر و پولادگر در مجمع کشتی

در حالی که مسئولان و پس از آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی وعده داده بودند تا پایان خرداد ماه، آیین‌نامه واردات خودرو نهایی خواهد شد، اکنون چند روزی هم از تیرماه گذشت اما هنوز خبری از اعلام آیین‌نامه واردات خودرو نیست؛ این در حالی است که تحقق وعده واردات خودرو در شهریور ماه محال است و با این شیوه به پاییز و زمستان هم نمی‌رسد.