بازدید 1748
سرپرست فدراسيون شنا خبر داد:
اگر من به جاي مديران تيم‌ها بودم و حتي اگر از جيبم هزينه مي‌كردم باز هم پولم را براي شناگران ايراني خرج مي‌كردم تا با اين كار كمكي هم به رشد شنا در كشور كرده باشم، البته مديران تيم‌ها مختارند كه هر طور كه مي‌خواهند پولشان را هزينه كنند.
کد خبر: ۷۹۴۱۸
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۸۸ - ۱۳:۰۰ 01 January 2010
سرپرست فدراسيون شنا گفت: شناي ايران در وضعيت مرگ و احتضار قرار دارد.

محمد آيت‌اللهي در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: وضعيت شنا در ايران مناسب نيست و بايد بيشتر از گذشته براي رشد اين ورزش تلاش كنيم، هم اكنون در كشور ما شناگري وجود ندارد كه بتواند در هفته 6 جلسه تمريني داشته باشد و ما فاصله زيادي با سطح اول شنا در دنيا داريم.


دور نخواهد بود روزي كه شنا كشور از اين وضعيت خارج شود

وي ادامه داد: بايد براي رشد شنا در كشور دامنه توجه فدراسيون را به كل كشور گسترش دهيم و با اعمال سياست‌هاي فدراسيون جديد، دور نخواهد بود روزي كه شنا كشور از اين وضعيت خارج شود.

آيت‌اللهي با بيان اينكه اعتقادي به تغيير مديريت در هيات‌هاي استان‌ها ندارم، خاطر نشان كرد: بايد هيات‌هاي استاني را تقويت كنيم تا شنا در كل كشور تقويت شود، قصد تغيير در راس هيات‌ها را ندارم زيرا كه اگر اين كار را انجام دهم اين شائبه پيش مي‌آيد كه براي راي آوردن در مجمع فدراسيون اين تغييرات را انجام مي‌دهم در حالي كه معتقدم انتخابات رييس فدراسيون بايد در محيطي آرام و به دور از تشنج و در شرايطي عادلانه برگزار شود تا هركس كه لياقت بيشتري براي خدمت به شنا كشور را دارد در اين سمت قرار گيرد.


احساس كنم وجود فردي براي شنا مضر است، بدون درنگ بركنارش خواهم كرد

وي افزود: قصد تغيير در هيات‌ها را ندارم، اما اگر تخلفي از كسي ببينم و يا احساس كنم كه وجود افرادي براي شنا كشور مضر است، لحظه‌اي درنگ نخواهم كرد و او را بركنار خواهم كرد.

آيت‌اللهي ادامه داد: پوشيدن رداي خدمت به شنا برايم بسيار با اهميت است و حتما كانديداي رياست فدراسيون خواهم شد، اما حاضر نيستم به واسطه اين امر براي حتي يك روز به شنا ضرري برسد.


باز كردن فضا براي حضور همه افراد توانمند اولويت اول كارم است

سرپرست فدراسيون شنا در خصوص سياست‌هايش در اين فدراسيون خاطرنشان كرد: اولويت اول كار من در فدراسيون شنا باز كردن فضا براي حضور تمامي كساني است كه توانايي و علاقه‌مندي كمك به شنا را دارند و تلاش خواهم كرد شرايطي را به وجود بياورم كه هر كس به ميزان زحمتي كه در شنا مي‌كشد از آن نفع ببرد.

وي افزود: معتقد به كار گروهي هستم و تلاش خواهم كرد كميته‌هاي فني قوي را در فدراسيون ايجاد كنم، ضمن اينكه توجه به پشتوانه‌سازي و رده‌هاي سني پايه نيز از اولويت‌هاي كارم در فدراسيون شنا خواهد بود.


هيچ رشته‌اي فرزند ناتني فدراسيون نيست

آيت‌اللهي با بيان اينكه به هر چهار رشته شنا، شيرجه، واترپلو و سينكورنايز به يك ديد نگاه خواهم كرد، تصريح كرد: اسم فدراسيون، ‌فدراسيون شنا، شيرجه، واترپلو و سينكورنايز است كه هيچ كدام از اين رشته‌ها فرزند ناتني فدراسيون نيستند و بايد به تك تك آن‌ها با يك ديد نگاه كرد و من به يك ميزان به آن‌ها اهميت خواهم داد.


كادر فني تيم ملي شنا تغيير نخواهد کرد
از مربيان خارجي به عنوان مشاور استفاده خواهيم كرد

سرپرست فدراسيون شنا در ادامه در خصوص وضعيت كادر فني تيم ملي شنا، به ايسنا گفت: كادر فني تيم ملي شنا با همين نفرات حاضر و با قدرت به كار خود ادامه خواهد داد، اما براي بالا بردن سطح علمي كادر فني از مربيان خارجي به عنوان مشاور استفاده خواهيم كرد كه به اين منظور با "كوترويچ"، مربي سابق تيم ملي شنا كه با دلخوري از ايران رفته بود صحبت شده است و او حاضر به همكاري دوباره با ما به عنوان مشاور كادر فني تيم ملي شده است.

آيت‌اللهي با اشاره به اهميت كار در رده‌هاي سني پايه خاطرنشان كرد: طبق برنامه‌ريزي فدراسيون براي اين رده‌ها در هر ماه 50 نفر به همراه مربيان خود از تمام كشور به اردوي تيم ملي دعوت مي‌شوند و به مدت 4 روز در اردو خواهند بود و توسط كادر فني تست خواهند شد تا بتوانيم بهترين استعدادهاي شنا كشور را پيدا كنيم.


نفع طرح واگذاري اماكن ورزشي را يك سري دلال بردند
طرح واگذاري مانند قفل و بندي برپاي شنا كشور بود

سرپرست فدراسيون شنا در پاسخ به سوالي در خصوص سياست اين فدراسيون در جهت توسعه استخرهاي قهرماني در كل كشور تصريح كرد: ساخت استخر در كشور در حيطه اختيارات سازمان تربيت بدني است و ما بايد ابتدا به فكر در اختيار گرفتن استخرهاي موجود در كشور باشيم.

وي افزود: طرح واگذاري اماكن ورزشي مانند قفل و بندي برپاي شنا كشور بود كه نفع آن را يكسري دلال بردند و سازمان تربيت بدني از اين كار سودي حاصلش نشد زيرا كه هم اكنون بايد با مبالغي بيشتر از آنچه اماكن ورزشي را به اجاره داده است آن‌ها را پس بگيرد.


نظم مهم‌ترين موضوع در برگزاري ليگ‌ها است
با تزريق هيجان، به بالا بردن كيفيت ليگ كمك كنيم

آيت‌اللهي همچنين در خصوص وضعيت ليگ‌برتر شنا كشور تصريح كرد: يكي از عواملي كه باعث رشد شنا شده و موتور محرك پشتوانه سازي براي تيم ملي خواهد بود ليگ است كه بايد به آن توجه ويژه داشت.

وي افزود: در برگزاري مسابقات ليگ نظم از مهم‌ترين موضوعات است و در كنار آن بايد تلاش كنيم با تزريق هيجان به آن به بالا بردن كيفيت ليگ كمك كنيم.

وي ادامه داد: تلاش مي‌كنيم با استفاده از كمك و همراهي رسانه‌ها و پوشش مناسب خبري مسابقات، علاقه‌مندان بيشتري را براي شركت در رقابت‌هاي ليگ جذب كنيم.


بضاعت شنا هميني است كه در ليگ ديده مي‌شود

سرپرست فدراسيون شنا كشور در خصوص سطح كيفي رقابت‌هاي ليگ‌برتر شنا نيز به ايسنا گفت: رقابت‌هاي ليگ برتر بالاترين سطح مسابقات شنا در كشور است و بضاعت ما هميني است كه در ليگ ديده مي‌شود كه هم اكنون هم در سطح خوبي است و نويد روزهاي خوبي را براي شنا كشور مي‌دهد.


استفاده از شناگران خارجي در ليگ شنا، دور ريختن پول دولت است
به جاي تبليغات و ايجاد هياهو بايد به فكر حفظ سرمايه‌هاي شنا كشور بود

آيت‌اللهي در پاسخ به سوالي در خصوص حضور شناگران خارجي در ليگ ايران، تصريح كرد: اعتقادي به استفاده از شناگران خارجي در ليگ برتر شنا ندارم و اين كار دور ريختن پول است، زماني كه ملي پوشان ما بدون تيم مانده‌اند به جاي اينكه به دنبال تبليغات و ايجاد هياهو باشيم، بايد به فكر حفظ سرمايه‌هاي شنا كشور بود.

وي افزود: اگر من به جاي مديران تيم‌ها بودم و حتي اگر از جيبم هزينه مي‌كردم باز هم پولم را براي شناگران ايراني خرج مي‌كردم تا با اين كار كمكي هم به رشد شنا در كشور كرده باشم، البته مديران تيم‌ها مختارند كه هر طور كه مي‌خواهند پولشان را هزينه كنند.

وي ادامه داد: در حال حاضر در ليگ‌برتر شنا هيچ تيمي به صورت خصوصي اداره نمي‌شود و آن‌هايي هم كه چنين ادعايي دارند باز هم از دولت و تربيت بدني كمك مي‌گيرند و بنابراين با استفاده از پول دولت اين كار اشتباهي است كه از شناگر خارجي استفاده كنيم و شناگر ملي پوش ايراني بدون تيم بماند.


آيين‌نامه رقابت‌هاي ليگ شنا بايد اصلاح شود

آيت‌اللهي با بيان اينكه آيين‌نامه رقابت‌هاي ليگ دچار مشكلاتي است، خاطرنشان كرد: دسته‌بندي شناگران و محدوديت استفاده از شناگران ملي پوش براي تيم‌ها يكي از مشكلات بزرگ آيين‌نامه رقابت‌هاي ليگ شنا است كه بايد اصلاح شود، پخش كردن شناگران درتيم‌ها راه خودش را دارد و روش فعلي اشتباه است و سعي خواهيم كرد كه براي ليگ سال بعد با استفاده از مشورت با تيم‌ها و خرد جمعي اين آيين نامه را اصلاح كنيم.


مشكلات موجود شنا ناشي از تصميمات فردي بوده است
اگر هدف تنها دادن رزومه باشد، نتيجه مي‌شود اتفاقي كه هم اكنون در ليگ مي‌افتد

وي ادامه داد: اين مشكلات ناشي از تصميمات فردي بوده است، بضاعت فكري جامعه شنا ايران بسيار بالاتر از اين‌هاست و ما مي‌توانيم با نظر جمع مشكلات ليگ را حل كنيم، ما بايد ابتدا ببينيم كه از ليگ چه مي‌خواهيم، اگر هدف ما تنها دادن رزومه باشد، نتيجه مي‌شود اتفاقي كه هم اكنون در ليگ مي‌افتد.
اشتراک گذاری
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
سیروس عسگری امام خمینی تعلیق فوتبال ایران اعتبارنامه نمایندگی آتش سوزی جنگل های زاگرس