بازدید 3649
نصرتی، رئیس مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم:
دکتر مسعود نصرتی، رئیس مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم و شهردار قزوین گفت: خوشبختانه دبیرخانه مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم در 6ماهه قبل موفق شده است تمامی 11بند قطعنامه اجلاس جهانی جاده ابریشم را با مشارکت تمام شهرهای عضو شروع کند.
کد خبر: ۶۸۶۷۰۴
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۷ 20 April 2017
دکتر مسعود نصرتی، رئیس مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم و شهردار قزوین گفت: خوشبختانه دبیرخانه مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم در 6ماهه قبل موفق شده است تمامی 11بند قطعنامه اجلاس جهانی جاده ابریشم را با مشارکت تمام شهرهای عضو شروع کند.
 
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم؛ نصرتی افزود: با شروع تمامی 11بند قطعنامه اجلاس جهانی جاده ابریشم، موفقیت‌هایی برای اهداف اقتصادی، فرهنگی و گردشگری با تشکیل کارگروه‌های تخصصی حاصل شده است.
وی بیان کرد: اکنون 39 شهر ایرانی و 24 شهر خارجی عضو مجمع و میزبان برنامه برای 3 سال متوالی ترکیه، افغانستان و ایتالیا خواهند بود.
 
شهردار قزوین گفت: در ابتدای بیانیه یازدهمین اجلاس جاده ابریشم آمده است، ما نمایندگان شهرهای محور تاریخی، فرهنگی و اقتصادی جاده ابریشم و نمایندگان مجمع شهروندان جهانی از گوشه و کنار جهان خود را پایبند به پارادایم اجلاس یازدهم (صلح و همزیستی مسالمت آمیز با مشارکت همه شهروندان به منظور تحقق توسعه پایدار در شهرها با بهره گیری از دیپلماسی شهری در مسیر هشت هزار کیلومتری جاده ابریشم) می‌دانیم و معتقدیم می توانیم در کلیه ابعاد کارکردی شهرها اعم از حمل ونقل، سکونت، فعالیت و اوقات فراغت با مهیا نمودن بستر ارتباطی تنگاتنگ و مستمر و در یک معادله هم افزا (سینرژیک) با یکدیگر محیط زندگی مان را به مکان و فضایی بهتر، زیباتر و سرزنده تر تبدیل نماییم. برای دستیابی به اهداف مورد انتظار از این اجلاس، بیانیه ذیل را مورد اجماع قرار دادیم تا از این بستر، دنیایمان را به مکانی با احساس رضایت فزاینده نزدیک نماییم.
وی گفت: بند یک این بیانیه "بر اساس پیام تأکید دبیرکل سازمان ملل متحد، شهرهای شرکت کننده موافقت کرده اند که تجارب خود را در زمینه کیفیت زندگی و تنظیم فرآیندهای ارتقاء آن در جهت اهداف توسعه پایدار تبادل نمایند." است.
رئیس مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم افزود: بند 2 این بیانیه "به استناد پیام رسمی ریاست سازمان برنامه اسکان بشر و تآکید بر تأسیس مجمع همبستگی جاده ابریشم برای تعامل با سازمان ملل متحد و در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار با موافقت شرکت کنندگان مجمع مذکور و عضویت شهرها و نهادها و سازمان ها و ... پس از احراز قرار گیری ایشان در مسیر توسط پایگاه پژوهشی، این مجمع تأسیس می گردد." است.
وی گفت: در بند 3 این بیانیه آمده است،"شهرهای شرکت کننده بر اساس ارائه ای که از گزارش برنامه شکوفایی شهری برنامه اسکان بشر ملل متحد صورت گرفت موافقت کردند که ساختاری مشخص برای الحاق شهرها به این برنامه جهانی توسط مجمع همبستگی شهرهای راه های ابریشم با همکاری بین برنامه اسکان بشر ملل متحد ، مجمع جهانی شهرهای اسلامی و بنیاد جهانی رهبران شهری تعیین و ارائه گردد."
 
نصرتی ادامه داد: بند چهار این بیانیه "تأکید بر مصوبه نشست سوم و چهارم آگوست 2016 اجلاس ژنو، در مقر سازمان ملل متحد مبنی بر ایجاد سازمان اقتصادی کشورهای راه ابریشم به عنوان یکی از برنامه های اقدام مصوب پایلوت بین المللی شکوفایی شهری، که این سازمان یک هولدینگ تجاری متعلق به شهرداری های مسیر است و سعی خواهد نمود با ایجاد جهش در گردش مالی شهرداری ها و با استفاده از فرصتهای بین المللی اجلاس راه ابریشم ضمن ایجاد امکانات ویژه برای شهرها، شهر را به عنوان یک شهر اقتصادی دارای ابتکار عمل در مقیاس بین المللی معرفی نماید." است.
 
وی بیان کرد: در بند 5 این بیانیه آمده است، "بی شک رشد و تعالی شهرهایمان در جایگاه کانون های جمعیتی متراکم و فشرده، ابتدا در درون ذهن هایمان شکل گرفته است و بازتاب آن در قالب رفتار و ارزش هایمان به نمایش درآمده و در بستر کالبد و محیط فیزیکی شهرهایمان تجسم و تبلور خواهد یافت و رشد و تعالی واقعی با اعتقاد به سرمایه های اقتصادی ، اجتماعی ، انسانی و نمادین استقرار خواهد یافت.".
وی به بند 6 این بیانیه اشاره و بیان کرد: "ما بر این باوریم که شهرهایمان متعلق به همه شهروندانش فارغ از جنسیت، نژاد، زبان، رنگ، ملیت و مذهب آنها است. به گونه ای که با احترام به تفاوت ها و تمایز ها و برخورداری متناسب و متوازن همه آنها ، می توانیم حاکمیت واژه مقدس و ستودنی (عدالت) را به نظاره بنشینیم به گونه ای که شهروندان شهرهایمان هویت خود را گره خورده به مکان زندگی و آبادانی آن را مستلزم مشارکت و ایفای نقش فعال، پویا و کارامد در اداره و مدیریت آن می دانند و ایمان دارند اقتصاد آنها ارتباط معنا دار، مستقیم و دوسویه با حیات اقتصادی شهرهایشان دارد." موضوع بند 6 این بیانیه است

نصرتی گفت: بند 7 این بیانیه "استراتژی توسعه ی شهرهای واقع در مسیر جاده ابریشم، افزایش قابلیت زندگی و قابلیت حرکت در شهر و میان شهرها می باشد و ثروت های مادی، فرهنگی و اقتصادی در شهرها پنهان شده است. بنابراین راه استفاده مطلوب از این ثروتها، اجرای بازآفرینی شهری است و شهرها شایسته ی توجه ویژه به حقوق انسانها به ویژه حقوق زنان و کودکان می باشند." است.
 
وی گفت: بند 8 این بیانیه نیز "معتقدیم نقش مهم، حیاتی و تاریخی راه ها و از جمله جاده ابریشم و در جایگاه تبادل و جا به جایی کالا، فرهنگ، سرمایه انسانی ، فن آوری و اندیشه ها در قرن بیست و یکم نه تنها کمرنگ نشده بلکه با توجه به رشد روز افزون جمعیت و لزوم تأمین نیاز و خواسته های شهروندان و دسترسی مطلوب آنها ، اهمیت جاده ها را صد چندان نموده است و با علم به اینکه با آغاز موج سوم تحولات زندگی بشری (عصر ارتباطات)، شکل و نقش جاده ها از ماهیت تبادل زمینی و دریایی، در یک شبکه جهانی و فضای جریان نمود و عینیت یافته است. می توانیم با درک و فهم درست و صحیحی از تحولات و کارکردها و ایجاد مجامع و همگرایی های منطقه ای با رصد نمودن روندهای جهانی، انتقال دانش، علم، فناوری، محصولات و در نهایت آسایش و آرامش به منظور تأمین کیفیت زندگی در حال شکوفایی را در بستر ها و شیوه های جدید مهیا نماییم." است.
وی "امنیت به عنوان مقوله ای مهم و پیش شرط سرمایه گذاری برای احیای مسیر ابریشم است و ضروری است که باید در این زمینه تلاش کرد. ما بر این باوریم که مقوله امنیت وابسته به همزیستی مسالمت آمیز و فهم و درک مشترک و احترام به تفاوت ها و تمایزهاست. تحقق امنیت به تنهایی از ناحیه مدیران شهری و سیاستمداران تأمین نخواهد شد و شهروندان ایفاگر نقش خواهند بود و همگی باور داریم با استقرار صلح و همزیستی مسالمت آمیز، منافع مشترک برای همگان به ارمغان آورده خواهد شد."، "همگی حاضرین خود را متعهد می دانند که با برنامه ریزی بهینه جهت تحقق مواردی شامل برگزاری جشنواره ها، سمینار های مشترک، تأسیس نهادهای مشارکتی پژوهشی و آموزشی با مشارکت شهرهای در مسیر جاده ابریشم اقدامات لازم معمول نمایند." و " پیرو تفاهم نامه شهرداری قزوین و سازمان WCO در تاریخ 10 ماه می 2015 که قزوین رسماً به عنوان مرکز شهروندان جهانی جاده ابریشم SRCWC معرفی گردیده، شرکت کنندگان در این اجلاس توافق می نمایند که کاروانسرای سعدالسلطنه را نیز به عنوان بزرگترین مجموعه تاریخی راه ابریشم و مقصد ویژه گردشگری به رسمیت بشناسند." را از بندهای 9، 10 و 11 این بیانیه عنوان کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
ال پالیتو محمد باقر قالیباف علی نیکزاد مجلس یازدهم دریای کارائیب قتل رومینا اشرفی