بلیط پرواز عیدت رو با کمترین قیمت بخر
      
9239بازدید
کد خبر: ۵۸۴۱۰۴
تاریخ انتشار: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۱:۴۸ 27 April 2016

اساسنامۀ جدید فيفا نسخۀ 2016

 

تعاریف

کلمات ذيل داراي معاني زیر مي‌باشند :

1- فيفا : " فدراسيون بين‌المللي فوتبال

2- فدراسيون :  فدراسيون فوتبالی که از سوي فیفا به این عنوان پذیرفته شده است. فدراسیون عضو فیفا محسوب شده مگر آنکه معنای مغایری از این متن استنباط شود؛

3- ليگ : سازماني است که وابسته به فدراسيون است ؛

4- اتحادیه های انگلیسی: 4 اتحادیه در پادشاهی متحد اتحادیه انگلیس، اتحادیۀ فوتبال اسکاتلند، اتحادیۀ فوتبال ولز و اتحادیۀ فوتبال ایرلند ( ایرلند شمالی)؛

5- IFAB  : انجمن  بين‌المللي  فوتبال (مسئول قانونگذاري فوتبال)؛

6- کشور: دولتی مستقل که توسط جامعۀ بین المللی به رسمیت شناخته شده است؛

7- كنفدراسيون : گروهي از فدراسيون متعلق به يك قاره ( يا يك منطقه جغرافيايي همسان ) كه از سوي فيفا به رسميت شناخته مي‌شوند؛

8- كنگره ( مجمع عمومي ) : برترين نهاد  و نهاد قانونگذاری فیفا؛

9- شورا: نهاد اجرایی استراتژیک و نظارتی فیفا؛

10- دفتر شورا: دفتر شورا که در مادۀ 37 همین اساسنامه توصیف شده است؛

11- مقررات بازی: مقررات بازی فوتبال که توسط IFAB و مطابق با مادۀ 7 همین اساسنامه وضع شده است؛

12- فدراسیون عضو: فدراسیونی که به عنوان عضو فیفا توسط کنگره پذیرفته شده است؛

13- مقام رسمي : هر عضو  از جمله اعضای شورا ، عضو كميته‌ ،  داور و کمک داور، مربي، تعلیم دهنده و هر فرد دیگری که مسئول امور فنی، پزشکی و اداری در فيفا ، كنفدراسيون‌ ، فدراسيون ، ليگ‌ یا یک باشگاه و همچنین سایر افرادی که ملزم به تبعیت از اساسنامۀ فیفا  هستند ( به استثنای بازیکنان و واسطه های نقل و انتقالات)؛

14- باشگاه : یک  عضو يك فدراسيون ( که خود عضو فیفا هست) یا عضویک لیگ که از طرف یک فدراسیون به رسمیت شناخته شده و حداقل یک تیم در مسابقات آن شرکت داده است؛

15- بازيكن : بازيكنان فوتبال كه توسط فدراسيون دارای مجوز است؛

16- فوتبال : بازي سازماندهي شده مطابق " مقررات بازي " و تحت نظارت فيفا، کنفدراسیون و/ یا فدراسیون عضو؛

17- مسابقات رسمی: مسابقاتی برای تیم های ملی که توسط فیفا یا هر کنفدراسیونی سازماندهی می شود؛

18- ذینفعان:یک شخص، موسسه یا سازمانی که عضو یک فدراسیون و/یا نهاد فیفا نبوده اما منافع یا علائقی در اقدامات فیفا داشته که ممکن است متأثر از اقدامات، اهداف و سیاست های فیفا باشد و به طور خاص شامل باشگاه ها، بازیکنان، مربیان و لیگ های حرفه ای می شود.

 

توجه : عباراتي كه به افراد حقيقي اشاره دارند براي هر دو جنسيت ( زنان ومردان ) كاربرد دارد.

 هر کلمۀ مفرد برای جمع هم بکار برده می شود و بالعکس.

 

اول.  مقررات كلي

 

1: نام ، اداره مركزي

1.         فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) نهادی است که در بخش تجاری کانتون زوریخ و مطابق با مادۀ 60 از قانون مدنی سوئیس به ثبت رسیده است.  

2.      مقر فیفا در زوریخ ( سوئیس) قرار داشته و تنها با تصویب کنگره ممکن است به مکان دیگری انتقال یابد.

 

2: اهداف

اهداف فيفا عبارتند از :

الف. ارتقای دائم بازي فوتبال و پيشبرد آن در جهان در پرتو يكپارچگي ، آموزش و تعالي ارزشهاي فرهنگي و انساني آن بخصوص از طريق جوانان و برنامه هاي توسعه اي آنان؛

ب‌.   سازماندهي مسابقات بين المللي مربوط به خود؛

ت‌.   تنظيم ضوابط و مقررات حاکم بر بازی فوتبال و امور مرتبط و تضمين اجراي آن؛

ث‌.  کنترل بر برگزاری هر گونه مسابقات فوتبال از راه برداشتن گام هاي مقتضي در جلوگيري از نقض اساسنامه، مقررات يا تصميمات فيفا يا قوانين بازي،

ج‌.     تلاش نموده تا اطمینان یابد که بازی فوتبال در دسترس تمام کسانی است که مایلند در آن شرکت کنند صرفنظر از جنسیت یا سن آنها؛

د‌.       ترویج و توسعۀ فوتبال زنان و حضور کامل زنان در تمامی سطوح مدیریتی فوتبال، و

ه‌.    ترویج یکپارچگی، اخلاق و بازی جوانمردانه به منظور ممانعت از همه شيوه ها و روش ها نظیر فساد، دوپینگ یا تغییر نتایج كه مي تواند تماميت مسابقات، رقابتها، بازیکنان، مقامات رسمی و فدراسیون های عضو را به مخاطره افكنده يا موجب سوء استفاده از مسابقات فوتبال شود.

3 : حقوق بشر

فیفا متعهد است که حقوق شناخته شدۀ بین المللی بشر را محترم شمرده و تلاش نماید که حفاظت از اینگونه حقوق را ترویج نماید.

4: عدم تبعيض نژادي، تساوی جنسیتی و موضع گيري در برابر آن

تبعيض قائل شدن به هر شكلي عليه كشوري ، فردي حقيقي يا گروهي از افراد با در نظر گرفتن اصليت نژادي، جنسي، معلولیتی،گويشي، مذهبي، سياسي يا دلايل ديگر به شدت ممنوع مي باشد و از طريق اخراج يا تعليق قابل مجازات است.

5: ارتقای روابط صميمانه

1. فيفا مي باید روابط دوستانه را بهبود ببخشد:

الف. روابط مابين و در میان اعضا، كنفدراسيون ها، باشگاهها، مقامات رسمي و بازيكنان. هر فرد يا سازماني كه در جريان بازي فوتبال قراردارد متعهد به رعايت اساسنامه ، مقررات و اصول بازي جوانمردانه است.

ب. در جامعه به خاطر اهداف بشر دوستانه.

2. فيفا بايد راه های  نهادینه شده  را پيش بيني كند تا به حل هر گونه اختلافي بپردازد كه احتمال بروز آن مابين و میان اعضا، كنفدراسيون ها، باشگاه ها، مقامات رسمي و بازيكنان وجود خواهد داشت .

6: بازيكنان

شورا  بايد وضعيت بازيكنان و شرايط مربوط به انتقال آنها و همچنین مسائل مربوطه به ویژه تشویق باشگاه ها به آموزش بازیکنان  و حمایت از تیم های ملی را در شکل مقرراتی خاص هر زمان تنظيم کند.

7: قوانين بازي

1.   هر يك از اعضای فيفا می بايد مطابق با قوانين بازي كه از سوي انجمن بين‌المللي  فوتبال(IFAB) تصویب شده، بازي کنند. مقررات بازي را تنها انجمن بين‌المللي فوتبال (IFAB) مي تواند وضع نموده يا آنرا اصلاح کند.

2.    انجمن بين‌المللي فوتبال متشكل از هشت عضو بوده كه چهار عضو توسط فيفا و چهار عضو ديگر از سوي فدراسيون هاي بريتانيایی تعيين مي شوند.

3.      وظايف و مسئوليت هاي انجمن بين‌المللي فوتبال در مقررات خاصي پیش بینی شده است.

4.     هريك از اعضای فيفا بايد طبق مقررات بازي فوتسال كه از سوي شورای فيفا تصویب شده، بازي کند.

5.     هريك از اعضای فيفا بايد طبق مقررات بازي فوتبال ساحلی كه از سوي شورای فيفا تصویب شده، بازي کند.

8: رفتار نهادها، مقامات رسمي و دیگران

1.   تمامی نهادها و مقامات رسمي بايد اساسنامه، مقررات، تصميمات و مجموعه مقررات اخلاقي فيفا را در فعاليت هاي خود رعايت کنند.

2.   نهادهای اجرايي فدراسيون های عضو ممكن است تحت شرايط استثنايي توسط شورا با مشورت كنفدراسيون مربوطه از مقام خود بركنار گشته و جايگزين آنها براي مدت مشخصي كميته عادي سازي مي شود.

3.   هر شخص و سازمان مرتبط با فوتبال موظف به رعایت اساسنامه و مقررات فیفا و همچنین اصول بازی جوانمردانه می باشد.

9: زبانهاي رسمي

1.   انگليسي ، اسپانيايي ، فرانسه و آلماني زبانهاي رسمي فيفا را تشكيل مي دهند . براي مكاتبات رسمی، يادداشت ها و اعلاميه ها زبان انگليسي زبان رسمي خواهد بود.

2.      اعضا نسبت به ترجمه ها به زبان خودشان مسئول خواهند بود.

3.   انگليسي، اسپانيايي، فرانسوي، آلماني، روسي، عربي و پرتغالي از جمله زبانهاي رسمي در كنگره خواهند بود. مترجمان واجد شرايط بايد به اين زبانها ترجمه نمايند. نمايندگان مي توانند به زبان مادري خود در صورتي صحبت كنند كه از ترجمه درست به يكي از زبانهاي رسمي كنگره توسط مترجمي واجد شرايط اطمينان داشته باشد.

4.   اساسنامه، مقررات حاکم بر اجرای اساسنامه، دستورات قابل اجرای كنگره و تصميمات و اعلانات فيفا مي بايد به چهار زبان رسمي باشند. در صورت وجود تعارض در جمله بندی، نسخۀ انگليسي معتبر مي باشد .

دوم.  عضويت

10: پذيرش، تعليق و اخراج

کنگره می تواند نسبت به پذيرش، تعليق و اخراج تنها بر اساس توصیۀ شورا،تصميم گیری کند.

11: پذيرش

1.   هر فدراسيونی كه مسئول سازماندهي و اداره ورزش فوتبال در كشور متبوع خود می باشد،       مي تواند به عضويت فيفا در آيد. با این سابقه ، اطلاق واژۀ "كشور" به حكومت مستقلی كه از سوي مجامع بين المللي به رسميت شناخته، اشاره دارد.  با در نظر گرفتن پاراگراف 5 و 6  زير ، از هر كشور تنها يك فدراسيون فوتبال مي تواند برسمیت شناخته شود.

2.   عضويت تنها در صورتی مجاز می باشد که فدراسیون  در حال حاضرعضو يك كنفدراسيون  باشد. شورا مقرراتی در مورد روند پذیرش وضع خواهد نمود.

3.   هر فدراسيون فوتبال كه خواهان عضويت در فيفا مي باشد بايد درخواست کتبی خود را به دبيرخانه كل فيفا ارسال نمايد.

4.   اساسنامۀ معتبر قانوني فدراسيون فوتبال خواهان عضويت بايد به پيوست درخواست عضويت ارسال شود  و می بایست دربردارنده مقررات الزام آور ذیل باشد:

الف. رعایت کامل اساسنامه ، مقررات و تصمیمات فيفا و كنفدراسيون مربوطه؛

ب‌.   پيروي همه جانبه از قوانين جاری بازي فوتبال؛

ج‌.     برسمیت شناختن ديوان داوري ورزش بنحوی که در همین اساسنامه  مشخص شده است.

5.  هر يك از چهار فدراسیون فوتبال بریتانیا به عنوان يك عضو مستقل فيفا به رسميت شناخته        مي شوند.

6. فدراسيون فوتبال در منطقه ای كه هنوز به استقلال نرسيده است با مجوز فدراسيون فوتبال كشوری که بدان وابسته می باشد همچنین مي تواند درخواست عضويت در فيفا نمايد.

7. اين ماده تاثيري بر وضعيت اعضاي فعلي فيفا نخواهد داشت.

12:   تقاضا و مراحل درخواست

1-  شورا می تواند پذیرش یا عدم پذیرش  یک فدراسیون را از كنگره درخواست نماید. فدراسيون مي تواند دلايل خود براي عضويت را به کنگره ذكر نمايد.

2-  عضو جديد به محض پذيرش از تمام حقوق و تكاليف عضویت برخوردار ميگردد. بمحض پذيرش نمايندگان فدراسيون مذكور حق رأي و انتخاب شدن در نشست هاي فيفا را دارا     مي شوند.

13:  حقوق اعضا

1.     اعضا از حقوق ذيل برخوردارند :

الف.  شركت در كنگره؛

ب‌.   ارائه پيشنهادات جهت طرح در دستور جلسه كنگره؛

ج‌.     معرفي كانديداها جهت رياست فيفا و شورا؛

د‌.       حضور در رأی گیری در انتخابات فیفا مطابق با مقررات مدیریتی فیفا؛

ه.    شركت در رقابت هاي سازماندهی شده توسط فيفا؛

و.   شركت در برنامه هاي کمکی و توسعه فيفا و

ز.   بهره مندشدن از ديگر حقوقي كه ناشی از اين اساسنامه و ديگر مقررات مي باشد.

 

2. اعمال اين حقوق تابع سایر مقررات مندرج در اين اساسنامه و ديگر مقررات قابل اجرا          مي باشد.

14:  تکالیف اعضا

اعضا دارای تکالیف ذيل مي باشند:

الف. رعایت کامل و همیشگی اساسنامه، مقررات ، دستورات و تصميمات نهادهای قانونگذاري و اجرايي فيفا  همچنين تصميمات ديوان داوري ورزش  (CAS) كه در مرحلۀ تجدید نظر بر اساس پاراگراف 1 مادۀ 57  اساسنامه فيفا اتخاذ مي شوند.

ب.  شركت در رقابت هایي که توسط فيفا سازماندهی شده است؛

ج. پرداخت حق عضويت توسط آنها؛

د.  الزام تمامی اعضای خود به رعایت اساسنامه، مقررات، دستورالعمل ها و تصميمات ارکان فيفا؛

ه. تاسيس كميته داوري که مستقيما وابسته به عضو باشد؛

و. احترام به قوانين بازي فوتبال؛

ز. ادارۀ امور خود به طور مستقل و حصول اطمينان از اينكه فعالیت آنها تحت تاثير هيچ شخص ثالثي نمي باشد با رعایت مادۀ 19 از این اساسنامه؛

ح. رعایت كامل از ديگر تكاليفي كه از اين  اساسنامه و سایر مقررات ناشی شده است.

 

2. تخطي از تکالیف فوق الذکر توسط هر يك از اعضا ممکن است به اعمال مجازات های پیش بینی شده در اين اساسنامه شود.

3. تخلف از پاراگراف1 بند (ز) ‌نيز ممکن است منجر به اعمال مجازاتها شود حتي اگر نفوذ طرف سوم ناشی از قصور عضو مربوطه نباشد. هر فدراسیون عضو نسبت به تمامی رفتارهای نهادهای وابسته به خود که ناشی از قصور کلی یا سوءرفتار عامدانۀ اعضای خود بوده در قبال فیفا مسئول است.

 

15: اساسنامۀ فدراسیون های عضو

اساسنامۀ فدراسیون ها باید  اصول مدیریتی مناسب را رعایت کرده و  به طور خاص ، حداقل، باید دربردارندۀ مقررات مربوط به مسائل زیر باشد:
الف. بی طرفی در امور سیاسی و مذهبی؛
ب.  منع کلیۀ اشکال تبعیض؛
ج. مستقل بودن و جلوگیری از هر نوع دخالت سیاسی؛
د.  اطمینان حاصل شود که نهادهای قضایی مستقل هستند (تفکیک قوا)؛
ه. همۀ ذینفعان مرتبط باید نسبت به احترام به قوانین بازی، اصول وفاداری، صداقت، ورزشکاری و بازی جوانمردانه و همچنین قوانین، مقررات و تصمیمات فیفا باید با  کنفدراسیون مربوطۀ توافق داشته باشند؛
و.  همۀ ذینفعان مربوطه باید صلاحیت قضایی و اقتدار
CAS و اولویت دادن به داوری به عنوان یک وسیله حل اختلاف را به رسمیت بشناسند؛
ز. فدراسیون های عضو برای تنظیم امور مربوط به داوری، مبارزه با دوپینگ، ثبت نام از بازیکنان، صدور مجوز باشگاهی، وضع اقدامات انضباطی، از جمله برای سوء رفتار اخلاقی  واتخاذ اقدامات مورد نیاز برای حفاظت از یکپارچگی مسابقات ازمسئولیت اصلی برخوردارند؛
ح. توصیف نهادهای  تصمیم گیر و صلاحیت آنها؛
ط. جلوگیری از تضاد منافع در تصمیم گیری؛
ی.  نهادهای قانونگذاری باید مطابق با اصول دموکراسی نمایندگی و با توجه به اهمیت برابری جنسیتی در فوتبال باید تشکیل شوند؛ و

ک.  ممیزی سالانه مستقل از حساب های مالی.

16: تعلیق

1.    كنگره ممکن است که یک فدراسیون عضو را تنها براساس درخواست شورا تعلیق کند. با اين وجود، شورا، بدون رأی کنگره ممکن است یک فدراسیون را در صورت تخطي جدي و مكرر از تعهدات ناشی از عضویتش با اثر فوری تعلیق کند. حكم تعليق مصوب کنگره، تا كنگرۀ بعدي پا برجا مي‌ماند مگر اينكه شورا چنین تعلیقی را قبل از آن را در اين فاصله لغو نمايد.

2.   تعليق فدراسیون عضو در كنگره، نیازمندآرای اکثریت سه- چهارم فدراسیون های حاضر دارای حق رأی می باشد. تعلیق فدراسیون عضو توسط کنگره یا شورا، باید در نشست بعدی کنگره با اکثریت سه- چهارم فدراسیون های حاضر دارای حق رأی به تصویب برسد. در صورت  عدم تائید، تعلیق خود به خود لغو خواهد شد.

3.    عضو تعليقي حقوق ناشی از عضویت خود را نمی تواند اعمال کند. ساير اعضا به هيچ عنوان نمي‌توانند  مراودات ورزشی با  عضو تعليقي برقرار نمايند . كميته انضباطي مي تواند مجازات های بيشتري را وضع نمايد.

4.   اعضايي كه در يك دوره چهار ساله متوالي در حداقل 2 رقابت از مسابقات فيفا شركت ننمايند از حق رأي در كنگره تا زمان ایفای تمام تعهداتشان در اين رابطه محروم هستند.

17: اخراج

1.     كنگره ممکن است تنها با درخواست شورا یک فدراسیون عضو را اخراج کند اگر:

الف. قصور در انجام تعهدات مالي خویش به فيفا؛ یا

ب.  تخلف جدي از اساسنامه، مقررات، تصميمات يا مجموعه مقررات اخلاقي فيفا؛ یا

ج.  از دست دادن وضعیت فدراسيونی که فدراسیون فوتبال کشور خود را نمایندگی         می کند.

2.   براي اعتبار حكم اخراج  یک فدراسیون عضو حضوراكثريت مطلق (بیش از 50%)  اعضا که داری حق رأي در کنگره هستند،  ضروري است و درخواست اخراج باید توسط سه چهارم(4/3)  اكثريت آرا ماخوذه به تصويب ‌رسد.

18: استعفا

1.   عضو فيفا ممکن است استعفا داده که  این استعفا تا پايان سال تقويمي موثر نخواهد بود. اعلام استعفا  بايد تا شش ماه مانده به پايان سال تقويمي به  وسیله پست سفارشی به دبير كل ارسال شود.

2.   استعفای عضوي كه مایل  به استعفا است، مادامی که تعهدات مالي خود نسبت به فيفا و ديگر اعضا را انجام نداده، معتبر نیست

19: استقلال اعضا و نهاد های آن ها

1.     هر يك از اعضا بايد در ادارۀ امور خود مستقل بوده و تحت تأثير غیر ضروری هيچ نهاد يا شخص سومي قرار نگيرد.

2.   نهادهای اعضا بايد در فدراسيون كشور متبوع خود  انتخاب یا منصوب شده باشند. اساسنامه هر فدراسيون فوتبال بايد در بردارنده روندی دمکراتیک باشد كه استقلال كامل انتخاب يا انتصاب افراد زير مجموعه عضو را تضمين کند.

3.   هر يك از ارکان  عضو كه با رعايت كامل شرايط بند 2 انتخاب يا انتصاب نشده‌اند، حتي با سمت موقت از سوي فيفا به رسميت شناخته نخواهند شد.

4.    تصميمات اتخاذ شده از سوي ارکان اعضاء كه با رعایت بند 2 انتخاب یا منصوب نشده اند از سوي فيفا فاقد اعتبار و ارزش مي‌باشند .

20: وضعيت باشگاه ها، ليگ‌ها و ساير گروه‌هاي باشگاه ها

1.   باشگاه ها، ليگ ها يا هر گروه ديگر وابسته به عضوی از فيفا، بايد از سوي عضو مورد نظر به رسميت شناخته شده و تابع آن باشد . اساسنامۀ عضو فيفا بايد حدود اختيارات و حقوق و تكاليف اين گروه‌ها را به طور روشن و دقيق برشمرده باشد. اساسنامه و مقررات اين گروه ها توسط فدراسیون عضو تصويب خواهد شد.

2.   هر عضو باید اطمینان یابد که باشگاه هاي وابسته به عضو در کلیه موضوعات  مرتبط با عضویت با استقلال و عدم دخالت نيروي بيروني کلیه تصميمات را اتخاذ نمایند.  این تکلیف صرف نظر ازساختار حقوقي باشگاه وابسته بايد اعمال گردد. در هر حال، عضو باید اطمینان یابد که هیچ شخص حقيقي یا حقوقي (از جمله شركت هاي سرمايه گذار و شركت هاي فرعی) نبايد به هر طریقی ( به طور خاص، از طریق اکثریت سهامداران، اکثریت دارای حق رأی، اکثریت اعضای هیأت مدیره یا به هر شکل وابستگی یا کنترل اقتصادی) در بيش از يك باشگاه اعمال کنترل نمایند، هر زمان که این  موضوع  بتواندیکپارچگی مسابقه يا رقابتي را در معرض خطر قرار دهد.

سوم.  رئيس افتخاري، نايب رئيس افتخاري و عضو افتخاري

21: رئيس افتخاري، نايب رئيس افتخاري و عضو افتخاري

1.   کنگره ممکن است که  به هر عضو سابق شورا فيفا كه خدمات ارزشمندي به دنياي فوتبال نموده باشد،  عناوين رئيس افتخاري، نايب رئيس يا عضو افتخاري اعطاء کند.

2.     ممکن است که شورا اعضاي شايسته دريافت اين عناوين را معرفي کند.

3.   رئيس افتخاري، نايب رئيس افتخاري و عضو افتخاري  ممکن است که در جلسات كنگره شركت نمایند. آنها ممکن است که در مباحثات شرکت کرده اما نمی توانند که رأی دهند.

 چهارم.  کنفدراسیون ها

22: كنفدراسيون ها

1.   اعضایي که متعلق یه یک قاره هستند،کنفدراسیون های  زير را تشکیل داده که توسط فیفا برسمیت شناخته شده است:

الف.  كنفدراسيون  آمريكاي جنوبي فوتبال                                                 CONMEBOL

      ب.  كنفدراسيون فوتبال آسيا                                                                     AFC 

     ج.  اتحادیه فدراسيون های فوتبال اروپا                                                     UEFA

     د. كنفدراسيون آفريقایی فوتبال                                                                              CAF

     ه. كنفدراسيون فوتبال آمريكاي شمالي و مركزي و فدراسيون كارائيب     CONACAF

    و. کنفدراسيون فوتبال اقيانوسيه                                                                    OFC

به رسمیت شناختن هر کنفدراسیون توسط فیفا، منجر به احترام متقابل هر یک در چارچوب سازمانی مربوطه در حوزۀ صلاحیتی است که توسط این اساسنامه پیش بینی شده است.

2.   در شرايط استثنائي ممکن است که فيفا به کنفدراسیونی اجازه دهد که به فدراسيونی که از لحاظ جغرافیایی به قارۀ دیگری متعلق بوده و به كنفدراسيون آن قاره وابسته نمی باشد، عضویت اعطا کند. نظر کنفدراسیونی که از لحاظ جغرافیایی مرتبط بوده در اینخصوص باید کسب گردد.

3.      هر كنفدراسيونی از حقوق و تكاليف زير برخوردار می باشند :

الف.  موافقت و اجرای کامل اساسنامه، مقررات و تصميمات فيفا؛

ب. همکاری نزدیک با فيفا در هر زمینه به منظور دستيابي به اهداف مذکور در ماده 2 و سازماندهي رقابت‌هاي بين المللي؛

ج.  تدارك و سازماندهي رقابت‌هاي بين باشگاهي خود طبق تقويم بازيهاي بين‌المللي؛

د.  تدارك و سازماندهي تمامی رقابت‌هاي بين‌المللي طبق تقويم بازيهاي بين المللي؛

ه.  حصول اطمينان از اینکه ليگ هاي بين‌المللي یا گروه‌هاي  مشابه ديگري از باشگاه‌ها بدون موافقت و رضایت  فيفا، شکل نگیرد.

 و. بنابر تقاضاي فيفا، به فدراسيون‌هاي متقاضی عضويت وضعیت  عضو موقت را اعطا نماید.  این وضعیت به فدراسیون حق شركت در رقابت‌هاي كنفدراسيون و حضور در جلسات کنفرانس را خواهد داد.

ساير حقوق و تعهدات عضو موقت بوسیله اساسنامه و مقررات كنفدراسيون مربوطه تنظیم خواهد شد . اعضاي موقت امكان شركت در رقابت‌هاي نهایي فيفا را ندارند.

ز.  پرورش ارتباطات و همكاري پويا و سازنده با فيفا براي بهبود بازی فوتبال از طریق جلسات مشاوره‌اي و مذاکره وحل وفصل مشكلات مرتبط با علایق كنفدراسيون‌ها و فيفا؛

ح. اطمينان يافتن از آنکه نمايندگان منصوب در ارکان فيفا يا منتخب شورا عملكردی توأم با احترام متقابل، اتفاق نظر، قدرداني و جوانمردي و بر اساس این اساسنامه و سایر مقررات تصویب شدۀ فیفا خواهند داشت؛

ط.  ايجاد كميته هایي که با کمیته های مشابه در فيفا عملكردي نزدیک دارند؛

ی.  در موارد استثنایی، با موافقت فيفا  مجوز شركت در رقابت هاي سازمان یافته به یک فدراسیون از كنفدراسيونی دیگر ( يا باشگاه متعلق به آن  فدراسیون ) اعطا کند؛

ک.  با همكاري متقابل فيفا  اتخاذ اعمالی که برای رشد فوتبال در قاره مربوطه ضروری بنظر می رسد نظیر ترتیب برنامه‌هاي توسعه،  دوره ها، كنفرانس‌ها و غيره،

ل. ايجاد ارکان لازم جهت انجام وظایف بر عهده؛ و

 م.  تخصيص بوجه لازم جهت انجام وظايف مربوطه؛

4.   شورا مي تواند وظايف و اختيارات ديگري را به یک یا دو (یا تمامی) كنفدراسيون‌ها به وسیلۀ توافقی یا این کنفدراسیون یا کنفدراسیون ها تفويض کند.

5.     قوانين و مقررات كنفدراسيون، هر زمان که بازنگری می شود، جهت تصويب به فيفا تقديم شود.

23: اساسنامۀ کنفدراسیون ها

اساسنامۀ کنفدراسیون ها باید  اصول مدیریتی مناسب را رعایت کرده و  به طور خاص ، حداقل، باید دربردارندۀ مقررات مربوط به مسائل زیر باشد:
الف. بی طرفی در امور سیاسی و مذهبی؛
ب.  منع کلیۀ اشکال تبعیض؛
ج. مستقل بودن و جلوگیری از هر نوع دخالت سیاسی؛
د.  اطمینان حاصل شود که نهادهای قضایی مستقل هستند (تفکیک قوا)؛
ه. همۀ ذینفعان مرتبط باید نسبت به احترام به قوانین بازی، اصول وفاداری، صداقت، ورزشکاری و بازی جوانمردانه و همچنین قوانین، مقررات و تصمیمات فیفا و مربوطۀ کنفدراسیون باید توافق داشته باشند؛
و.  همۀ ذینفعان مربوطه باید صلاحیت قضایی و اقتدار
CAS و اولویت دادن به داوری به عنوان یک وسیله حل اختلاف را به رسمیت بشناسند؛
ز. تنظیم امور مربوط به داوری، مبارزه با دوپینگ، ثبت نام از بازیکنان، صدور مجوز باشگاهی، تحمیل اقدامات انضباطی، از جمله برای سوء رفتار اخلاقی  واتخاذ اقدامات مورد نیاز برای حفاظت از یکپارچگی مسابقات ازمسئولیت اصلی برخوردارند؛
ح. توصیف نهادهای  تصمیم گیر و صلاحیت آنها؛
ط. جلوگیری از تضاد منافع در تصمیم گیری؛
ی.  نهادهای قانونگذاری باید مطابق با اصول دموکراسی نمایندگی و با توجه به اهمیت برابری جنسیتی در فوتبال باید تشکیل شوند؛ و

ک.  ممیزی سالانه مستقل از حساب های مالی.

پنجم . ارکان

24:  نهاد ها

1.     كنگره نهاد عالي و قانونگذار است.

2.     شورا نهاد استراتژیک و نظارتی است.

3.     دبيرخانۀ که نهاد اجرایي، عملیاتی و اداری است.

4.   كميته‌هاي ثابت و ويژه که به شورا و دبیرخانه در جهت انجام دادن وظایفشان مشورت داده وکمک  مي‌ کنند. وظايف اصلي آنها در اساسنامه فيفا، ساختار، عملكرد و وظايف اضافی آنها در مقررات مدیریت فیفا پیش بینی شده است.

5.     کمیته های مستقل وظایف خود را مطابق این اساسنامه و مقررات قابل اعمال فیفا انجام خواهند داد.

6.     ممیزان مستقل، تمام حساب ها و گزارشات مالی فیفا را بر اساس الزامات قوانین سوئیس بازبینی می کنند.

5 الف. کنگره

25: كنگره 

1.      كنگره مي تواند کنگره عمومي يا فوق‌العاده باشد.

2.   كنگره عمومي هر سال برگزار می شود. شورا  زمان و مكان برگزاری را مشخص می کند.  اعضا به صورت كتبي، حداقل سه ماه قبل از زمان و مکان برگزاری چنین کنگرۀ عمومی مطلع خواهند شد.  دعوتنامه كتبي حداقل يك ماه قبل از تاريخ كنگره ارسال خواهد شد. در اين دعوتنامه، دستور جلسه ، گزارش رئيس، گزارشات مالي از جمله گزارشات مالی تلفیقی و گزارش حسابرسان ذکر خواهد شد.

3.      شورا در صورت نياز هر زمان ممکن است که كنگره فوق العاده تشكيل دهد.

4.   شورا در صورت درخواست كتبي يك پنجم (5/1) از اعضا تشكيل كنگره فوق العاده خواهد داد. این درخواست باید موارد دستور جلسه را مشخص کند. کنگرۀ فوق العاده در ظرف 3 ماه از دریافت درخواست برگزار خواهد شد.

5.   تاريخ و مكان كنگره فوق‌العاده حداقل 2 ماه قبل از زمان برگزاري به اطلاع اعضا خواهد ‌رسید. دستور جلسه كنگره اضطراري قابل تغيير نمي‌باشد .

26:  رأي، نمايندگان،  ناظران

1.   هر فدراسیون عضو داراي يك رأي در کنگره مي‌باشد كه توسط نمايندگانش ارائه مي شود. فقط اعضاي حاضر دارای حق رأی هستند. رأی دادن وکالتاً یا  بوسیلۀ نامه مجاز نیست.

2.    نمايندگان بايد متعلق به فدراسيون عضوی که نمایندگی می کنند، بوده و از سوي ارکان واجد  صلاحيت فدراسيون منصوب شده باشند.

3.     نمايندگان كنفدراسيون ممکن است به عنوان ناظر در كنگره و بدون حق رأی حضور یابند.

4.      اعضاي شورا در طول مدت تصدي خود نمي‌توانند به سمت نمايندۀ فدراسيون كشور متبوع خود منصوب شوند.

5.      مقام رياست طبق دستورات معتبركنگره، عملكردكنگره را اداره مي کند.

27:  نامزدهای تصدی مقام ریاست، شورا،  ریاست، نواب رئیسی و اعضای کمیتۀ ممیزی و تطبیق و نهادهای قضایی

1.   تنها اعضا می توانند نامزدهايي را براي  تصدی مقام رياست فيفا پيشنهاد کنند.  نامزدی پست ریاست فیفا تنها در صورتی معتبر است که حداقل توسط 5 فدراسیون عضو، حمایت شده باشد. فدراسیون های عضو باید اسامي نامزدهاي رياست فيفا را حداقل 4 ماه قبل از تاريخ برگزاری كنگره به صورت كتبي به همراه اعلامیۀ حمایت حداقل 5 فدراسیون عضو به دبيرخانۀ فيفا اعلام کنند. نامزد پست ریاست فیفا باید دارای نقش فعالی در فوتبال ( نظیر یک بازیکن یا مقام رسمی در فیفا، یک کنفدراسیون یا فدراسیون و غیره) در مدت 2 سال از 5 سال گذشته قبل از اعلام نامزدی بوده باشد و بازبینی صلاحیتی را نیز گذرانده باشد که توسط کمیتۀ بازبینی بر اساس مقررات مدیریت فیفا صورت می گیرد.

2.   اسامي نهايي نامزدهاي كرسي رياست فيفا حداقل يك ماه قبل از تاريخ كنگره از سوي دبيرخانه  فيفا به اطلاع اعضا خواهد رسید.

3.         مطابق با بند 4 ذیل، تنها فدراسیون های عضو می توانند نامزدهایی برای شورا پیشنهاد کنند. فدراسیون های عضو باید نامزدهاي عضویت در شورا را  حداقل 4 ماه قبل از تاريخ كنگرۀ کنفدراسیون مربوطه که انتخاب مذکور را برگزار خواهد کرد به دبيرخانۀ  فيفا اطلاع خواهند داد. هر فدراسیون عضو مجاز است که تنها یک نامزد برای عضویت در شورا پیشنهاد دهد. در صورتی که فدراسیون عضو، بیش از دو نامزد معرفی کند تمامی پیشنهاداتش نامعتبر خواهد بود. هر فدراسیون عضو تنها  می تواند نامزدهای وابسته به کنفدراسیون خود را معرفی کند.

4.         انتخابات توسط فدراسیون های عضو جهت کاندیداهای زن شورا ( حداقل 1 عضو از هر کنفدراسیون) در بند 5 مادۀ 33 همین اساسنامه پیش بینی شده است.

5.         اعضای شورا توسط فدراسیون های عضو در حین کنگرۀ کنفدراسیون  و بر اساس مقررات مدیریت فیفا انتخاب خواهند شد. کاندیداهای عضویت در شورا باید بازبینی صلاحیتی را گذرانده باشند که توسط کمیتۀ بازبینی بر اساس مقررات مدیریت فیفا صورت می گیرد. انتخاب اعضای شورا توسط فیفا نظارت خواهد شد.

6.         شرایطی که باید در زمان نامزدی برای پست ریاست فیفا و عضویت در شورا باید رعایت شود در مقررات مدیریت فیفا در خصوص ریاست فیفا پیش بینی شده است.

7.         شورا ممکن است  پیشنهاداتی برای مقامات رئیس، نایب رئیس و اعضای کمیتۀ ممیزی و تطبیق و نهادهای قضایی ارائه کند. شورا در ابتدا تعداد صندلی های تخصیص یافته به هر کنفدراسیون در کمیته های مربوطه را مشخص خواهد نمود. پیشنهادات باید بطور کتبی 4 ماه قبل از شروع کنگره به دبیرخانه تسلیم گردد. آئین نامه این امر در مقررات مدیریت سازمانی فیفا پیش بینی شده است.

8.        کاندیداهای مقام رئیس، نایب رئیسی و عضویت در  هر یک از کمیتۀ ممیزی و تطبیق و نهادهای قضایی  باید بازبینی صلاحیتی را گذرانده باشند که توسط کمیتۀ بازبینی بر اساس مقررات مدیریت فیفا صورت می گیرد.

 28: دستور جلسۀ كنگره عادي

1.   دبير كل دستور جلسه را براساس موارد پيشنهادي از سوي شورا و اعضا تنظيم مي‌کند. عضوي كه مايل است پيشنهادهايش در كنگره مطرح شود حداقل دو ماه قبل از تاريخ كنگره موارد پيشنهادي را كتباً به همراه توضيحاتی مختصر به دبيرخانه ارسال مي‌ کند.

2.      دستور جلسۀ كنگره  می باید شامل موارد الزامي زير ‌باشد :

الف.  بيانيه ایی مبنی بر آنکه کنگره بر طبق اساسنامه تشکیل و برگزارشده  است؛

ب.  تصویب دستور جلسه؛

ج.  خطابه رياست؛

د. انتصاب 5  عضو به منظور بررسي صورت جلسات؛

ه. تعيين بازرسان شمارش آراء؛

و.  تعليق يا اخراج يك عضو (در صورت قابل اعمال بودن)؛

ز.  تصویب صورت جلسات كنگرۀ پيشين؛

ح. گزارش كار ( شامل فعاليت‌هاي صورت گرفته از آخرين كنگره)؛

ط.  ارائه گزارش کمیته ممیزی و تطبیق؛

ی. ارائۀ گزارشات مالی ممیزی شدۀ سالیانه از جمله گزارشات مالی تلفیقی و گزارش سالیانه همچنین گزارشات ممیزان؛

ک. تصویب گزارشات مالي ممیزی شده سالیانه از جمله گزارشات مالی تلفیقی و گزارش سالیانه ؛

ل.  تصویب بودجه؛

م.  پذيرش عضويت (در صورت قابل اعمال بودن )؛

ن.  رأي گيري در خصوص اصلاح اساسنامه ، مقررات حاکم بر اعمال اساسنامه و دستورات قابل اجرا كنگره ( در صورت قابل اعمال بودن )؛

ت.  مذاكره و بحث در خصوص پيشنهادات که بنحو مقتضی از سوي اعضا و شورا  در چارچوب زمانی  مذکور در بتد 1 تسلیم شده است ( در صورت قابل اجرا بودن )؛

س. تعيين حسابرسان ( در صورت قابل اجرا بودن )؛

غ.  انتخاب رئيس و نماینده فوتبال زنان و انتصاب نایب رئیس و اعضاي كميته اجرايي (در صورت قابل اعمال بودن)؛

ظ.  انتصاب یا عزل رئیس بر اساس همین اساسنامه ( در صورت قابل اجرا بودن).

ق. انتصاب یا عزل رئیس، نواب رئیس و اعضای کمیته های زیر ( در صورت قابل اجرا بودن)  و بر اساس پیشنهاد شورا:

·        کمیتۀ انضباطی؛

·        کمیتۀ اخلاق؛

·        کمیتۀ استیناف؛

·         کمیتۀ ممیزی و انطباق؛ و

·        کمیتۀ مدیریت.

ر. رأی گیری در خصوص تعیین کشور میزبان مرحلۀ نهایی  جام جهانی ( در صورت قابل اجرا بودن)

3.   دستور جلسه كنگره عادي قابل تغییر می باشد مشروط بر آنكه سه چهارم (4/3) اعضاي حاضر در کنگره و دارای حق رأي با اين پيشنهاد موافقت کنند.

29: اصلاح اساسنامه، مقررات حاکم بر اجراي اساسنامه و دستورات قابل اجرای كنگره

1.     كنگره مسئول اصلاح اساسنامه، مقررات حاکم بر اجراي اساسنامه و دستورات قابل اجرای كنگره است.

2.    هر گونه پيشنهاد اصلاح اساسنامه بايد با ارائه توضيحات مختصری كتباً از سوي  فدراسیون عضو يا شورا به دبيرخانه فيفا تقديم گردد. پيشنهاد تقديمي از سوي عضو در صورتی معتبر است که  حداقل 2 عضو ديگر از اين طرح كتباً حمایت نموده باشند.

3.    برای آنکه رأی به تغییر اساسنامه معتبر باشد  اكثريت مطلق ( بیش از 50% ) اعضای واجد رأي باید حضور داشته باشند.

4.   پیشنهاد اصلاح اساسنامه  فقط در صورتی پذیرفته می شود که  سه چهارم (4/3)  اعضاي حاضر و واجد شرايط رأي آنرا بپذیرند.

5.   هر پيشنهاد اصلاح مقررات حاکم بر اجراي اساسنامه و دستورات قابل اجرای كنگره بايد با توضيحات مختصر كتباً از سوي فدراسیون های عضو يا شورا به دبيرخانه تقديم گردد.

6.   پيشنهاد اصلاح در مقررات حاکم بر اجراي اساسنامه و دستورات قابل اجرای كنگره در صورتی بتصویب خواهد رسید که اكثريت نسبی ( بیش از 50%) اعضاي حاضر و واجد رأي با آن موافقت کنند.

30: انتخاب، ساير تصميم گيري ها ، اكثريت مورد نیاز

1.     انتخاب در فيفا به صورت رأي گيري مخفي انجام مي شود.

2.   هر گونه تصميم گيري كه نیازمند به رأي گیری باشد می توان از طریق بلند كردن دست و یا از طريق شمارش الكترونيكي بدان دست یافت  اگر نشان دادن دست  منجربه تشخيص اكثريت قاطع در مورد یک درخواست نشود، رأی گیری از طریق انداختن آرا صورت خواهد پذیرفت و اعضا به ترتيب حروف الفبا انگليسي فرا خوانده مي شوند.

3.    براي انتخاب مقام رياست، در صورتی که دو یا تعداد کمتری نامزد وجود دارد، اكثريت مطلق آراي ثبت شده ( بیش از 50%) كافي است. در صورت رقابت مابين بيش از دو نامزد برای انتخاب رئیس، کسب دو سوم (3/2) از آرای فدراسیون های عضو حاضر و دارای حق رأی در اولین رأی گیری ضروری است.در رأی گیری دوم، کسی که كمترين ميزان رأي را كسب نموده باشد حذف خواهد شد تا تنها 2 كانديدا باقي بمانند.

4.     اعضای شورا بر اساس بند 5 از ماده 27 همین اساسنامه توسط فدراسیون های عضو انتخاب خواهند شد.

5.     هر رئیس کنفدراسیون به واسطۀ مقام خود، عضو شورا می باشد.

6.   هر کاندیدای مقام  نایب رئیسی و هر عضو شورا  باید بازبینی صلاحیتی را گذرانده باشند که توسط کمیتۀ بازبینی بر اساس مقررات مدیریت فیفا صورت می گیرد.

7.    برای انتخاب رئیس، نایب رئیس و هر یک از اعضای نهادهای های قضایی و کمیتۀ ممیزی و تطبیق و کمیتۀ مدیریت، نامزدی (نامزدانی) که دارای بیشترین رأی در خصوص کرسی (کرسی های)  خالی می باشد (می باشند) انتخاب خواهند شد.

8.   در ارتباط با رئیس، نایب رئیس و هر یک از اعضای نهادهای های قضایی و کمیته ممیزی و تطبیق و کمیتۀ مدیریت، انتخاب بصورت فراکسیونی (بلوکی) برگزار خواهد شد.  بهر حال ،در صورت درخواست حداقل 10 تن از اعضا، رأی گیری جداگانه برای یک نامزد خاص صورت خواهد گرفت.

9.   اگر ترتیب دیگری در این اساسنامه پیش بینی نشده باشد،  اكثريتی ساده (بیش از 50%) براي معتبر بودن انتخابات، آرا و سایر تصمیمات معتبر است.

10.            جزئیات بیشتر در تصمیمات معتبرکنگره پیش بینی شده است.

31:  صورت جلسات

1.     دبيركل مسئول ثبت صورت جلسات كنگره است.

2.      صورت جلسات كنگره توسط افرادی که توسط فدراسیون های عضو تعيين می شوند، بازبيني مي شوند.

32: تاريخ قابل اجرا شدن تصمیمات

تصميماتي كه به تصويب كنگره مي رسند 60 روز بعد از پايان كنگره برای اعضا لازم الاجرا        می شوند مگر آنكه در كنگره تاريخ ديگري جهت اعتبار اجرايي تصميم خاص قيد شده باشد.

5ب . شورا

33: ترکیب انتخاب مقام رياست،  نواب رئيس و اعضای شورا

1.     مطابق با مادۀ 75 همین اساسنامه ( مقررات انتقالی) شورا متشكل از 37 عضو مي باشد:

 يك  رئیس كه از سوي كنگره انتخاب ميشود،

 8 نايب رئيس، و

 28 عضو دیگر.

پس از انتخاب، هر عضو شورا مسئولیت را بر عهده گرفته و می پذیرد که بر اساس صداقت، وفاداری و استقلال  و بر اساس بهترین منافع فیفا عمل کند و در سطح جهانی فوتبال را ترویج نموده و توسعه دهد.

2.   رياست شورا براي يك دورۀ چهار ساله از سوي كنگره و در سال بعد از برگزاری رقابت هاي جام جهاني فيفا انتخاب خواهد شد. شروع تصدی وی در پايان كنگره ایی که وی را انتخاب نموده آغاز می شود . هیچ کس نمی تواند برای بیش از 3 دوره ( پیوسته یا غیر پیوسته) به عنوان رئيس فعالیت کند. دوره های فعالیت قبلی به عنوان نایب رئیس یا یک عضو شورا در تعیین محدودیت در نظر گرفته نخواهند شد.

3.   اعضای شورا توسط فدراسیون های عضو در کنگرۀ کنفدراسیون مربوطه برای یک دورۀ 4 ساله انتخاب خواهند شد. شروع دورۀ تصدی از پايان كنگره ایی که وی را انتخاب نموده آغاز       می شود . هیچ یک از اعضای شورا نمی تواند برای بیش از 3 دوره ( پیوسته یا غیر پیوسته) فعالیت کند.

4.      كنفدراسيون ها دارای مناصب زیر در شورا هستند:

1

كنفدراسيون فوتبال آمريكاي جنوبي فوتبال

1 نايب رئيس

4 عضو

2

كنفدراسيون فوتبال آسيا

1 نايب رئيس

6 عضو

3

یوفا                         

3 نايب رئيس

6 عضو

4

كنفدراسيون آفريقایی فوتبال

1 نايب رئيس

6 عضو

5

كنفدراسيون فوتبال آمريكاي مركزي، شمالي و فدراسيون كارائيب

1 نايب رئيس

4 عضو

6

كنفدراسيون فوتبال اقيانوسيه

1 نايب رئيس

2 عضو

 

5.   اعضای هر کنفدراسیون باید اطمینان یابند که آنها حداقل یک عضو زن جهت عضویت در شورا انتخاب نموده اند.در صورتی که هیچ کاندید زنی توسط اعضای کنفدراسیون انتخاب نشود، پست در نظر گرفته شده برای عضو زن آن کنفدراسیون برای تمامی اعضای آن کنفدراسیون از دست رفته و تا انتخاب بعدی اعضای شورا خالی باقی خواهد ماند.

6.     بیش از یک نماینده از هر فدراسیون همزمان نمی تواند که در شورا خدمت نماید.

7.   در صورتيكه مقام رياست به طور دائمي يا موقت از ادامه وظایف رسمي خود منع شده باشد، با سابقه ترین نايب رئيس تا كنگره بعدي احتیارات و تکالیف رئیس را برعهده خواهد گرفت. كنگره بعدي در صورت نياز رئيس جديد را انتخاب خواهد نمود. اگر با سابقه ترین نايب رئيس از بر عهده گرفتن اختیارات و تکالیف رئیس منع شده باشد، با سابقه ترین نایب رئیس بعدی احتیارات و تکالیف رئیس را برعهده خواهد گرفت.

8.  هر نایب رئیس و عضو شورا که به صورت موقت یا دائم از انجام وظایف خود منع شده است توسط اعضای كنفدراسيون مربوطه که آن نایب رئیس با نماینده را انتخاب نموده جانشینی برای باقی دوره فعالیت انتخاب خواهد کرد.

34: اختيارات شورا

1.   شورا مأموریت، جهت گیری استراتژیک، سیاست ها و ارزش های فیفا به خصوص در ارتباط با سازماندهی و توسعۀ فوتبال در سطح جهانی و موضوعات مرتبط تعیین خواهد کرد.

2.     در امور تجاری یا مالی، شورا از جمله:

·     استانداردها، سیاست ها و روند قابل اعمال در خصوص انعقاد قراردادهای تجاری توسط فیفا را مشخص می سازد

·         استانداردها، سیاست ها و روند قابل اعمال در خصوص هزینه های اجرایی فیفا را مشخص می سازد؛

·         استانداردها، سیاست ها و روند قابل اعمال در خصوص سایر امور تجاری یا مالی فیفا را مشخص می سازد.

شورا اجرای مدیریت در امور مرتبط تجاری و مالی را به دبیرکل واگذار می کند که تحت صلاحیت و نظارت شورا عمل نموده و به شورا جوابگو خواهد بود.

3.   شورا بر مدیریت کلی فیفا توسط دبیرکل نظارت می کند.

4.  شورا بودجه و گزارشات ممیزی شده مالی سالیانه از جمله گزارشات مالی تلفیقی که توسط کمیتۀ مالی تهیه شده است را تصویب نموده و گزارش سالیانه جهت تصویب به کنگره ارائه می کند.

5.  شورا رئیس، نواب رئيس و اعضاي كميته‌هاي دائمی را منصوب نموده به استثنای اعضایی که توسط کنگره بر اساس همین اساسنامه منصوب خواهند شد.

6.  شورا انتخاب روسا، نواب رئیس و اعضای کمیتۀ انضباطی، کمیتۀ اخلاق، کمیتۀ استیناف، کمیتۀ ممیزی و انطباق و کمیتۀ مدیریت را به کنگره پیشنهاد خواهد کرد.

7.  شورا  ممکن است  هر زمان که ضروری دانست كميته‌هاي ويژه  را تشکیل دهد.

8..   شورا 3 نمايندۀ فيفا را که در هیأت مدیرۀ انجمن بين المللي فوتبال (IFAB)  به همراه رئیس فیفا حضور خواهند داشت را منصوب مي کند.بعلاوه، شورا از این حق برخوردار است که در مورد نمایندگان فیفا که در انجمن بین المللی فوتبال (IFAB) رأی خواهند داد، تصمیم گیری کند.

9. شورا بنا بر پيشنهاد رئيس، دبير كل را  منصوب می کند.  دبير كل ممکن است تنها با صلاحدید شورا از مقام خود عزل شود.

10. شورا در خصوص تاريخ و مكان رقابت هاي نهايي تورنمنت هاي فيفا و تعداد تيمهاي شركت كننده از هر كنفدراسيون تصميم گيري خواهد نمود. این موضوع شامل تصمیم گیری در خصوص کشور میزبان جام جهانی فیفا نمی شود که از طریق رأی گیری در کنگره تعیین خواهد شد.

11. شورا مقررات کلی و به خصوص مقررات مدیریت فیفا را تصویب خواهد نمود.

12.  شورا می تواند در خصوص تمام مواردي كه در حوزه اختیارات سایر نهادها قرار نگرفته مطابق این اساسنامه تصميم گيري نماید.

13.  اختیارات و مسئولیت های شورا با جزئیات بیشتر در مقررات مدیریت فیفا ذکر خواهد شد.

5ج.  رئیس                                                                                                    

35: رئیس

1.     مقام رياست، فيفا را بطور کلی نمایندگی می کند.

2.   رئیس  با هدف بهبود تصویر مثبتی از فیفا و اطمینان از اینکه مأموریت، جهت یابی استراتژیک، سیاست ها و ارزش های تعیین شده توسط شورا حفاظت شده و به پیش برود.

3.   رئیس تلاش خواهد نمود تا روابط مناسب مابین فیفا، کنفدراسیون ها، فدراسیون های عضو، ارگان های سیاسی و سازمان های بین المللی را  حفظ نموده و توسعه دهد.

4.   رئیس بر کنگره و جلسات شورا ریاست دارد. رئیس دارای هیپگونه حق رأیی در کنگره نمی باشد و فقط یک رأی عادی در شورا  دارا می باشد.

5.    اختیارات و مسئولیت های رئیس با جزئیات بیشتر در مقررات مدیریت فیفا ذکر خواهد شد.

5 د . دبیرخانه

36: دبیرخانه

1.      دبیرخانه وظایف خود را تحت هدایت دبیرکل و بطور خاص در امور:

·        سازماندهی مسابقات و تمام امور مرتبط با آن مطابق تصمیمات و دستورالعمل های شورا؛

·    مذاکره، اعمال و اجرای تمامی قراردادهای تجاری مطابق با استانداردها، سیاست ها و روند مورد پذیرش بوسیلۀ شورا ؛

·        حمایت اداری از کمیته های دائمی فیفا بویژه در خصوص اعطای کمک های مالی برای توسعۀ فوتبال؛

·    مدیریت فعالیت های روزانۀ فیفا مطابق با معیارهای تعیین شده از سوی شورا و در چارچوب بودجۀ مشخص شده از سوی کمیتۀ مالی؛ و

·    تمامی امور دیگر اداری که برای عملیات موثر فیفا صروری بوده و توسط شورا الزامی بوده و اجازۀ انجام آن داده شده است.

2.   دبیرخانه در اجرای وظایف خودتحت نظارت شورابوده وبه شورا جوابگو می باشد.

3.  اختیارات و مسئولیت های دبیرخانه با تفضیل بیشتردر مقررات مدیریت فیفا مشخص خواهد شد.

37: دبير کل

1.      دبيركل مسئول اصلی اجرائي (CEO) فیفا می باشد.

2.      دبیر کل توسط شورا منصوب شده و بر اساس بند 9 مادۀ 34 همین اساسسنامه توسط شورا ممکن است که عزل شود.

3.      دبيركل به شورا گزارش خواهد داد.

4.      دبیر کل ملزم به اجرای بازبینی صلاحیتی است که توسط کمیتۀ بازبینی انجام می شود.

5.      اختیارات و مسئولیت های دبیرکل با تفضیل بیشتردر مقررات مدیریت فیفا مشخص خواهد شد.

5 ه.  دفتر شورا

37:  دفتر شورا

1.   دفتر شورا به كليه اموري كه در حوزۀ صلاحیت شورا قرار داشته و در فاصلۀ بين دو جلسۀ شورا نياز به حل و فصل فوري دارند، رسيدگي می کند. دقتر شورا حداقل شامل 7 عضو می باشد.  رياست فيفا و 6 رئیس هر کنفدراسيون به واسطۀ مقام خود عضو دفتر شورا هستند.

2.    رئیس جلسات دفتر شورا را  برگزار خواهد نمود. اگر جلسه ای  را نتوان در دوره زمانی مقرر برگزار نمود، می توان با استفاده از سایر وسایل ارتباطی تصمیم گیری نمود. اینگونه تصمیمات دارای اثر حقوقی فوری خواهند بود. رئیس فوراً شورا را از تصمیمات اتخاذ شده در دفتر شورا مطلع خواهد نمود.

3.      تمام تصمیمات اتخاذ شده در دفتر شورا باید در جلسۀ آتی شورا  بتصویب برسند.

4.    در صورت عدم توانایی رئيس  به حضور در یک جلسه،  با سابقه ترین نايب رئیس شورا حاضر در چنین جلسه ای به عنوان نیابت عمل نموده و مقام ریاست جلسه را بر عهده خواهد داشت.

5.    رئیس از  حق تعيين جانشين براي هر عضوي كه قادر به شركت در جلسه نبوده يا در مورد يك موضوع تضاد منافع دارد، برخوردار می باشد.  مقام جانشين بايد عضو شورا از همان كنفدراسيونی  باشد که عضو مربوطه قادر به حضور نبوده و یا  تضاد منافعی دارد.

 

5  و .   کمیته های دائمی

39: كميته‌هاي دائمی

1.      كميته هاي دائمی عبارتند از :

الف.  كميتۀ مدیریت؛

ب.  كميتۀ مالی؛

ج. کمیتۀ توسعه؛

د.  كميتۀ سازماندهی مسابقات فيفا؛

ه. كميتۀ ذینفعان فوتبال؛

و. كميتۀ فدراسیون های عضو؛

ز.  كميتۀ وضعیت بازیکنان؛

ح. كميتۀ داوران؛ و

ط. كميتۀ پزشکی.

2.   کميته‌هاي دائمی بايد به شورا گزارش دهند.آنها باید به شورا مشورت داده و در حوزۀ عملکرد خود به شورا مساعدت نمایند.

3.    اعضای کميته های دائمی همزمان می توانند عضو شورا باشند به استثنای الف. اعضای کمیتۀ مدیریت که نباید عضو شورا باشند، ب. اعضای مستقل کمیتۀ مالی مطابق با بند 2 مادۀ 41 همین اساسنامه، و ج. اعضای مستقل کمیتۀ توسعه مطابق با بند 1 از مادۀ 42 همین اساسنامه.

4.   رئیس، نایب رئیس و اعضاي هر يك از كميته ‌هاي دائمی بر اساس پيشنهاد  فدراسیون های عضو فيفا ، رياست فيفا یا كنفدراسيون ها توسط شورا منصوب خواهند شد به استثنای رئیس، نایب رئیس و اعضاي کمیتۀ مدیریت که بر اساس پیشنهاد شورا توسط کنگره منصوب خواهند شد. شورا از حضور تعداد کافی از نمایندگان زن باید اطمینان یابد. مدت تصدی یک دورۀ 4 ساله بوده که از تاریخ انتصاب بوسیلۀ شورا آغاز می شود. اعضای کمیته های دائمی هر زمان ممکن است که توسط شورا از انجام وظایف خود مرخص شوند به استثنای اعضای کمیتۀ مدیریت که تنها توسط کنگره برکنار خواهند شد.

5.   کاندیداها جهت عضویت در کمیته های دائمی ملزم به اجرای بازبینی صلاحیتی هستند که توسط کمیتۀ بازبینی انجام می شود. کاندیداها جهت عضویت در کمیتۀ مدیریت ملزم به اجرای بازبینی صلاحیتی هستند که توسط اتاق تحقیقات کمیتۀ اخلاق مطابق با مقررات مدیریت فیفا صورت می گیرد.

6.   ترکیب، ساختار،  از جمله شرایط صلاحیت و تعداد اعضایی که معیار مستقل بودن را باید رعایت کنند و همچنین وظايف و حدود اختيارات خاص هر كميته به صورت مجزا در مقررات مدیریتی فیفا ذکر خواهند شد.

7.       رئيس، كميته خود را نمایندگی نموده و مسئولیت کمیته را مطابق با مقررات مدیریتی فیفا هدایت خواهد نمود.

8.   شورا و هر كميته، با تصویب شورا در نهایت، در صورت نیاز ممکن است به منظور حل و فصل امور  دفتر و/یاكميسيون فرعي تأسیس کند.

9.      هر كميته  ممکن است پيشنهاد اصلاح مقررات خاص خود را به كميتۀ مدیریت و/یا شورا تقديم کند.

39: کمیتۀ مدیریت و کمیتۀ بازبینی

1.   کمیتۀ مدیریت شامل حداقل 3 عضو و نه بیش از 12عضو بوده که توسط کنگره انتحاب می شوند. بیش از نصف اعضای کمیته و از جمله رئیس، نایب رئیس باید معیار مستقل بودن را که به وسیلۀ کمیتۀ مدیریت فیفا تعیین شده است را رعایت کنند.

2.   رئیس، نایب رئیس و یک عضو کمیتۀ مدیریت در حالیکه عضو کمیتۀ اصلی خود بوده، کمیتۀ بازبینی را تشکیل می دهند.

3.      کمیتۀ مدیریت به تمامی امور مدیریتی فیفا ارتباط داشته . به شورا در اینگونه امور مشورت داده و مساعدت می کند.

4.   کمیتۀ بازبینی  بررسی صلاحیت نامزدها و اعضای لازم نهادهای فیفا را مطابق با این اساسنامه و مقررات مدیریت فیفا انجام خواهد داد.

5.   کمبتۀ بازبینی بررسی مستقل بودن در خصوص نامزدها و اعضای لازم کمیتۀ ممیزی و انطباق . نهادهای قضایی و همچنین  نامزدها و اعضای لازم کمیته های دائمی که باید معیار مستقل بودن را مطابق مقررات مدیریت فیفا رعایت کنند  را انجام می دهد و اعلامیۀ طرف مرتبط که توسط اعضای شورا باید تسلیم شود را بازبینی می کند.

6.      جزئیات مسئولیت های کمیتۀ مدیریت و کمیتۀ بازبینی در مقررات مدیریت فیفا ذکر خواهد شد.

.

 

41: كميتۀ مالي

1.   کمیتۀ مالی شامل حداقل 3 عضو و نه کمتر از 12عضو بوده که همگی آنان باید واجد شرایط برای رسیدگی به امور مالی باشند.

2.    بیش از نصف اعضای کمیته باید معیار مستقل بودن را که به وسیلۀ کمیتۀ مدیریت فیفا تعیین شده است را رعایت کنند.

3.   کميتۀ مالي  استراتژی فیفا را در خصوص مدیریت مالی و دارائی مشخص نموده و در اینگونه امور به شورا مشورت می دهد. به طور خاص، اين كميته بودجه فيفا را جهت تصویب شورا تهیه نموده، حساب ها و گزارشات مالی تلفیقی را تجزیه و تحلیل می کند و جهت تصویب یا رد اینگونه گزارشات به شورا توصیه می کند، و پیش نویس سیاست ها، قواعد و دستورالعمل ها را در خصوص استراتژی کلی فیفا در امور مدیریت مالی و اموال تهیه کرده و جهت تصویب در اختيار شورا قرارمي‌دهد.

4.      جزئیات مسئولیت های کمیتۀ مالی در مقررات مدیریت فیفا ذکر خواهد شد.

42: کمیتۀ توسعه

1.   کمیتۀ توسعه شامل حداقل 3 عضو و نه بیش از 12عضو بوده که توسط کنگره انتخاب می شوند. بیش از نصف اعضای کمیته باید معیار مستقل بودن را که به وسیلۀ کمیتۀ مدیریت فیفا تعیین شده است را رعایت کنند.

2.   کمیته توسعه به برنامه های توسعه جهانی فیفا رسیدگی می نماید. این کمیته به ابداع و پیشنهاد راهبرد های مناسب، بررسی اینگونه راهبردها و تجزیه وتحلیل و بر پشتیبانی ارائه شده به فدراسیون های عضو و کنفدراسیون ها در این خصوص نظارت می نماید. این کمیته، به طور ویژه؛ چالش های عمدۀ توسعه را بررسی کرده و در خصوص برنامه های توسعه و فدراسیون های عضو به شورا مشورت داده و مساعدت می کند، فعالیت های نوین توسعه را پیشنهاد داده ودر امور مرتبط با بودجه بدان اشاره کرده، و راهنماها و مقررات مربوط به برنامه های توسعه را طراحی کرده، و کانون موضوعی، نوع فعالیت ها و اختصاص بودجه به هر قاره و/یا هر فدراسیون عضو را به تصویب رسانده و بر روند اداری اجرای تصمیمات کمیتۀ توسعه نظارت   می کند. کمیتۀ توسعه  می تواند به صورت کمیته های فرعی متفاوتی بر اساس حوزه های تخصصی تعییر ساختار دهد.

3.      جزئیات مسئولیت های کمیتۀ توسعه در مقررات مدیریت فیفا ذکر خواهد شد.

43:  کمیتۀ سازماندهی مسابقات فيفا

كميته سازماندهی مسابقات فيفا تمامی مسابقات رسمی فيفا را طبق مفاد مقررات لازم الاجرا در خصوص آنگونه مسابقات، مستندات میزبانی و الزامات ضروری   مندرج در این اسناد جهت میزبانی، سازماندهی خواهد کرد.

44:  کمیتۀ ذینفعان فوتبال

کمیتۀ ذینفعان فوتبال به موضوعات فوتبالی ( نظیر فوتبال بانوان، فوتسای و فوتبال ساحلی) و به خصوص ساختار بازی و ارتباط مابین باشگاه ها، بازیکنان، لیگ ها، فدراسیون های عضو، کنفدراسیون ها و فیفا  همچنین مواردی که مرتبط با منافع باشگاه های فوتبال در سطح جهانی       می پردازد و همچنین  جنبه های اصلی آموزش فوتبال و توسعۀ فنی را تجزیه و تحلیل می کند.

45: كميتۀ فدراسيون های عضو

كميتۀ فدراسيون های عضو به نحوۀ ارتباط فيفا با فدراسیون های عضو و همچنین رعایت اساسنامه توسط اعضا پرداخته و پيشنهادهايي را براي هرچه سازنده تر نمودن همكاري فیمابین تدوين مي کند. اين كميته همچنين سير تكامل اساسنامه و مقررات فيفا ، كنفدراسيون ها و فدراسیون های عضو را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد.

46: کمیتۀ وضعیت بازیکنان

1-  كميتۀ وضعيت بازيكنان، مقررات مربوط به وضعيت و نقل و انتقال بازيكنان را پیش بینی کرده و رعایت آن را كنترل نموده و همچنين وضعيت بازيكنان را در رويدادهاي ورزشي مختلف فيفا تعيين مي‌نمايد. اختيارات قانوني اين كميته تابع مقررات وضعيت و نقل وانتقال بازيكنان می باشد.

2-   این كميته مسئول  عملکرد  اتاق حل اختلاف  بر اساس  مقررات وضعيت و  نقل و انتقال بازيكنان و مقررات حاکم بر نحوه رسیدگی كميته وضعيت بازيكنان و اتاق حل اختلاف مي‌باشد

47:  كميتۀ داوران

كميته داوري قوانين بازي فوتبال را اجرا و تفسير نموده و ممکن است اصلاح قوانين بازي را به شورا پیشنهاد می کند. كميتۀ داوران، داوران و کمک داوران را در مسابقات برگزار شده از سوي فيفا  منصوب مي‌ کند.

48:كميتۀ پزشكي

كميته پزشكي به تمام جنبه های پزشكي فوتبال از جمله مبارزه با دوپینگ رسیدگی می کند.

ششم.  کنفرانس های سالیانۀ فدراسیون های عضو

49: کنفرانس های سالیانۀ فدراسیون های عضو

فیفا حداقل یکبار در سال و به هزینۀ خود، کنفرانس فدراسیون های عضو را برای روسای فدراسیون ها و/یا مقامات اجرایی ارشد آنها برگزار می کند تا به موضوعات بسیار با اهمیت برای فوتبال در جهان نظیر توسعۀ فوتبال ، یکپارچگی، مسئولیت های اجتماعی، مدیریت، حقوق بشر، نژاد پرستی، دستکاری در نتایج، تساوی جنسیتی، حمایت از روحیه ورزشکاری و جوانان و امنیت رسیدگی کند.

هفتم: کمیته های مستقل

50: استقلال نهادها

کمیته های مستقل و همچنین هر یک از اعضای آنها باید فعالیت های خود و اجرای تکالیف را کاملاً به طور مستقل انجام داده اما همواره منافع فیفا را مطابق با اساسنامه و مقررات فیفا را در نظر گیرند.

51: كميتۀ ممیزی و تطبیق

1.   کمیتۀ ممیزی و تطبیق شامل حداقل 3 عضو و حداکثر 7 عضو بوده که نباید عضو هیچ یک از نهادهای فیفا باشند. اعضای کمیته باید از دانش و تجربۀ  لازم  در امور مالی و/یا مدیریتی و قانونی برخوردار بوده و نباید  در ارتباط با هیچ تصمیم گیری بوده که بر عملیات فیفا موثر      می باشد.

2.   نامزدان برای عضویت در کمیتۀ ممیزی و تطبیق و همچنین اعضای این کمیته باید معیار مستقل بودن را که به وسیلۀ کمیتۀ مدیریت فیفا تعیین شده است را رعایت کنند.

3.   رئیس، نایب رئیس و اعضای کمیتۀ ممیزی و انطباق به وسیلۀ کنگره انتخاب می شوند. دورۀ فعالیت آنها 4 سال بوده که در پایان کنگره ای که آنها را انتخاب نموده، آغاز می شود. رئیس، نایب رئیس و اعضای کمیتۀ ممیزی و انطباق كميته ممیزی و تطبیق  تنها ممکن است که به وسیلۀ کنگره از کار برکنار شوند.

4.   رئیس، نایب رئیس و اعضای کمیتۀ ممیزی و انطباق حداکثر برای 3 دوره می توانند خدمت کنند (پیوسته یا غیر پیوسته).

5.   اگر رئیس، نایب رئیس و اعضای کمیتۀ ممیزی و انطباق استعفا داده  یا به طور دائم قادر به انجام وظایف خود در مدت خدمت نباشد، شورا فردی را تا کنگرۀ بعدی  جهت انجام وظیفه جایگزین خواهد نمود تا در ان زمان فردی توسط کنگره برای باقیماندۀ دوره انتخاب شود.

6.      کمیتۀ ممیزی و انطباق به کنگره گزارش خواهد داد.

7.   كميتۀ ممیزی و تطبیق به شورا در نظارت بر موارد و موضوعات مالی و تطبیقی فیفا مشاوره نموده، مساعدت و بازبینی کرده و بر رعایت مقررات مدیریتی فیفا نظارت می کند. این کمیته به نحوۀ عملکرد دبیرخانه رسیدگی می کند.

8.   کمیتۀ ممیزی و تطبیق موظف است از كامل و قابل اعتماد بودن حساب‌هاي مالي اطمينان حاصل نموده و گزارشات مالی، گزارشات مالی تلفیقی و گزارش ممیزان خارجي را مورد بازنگري قرار دهد. بعلاوه، کمیته بر موارد مالی و برآوردی فیفا بویژه در توزیع و جریان منابع مالی مربوط به توسعه نظارت کرده و به نهادهای مربوطۀ فیفا در انجام اقداماتی که ضروری دانسته و ناشی از چنین نظارتی بوده، پیشنهاداتی ارائه می دهد.

9.   کمیته یک کمیتۀ فرعی حقوق و دستمزد تشکیل خواهد داد که مرکب از رئیس کمیتۀ مالی، رئیس کمیتۀ ممیزی و تطبیق و عضو ثالثی که توسط این دو رئیس انتخاب می شود؛ خواهد بود. این فرد سوم، باید معیار مستقل بودن را که توسط کمیتۀ مدیریت تعیین شده است را رعایت کند.

10.      کمیتۀ فرعی حقوق و دستمزد به طور خاص قواعد پرداخت حقوق را مشخص کرده و حقوق رئیس فیفا، اعضای شورا و دبیرکل فیفا را  تعیین می کند. حقوق رئیس فیفا، اعضای شورا و دبیرکل فیفا باید به اطلاع عموم برسد.

11.      جزئیات وظایف كميته ممیزی و تطبیق و مسئولیت های کمیتۀ فرعی حقوق و دستمزد، نحوه همکاری داخلی و سایر امور نظامنامه ای در مقررات مدیریتی فیفا ذکر شده است.

52:  ارکان قضائي فيفا

1.      ارکان قضائي فيفا عبارتند از :

الف.  کميتۀ انضباطي؛

ب.  كميتۀ اخلاق؛

ج.  كميتۀ استیناف.

2.   کمیتۀ انضباطی و کمیتۀ استیناف شامل یک رئیس،  یک نایب رئیس و تعداد مشخصی از سایر اعضا است. هر دو اتاق کمیتۀ اخلاق شامل یک رئیس، دو نایب رئیس و تعدا مشخصی از سایر اعضا است. ترکیب ارکان قضایی  باید با احترام به توزیع عادلانه  مناصب و با در نظر گرفتن فدراسیون های عضو صورت پذیرد.  در هنگام پیشنهاد رئیس، نایب رئیس و سایر اعضای ارکان قضایی به کنگره، شورا باید حضور تعداد مناسبی از نمایندگان زن را مد نظر قرار دهد.

3.    ارکان قضایی باید بنحوی شکل گیرد که ترکیب اعضاء با هم، توانایی ها و تجربه خاصی که برای تکمیل وظایف محوله لازم است را دارا باشد. رئیس و نایب رئیس ارکان فضایی باید واجد شرایط کار حقوقی باشند.

4.   رئیس، نایب رئیس و اعضای کمیتۀ انضباطی،  هر دو اتاق کمیتۀ اخلاق و کمیتۀ استیناف باید معیار استقلال راکه در مقررات مدیریت فیفا ذکر شده است را رعایت کنند.

5.   رئیس، نایب رئیس و سایر اعضای ارکان قضایی فیفا باید توسط کنگره انتخاب شده و نمی توانند که عضو سایر نهادهای فیفا باشند. دورۀ تصدی 4 سال بوده که از پایان کنگره ای که آنها را انتخاب نموده، آغاز می شود. رئیس، نایب رئیس و سایر اعضای ارکان قضایی فیفا تنها از طریق کنگره مکن است که برکنار شوند.

6.      رئیس، نایب رئیس و اعضای ارکان قضایی حداکثر برای 3 دوره می توانند خدمت کنند (پیوسته یا غیر پیوسته).

7.   اگر رئیس، نایب رئیس و اعضای ارکان قضایی استعفا داده  یا به طور دائم قادر به انجام وظایف خود در مدت خدمت نباشند، شورا فردی را تا کنگرۀ بعدی  جهت انجام وظیفه جایگزین خواهد نمود تا در آن زمان فردی توسط کنگره برای باقیماندۀ دوره انتخاب شود.

8.   اتاق تحقیق کمیتۀ اخلاق بررسی صلاحیتی نامزدان و اعضای فعلی کمیتۀ مدیریت را براساس مقررات مدیریت فیفا انجام خواهد داد. این اتاق همچنین بررسی مستقل بودن در خصوص نامزدان و اعضای فعلی کمیتۀ مدیریت که باید معیار مستقل بودن را مراعات کنند براساس مقررات مدیریت فیفا انجام خواهد داد.

9.       قدرت تصمیم گیری کمیته های معینی  بدون تغییر باقی خواهد ماند.

 

53: كميتۀ انضباطي

1.   عملکرد کمیتۀ انضباطی تابع مجموعه مقررات انضباطی فیفا خواهد بود. این کمیته تنها در صورتی تصمیم گیری خواهد نمود که حداقل 3 نقر از اعضای كميته حضور داشته باشند. در موارد معینی، رئيس كميته انضباطي مي تواند شخصاً تصميمات لازم را اتخاذ کند.

2.    كميتۀ انضباطی به مجازات های مندرج در اين اساسنامه و قوانین انضباطي فيفا در خصوص اعضا، باشگاهها، مقامات رسمی ، واسطه ها وکارگزاران رسمی مسابقات رأی خواهد داد.

3.       این مقررات تابع اختیارات کنگره و شورا در خصوص تعلیق و اخراج اعضا می باشد.

4.      شورا مقررات انضباطی فیفا را تدوین خواهد نمود.

5.      کمیتۀ انضباطی می تواند اصلاح مقررات خود را به کنگره پیشنهاد دهد.

54: کمیتۀ اخلاق

1.   عملکرد کمیتۀ اخلاق تابع مجموعه مقررات اخلاقی فیفا خواهد بود. این کمیته به دو دیوان تحقیق و قضاوت تقسیم می گردد. دیوان قضاوت تنها در صورتی تصمیم گیری خواهد نمود که حداقل 3 نفر از اعضای كميته حضور داشته باشند. در موارد معینی، رئيس كميته  مي تواند شخصاً تصميمات لازم را اتخاذ کند.

2.   كميتۀ اخلاق به مجازات های مندرج در اين اساسنامه و کد اخلاق فيفا و مقررات انضباطی فیفا در خصوص اعضا ، باشگاهها ، مقامات رسمی ، واسطه ها وکارگزاران رسمی مسابقات رأی خواهد داد.

6.      شورا مقررات اخلاقی فیفا را تدوین خواهد نمود.

7.      کمیتۀ اخلاق می تواند اصلاح مقررات خود را به کنگره پیشنهاد دهد.

55: کميتۀ استيناف

1.   عملکرد کمیتۀ استیناف تابع مجموعه مقررات انضباطی و اخلاقی فیفا خواهد بود. کمیته تنها در صورتی تصمیم گیری خواهد نمود که حداقل 3 نفر از اعضا كميته حضور داشته باشند. در موارد معینی، رئيس كميته استيناف مي تواند شخصاً تصميمات لازم را اتخاذ کند.

2.   کمیتۀ استیناف مسئول رسیدگی به درخواست های تجدید نظر ار تصمیمات کمیته انضباطی و اخلاق بوده که در مقررات مربوطه فیفا نهایی اعلام نشده است.

3.   آراي نهايي كميتۀ استيناف براي تمامی طرفين قطعی و الزام آور مي‌باشد . اين ماده تابع فرجام خواهي هايي است كه در دیوان داوری ورزش (CAS) اقامه مي گردند.

هشتم. اقدامات انضباطی

56: اقدامات انضباطي 

اقدامات انضباطي در وهله اول موارد زیر هستند:

1.      براي اشخاص حقيقي و حقوقي:

الف.  اخطار؛

ب. توبيخ رسمي؛

ج.  جريمه؛

د. استرداد جوايز.

2.      براي اشخاص حقيقی:

الف. اخطار كتبي؛

ب. اخراج؛

ج.  تعليق يك مسابقه؛

د. عدم حضور در اتاق رختكن و/یا نیمکت ذخيره‌ها؛

ه.  محرومیت ورود به ورزشگاه؛

و.  عدم اجازه شركت در هرگونه فعاليتي كه مرتبط با فوتبال است؛

ز. فعالیت اجتماعی.

3.      براي اشخاص حقوقي:

الف.  محرومیت از نقل و انتقال؛

ب. انجام مسابقه بدون  حضورتماشگر؛

ج.  انجام مسابقه در زمین بي‌طرف؛

د.  محروميت از بازي در استاديوم معینی؛

ه.  ابطال نتيجه بازي؛

و.  اخراج از مسابقات ؛

ز.  جريمه؛

ح. كسر امتيازات؛

ط. سقوط به دسته پائين تر؛

ی. بازی مجدد.

نهم: داوری

57: دیوان داوری ورزش (CAS )

1.   فيفا دیوان مستقل داوری ورزش به نام (CAS ) به مرکزیت لوزان ( كشور سوئيس) را با هدف حل و فصل منازعات ميان فيفا، اعضا، كنفدراسيون ها، ليگ ها، باشگاه ها، بازيكنان، مقامات رسمي، واسطه ها و نمايندگان رسمی مسابقات را به رسميت مي شناسد.

2.    مفاد مجموعه مقررات دیوان داوری ورزش در رسیدگی به  موضوعات  ورزشی در روند دعوی اعمال خواهد شد. دیوان داوری ورزش در وهلۀ اول به مقررات مختلف فيفا و مضافاً به قوانین سوئيس استناد خواهد نمود .

58: صلاحیت قضایی دیوان داوری ورزش ( CAS )

1.   تقاضاي فرجام از تصميمات نهايي ارکان قضایی فيفا و تصميمات اتخاذ شده از سوي كنفدراسيون‌ها، فدراسیون های عضو يا ليگ ها بايد ظرف 21 روز از تاريخ اعلان تصميم مذكور در دیوان داوری ورزش اقامه گردد.

2.      مراجعه به دیوان داوری ورزش  تنها بعد از اتمام پیگیری در تمام مجاری داخلي ممکن است صورت پذیرد.

3.       دیوان داوری ورزش به  فرجام خواهی  ناشی ازموارد زير رسيدگي نخواهد كرد :

 الف. نقض قوانين بازي؛

ب. تعليق مسابقات تا چهار بازي يا سه ماه (به استثناي تصميمات اتخاذ شده در خصوص استفاده از مواد نيروزا)؛

ج.  تصميماتي كه نسبت بدانها در يك تشكيلات مستقل دیوان داوری معتبر قانوني كه در مقررات يك فدراسيون فوتبال یا يك كنفدراسيون به رسميت شناخته شده فرجام خواهی صورت گرفته است.

4.   فرجام نبايد اثر تعلیقی داشته باشد. ارکان صلاحيت دار فيفا يا در شقی دیگر دیوان داوری ورزش ممکن است دستور دهند که فرجام خواهی دارای اثر تعلیقی باشد.

5.   فيفا از صلاحيت تجدیدنظر خواهی در نزد دیوان داوری ورزش (CAS ) نسبت به تصميم قطعي و الزام آور صادره داخلی كنفدراسيون ها ، اعضا يا ليگ ها در خصوص استفاده از مواد نيروزا تحت شرایط مقرر در پاراگراف 1 و2  بالا برخوردار می باشد.

6.   سازمان ضد دوپينگ جهاني (WADA ) از صلاحيت تجدیدنظر خواهی در نزد دیوان داوری ورزش (CAS ) نسبت به تصميم قطعي و الزام آور صادرۀ داخلی فیفا، كنفدراسيون ها، اعضا يا ليگ ها در خصوص استفاده از مواد نيروزا تحت شرایط مقرر در پاراگراف 1 و2  بالا برخوردار می باشد.

7.   هر تصميم  اتخاذ شده قطعي و الزام آور داخلی كنفدراسيون ها، فدراسیون های عضو يا ليگ ها مرتبط با استفاده از مواد نيروزا بايد بلافاصله به فيفا و سازمان جهاني ضد دوپينگ توسط ارکان تصمیم گیرنده، ارسال گردد. مهلت زمانی فيفا و سازمان جهاني ضد دوپينگ  جهت اقامۀ درخواست تجدید نظر ازتاريخ وصول تصمیم داخلی نهایی و الزام آور توسط فیفا و سازمان جهانی ضد دوپینگ، به ترتیب تقدم،  به یکی از زبان‌هاي رسمي فيفا شروع خواهد شد.

59: تکالیف در مورد حل اختلافات

1.   كنفدراسيون‌ها، فدراسیون های عضو و ليگ ها بايد دیوان داوری ورزش (CAS) را به عنوان يك مرجع قضائي مستقل به رسميت شناخته و اطمینان یابند که اعضا، بازيكنان وابسته و مقامات رسمی آنها مطيع تصميمات اتخاذ شده توسط دیوان داوری ورزش (CAS) را رعایت می کنند. همین تکلیف در خصوص واسطه ها و کارگزاران رسمی مسابقات هم اعمال خواهد شد.

2.    مراجعه به دادگاه هاي عمومي ممنوع می باشد مگر در مواردي كه بطور خاص در مقررات فیفا پيش بيني شده باشد. مراجعه به دادگاه هاي عمومي برای هرگونه  اقدامات موقت نیز ممنوع است.

3.    فدراسيون ها بايد در اساسنامه و مقررات خود ماده اي را لحاظ نمايند مبني بر اينكه نبايد منازعات در فدراسيون فوتبال يا منازعاتی که اثر بر ليگ ها، اعضاي ليگ ها،  باشگاه‌ها، اعضاي باشگاه ها، بازيكنان ، مقامات رسمی و ديگر مقامات رسمي فدراسيون دارد را در دادگاه ‌هاي عمومي مطرح نمايند مگر اينكه در مقررات فيفا يا مقررات الزام آمور قانوني بطور خاص رجوع به دادگاه هاي عمومي پیش بینی یا تصریح شده باشد. بجای مراجعه به دادگاههای عمومی رجوع به داوری باید مقرر گردد. چنین اختلافاتی نزد یک دیوان داوری  مستقل و قانوني که در مقررات فدراسيون يا كنفدراسيون يا در دیوان داوری ورزش ( CAS ) برسمیت شناخته شده  است، اقامه خواهد شد.

فدراسيون  ها همچنين بايد اطمینان یابند که  مفاد اين ماده، در صورت ضررورت با وضع تعهد الزام آور بر اعضاي‌ خود اجرا شود. فدراسيون ها بايد هر طرفي را كه نسبت به رعايت اين تکلیف قصور ورزد مجازات کرده و اطمينان حاصل نمايند كه هر فرجام خواهي در اعتراض به اين مجازات ها هم منحصرا ًنه به دادگاه‌هاي عمومي بلكه  به داوری ارجاع شود.

دهم. تبعیت از تصمیمات فیفا

60 : اجرای تصمیمات

1.   کنفدراسیون ها، فدراسیون های عضو و لیگ ها باید تصميمات اتخاذ شده از سوي ارکان مربوطّ فيفا که بر طبق اين اساسنامه قطعي بوده و تابع فرجام نمي باشد را بطور کامل رعایت کنند.

2.   آنها هر گونه احتیاط رسمیفقت قرار خواهندرعایت کامل  لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمينان یابندکه اعضا، بازيكنان و مقامات رسمی خود از اين تصميمات به طور کامل تبعیت کرده اند.

3.      همين تکلیف در مورد واسطه ها و کارگزاران رسمی مسابقات نيز اعمال خواهد شد.

61: مجازات

هرگونه نقض مقررات ذكر شده  برطبق آئين نامه انضباطي فيفا مشمول مجازات خواهد شد.

 یازدهم. امور مالی

62: دورۀ مالي

1.      دورۀ مالي فيفا 4 سال خواهد بود که از اول ژانويه هرسال پس از رقابت نهايي جام جهاني فيفا آغاز مي شود.

2.    درآمدها و هزينه‌هاي فيفا بايد بنحوی مديريت شوند که در طول دوره مالي تراز گردند. وظایف عمدۀ فيفا در آینده از طریق افزايش ذخاير مالي تضمين خواهند شد.

3.       دبيركل مسئول تدوين حساب‌هاي تلفیقی ساليانه فيفا با شركت‌هاي تابعه‌اش تا قبل از 31 دسامبر مي‌باشد.

63: حسابرسان

حسابرسان موظفند حساب هاي تأئيد شده و گزارشات مالی سالیانه از جمله گزارشات مالی تلفیقی را که شورا تصویب کرده مطابق قوانین سوئیس به کنگره گزارش کنند. حسابرسان براي يك دوره 3 ساله به اين سمت منصوب مي شوند. این حکم انتصاب  مي‌تواند مجدداً تجدید شود.

64:  حق عضويت ها

1.   حق عضويت ها از اول ژانويه هر سال قابل پرداخت مي گردند  حق عضويت ساليانه اعضاي جديد براي سال مورد نظر ظرف 30 روز از تاريخ خاتمه كنگره اي كه قبول عضويت آنها را نموده است باید پرداخت گردد.

2.   کنگره بنابه توصيۀ شورا ميزان مبلغ حق عضويت را هر چهار سال تعیین مي کند. اين مبلغ براي تمام اعضا يكسان است و از 1000 دلار آمريكا فراتر نمي رود.

65: تسويه

فيفا ممکن است که حساب هر يك اعضا را جهت تسويه مطالبات بدهکار کند.

66: ماليات

1.   کنفدراسیون ها ممکن است که بر مسابقات بین المللی مربوط به تیم های ملی بر طبق اساسنامه و مقررات كنفدراسيون ها مالیات درخواست کنند.

2.   فدراسیون های عضوممکن است از مسابقاتی که در کشورشان برگزار می شود ماليات خود را طبق اساسنامه و مقررات فدراسيون ها و مستقل از کنفدراسیون خود مطالبه کنند.

دوازدهم . حقوق در مسابقات و رویدادها

67: حقوق در مسابقات و رویدادها

1.   فيفا، فدراسیون های عضو و كنفدراسيون ها صاحبان اصلي تمامی حقوق حاصل از رقابت‌ها و رويدادهاي ديگر تحت صلاحیت خاص آنها، بدون هيچگونه محدوديتی در مورد محتوا، زمان، مكان و قانون هستند. اين حقوق  از جمله شامل هر نوع حقوق مالي، ضبط سمعي- بصري و راديويي،  حقوق بازتوليد و پخش، حقوق چند رسانه اي، حقوق بازاريابي و تبليغات و حقوق معنوي مانند حق نماد ها و  حقوق انحصاري اثر (حق كپي رايت ) می باشد.

2.   شورا در خصوص چگونگي و ميزان بهره مندي از اين حقوق تصميم گيري نموده و مقرراتي در اين راستا تدوين مي کند. شورا مستقلاً در اين مورد كه آيا اين حقوق منحصراً به كار گرفته شوند يا مشتركاً با طرف سوم يا تماماً از طريق طرف سوم تصميم گیری خواهد نمود.

68: حق توزیع

1.   فيفا، فدراسیون های عضو و كنفدراسيون ها منحصراً مسئول اعطاي مجوز پخش تصوير و صدا و ديگر داده هاي بازتاب همراه مسابقات فوتبال و رويدادهایي که تحت صلاحیت قانوني خاص آنهاست، مي باشند و در اين مورد هيچ محدوديت در محتوا، زمان، مكان و موارد قانوني و فني وجود ندارد.

2.      شورا موظف است در اين خصوص مقررات ويژه اي تهیه نمايد .

سیزدهم. مسابقات 

13 الف. مسابقات نهایی

69: مسابقات

1.   شورا در خصوص محل برگزاري فينال رقابت هاي سازمان یافته توسط فيفا تصميم گيري خواهد نمود تنها با این استثنا که کنگره با رعایت بند 2 همین ماده در خصوص مکان برگزاری      رقابت های نهایی جام جهانی فیفا تصمیم گیری خواهد کرد.

2.   تصمیم گیری در مورد محل برگزاری رقابت های نهایی جام جهانی فوتبال با نیت دستیابی به هدف تأمین بهترین شرایط میزبانی در کشور برگزارکنندۀ جام باید مراحل زیر را دنبال کند:

الف. بر اساس مقررات خاص که توسط شورا وضع شده است، دبیرخانۀ کل فیفا باید با ایجاد یک روش مناقصۀ عادلانه و شفاف، از تمامی فدراسیون های عضو واجد شرایط دعوت کند تا پیشنهاد خود را تسلیم کنند و همچنین جزئیات تفضیلی مورد نیاز مناقصه و میزبانی و همچنین معیارهای انتخاب میزبان این رویدادها را تعیین کند.

ب.  بر اساس بهترین قضاوت خود، دبیرخانۀ کل به شورا گزارشی عمومی ارائه کند که دربردارندۀ ارزیابی انطباق تمامی مناقصات با روند مناقصه و الزامات مورد نیاز برای میزبانی با در نظر گرفتن معیارهای تعیین شده جهت میزبانی، می باشد.

ج. شورا با بررسی گزارش ارائه شده و بر اساس بهترین قضاوت خود و با رأی گیری آزاد، از 3 کشور دعوت می کند تا پیشنهاد  خود را به کنگره جهت تصمیم گیری نهایی تسلیم کنند. نتیجۀ هر رأی گیری باید به اطلاع عموم رسانده شود.

د. کنگره کشور میزبان را بر طبق پیشنهاد های اراده شده از سوی شورا، انتخاب خواهد کرد و اکثریت مطلق (بیش از 50%) از فدراسیون های عضو حاضر و واجد حق رأی در اولین رأی گیری ضروری است. اگر یک اکثریت مطلق در اولین رأی گیری بدست نیامد سپس پیشنهادی که کمترین رأی را در دور اول رأی گیری داشته حذف خواهد شد. در رأی گیری دوم، اگر کمتر از 3 پیشنهاد به کنگره ارائه شده باشد، یک اکثریت ساده (بیش از 50%) از آرای معتبر کفایت می کند.

3.      کنگره نمی تواند در همان جلسه حق میزبانی بیش از یک جام جهانی  فیفا را اعطا کند.

4.      حق میزبانی رویداد نباید به اعضای همان کنفدراسیون برای دو دورۀ متوالی از مسابقات جام جهانی فیفا اعطا شود.

13 ب. مسابقات و رقابت های بين المللي

70:  تقويم مسابقات بين المللي

شورا موظف است پس از مشاوره با کنفدراسیون ها، تقويم مسابقات بين المللي را که برای كنفدراسيون ها، فدراسیون های عضو و ليگ‌ها الزام آور بوده را تدوین کند.

71: مسابقات و رقابت های بين المللي

1.   شورا موظف است مقرراتي را براي سازماندهي مسابقات بين المللي و رقابت‌ها بين تيم هاي ملی و مابين ليگ‌ها  باشگاهها و / يا تيم هاي منتخب تدوین کند.  هیچگونه مسابقه يا رقابتی از اين نوع نبايد بدون اجازۀ قبلي فيفا، کنفدراسیون و/یا فدراسیون های عضو و با رعایت مقررات حاکم بر مسابقات بین المللی  برگزار شود.

2.      شورا ممکن است  که مقررات بیشتری برای اینگونه مسابقات و رقابت ها تدوین کند.

3.   شورا هر گونه معیاری را برای ترکیب بندی مجاز تیم ها که در مقررات حاکم بر مسابقات      بین المللی پیش بینی نشده، تعیین می کند.

4.   صرفنظر از صلاحیت مجاز پیش بینی شده در مقررات حاکم بر مسابقات بین المللی، فیفا ممکن است در خصوص مجوز هر گونه مسابقه یا رقابت بین المللی تصمیم گیری نهایی کند.

72:  برقراری تماس

1.   بازیکنان  و تیم های وابسته به یک فدراسیون عضو یا عضو موقت یک کنفدراسیون ممکن نیست که با بازیکنان یا تیم هایی که وابسته به یک فدراسیون عضو یا عضو موقت نیستند، مسابقه داده یا تماس ورزشی  بدون تصویب فیفا برقرار کنند.

2.      فدراسیون های عضو وباشگاه هايشان نبايد در سرزمين عضو ديگري بدون موافقت آن کشور مسابقه دهند.

73: تأئيديه

 فدراسيون ها، ليگ ها يا باشگاه  های وابسته به يك عضو تنها در صورت وجود شرایطی استثنایی ممکن است به عضو ديگري پیوسته يا در مسابقات در سرزمين عضو ديگر شرکت کنند.  در هر مورد، مجوز این امر باید توسط هر عضو، کنفدراسیون (های) مربوطه و فیفا داده شود.

چهاردهم.  مقررات نهایی

74:  انحلال

در صورت انحلال فيفا، دارايي هاي فيفا بايد به ديوان عالي كشوري كه مركز فيفا در آن واقع شده است انتقال يابد. اين ديوان دارايي‌هاي فيفا را با رعایت امانت تا تاسیس مجدد فيفا بصورت سپرده حفظ خواهد نمود.

75: مقررات انتقالی

1.   این اساسنامه در کنگره فوق العاده در زوریخ در 2016 فوریه 26 به تصویب رسیده وشصت روز (60)  بعد از پایان کنگرۀ مذکور با رعایت مقررات زیرلازم الاجرا می شود:

2.   شصت (60) روز بعد از پایان کنگره، کمیتۀ اجرایی به طور خودکار به شورا تبدیل می شود.
اعضای فعلی کمیتۀ اجرایی در این تاریخ، اولین اعضای شاغل در شورا بوده ؛ دورۀ خدمت آنها
در شورا پس از اتمام دورۀ باقی مانده از سمتشان در کمیتۀ اجرایی پایان می یابد.
 در نتیجه، برای یک دوره انتقالی که کل شورا توسط فدراسیون های عضو از طریق کنگرۀ کنفدراسیون مربوطه انتخاب شوند، تعداد اعضای شورا کمتر از تعداد مندرج در بند 4 مادۀ 33 همین اساسنامه خواهد بود.

3.    دورۀ زمانی تعیین شده در بند 3 مادۀ 33، بند 4 مادۀ 51 و بند 6 مادۀ 52 از این اساسنامه تنها برای اعضای فعلی کمیته های موجود  از زمان پایان یافتن دورۀ خدمت فعلی آنها اعمال خواهد شد.

4.     اعضای کمیتۀ مدیریت در کنگرۀ ماه مۀ 2016 (مکزیکو سیتی) انتخاب خواهند شد.

5.   در خصوص کمیته های دائمی که دیگر بر طبق اساسنامه وجود نخواهند داشت، شورا تصمیم گیری خواهد نمود که از چه زمان آنها منحل خواهند شد.  در مورد کمیته های دائمی که بر طبق اساسنامه فعال بوده اما اصلاح خواهند شد، شورا جرئیات اینگونه انتقالات را مشخص خواهد نمود. شورا همچنین تاریخی که کمیته های دائمی تأسیس شده فعالیت خود را شروع کرده را نیز مشخص می سازد. اعضای کمیته هایی که به حیات خود ادامه داده  یا اصلاح خواهند شد  به فعالیت خود تا پایان دوره ایی که برای آن انتخاب شده بودند، ادامه خواهند داد.

 

زوریخ 26 فوریه 2016

 

مقررات حاکم بر اجرای اساسنامه

1: درخواست پذیرش

شورا ممکن است که روند پذیرش را در مقررات خاصی وضع کند.

2:  كنفدراسيون ها

1.   شورا تصمیم گیری خواهد نمود که آیا فدراسیون کلیه الزامات برای پذیرش در فیفا را براساس گزارش نهائي کنفدراسيون انجام داده یا نداده است.

2.   اگر پيش نيازها تماماً انجام گرفته باشند،كنگره بعدي در مورد قبول یا رد درخواست پذیرش فدراسیون تصميم گيري خواهد کرد.

3: کارگزاران رسمی مسابقات

1.      کارگزاران مسابقات برای سازماندهی برگزاری مسابقات به كار گرفته مي شوند.

2.   كارگزاران مسابقات که جهت سازماندهي مسابقات مابين تيم ها از یک كنفدراسيون مشابه استخدام مي‌شوند بايد از سوي كنفدراسيون مربوطه به رسميت شناخته شده باشند ( دارای مجوز باشند). كنفدراسيون  قواعد مناسبی در اين زمينه تنظيم خواهند نمود.

3.   كارگزاران مسابقات که جهت سازماندهي مسابقات مابين تيم های کنفدراسيون مختلفی استخدام مي‌شوند بايد دارای مجوز فیفا باشند. شورا  قواعد مناسبی در اين زمينه تنظيم خواهد کرد.

4.       فيفا در موارد زیرفقط حق مداخله در اجرای قراردادهاي منعقد شده ميان كارگزاران مسابقات و تيم ها را داراست:

الف.  اگر مسابقه يا تورنمنت منشأ اختلاف در ارتباط با تيم هایي  از كنفدراسيون هاي مختلف باشد؛

ب. اگر کارگزار مسابقه مورد بحث  دارای مجوز فيفا باشد.

4: واسطۀ بازيكنان

بازيكنان ممکن است که از خدمات واسطه هایی جهت قرارداد استخدام و/یا مذاکره برای نقل و انتقال استفاده کنند. شورا مقررات  متناسبی جهت اين مهم تنظيم خواهد کرد.

5:  قاعدۀ كلي

1.   هر شخصي كه  دارای مليتی دائمي بوده که منوط به سكونت در يك كشور خاص نمی باشد  واجد صلاحيت بازي براي تيم هاي ملی فدراسيون فوتبال آن كشور است.

2.   به استثنای شرايط تصريح شده در ماده 8 زیر، هر بازيكني كه قبلا در یک مسابقه ( چه تمام وقت يا در دقايقي) در يك تورنمنت رسمي از هر دسته يا هر نوعی از فوتبال براي يك فدراسيون فوتبال شركت داشته ممکن نیست که براي يك تيم ملی فدراسيونی ديگر بازي بين المللي انجام دهد.

6: مليتی که به بازيكنان حق می دهد که بيش از يك فدراسيون را نمایندگی کنند

1.   بازيكني كه بر طبق شرایط مندرج در ماده 5 به واسطۀ مليت خود صلاحيت نمایندگی  بيش از يك فدراسيون را داراست، ممکن است که در يك بازي بين‌المللي براي يكي از اين      فدراسيون ها بازی کند تنها در صورتی که علاوه داشتن مليت مربوطه او حداقل یکی از شروط زيررا واجد باشد:

الف. او در خاك فدراسيون فوتبال مربوطه بدنیا آمده باشد؛

ب.  مادر يا پدر بیولوژیک (واقعی) وي در خاك فدراسيون  مربوطه به دنيا آمده باشد؛

ج.  مادر بزرگ يا پدر بزرگ وي در خاك فدراسيون مربوطه به دنيا آمده باشد؛

د.  خود وي حداقل دو سال بطور مستمردر خاك فدراسيون مربوطه زندگی کرده باشد.

2.   صرفنظر از مندرجات بند 1 در بالا، فدراسيون‌هايي كه در تابعیتی مشترك سهیم می باشند ممکن است توافق نمایند که مورد "د" از بند 1 همین ماده بطور کلی حذف شده یا بنحوی اصلاح شود که دوره زمانی طولانی تری را تعیین کند. چنین توافقاتی باید در شورا ثبت شده و به نصویب شورا برسد.

7 : كسب يك مليت جديد

 هر بازيكن كه بنا به پاراگراف 1 مادۀ 5 مليت جديدي مي‌پذيرد و طبق پاراگراف 2 ماده 5 در مسابقه فوتبال بين‌المللي بازي نكرده است برای بازي در تیم ملی جدید واجد شرایط خواهد بود اگر فقط یکی از شروط زیر را واجد باشد:

الف. او در خاك فدراسيون فوتبال مربوطه بدنیا آمده باشد؛

ب . مادر يا پدر بیولوژیک (واقعی) وي در خاك فدراسيون  مربوطه به دنيا آمده باشد؛

ج.  مادر بزرگ يا پدر بزرگ وي در خاك فدراسيون مربوطه به دنيا آمده باشد؛

د. وي حداقل 5 سال بطور مستمرپس از رسیدن به سن 18 سالگی در خاك فدراسيون مربوطه زندگی کرده باشد.

8 : تغيير فدراسيون

1.   در صورتي كه بازيكني بيش از يك مليت را دارا باشد، يا اگر بازيكني مليت جديدي کسب نموده باشد، يا اگر بازيكني به واسطه مليت صلاحيت بازي براي چندمين تيم ملی را داشته باشد،  تنها یکبار ممکن است که تغییراز فدراسيونی که  وی صلاحیت بازی در مسابقات بین المللی را دارا می باشد به فدراسیون ديگري كه مليت آن را دارا می باشد تابع شرايط زير درخواست  نماید:

الف. بازيكن در يك رقابت رسمي ( چه تمام وقت وچه در بخشی از آن ) براي فدراسيون فعلي در  سطح بین المللی "A"  (بزرگسالان)  بازی نکرده باشد و در زمان اولين حضور تمام وقت یا بخشی از مسابقه در یک بازي بين‌المللي در قالب يك رقابت رسمي براي فدراسيون فعلي، بازیکن  قبلاً مليت تيم ملی را که مایل به بازی برای آن است را دارا بوده باشد.

ب.  بازيكن مجاز نمی باشد که برای فدراسیون جدید خود در هر نوع مسابقاتی که قبلاً وی در همان سری مسابقات برای  فدراسیون قبلی خود بازی کرده، حضور یابد.

2.   اگر بازيكني كه در يك بازي بين المللي طبق بند 2 مادۀ 5  از سوي فدراسيون فوتبال خود به ميدان فرستاده شده است به طور هميشگي مليت آن كشور را بدون موافقت خود و بر خلاف ميل و اراده خود به واسطه تصميم گيري مرجع صلاحیتدار حکومتی از دست دهد در اين حالت وي ممکن است  اجازۀ بازي براي فدراسيون ديگري كه مليت آن را از قبل دارا بوده يا به دست آورده باشد را درخواست نماید.

3.   هر بازيكني كه حق تغيير فدراسيون ها را طبق بندهای 1 و 2 بالا داراست بايد درخواستی مستدل را به دبيرخانۀ كل فيفا تقديم کند. كميتۀ وضعيت بازيكنان نسبت به درخواست تصميم گيري خواهد کرد. روند تصميم گيري طبق قواعد حاکم بر رسیدگی كميتۀ وضعيت بازيكنان و اتاق حل اختلافات خواهد بود .هرگاه بازيكن درخواست خود را رسماً تسليم نمود تا رسيدگي به درخواست از سوي مراجع ذيصلاح، صلاحیت بازی براي هيچ تيم  ملی را ندارد.

9:  اصل صعود و سقوط

1.   حق يك باشگاه در حضور در مسابقات لیگ قهرماني داخلی اساساً بر مبنای ورزشي  است. باشگاه با باقی ماندن در دستۀ مشخصی  یا با صعود یا سقوط کردن در پایان فصل برای حضور در مسابقات لیگ قهرمانی داخلی واجد شرایط خواهد شد.

2.   علاوه بر واجد شرط شدن بر مبنای ورزشی، حضور يك باشگاه در  مسابقات لیگ قهرماني داخلی ممکن است تابع معیارهای ديگري در حوزه روند صدور مجوز  باشد كه ملاحظات ورزشي، زيرساختی، اداري، قانوني و مالي را مورد تأكيد قرار مي دهد. تصمیمات در خصوص مجوزها بايد از  قابلیت بررسی از سوي هیئت استيناف برخوردار باشند.

3.   تغيير در فرم قانوني يا ساختار شرکتی يك باشگاه به منظور تسهيل كسب شرايط لازم در ماهیت ورزشي  و / يا دريافت مجوز شركت در لیگ قهرماني داخلی  که به یکپارچگی مسابقات ورزشي آسیب می رساند، ممنوع است. برای مثال، از جمله  این تغييرات عبارتند از : تغيير در مراكز اصلي، تغيير نام يا جابجایی سهامداران مابين باشگاه هاي مختلف، می باشد.  تصمیمات بازدارنده، باید قابل بررسی بوسیله هیئت استیناف فدراسیون عضو باشد.

4.   هر عضو مسئول تصميم گيري در خصوص موضوعات ملي می باشد  که تصميم گيري در آن موارد قابل تفويض به ليگ ها نمي باشد . هركنفدراسيون مسئول تصميم گيري درخصوص موضوعات دربردارندۀ بيش از يك فدراسيون فوتبال با در نظر گرفتن قلمرو سرزمینی كنفدراسيون مي باشد .فيفا مسئول تصميم گيري در خصوص موضوعات بين المللي دربرگيرنده بيش از يك كنفدراسيون مي باشد.

10: اصلاحات قوانين بازی

1.   فيفا بايد هرگونه اصلاحات و تصمیمات در خصوص قوانين بازي را ظرف مدت يك ماه از جلسه عادي ساليانه انجمن بين المللي فوتبال (IFAB)  به اطلاع فدراسیون های عضو برساند.

2.   فدراسیون های عضو بايد اين اصلاحات و تصمیمات را حداكثر تا اول ژوئیه متعاقب جلسۀ ساليانۀ انجمن بين المللي فوتبال IFAB)) اجرا کنند. حالت استثنا تنها ممکن است به  اعضائي اعطا شود كه فصل فوتبال آنها تا اين تاريخ به پایان نمی رسد.

3.   فدراسیون های عضو ممکن است چنین اصلاحات و تصمیماتی را بلافاصله پس از تصویب آنها توسط انجمن بين المللي فوتبال (IFAB) اعمال کنند.

11:  انتصاب

1.   هر داور و کمک داوری كه در يك بازي بين المللي منصوب می شود بايد متعلق به يك عضو بي طرف باشند، مگر آنكه  فدراسیون های مربوطه  قبلاً برخلاف آن توافق نموده باشند.

2.    داوران و کمک داورانی که برای داوری در يك بازي بين المللي  انتخاب می شوند بايد نام آنهادر ليست رسمي داوران و کمک داوان بین المللی  فيفا باشد.

12 : گزارش

1.   داور هر بازي "A"بين المللي بايد ظرف 48 ساعت از اتمام بازي گزارش بازي را هم به فيفا و هم به فدراسیون عضوی که مسابقه در سرزمین آن برگزار شده، ارسال کند.

2.       اين گزارش باید در فرم رسمي تحویلی به داور از سوي عضوي كه بازي در قلمرو آن برگزار شده، تهیه شود

3.      گزارش بايد دربردارندۀ تمامی اقدامات انضباطي اتخاذ شده و دلايل اتخاذ اين اقدامات باشد.

13: پرداخت

1.      داوران و کمک داوران در بازي هاي بين المللي مستحق دریافت :

الف.  هزینۀ روزانه؛  و

ب. پرداخت هزينه هاي سفر هستند.

مقررات هزينه هاي فيفا بايد به روشني مقدار،كلاس سفر و تعداد روزهاي قابل پرداخت که  داوران و کمک داوران مستحق در یافت هستند را معين کند.

2.   مبالغ قابل پرداخت به داوران و کمک داوران بايد به واحد پولي كه به آساني قابل تبديل بوده در همان روز مسابقه از سوي عضو سازمان دهنده پرداخت شود.

3.    هزينه هاي هتل، اتاق و خوراك که داوران و كمك داوران در بازي هاي بين المللي متحمل   می شوند باید بوسیله عضو سازمان دهندۀ مسابقه تقبل گردد.

14: اهداف

1.   فيفا بايد از به ثمر رسيدن و استقرار اهداف خود تنها از طریق بکارگیری منابع مادی و انسانی مناسب خود يا از طريق نمايندگي دادن به فدراسون های عضو يا كنفدراسيون ها يا با همکاری كنفدراسيون ها بر طبق اساسنامه فيفا، اطمينان حاصل کند.

2.    با ارجاع به بند ح مادۀ 2 اساسنامه فيفا، فيفا بايد به طور خاص، اما نه انحصاراً، بر عليه شرط بندي هاي غير قانوني، استفاده از مواد نيروزا و هر گونه تبعيض نژادي اقدام کند. اينگونه فعاليت ها ممنوع و مشمول مجازات هستند.

15: اجرا

مقررات حاکم بر اعمال اساسنامه در كنگرۀ فوق العاده فیفا در 16 فوربه 2016 در زوریخ به تصویب رسیده و بلافاصله پس از تصویب لازم الاجرا می شود.

زوریخ 26 فوریه 2016

 

دستور العمل هاي لازم اجراي كنگره

1:  شركت در كنگره

1.   هر عضو ممکن است با حداكثر 3 نماينده در كنگره حضور یابد که تمامی آنها ممکن است در مذاکرت شرکت کنند.

2.   قبل از آغاز كار كنگره اسامي نمايندگان هر عضو به علاوه نام نماينده  ای که داراي حق رأي می باشد باید به دبيرخانۀ كل فيفا اعلام گردد. دبيرخانۀ كل نام و مشخصات نمايندگان را به ترتيب  (از شمارۀ 1 تا 3) در ليست رسمي وارد مي کند. نام نمايندۀ داراي حق رأي با شماره 1 ثبت مي گردد . اگر نمايندۀ داراي حق رأي در خلال مباحث جلسه كنگره را ترك نمايد نماينده ثبت شده به شماره 2 در ليست هيأت نمايندگان عضو دارای حق رأي خواهد بود. اگر اين نماينده نيز غايب باشد نمايندۀ ثبت شده 3 به شماره در ليست هيأت نمايندگان عضو واجد حق رأي خواهد بود.

3.   هزينه هاي سفر ، اقامت و پذیرایی سه نماينده شركت كننده از هر عضو در كنگره را فيفا متقبل خواهد شد. شورا موظف است در اين خصوص دستورالعمل های مناسبی تنظيم کند.

2: رياست

1.   ریاست جلسات كنگره برعهده رئیس (فیفا) می باشد. در صورتي كه رئیس قادر به شركت در جلسه كنگره نباشد، با سابقه ترین نايب رئيس حاضر در جلسه جانشين وي خواهد شد. اگر هيچ يك از نايب رئيسان حضور نداشته باشد كنگره يك عضو از شورا را به عنوان رياست انتخاب خواهد نمود.

2.   رئيس جلسه بايد از اداره كنگره دقیقا مطابق اينگونه دستورالعمل های لازم الاجرا، آغاز به كار و خاتمۀ كنگره و مباحثات و اعطاي اجازه صحبت به نمايندگان و هدایت تمامی مذاكرات اطمينان یابد.

3.   رياست كنگره موظف به حفظ نظم كنگره در خلل مباحثات مي باشد. وي اين اختيار را دارد تا در قبال هر شركت كننده که مزاحم مباحث كنگره شده اقدامات زير را صورت دهد:

 

الف. تذكر شفاهي جهت حفظ نظم؛

ب.  توبيخ رسمي؛

ج. محروميت از حضور يك يا چند جلسه اي.

4.      اگر در اعتراض به  چنین اقداماتی فرجام خواهي شود،کنگره بدون بحث فوراً تصمیم گیری خواهد کرد.

3: بازرسان شمارش آرا

در شروع نشست اول، كنگره بايد تعداد كافي از بازرسان شمارش آرا را جهت شمارش آرا و كمك به دبيركل در توزيع و شمارش برگ هاي راي گيري تهیه شده براي انتخابات را به اين سمت منصوب کند. شورا ممکن است تصمیم گیرد تا از تجهيزات الكترونيكي جهت مشخص نمودن نتيجه راي گيري استفاده کند.

4:  مترجمان شفاهی

مترجمان شفاهی رسمي براي ترجمه به زبان هاي رسمي كنگره منصوب خواهند شد. آنها توسط دبير كل منصوب می شوند.

5:  مذاکرات

1.      مذاکرات پيرامون هر يك از موارد دستور جلسه بايد پيشاپيش طي يك گزارش كوتاه تقديم شود:

الف. توسط رئیس يا يكي از اعضاي شورا كه به اين منظور تعیین شده است؛

ب. از سوي نماينده كميته تعیین شده از طرف شورا براي ارائه گزارش؛

ج. از سوي نمايندۀ عضوي كه درخواست گنجانده شدن مورد در دستور جلسه را ارائه نموده است.

2.      سپس رياست جلسه مذاکرات را آغاز می کند.

 

6:  سخنرانان

1.   اجازۀ صحبت به ترتيبی که درخواست شده، اعطا مي شود. یک سخنران تنها پس از دريافت  اجازه ممکن است به ايراد سخن پردازد. سخنرانان از تريبوني كه به اين منظور اختصاص يافته كنگره را مورد خطاب قرار مي دهند.

2.   یک سخنران ممکن نیست که برای بار دوم در همان موضوع صحبت نماید مگر آنکه تمام نمایندگانی که درخواست مجوز سخنرانی نموده اند صحبت کرده باشند.

7: پيشنهادات

1.   تمام پيشنهادات باید كتباً تقديم شوند. پيشنهاداتي كه ارتباطی با  موضوع مذاکرات ندارند  در مذاکرات پذیرفته نخواهند شد.

2.      هر پيشنهاد اصلاحی بايد كتباً تنظيم شده و قبل از  ورود به مذاکرات، تقدیم  رئيس شود.

 

8: طرحهای آئین نامه ای  و خاتمه مذاکرات

1.   اگر يك طرح آئین نامه ای ارائه شود، مذاكره در موضوع اصلی تا اتمام راي گيري در خصوص طرح  به تعويق خواهد افتاد.

2.     در صورت ارائۀ طرح خاتمۀ مذاكرات، پيشنهاد مذكور بدون بحث بلافاصله به راي گذاشته خواهد شد. درصورت تصویب پيشنهاد، اجازه صحبت تنها به اعضايي اعطا خواهد شد كه قبل از رأي گيري درخواست سخنرانی نموده باشند.

3.   رئیس کنگره مذاكرات  را خاتمه داده، مگر اينكه كنگره تصميم دیگري در این خصوص با اكثريت ساده آرا اتخاذ کند.

9 : آرا

1.      رأي گيري مخفي ممنوع است.

2.    قبل از هر رأي گيري رئيس كنگره يا شخص منصوب از جانب وی با صدایي بلند متن پيشنهادی را قرائت نموده و شيوۀ كار رأي گيري ( حد نصاب لازم ) را به حاضرين كنگره توضيح خواهد داد  در صورت وجود اعتراض، كنگره بلافاصله تصميم گيري خواهد کرد.

3.    در صورت درخواست حداقل 15 عضو حاضر و دارای حق  رأي،  رأی گیری از طريق خواندن اسامي افراد ممکن است صورت پذيريد.

4.       هیچ فردی مجبور به  دادن رأي نمی باشد.

5.    به عنوان يك قاعدۀ کلی،  رأي گيري از طريق بلند كردن دست ( كارت‌هاي رأي گیری ) يا با استفاده از تجهيزات الكترونيكي صورت مي گيرد.

6.   پيشنهادات به ترتيب تقدم در ارائه به رأي گذاشته خواهندشد. در صورت وجود بيش از يك پيشنهاد اصلي، پيشنهادات متوالياً به رأي گذاشته مي شوند و نمايندگان ممکن است که تنها به يكي از پيشنهادها رأي دهند.

7.   تغييرات در پیشنهادات اصلاحی قبل از خود پیشنهاد اصلاحی و پیشنهاد اصلاحی نیز قبل از پيشنهاد اصلي به رأي گذاشته خواهند شد.

8.      پیشنهادات اصلاحی بدون حتی یک رأي مخالف به منزله تصويب شده  در نظر گرفته می شوند.

9.      رياست كنگره نتايج رأي گيري را بازبيني نموده و نتيجه قطعي را به كنگره اعلام می دارد.

10.   در خلال روند رأي گيري و تا پايان اعلام نتايج قطعي هیچ فردی اجازه صحبت ندارد.

10:  انتخابات

1.   انتخابات به صورت رأی گیری مخفی برگزار می شود. انتخابات از طريق برگه هاي رأي یا با استفاده از رأی دهنده های راه دور یا تریبون های رأی گیر الکترونیکی بنحوی برگزار خواهد شد  که مخفی بودن رأی گیری را تضمین کند. انتخاب رئیس با استفاده از رأی دهنده های راه دور انجام نخواهد گرفت. دبيركل با كمك بازرسان شمارش آرا روند توزيع برگه هاي رأي و شمارش آراي اتخاذ شده یا توزیع و محاسبه رأی دهنده های راه دور را هدايت خواهد نمود.

2.      تعداد برگه هاي رأي توزيع شده قبل از شمارش توسط رياست كنگره اعلام خواهد شد.

3.    اگر تعداد برگه هاي رأي اتخاذ شده برابر يا كمتر از تعداد برگه هاي توزيع شده باشد، صحت انتخابات اعلام خواهد شد. اگر تعداد برگه هاي رأي اتخاذ شده بيش‌تر از برگه‌هاي توزيع شده باشد انتخابات باطل و بی اعتبار اعلام شده و بلافاصله رأي گيري دیگري انجام خواهد گرفت.

4.       رياست كنگره  نتيجه هر رأي گیری را اعلام خواهد نمود.

5.    دبيركل برگه هاي رأي جمع شده و شمارش شده را در پاكت‌هاي تهيه شده به همين منظور قرار داده و بلافاصله آنها را مهر و موم خواهد نمود. دبيركل پاكت هاي مذكور را نگهداري نموده و 100 روز بعد از خاتمه كنگره آنها را معدوم خواهد نمود.

11: محاسبۀ اکثریت

1.   اکثریت ساده (بیش از 50%) باید در انتخابات، رأی گیری و سایر تصمیم گیری ها بر اساس تعداد برگه های رأی معتبر جمع آوری شده و یا تعداد آرای معتبر الکترونیکی، محاسبه شود. اوراق رأی سفید، آرای نا معتبر و آرای الکترونیکی دستکاری شده به هر طریقی همچنین آرای ممتنع در محاسبۀ اکثریت ساده منظور نخواهند شد.

2.      اکثریت مطلق ( بیش از 50%) بر مبنای تعداد فدراسیون های عضو حاضر و دارای حق رأی محاسبه خواهد شد.

3.   اگر در حین انتخابات، یک فدراسیون عضو در یک دور رأی گیری، 2 یا بیش از 2 رأی توسط برگه رأی یا شمارشگر رأی الکترونیکی در حمایت از یک کاندیدا  دهد یا اگر در یک رأی گیری یک فدراسیون عضو 2 بیش از  2 رأی در یک موضوع واحد دهد، تنها رأیی که در آخر انداخته شده است معتبر بوده و شمارش می شود.

  13 : اجرا

دستورالعمل هاي لازم الاجراي كنگره در كنگرۀ فوق العاده فیفا در 16 فوربه 2016 در زوریخ به تصویب رسیده و بلافاصله پس از تصویب لازم الاجرا می شود.

زوریخ 26 فوریه 2016

 

اشتراک گذاری
روی خط سایت ها
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر: