تکنیک های بازاریابی و فروش در ایران
      
اول دولت سابق خرابش کرد، بعد فروخته شد و حالا هیچ قانونی ندارد؛
کافی ا‌ست بار دیگر مسائلی چون تحریم‌ها، دستمایه سنگ‌اندازی قرار گرفته و سکو ساخته شده با منابع کشورمان در دست همسایگان جنوبی به دام افتد تا دریابیم‌ مالک صدرا در کنار نابودی آن، چه منافع بزرگ دیگری را هم از دستمان بیرون آورده است؛ حال آنکه کم نیستند شرکت‌های داخلی که می‌توانند کارهای بر زمین مانده را انجام داده و‌ مانع گزک دادن به دست همسایگانی شوند که اگر دشمن نباشند، دوست نیستند و...
کد خبر: ۳۹۶۰۲۰
تاریخ انتشار: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۲ 27 April 2014
همزمان با اوج گرفتن روند خصوصی‌سازی‌ها در سال ۸۸، عده‌ای از چوب حراج دولت بر واحدهای موفق و واگذاری به نزدیکان سر می‌دادند، غافل از آنکه دولتمردان اوضاع برخی واحد‌ها را به بحران رسانده بودند و می‌خواستند از واحدهای منهدم کرده رهایی یابند!

به گزارش «تابناک»، شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) که با حدود پنجاه سال سابقه، تا همین اواخر، نماد صنایع دریایی کشورمان به شمار می‌آمد، به تازگی به چنان ‌ذلتی افتاده که قرار است به زودی منحل شود؛ قراری که البته چندان قانونی نیست و در خفا پیگیری می‌شود.

منهدم شدن پیش از واگذاری

بر خلاف آنچه بسیاری گمان می‌کردند، در زمان اوج گرفتن واگذاری‌ها در سال ۸۸، شرکت‌های دست‌چین‌ در قالب خصوصی‌سازی،‌ گاه ‌صوری‌ به دوستان دولت واگذار می‌شوند، نه تنها در عمل چنین چیزی در برخی واگذاری‌ها واقعیت نداشت، بلکه عامل خصوصی‌سازی برخی واحدهای بزرگ دولتی، خطر ورشکستگی بود که تهدیدشان می‌کرد.

واگذاری صدرا از جمله این موارد است که روزگار ناخوش امروز آن مجال مطرح کردن شرایطش در زمان واگذاری را می‌دهد، چراکه بسیاری از خصوصی‌سازی‌های شکست خورده به دلیل آنکه مالکان امروزشان در تقلا هستند تا از ورشکستگی نجاتشان دهند، قابل طرح نیستند.

«صدرا» پنهانی به حراج گذاشته شده و باقیماند‌ه‌اش به خارج می‌رود!

این در حالی است که صدرا در سال ۸۸ با واگذاری ۶۲ درصد سهامش، از خصولتی بودن رسما خداحافظی کرد و به بخش خصوصی رسید، حال آنکه پیشتر در سایه برخی عزل و نصب‌های سیاسی در هرم مدیریتی، به روزگار ناخوشی رسیده بود و کلی بدهی‌ داشت.

به عبارت بهتر، وقتی دولتمردان دریافتند که در سایه نصب مدیرانی که سکان شرکت نامدار صدرا را به دستانشان سپرده بودند، نماد صنایع دریایی در آستانه فروپاشی است، آن را واگذار کردند تا هم از پیامدهای بد ماجرا برهند و هم بستری برای احیای آن فراهم آورند؛ اتفاقی که می‌توانست هر دو منظور را فراهم آورد، ولی این گونه نشد.

از واگذاری رسمی تا واگذاری غیر رسمی!

مجموعه‌ای که صدرا ‌خریده بود، اینقدر کار در دست و بالش داشت که بتواند صدرا را احیا کند و همین دورنما موجب امیدواری بود؛ اما چند سال گذشت، آشکار شد که مال ارزان به دست آمده، چندان مهم جلوه نمی‌کند و مالک ثروتمند وقت چندانی صرف دغدغه‌های خرد نخواهد کرد. اینجا بود که روز به روز بر بدهی صدرا افزوده شد و اینقدر زیان‌دهی آن تداوم یافت که در ‌پایان نمادش در بورس بسته شد و در آستانه واگذاری دوباره قرار گرفت.

بدین ترتیب گمان می‌رفت که شرایط برای دست به دست شدن شرکتی که نامش در پروژه‌های نفتی و گازی بزرگ بود، فراهم آید و واگذاری رسمی کلید بخورد؛ اما مالکان جدید صدرا هم به مانند مالک پیشینش، دولت، چندان در قید و بند عاقبت این سرمایه پنجاه ساله نبودند و بیشتر قصد در جبران مافات و مقابله با ضرر ‌داشتند و البته خود را فراقانون می‌دانستند و می‌دانند.

همین مختصات موجب شد تا صدرا به جای بدهی به شرکتی واگذار شود که حال و روز خوشی ندارد. البته واگذاری خلاف عرف و قانون، چراکه صدرا در بورس حضور دارد و چون نماد آن بسته است، باید تنها با اذن بورس سهامش واگذار شود که این گونه نشده و به شکلی کاملا غیر اصولی و عجیب و غریب، خارج از بورس بسان اقلام اوراقی، به شرکتی واگذار شده که در صنعت راه و ساختمان کار می‌کند و هیچ فعالیتی در حوزه دریا از آن ثبت نشده است!

«صدرا» پنهانی به حراج گذاشته شده و باقیماند‌ه‌اش به خارج می‌رود!

خطای استراتژیک مالک جدید

توضیحات ارائه شده تا اینجا به نظر کافی ا‌ست تا ادامه ماجرا را حدس بزنیم؛ پیشینه صنایع دریایی مدرن ایران که امروز با چهار هزار پرسنل و چندین و چند پروژه در حال اجرا، در روزگار افولش هنوز وزنه‌ای کارآمد به شمار می‌آید، چوب حراج خورده و بر سر نخواستنش دعواست؛ اینقدر که به شرکتی غیر مرتبط واگذار شده و ذره ذره وجودش برای پرداخت بدهی‌های آن شرکت چوب حراج می‌خورد.

مالکی که معلوم نیست با تکیه بر کدام اصل و قانون، صدرا را به جای بدهی‌های خود در اختیار گرفته، اینقدر بدهی از قبل داشته که نام هیأت مدیره‌اش میان بدهکاران بزرگ بانکی کشور ثبت شده و از هر گونه معامله‌ای محروم شده باشد و برایش اهمیتی نداشته باشد که آیا قانونی اختیار صدرا را به دست گرفته یا خیر؟ آیا قانونی‌ است که آن را پار‌ه پاره کند یا خیر؟ آیا می‌تواند سرنوشت پروژه‌های واگذار شده به این میراث را تغییر دهد یا خیر و...؟

همین بی‌توجهی‌ها موجب شده که برای رفع و رجوع کارهایی که در گذشته به صدرا واگذار شده و باید تمام شوند، مالک جدید تصمیم بگیرد کارهای نیمه‌تمامی چون سکو‌سازی برخی فازهای نفتی و گازی را به آن سوی خلیج فارس منتقل کرده و برون‌سپاری کند و بدین ترتیب سرنوشت این پروژه‌ها را تغییر دهد.

از این روی، سرنوشت پروژه‌های ملی برگرفته از این تصمیمات خوانده می‌شود که کار ساخت سکو در حال انتقال به امارات متحده عربی است و حال آنکه این کشور و همسایگانش، در بسیاری از ذخایر واقع در آب‌های خلیج فارس با ما مشترکند و جدای آن در برخی مسائل دیگر هم پتانسیل رو در رو قرار گرفتنشان با کشورمان بالاست و هر شیطنتی از طرف ایشان بعید نیست.

کافی است بار دیگر مسائلی چون تحریم‌ها دستمایه سنگ‌اندازی ایشان قرار گرفته و سکوی ساخته شده با منابع کشورمان در دست ایشان به دام افتد تا دریابیم که مالک صدرا در کنار نابودی آن، چه منافع بزرگ دیگری را هم از دستمان به در آورده ‌است؛ حال آنکه کم نیستند شرکت‌های داخلی که می‌توانند کارهای بر زمین مانده را انجام داده و به تجربه مدیرانی که بعضا پرورده صدرا هستند، هم به شرکت صنایع دریایی ایران یاری رسانند و هم مانع گزک دادن به دست همسایگانی شوند که اگر دشمن نباشند، دوست هم نیستند.

«صدرا» پنهانی به حراج گذاشته شده و باقیماند‌ه‌اش به خارج می‌رود!

فریادها بلند شده و دولت جدید باز باید جور گذشته را بکشد؛ اما...

اوضاع صدرا به شدت نابسامان است؛ از یک سو از بدهی چند هزار میلیاردی صدرا سخن به میان می‌آید که غیرقابل تأمین و جبران به نظر می‌رسد، از سوی دیگر، پای منافع ملی و پروژهای مهم به غائله باز شده و ‌موضوع چند هزار ‌پرسنل شاغل در این شرکت مطرح است که تا چند سال پیش، بیش از ده هزار تن بودند.

بدین ترتیب، لزوم ورود دولت به این عرصه به شدت مشهود خواهد بود و البته بیم آن می‌رود که برخی از روند عکس خصوصی‌سازی گلایه سر دهند و با چنین ورودی مخالفت کنند؛ اما مگر می‌شود دخالت نکرد و اوضاعی تا این حد نامطلوب را به نظاره نشست؟

شاید همین ابهامات موجب شده که نامه‌نگاری کارگران و متخصصان صدرا به دولتمردان، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان بی‌‌پاسخ بماند و همین بی‌ثمری چاره‌ای پیش روی کسانی که خود را در آستانه بیکاری می‌بینند یا دلشان برای دست رنج پیشینشان می‌سوزد، نگذارد که تهدید به تحصن و اعتصاب کنند و تیر در تاریکی‌‌ رها کنند.

اینجاست که اگر شنیدیم در روزهای آتی تحصنی در بوشهر شده، نه تنها نباید شگفت‌زده شویم، بلکه باید بپذیریم امید برای احیای صدرا کمرنگ‌تر شده و ضرر بزرگتری در پیش خواهد بود؛ ضرری که اگر امروز برای کاستن آن ورود کنیم، بی‌‌گمان از میزان آن کاسته خواهد شد، به شرطی که اهمیت ماجرا را درک کرده باشیم!


اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
روی خط سایت ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۱۳۹
انتشار یافته: ۴۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
تابناک کاش از پتروشیمی اصفهان مینوشتی یکی از موفق ترین واحد های پتروشیمی کشور پس از مفت فروشی که یک فرد .... که الان در بازداشته یعنی آقای... 2 ساله نمادش در بوس بسته شده و سرمایه 18000 هزار سهام دار این شرکت بلوکه شده سود مجامع پارسال هم بهشون ندادن خود شرکت هم به دلیل ... آقای ...و دارو دستش حدود 1 سال تولید نمیکرد و هزارن مشگل دیگه که هنوز هم پابرجاست و هیچ کس عین خیالش نیست .
پاسخ ها
hhm
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۱۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
تابناک ممنون که نظرمو گذاشتی
خدایی خودت یک تحقیق و بررسی بکن تا ببینی چه ظلمی به سهام داران این شرکت شده بعد اگر صلاح دونستی یک همچین گزارشی بزار تو اخبار اصلی سایت شاید بعد از 2 سال مسئولین به خودشان آمدن و کاری برای ما کردن .
ناشناس
|
Singapore
|
۱۴:۱۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
جالبه که بعد از گذشت این سالها و اتفاقات ناگواری که برای نماد صنایع دریایی ایران اتفاق افتاده هنوز جرات بیان نام "مجموعه ای که آن را خریده بود!" نیست!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
انشاء الله بعد از اینکه به مسئله مهمانی همسر رئیس جمهور رسیدگی شد و قانون غیر قانونی بودن وازکتومی به تصویب رسید و مشکل جمعیتی کشور با این طرح حل شد نمایندگان محترم مجلس با فراغ بال به این مسائل کوچک نیز رسیدگی می کنند البته طرح سوال از وزیر ارشاد در ارتباط با دیدار نوروزی ایشان با یکی از سران فتنه (بخوانید رئیس جمهور سابق) در اولویت است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
شرکتی که میتوانست بزرگترین کشتی سازی خاورمیانه باشد به دلیل منافع بعضیها به مخروبه ای تبدیل شده.استفاده از مدیران نالایق و کارشناسان غیر متخصص این شرکت را به مخروبه ای تبدیل کرده....
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
با سلام، این یکی از هزار راه اشتباه است که دولتها در امر خصوصی سازی رفته اند. در واقع آقایان دقیقا" شرکتهایی را که اتفاقا" برای دولت سوددهی می کنند را به تاراج می گذارند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
یاد شرکت صنایع دریایی به خیر. روزگاری صدها کارگر از این کارخانه نان می خوردند و خانواده های بسیاری تامین می شدند. بعدها معلوم نشد درچه بازی های سیاسی افتاد که نهایتا به این روز افتاد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
حالا فکر میکنید اینکه به بورس بپردازیم مشکل اقتصاد ما را حل میکند؟ (از چاله طلا و ارز و سکه و مسکن و دلالی هزار وامانده به چاه بورس)
باید تولید (با دید صادراتی و ارز آوری) سود آور شود.
یادتان هست در بورس همین صدرا عده ای معدودی را یک شبه میلیاردر و عده کثیری را به خاک سیاه نشاند؟
بورس معلول است و تولید علت. شما به تولید بپردازید معلول خودش درست میشود (به شرط اینکه چوب لای چرخش نکنیم).
یک نشانه برای مشکل کشور ما در امر تولید، همین برون سپاری های غیر کارشناسانه است.
ممنون از شفاف سازی.
mohsen
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
لطفا یک گزارش هم در مورد وضعیت نابسامان پتروشیمی اصفهان تهیه کنید. بد بخت شدیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
البته از قوانین ناپخته خصوصی سازی نیز باید سخن گفت. متاسفانه شرکتی که در لیست واگذاری قرار می گیرد از مالکیت وزارتخانه مربوطه بیرون امده و به سازمان خصوصی سازی (وزارت اقتصاد) واگذار می شود. الان شرکت دیگری نیز می شناسم که پیمانکار عمومی است و در لیست واگذاری، و سازمان خصوصی سازی به دلیل اینکه گرفتن پروژه باعث می شود ارزشگذاری آن شرکت تغییر کند جلوی کار گرفتن این شرکت را گرفته است. و الان در حال نابودی است. شرکتی که هیئت مدیره و مدیرعامل دارد، یک کارشناس بی ربط در سازمان خوصی سازی در رابطه با سرنوشتش تصمیم گیری می کند!
لطفاً اطلاع رسانی کنید!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
چرا باید دولت جدید جور قبلی را بکشد. چرا قوه قضاییه مملکت اینقدر قدرت ندارد که افرادی را که مسئولیت خود را با بی مسئولیتی به پایان برده اند و بیت المال را قربانی کرده اند، به پای میز محاکمه بیاورد.
بردیا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
یک کلام خصوصی سازی در ایران معنی ندارد چون فرهنگ خصوصی سازی را نداشته و نداریم و در آینده هم نخواهیم داشت
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
هردم از این باغ بری می رسد ... دیگه این کارها سوء مدیریت نیست خیانت است . متاسفانه تو مملکت ما همه متخلفین و قانون شکنان حوزه اقتصادی آزادنه بکارشان ادامه می دهند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
با تشکر از خبری که درباره شرکت صدرا قرار دادید اصل جفایی که به این شرکت شد عدم نظارت سازمان بورس بر عملکرد اقتصادی و گزارشات این شرکت بود که بعضا با برخی خطاهای مدیریت این شرکت همیاری می کرد، در ضمن شرکتی که رئیس هیئت مدیراش با آن همه وعده پیشرفت شرکت تا پست وزارت نفت ترقی می کند نباید به چنین سرنوشتی بیفتد. مگر....
صدرایی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
مالک جدید کسی است که شرکت آب و خاک را هم به تازگی از حراجی دولت خریداری کرده است!واگذاری غیر قانونی و غیر اصولی-بدبختی سهامداران خرد-بیکاری و بریده شده نان هزاران نفر-فرستادن پروژه ها به کشور رقیب و ناجوانمرد، هدر رفت سرمایه های انسانی که بعضا از نخبه های صنعت دریا و نفت و گاز هستند—به راستی چه اتفاقی باید بیفتد تا چشم مسوولین باز شود. اگرنیم درصد از تللاشی که برای رضایت گرفتن از مردم در انصراف از یارانه، صرف رسیدگی به این واگذاری ها می شد برای مملکت سود بیشتری داشت. فقط دوست دارم دلیل این سکوت را بدانم
چلنجر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
تحصن انهم از بوشهري هاي خون گرم .از نان خوردن افتاده اند .خداي ناكرده از نفس كشيدن هم بيفتن. چرا تحريك ميكنيد . چرا تحصن بردن كه بردن به..... بچشان. سرشان سلامت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
تابناک جان مسئول این همه اختلاس کیه؟وقتی چیزی درست می شه و کاری انجام می شه همه تبریک به مسئولان می گویند و وقتی اینطوری می شه هیچ کس جوابگو نیست و بعید نیست ... چند روز دیگه آبدارچی صدرا را بگیره بگه تقصیر اون بوده،وزیران و مسئولان قبلی هم که راست راست دارن تو خیابان راه می رند و تو مجالس هم شرکت می کنند،اینهمه ....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
تابناک دست از شیطنت بردار!!!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
هر دم از اين باغ برى مى رسد!
خدا عاقبت مان را ختم به خير کند.
ناشناس
|
Qatar
|
۱۵:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
آقا من سهامد صدرا را دارم و اصلا نمی دونم چکار باید بکنم چطوری حقمون رو بگیرم لطفا اگر میشه در خصوص وضعیت سهامداران در این شرایط گزارشی تهیه و از افراد متخصص توصیه هایی ارایه بشه بفهمیم چکار بکنیم
عرفان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
با سلام
چطور شركت صدرا با چند ده هزار نيروي كار و پرو‍ژه هاي جاري زيان ميسازد الله اكبر ما كه توش مونديم
علي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
مالكين جديدصدراهيچ هدفي جزتعطيلي آن وفروش زمين هاوماشين آلاتش ندارند تابا سودبادآورده اي كه نصيب خودمي كنند بارسنگين بدهيهاي خود راسبك كنندوقتي ماتجهيزات سكورانميتوانيم وارد كنيم بعدا ميخواهيم سكوي باتجهيزات زاوارد كنيم مسئولين خوابند ياخودرابخواب زده اندياذينفع هستند خدائي جواب بدهندتامردم بدقضاوت نكنند 50 سال تجربه فراساحلي مفت بدست نيامده
سامان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
باسلام
من خودم یکی از نیروهای شرکت صدار در سایت بوشهر هستم، متاسفانه شرکت با این همه پروژه و نیرو داره تعطیل میشه و کسی هم نیست به فکر این جا باشه ، اگه این شرکت تعطیل بشه وضعیت نیروها و خانواده هاشون چی میشه و چه بلایی سر شهر بوشهر میاد.
لطفا مسئولین به داد این شهر و نیروهای شرکت برسن.
ناشناس
|
Australia
|
۱۵:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
سهامدار خرده و جزء صدرا هستم. واقعا پول تباه شده و پاسخگویی نیست. این مالک! با کاهش صوری نرخ را پایین آورد و خرید. اما تحریم‌ها این شرکت را در کامش تلخ کرد.
ناشناس
|
United States
|
۱۵:۲۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
تابناک به داد سهامداران بیچاره پتروشیمی اصفهان برس....
ناشناس
|
Germany
|
۱۵:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
مشکلات کلان در بحث مدیریتی است.به نظرم تا زمانی که دولت در احیای صنعت واقتصاد از مدیران کارکشته ومتخصص و با تجربه بهره نگیرد شرایط روز به روز وخیم تر از دیروز خواهد شد.نگاهی کوتاه ومختصر در بعد پیشرفتها در صنایع دفاعی،هواوفضا،هسته ای وتوان موشکی نشان از بکارگیری عناصر کارکشته و با تجربه در این بخشهاست. اما ایا درصنایع دیگر هم ما در این حد تلاش کرده ودر جهت رشد و توسعه این صنایع فعال بوده ایم؟ به اعتقاد حقیر دولت در بسیاری از موارد کوتاهی وبخشهای مهمی از شرکتهای مهم و تاثیر گذار در بخش ایجاد اشتغال و توسعه صنایع را به حال خود رها کرده که امروز ما شاهدبروز چنین فجایعی هستیم
آرش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
آقای مهندس خبره و تیم ایشان که رفتند صدرا دیگر صدرا نشد.
نمی گویم ایشان و تیم اشان اصلح بودند، لکن کنار گزاشتن ایشان با بیش از 25 سال مدیریت این مجموعه به صورت یک شبه و بدون هدف دراز مدت . . . می بایستی توقع چنین عاقبتی را هم داشت.
ناشناس
|
Canada
|
۱۵:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
مالکان جدید صدرا هم به مانند مالک قبلی‌اش، دولت، چندان در قید و بند عاقبت این سرمایه پنجاه ساله نبودند و بیشتر قصد در جبران مافات و مقابله با ضرر را داشتند و البته خود را فراقانون می‌دانستند و می‌دانند.!!!!!!!!!!!!!!!!!!! یعنی ابنا کی بودن؟ همون برادران ؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
من بيش از 10 سال پيش سهام را خريدم 2300 تومان الان قيمتش چقدر است؟
آن موقع من با پولم يك آپارتمان مي تونستم بخرم الان پولم هيچ شده.
آشنا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
با این اوضاع و احوال نمیشه از یارانه گرفتن انصراف داد.
از بیت المال فقط همین یارانه هاست که داره به ما می رسه و بقیه اش که اصل کاری باشه اینجوری داره حیف میشه !!
یکی از کارکنان صدرا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
پیش به سوی حقظ منافع شرکت صنایع دریایی (صدرا)
ممنون تابناک
یکی از کارکنان صدرا
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
اگر دولت با چنین تصمیم های که برای شرکتهای مثل صدرا ،فولاد،کفش ملی ،پارس در سال82 گرفت وحدود 8000پرسنل بیکار شدند
برای دولت که سود داشت زمینهای را به حداقل قیمت به شرکتهای دیگر واگذار گردند ومدیران پاداشت میلیونی در آن زمان گرفتند
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
احمدی نژاد مچکریم.
ما اینجا تمام دار و ندارمونو آتیش میکشیم انتظار هم داریم که تا سال 1404 بهترین تو منطقه باشیم در حالی که سرعت پیشرفت سایر کشورهای منطقه بیشتر از ماست. حالا ترکیه رو بذاریم کنار ، حداقل سعی کنیم دوم بشیم.
دوستان .... کلاهشونو بالاتر بذارند و هر روز به دلایل واهی وزرا رو به مجلس بکشونند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
با وجود گذشت بیش از 8 ماه از واگذاری شرکت به مسئولین جدید هنوز استراتژی مشخصی از آینده پروزه ها برای پرسنل ترسیم نشده و بجز انجام تعدیل پرسنل در قسمتهای مختلف شرکت و تعویق پرداخت حقوق حرکت مثبتی انجام نگردیده است و باقیمانده پرسنل نیز هیگونه امنیت شغلی نخاهند داشت .اگر قرار به تعطیلی و اعلام ورشکستگی بود بهتر بود قرارگاه اقدام باین کار میکرد نه افرادی که هیچگونه سابقه ای در پروژه های نفت و گاز ندارند .با توجه به سابقه صدرا در راه اندازی فازهای 6 و 7 و 8 پارس جنوبی , علت تاخیر فعلی را تنها میتوان در تحریمهای بین المللی و عدم تزریق بموقع مالی جستجو نمود . در صورت واگذاری این شرکت به یک مدیریت نفتی و حل مشکلات مالی گذشته میتوان از خسارات اینده که در سایه واگذاری به کشورهای عربی و از دست دادن پرسنل متخصص گریبان کشور را خواهد گرفت جلوگیری نمود .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
همچنان مملكت در حال چپاول شدن است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
یعنی مسئولین دولت قبل اصلا نباید جوابگو باشند؟
مگه اینا کین؟
چرا هر روز بایستی خبرهای بد از این دست نشنویم؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
با سلام وتشکر از گزارشتان
بهتر است از این زاویه هم به موضوع نگاه کنیم:
بخش خصوصی با کمترین هزینه بیشترین سودرا
طلب میکند و این ماهیت بخش خصوصی است.
اگر برون سپاری هزینه کمتری دارد این تقصیر بخش خصوصی نیست.باید در واگذاریها بیشتر دقت میکردند و صنایع استراتژیک را به بخش خصوصی واگذار نمیکردند.این بخش برای منافع ملی و ثواب و... کار نمیکند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
سهام صدرا در بورس خیلیهارو بیچاره کرد و خیلیهارو پولدار!!!!!!!!!!!
خیر نبینن اون کسانی که حاضرن حق زن و بچه مردم رو بخورن و پولدار بشن...
من خودم سهام 380 تومانی صدرا رو بعد از سه سال به قیمت 100 تومان فروختم و کلا زندگیم بهم ریخت...
خدا لعنت کند ......
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
شرکت تاید واتر خاورمیانه هم که روزگاری سهام آن با ارزش و در حوزه شرکت های خدمات دریایی سوآورترین بود به میمنت و مبارکی مدیران ... آن بیش از 6 ماه است که نماد آن متوقف شده نه از بازگشایی دوباره آن خبری است و نه از اینکه بالاخره تکلیف سهامداران چیست خبری می رسد . معلوم هم نیست که چه مقدار از سرمایه آن حیف و میل شده و تا مرز ورشکستگی چقدر فا صله دارد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
ايا ميداني در دبي شما يا هر شخصي ميتوان مشخصات شركتي يا كارخانه اي كه در دبي ثبت شده با ورود به سيستم اطلاعاتي رايانه اي كه دولت دبي در دسترس عموم مردم قرار داده است وخيلي راحت فقط كافيه شما اسم شركت بنوسيد كليه مشخصات سهام داران و شماره تلفن و محل كار و سرمايه به شما اعلام ميشود و كسي از شما نميپرسه براي چي اطلاعات اين شركت مي خواهيد شفاف شفاف تفاوت و علت پيشرفت عرب ها خليج فارس در شفافيت تجارت و صناعت و أمور بانكي
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
مالک جدید نتونسته شرکت موفق صدرا رو اداره کنه و بدهی بالا آورده حالا میخواد دولت بدهی هاش رو بده.

برای این که دولت رو راضی کنه، چند تا انتقاد از احمدی نژاد میکنه و میگه از اول هم شرکت خرابی بود.

در انتها هم دولت و مجلس رو تهدید میکنه که اگر به حرف نکنید میگم کارکنانم تو بوشهر تحصن کنن و پدرتونو در میارم.
محمود
|
United States
|
۱۶:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۷
اینها که نوشتی یعنی چه؟ حرف تازه نداشتی؟ شما کی میخواهید دست از سر انسانیت بردارید؟
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر: