بازدید 118896
بازنشر
برخی دانشمندان وجود رابطه بین انواعی از میدان‌های الکترو مغناطیسی و سرطان خون در کودکان را تایید و اعلام کرده اند کابل‌ها و دکل‌های برق فشار قوی می‌توانند سبب بروز سرطان خون به ویژه در کودکان شوند.
کد خبر: ۳۶۴۵۶۰
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۴ 01 June 2019

امواج الکترومغناطيسي که از دکل هاي برق فشار قوي با ولتاژ ۱۰۰۰ ولت يا بالاتر صادر مي شود مي تواند بر سلامت ساکنين اطراف دکل که تا شعاع ۲۰ يا ۵۰ متر زندگي مي کنند تاثيرگذار باشد و براي آنان مشکلات خوني، مغزي و حتي معلوليت به وجود آورد.

به نوشته خراسان، نتايج تحقيقات نشان مي دهد که تاثير اين امواج بر کودکان و نوجوانان بيش از ساير گروه هاي سني است.از اين رو کارشناسان محيط زيست و حوزه سلامت زيستن در مجاورت و حريم خطوط برق فشار قوي را تاييد نمي کنند.

انرژي هاي غيرقابل لمس

صفايي کارشناس بهداشت حرفه اي نيز دراين باره مي گويد: انرژي حاصل از برق هاي فشار قوي قابل مشاهده و لمس نيست، اما در عين حال بسته به شدت ميدان هاي الکترومغناطيسي که ايجاد مي شود همچنين بنابر مدت زمان پرتوگيري و فاصله انسان از اين منابع انرژي، تاثير بر سلامت انسان دارد که گاهي هم بسيار مخرب است.

مهندس گوراني مسئول بهداشت پرتوهاي وزارت بهداشت در مورد آثار مخرب اين انرژي بر سلامت انسان مي گويد:  همه وسايل برقي چه با ولتاژ پايين و ولتاژ بالا، دو ميدان الکتريکي و مغناطيسي ايجاد مي کنند و هرکدام از اين ميدان ها، حاوي انرژي است که بر بدن هر موجود زنده اي از جمله انسان که در معرض اين ميدان ها قرار مي گيرد تاثير مي گذارد.

گوراني همچنين مي افزايد: زماني که وسيله اي مانند لباس شويي به برق متصل است عليرغم اين که خاموش است داراي ميدان الکتريکي مي باشد و از نظر بهداشتي اين ميدان الکتريکي نکته قابل توجهي است اما براي ايجاد ميدان مغناطيسي حتماً وسيله بايد روشن باشد، بنابراين حتي اگر وسيله به برق اما خاموش هم باشد، بسته به ميداني که ايجاد مي کند، حاوي انرژي است و مي تواند فرد را تحت تاثير قرار دهد.

تاثير بر سلامت

بسياري از کارشناسان حوزه سلامت و محيط زيست امواج ساطع از ميدان هاي الکترومغناطيسي را تهديدي بر سلامت انسان مي دانند اما چگونه اين امواج مي تواند سلامت افراد را تحت تاثير خود قرار دهد؟

دکتر اصيليان عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس و کارشناس محيط زيست در حوزه انرژي نيز در اين باره مي گويد: هرچه ولتاژ خطوط فشار قوي بالاتر باشد قطعاً مي تواند ميدان هاي مغناطيسي قوي تري را ايجاد کند که آثار سوء اين ميادين بر انسان ثابت شده است و حتي مي تواند تاثير بر محيط زيست هم داشته باشد.

معاون پيشين محيط انساني سازمان محيط زيست کشور يادآور مي شود: بر اساس گزارش هاي واصله و تحقيقات انجام شده، فراواني امواج الکترومغناطيسي که در پي نصب دکل هاي فشار قوي در مناطق مسکوني منتشر مي شود، باعث بروز مشکلات خوني، مغزي و حتي معلوليت براي ساکناني که در حاشيه ميدان مغناطيسي تاثيرگذار اين امواج زندگي مي کنند، شده است.

اين کارشناس محيط زيست متذکر مي شود: آثار زيان بار اين امواج بسته به نوع و شدت ميدان آن ها متفاوت است، اما در مجموع عوارضي از جمله اختلالات خوني و مغزي ناشي از اين امواج در افرادي که به طور مداوم در معرض آن هستند به اثبات رسيده است.

دکتر اصيليان با بيان اين که آثار اين امواج کودکان و نوجوانان را بيش از هر گروه سني ديگري تهديد مي کند به ما مي گويد: با توجه به اين که گلبول هاي سفيد و قرمز خون در سنين کودکي و نوجواني در حال رشد هستند، هرگونه موتاسيون و جهش خوني مي تواند به بروز اختلالات خوني وحتي انواع سرطان منجرشود.

صفايي کارشناس بهداشت حرفه اي نيز به برخي تحقيقات علمي که در دنيا در اين باره انجام شده، اشاره مي کند و مي گويد: برخي دانشمندان وجود رابطه بين انواعي از ميدان هاي الکترو مغناطيسي و سرطان خون در کودکان را تاييد و اعلام کرده اند کابل ها و دکل هاي برق فشار قوي مي توانند سبب بروز سرطان خون به ويژه در کودکان شوند.

دکتر محمدي سرطان شناس نيز علاوه بر اين که نظر کارشناسان محيط زيست را در اين باره تاييد مي کند، مي گويد: تاثير دکل هاي فشار قوي برق بر سلامت انسان به اثبات رسيده است و تحقيقاتي هم در رابطه با ميدان هاي مغناطيسي و سرطان خون انجام شده است.

وي مي افزايد: در اين زمينه چند سال پيش مطالعات فراگير در انگليس و برخي کشورها بر روي خطر ابتلاي کودکان به سرطان به خصوص سرطان خون انجام شد، اين مطالعات نشان داد که قرار گرفتن محل زندگي کودکان در نزديکي خطوط فشار قوي خطر ابتلا به سرطان خون را در آن ها ۲ برابر مي کند.

وي در ادامه مي گويد: در اين پژوهش، افراد جامعه نمونه در محدوده يک کيلومتري خطوط برق ۲۷۵ و ۴۰۰ کيلو ولتي زندگي مي کردند. بر اساس اين تحقيقات کودکاني که در محدوده ۲۰۰ متري خطوط برق زندگي مي کنند، امکان ابتلا به سرطان خون در آن ها ۶۹ درصد بيشتر از کودکاني است که در فاصله بيش از ۶۰۰ متري خطوط برق زندگي مي کنند.

اما دکتر مصطفي رجبي معاون برنامه ريزي شرکت برق منطقه خراسان رضوي نيز عوارض دکل هاي فشار قوي را بر سلامت انسان رد مي کند و مي گويد: درباره عوارض دکل ها هنوز هيچ بحث علمي و پزشکي متقني که اين خطوط تاثير بر بهداشت و سلامت افراد داشته باشد، اعلام نشده است و همه تحقيقات و پژوهش ها در اين زمينه فقط برحسب احتمال بوده است.

وي مي افزايد: ضمن اين که هر دکل فشار قوي داراي حريم است و ما آن را رعايت مي کنيم، چون يک نهاد خدمات رسان هستيم و سلامت مردم براي ما مهم است. اما مهندس علي گوراني مسئول بهداشت پرتوهاي وزارت بهداشت نيز درباره بيماري هاي ناشي از مواجهه با برق هاي فشار قوي از جمله ارتباط سرطان خون با دکل هاي برق فشار قوي چنين مي گويد: چنين سوالي نيز مثل آن است که بگوييم آتش چه بيماري هايي ايجاد مي کند؟ بدون ترديد در جواب مي گوييم بسته به شدت آتش، مدت ماندگاري و فاصله فرد از آتش دارد، عوارض آن از گرم شدن بدن شروع مي شود تا هر عارضه اي که ممکن است فکر کنيم ادامه داشته باشد. اين مقام مسئول نيز متذکر مي شود: در مورد عوارض امواج نيز همين طور است و بستگي به مدت زماني دارد که فرد در معرض شدت اين انرژي قرار مي گيرد.

وي مي گويد: به همين دليل در اين زمينه استانداردهاي ملي تعريف شده و نبايد در ميدان هايي قرار بگيريم که مقادير آن از استانداردهاي تعريف شده بيشتر باشد.

رعايت حريم

رعايت حريم خطوط فشار قوي يکي از مهم ترين عواملي است که مي تواند خطرات تاثيرگذار را کاهش دهد، در قانون اين حريم چگونه تعريف شده و چقدر رعايت مي شود؟

مهندس علي گوراني مسئول بهداشت پرتوهاي وزارت بهداشت با تاکيد بر رعايت حريم اين خطوط به ما مي گويد: مردم بايد نسبت به حريم ها آگاه باشند ودر ساخت مسکن اين حريم را رعايت کنند.

وي مي افزايد: بايد حريم اين خطوط از سوي دستگاه هاي مسئول مشخص و براي آگاهي مردم روي پست ها نشان داده شود.

مهندس گوراني خطوط فشار قوي را چنين تعريف مي کند: هر خط، پست و تاسيساتي که ولتاژ ۱۰۰۰ ولت و بالاتر داشته باشد به اصطلاح فشار قوي ناميده مي شود.

اين کارشناس وزارت بهداشت دو نوع حريم را در اين خصوص بيان مي کند و مي گويد: قانون براي خطوط فشار قوي دو حريم تعريف کرده است:«حريم درجه يک» و «حريم درجه۲» حريم هاي درجه يک و درجه ۲ از جداول مختلف برخوردارند. اما حداقل و کمترين حريم از منابع انرژي ۳متر است و بي ترديد هر چه ولتاژها افزايش يابد، حريم ها نيز افزايش مي يابد.

مهندس گوراني متذکر مي شود: بسته به ولتاژ مربوطه، وزارت نيرو بر حسب قانون نبايد اجازه دهد کسي به اين حريم ها وارد شود و يا ساخت و سازي در آن محدوده انجام شود. وي در پاسخ به اين سوال که متولي اين نظارت کيست؟ مي گويد: صاحب وسيله يعني خطوط فشار قوي و حريم مربوط به آن وزارت نيرو است و بايد در مقابل آن پاسخ گو باشد و اين که بگويند مردم خود وارد اين حريم شده اند، منطقي نيست و وزارت نيرو بايد حريم ها را رعايت کند.

دکتر اصيليان عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس و کارشناس محيط زيست در حوزه انرژي نيز تعريف حريم را بسيار با اهميت مي داند و به ما مي گويد: تعريف حريم بسيار مهم است و قانون آن را ۵۰متر لحاظ کرده است در حالي که هم اکنون اين ميزان هم رعايت نمي شود. وي مي افزايد: توسعه شهرها و افزايش جمعيت باعث شده است که در برخي استان ها نظير کرمانشاه مناطق مسکوني در نزديکي اين دکل ها بنا شود و حتي عبور چنين خطوطي را از روي زمين هاي کشاورزي شاهد هستيم در حالي که وزارت نيرو مسئول و متولي اين امر است اما نظارت هاي ضعيف و به تعبيري نبود نظارت کافي در اجراي درست قوانين اين بي ملاحظگي را دامن زده است.

براي رسيدن به يک جواب کارشناسي با شرکت توانير کشور تماس هاي مکرري داشتيم با آن که پي گير موضوع بوديم متاسفانه اين شرکت تا هنگام درج گزارش هيچ گونه پاسخي به ما نداد. اما دکتر مصطفي رجبي معاون برنامه ريزي شرکت برق منطقه خراسان رضوي نيز در اين باره به ما مي گويد: خطوط فشار قوي داراي دو حريم و با دو فاصله مشخص است. حريم يک که ۲۰ متر براي آن لحاظ شده و حريم دو که حدود آن در قانون ۵۰ متر پيش بيني شده است. وي مي افزايد: براساس قانون در هر ساخت و سازي که در محدوده دکل ها انجام شود بايد حريم خطوط فشار قوي را رعايت کنند. در حريم درجه يک هر گونه عمليات ساختماني، احداث تاسيسات مسکوني، دامداري يا انبارداري و در حريم درجه دو احداث تاسيسات ساختماني اعم از مسکوني، صنعتي، مخازن سوخت و آب تا هر ارتفاع ممنوع است.

اين کارشناس وزارت نيرو اظهار مي دارد:فقط زراعت کاري فصلي و سطحي و حفر چاه، قنات و شبکه آبياري با رعايت فاصله ۳متر از پي پايه ها بلامانع بوده است، لذا در صورتي که مردم به حريم قانوني خطوط انتقال توجه داشته باشند و آن را رعايت کنند، هيچ گونه مشکلي پيش نخواهد آمد و نبايد نگران بروز عوارض و تهديد سلامت خود باشند.

رعايت استانداردها

رعايت استانداردهاي ضروري از مباحثي است که مي تواند کاهش لطمات و صدمات را در پي داشته باشد، آيا استانداردي هم در اين زمينه وجود دارد؟ دکتر اصيليان عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس نيز در اين باره معتقد است: با توجه به گسترش شهرها و افزايش جمعيت بايد در قانون فعلي بازنگري شود و محدوده حريم ها طولاني تر شود و قبل از اين بازنگري بهتر است که تحقيقات در اين زمينه انجام و ميدان ها در فواصل مختلف اندازه گيري شود و سپس حريم جديد براساس استاندارد تعريف شود. از وي سوال مي کنيم استاندارد جهاني چه تعريفي براي آن دارد؟ دکتر اصيليان در پاسخ مي گويد: استاندارد در اين باره براي هر منطقه متفاوت است و يک استاندارد ملي وجود دارد و اين استاندارد هم با توجه به ولتاژ تعريف مي شود.

مهندس علي گوراني مسئول بهداشت پرتوهاي وزارت بهداشت نيز رعايت استانداردهاي ملي و بين المللي را در اين بحث بسيار بااهميت مي داند و مي گويد: مجريان اين موضوع وزارت خانه هايي نظير وزارت نيرو هستند، اين ارگان ها نبايد کاري کنند که مردم ناخواسته در ميدان هايي قرار گيرند که مقادير انرژي آن ها از استانداردهاي ملي بيشتر است.

وي مي افزايد: زيرا انرژي ها قابل حس و لمس توسط انسان نيستند و حتما بايد توسط آشکارساز سنجيده شوند لذا براين اساس لازم است که در اين زمينه استانداردها رعايت شده و سيستم هاي سنجش و آشکارساز در کشور معمول تر و استفاده گسترده تري داشته باشند. از اين رو سازمان هاي متولي بايد به رعايت استانداردها و شرح وظايفشان مقيدتر باشند. اين مقام مسئول در ادامه به برخي تخلفاتي که در رعايت حريم هاي خطوط فشار قوي صورت مي گيرد، اشاره مي کند و مي گويد: برخي تخلفات در ورود به اين حريم ها صورت مي گيرد به ويژه در شهرهاي بزرگي مانند تهران به علت بالا بودن قيمت زمين، ممکن است حريم ها رعايت نشود. اما در مجموع مردم بايد از حقوق شهروندي خود در مواجهه با برق هاي فشار قوي آگاهي داشته باشند. اما دکتر مصطفي رجبي معاون برنامه ريزي برق منطقه خراسان رضوي هيچ ضرورتي براي تغيير در اين قانون نمي بيند و مي گويد: استانداردهاي مربوطه لحاظ مي شود و در اکثر موارد اين استانداردها محافظه کارانه تر است و بيشتر از محدوده حريم ديده مي شود تا اثر منفي بر مردم کمتر شود. او به بحث ساخت و سازها در حريم اشاره مي کند و مي گويد: در برخي مناطق اين خطوط احداث مي شود اما بعد از احداث آن خطوط ساخت و سازي انجام مي شود که در واقع تجاوز به حريم محسوب مي شود از اين رو ما به لحاظ حقوقي پي گير هستيم و حتي بر اساس مجوزهاي قضايي آن بنا را تخريب و با سازنده آن برخورد قانوني مي کنيم.

اين مقام مسئول اظهار مي دارد: چون احتمال تاثير اين خطوط بر سلامت افراد زياد است و در برخي موارد نمي توانيم حريم را رعايت کنيم از اين رو خطوط به شکل زيرزميني و کابلي احداث مي شود زيرا کابل هيچ تاثيري بر سلامت افراد ندارد و هدف ما اين است که افراد در معرض امواج الکترومغناطيسي قرار نگيرند. دکتر رجبي متذکر مي شود: اگر حريم رعايت شود، هيچ نيازي نيست که تغييري در قانون ايجاد شود و ما به افراد توصيه مي کنيم که اصلا در نزديکي حريم ودر داخل حريم اين خطوط، ساخت و ساز و زندگي نکنند. اما از صفايي کارشناس بهداشت حرفه اي سوال مي کنيم با آن که مسئولان مدعي هستند که ما استاندارد ملي را رعايت مي کنيم، مناطق مسکوني هم در کشور وجود دارد که در مجاورت اين دکل ها قرار گرفته باشد؟ او به صراحت مي گويد: در اغلب شهرهاي کشور اين دکل ها در درون شهر هستند اگر گذري به شهر تهران داشته باشيد در مجاورت شهرک مخابرات سعادت آباد و شهرک پاسارگاد چنين دکل هاي فشار قوي را خواهيد ديد. وي مي افزايد: همچنين در بخشي از منطقه محمدآباد کرج سلسله اي از اين دکل ها از روي ساختمان هاي مسکوني عبور کرده و دور تا دور آن ساختمان هاي ۲تا۳ طبقه ساخته شده است. اين کارشناس بهداشت به کابل هاي برق فشار قوي که در حد فاصل تربت حيدريه تا قائن وجود دارد اشاره مي کند و مي گويد: قطعا در اين مسير روستا و مناطق مسکوني وجود دارد.

صفايي نيز شهرک طرق و انتهاي نودره که در مشهد واقع شده است را عاري از اين دکل هاي برق نمي داند و مي گويد: تعدادي از شهروندان در مجاورت اين خطوط در اين مناطق زندگي مي کنند. اين کارشناس بهداشت متذکر مي شود: اما از سال گذشته در بخشي از مناطق مسکوني تهران نظير شهرک گلستان، هوانيروز و ياس که داراي دکل هاي برق فشار قوي با ولتاژ ۶۳ کيلوولت هستند و در واقع در محدوده آزادراه آزادگان واقع شدند دستور جمع آوري اين خطوط داده شده و بنا است خطوط جديد به شکل زيرزميني جايگزين شود. به هر حال هيچ مقام مسئول و کارشناسي تاثير سوء دکل هاي برق فشار قوي را بر سلامت انسان به طور قطعي رد نکرده از طرفي هم رشد جمعيت موجب مي شود که برخي از شرايط اقتصادي و اجتماعي افراد سوءاستفاده کنند و مناطق مسکوني را در نزديکي چنين دکل هايي احداث کنند، پس بايد متوليان و مسئولان اين امر نظارت هاي خود را جدي  و قوي تر کنند و اجازه ندهند که سوءاستفاده ها باعث شود آمار مبتلايان بيماري هاي ناشي از چنين امواجي روز به روز افزايش يابد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲۰
انتشار یافته: ۵۷
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
دكلهاي برق را بالاي خانه هاي مردم نمي سازند و اين مردم عدتا روستايي و مهاجر هستند كه به حريم خطوط تجاوز كرده و حلبي ابادها را تشكيل مي دهند و ادارات آب و برق و گاز و تلفن هم عليرغم نداشتن سند و مجوزهاي لازم به ايندسته از مردم انشعاب مي فروشند و بعدا هم در دادگاهها اسير شكايات همين مردم مي شوند و نهايتا هم با راي دادگاهها و تحمل ميلياردها ريال از پول بيت المال آن خطوط را جمع آوري مي كنند.
پاسخ ها
fk
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
تبریز شهرک رشدیه نامی هست که قیمت زمین
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۳۱ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۱
چرت و پرت نگو وقتی اطلاع نداری. متری 5 ملیون دادیم خونه خریدیم تو جنت اباد . بعد زاغه نشینیم!!!!!!!!!!!
این دکلا هم درست بغل دستمونن. خونه رو خریدیم خوشحال که ارزون خریدیم بعد فهمیدیم این قسمت از جنت اباد به خاطر دکلا 500 تومن ارزونتره
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۱/۰۶
کاشکی شما یکم با سواد تر بودید، اتفاقا خیلی از جاها خطوط انتقال نیرو برای کاهش هزینه از کنار منزل مسکونی افراد عبور میکند، منازل و زمین هایی که ازشهرداری و زمین شهری مجوز و سند دارند!
اینکه جان انسان در این خطه کم اهمیت است شکی نیست، از پالم ها و پارازیت ها و نیترات آب و بنزین و ... میتوان فهمید.
ای کاش به جای متهم کردن زاغه نشینان و افراد ضعیف (که شعار انقلاب خدمت به مردم مخصوصا ضعفا بود) به اصل مشکل و راه حلش فکر میکردی، و اینطور مغرور و مست وار عده ای را متهم نمیکردی...
taha
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
سلام خسته نباشید ،چرا راه دور می رید همین تهران -شهران منطقه کوهسار خیابان طبیعت و چند خیابان آن زیر دکلهای برق فشار قوی هستند و خانه های بسیاری زیر آن وجود دارد
پاسخ ها
مریم
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
گفتن از آنها برق رد نمیشه که!!
علي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
راستي تاثير پارازيت ها بر ما چطور؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
اول بیاید درباره تاثیر پارازیت که بطور دستی و اختیاری ارسال میگردد صحبت کنید تاثیر امواج برق فشارقوی پیشکش !
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
با سلام، آیا دکلهای تقویت موبایل هم روی بدن انسان اثر سوء دارند یا خیر؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
بلکه دها برابر مضرترند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
یعنی شما فکر میکنید که تاثیر مبدان مغناطیسی دکل های برق با ارتفاع بالا بر روی انسان بیش از گوشی موبایل همواره همراه انسان است؟؟؟!!!!!!
والا ما که برق قدرت خوندیم و به خوبی از میدان مغناطیسی حاصل از دکل های برق با اطلاع هستیم میدونیم که ارتفاعشون طوری تنظیم میشه که واسه سلامت انسان ها بی مخاطره باشه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
"والا ما که برق قدرت خوندیم و به خوبی از میدان مغناطیسی حاصل از دکل های برق با اطلاع هستیم میدونیم که ارتفاعشون طوری تنظیم میشه که واسه سلامت انسان ها بی مخاطره باشه"
اولا شما كي چنين چيزي رو خونديد توي قدرت؟؟!!
هنوز هم توي دنيا روي اين موضوع مقالات مختلف و حتي با نتايج متناقضي منتشر ميشه. شما در كدوم مرجعي به قطعيت رسيديد؟
آنچه مشخص است اين كه در فواصل نرمال شهري، تاثير آنها از امواج تلفن همراه خيلي بيشتر است.
فرا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
بابا مهندس؟؟!!!:)
نصرت الله جمالی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
در گلشهر گلپايگان روستاي ورزنه تا کنون چندخانواز زير اين دکل ها زنانشان که بيشتر در خانه بوده اند دچار سرطان شده و يکي از آنها چندسال پيش فوت کرد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
با سلام
خيلي ممنون از اطلاع رساني شما.
خواهشمند است در خصوص امواج پارازيت كه امروزه گريبان سلامت تهران نشين ها شده نيز مطلب نوشته تاشايد عكس العملي در اين مورد نيز بوجود آيد وسلامت مردم به اين راحتي بازيچه عده اي قرار نگيرد.
باتشكر.
abz
|
United Kingdom
|
۰۹:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
جالبتر از این در منطقه شهران خیابان وسک شهرداری زمینی برای بازی کودکان درست درزیر این دکلها احداث کرده بیجاره ما وبچه هایمان که برای ورزش بازی به انجا میرویم
هموطن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
خوابگاه دانشجویان دختر علوم پزشکی سمنان دقیقاً در کنار دکل های فشار قوی است. به طوری که این دانشجویان برای تردد بین خوابگاه و کلاس ها روزی چندبار باید از زیر کابلهای با فشار بالا رد شوند. کاش هر چه زودتر فکری به حال این فرزندان شود.
محقق
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
با تشکر از سایت وزین تابناک که این موضوع مهم را رسانه ای کرده است خواهشمندم این مورد را نیز به موارد فوق اضافه فرمایید:

میدان مغناطیسی برق فشار قوی غیر از اثر سرطان زایی مستقیم روی انسان، هوای اطراف را یونیزه کرده و این هوا تا 400 متری کابل فشارقوی سرطانزاست
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
با سلام
لطفا اطلاع رسانی کنید دکل برق فشار قوی درست از روی پل عابر پیاده پارک آتش که از روی همت عبور می کند نصب شده به گونه ای فاصله کم است که وقتی روی اون پل میروید(از سمت پل به رنگ بفش که شبیه پلهای معاق طراحی شده) صدای ویز ویز دکل برق رو به فاصله دو متری بالا سرتون می شنوید. لطفا جهت رفع معضل اطلاع رسانی کنید.
با تشکر
نقشه بردار خطوط فشار قوی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
سلام. حریم خطوط فشار قوی به این صورت است:
220kv=3m
20000kv=7m
60000kv=15m
132000kv=25m
230000kv=35m
400000kv=50m
پاسخ ها
توانيري
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
كاملا غلطه اولا ولت يا كيلوولت؟ثانيا اطلاعات درست رو از توانير بايد گرفت بعنوان مثال براي 20000ولت يا همان 20kvحداقل210سانتمتر يا 2.1متر كافيه..
فرا
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
20000kv?????????????????
دقت
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۷/۰۷
البته این ها استاندارد ایرانه ، آیا در دنیا و کشورهای پیشرفته هم اعداد و ارقام همینه ؟!!!!!!! و آیا در ایران تحقیقاتی در زمینه رابطه اون با انواع سرطان انجام می شه و آماراش به اطلاع عموم می رسه ؟!!!
مهدی
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۰۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
سلام ؛ آقای نقشه بردار ؛ قانون سازمان برق ایران و مصوبه هیئت وزیران را نخوانده اید. لطفآ مستند نقشه برداری کنید و حریم درجه یک و دو را نیز تفکیک بفرمایید.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۱/۰۶
کاش وقتی که مینویسین حداقل کامل بنویسین.
حریم درجه یک منظورتان است؟ افقی و یا شعاعی.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
عدم وجود منابع قانونی مدون و منطبق با استانداردهای بین المللی و پاسخگو نبودن کارشناسان و متولیان امر در وزارت نیرو باعث سردرگمی همگان شده است. به نظر میرسد لازم است با توجه به اهمیت سلامت جامعه و بررسی دقیق هزینه های پزشکی که صرف درمان بیماریهایی از قبیل سرطان میشود جمع آوری دکلهای برق فشار قوی از معابر عمومی با توجه به گسترش شهرها از ضروریات باشد
مهندس برق شاغل در وزارت نيرو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
فواصل حريم كه در متن بالا به آن اشاره شده اشتباه است فواصل صحيح در كتابچه قانون برق ايران درج ميباشد
مهندسبرق
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
اقاي نقشه بردار كاملا اطلاعاتتون غلطه با تلفن 84771 كه 5شماره س و توانيره تماس بگير رفع اشتباه كن! پس spanبراتون مهم نيس!؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
ولت است نه kv
فرزین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۵۱ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۴
در زمان زلزله و مخاطرات از این دست وسقوط دکلها و کنده شدن کابلهای فشار قوی ،منجر به آتش سوزی و انفجار مستحدثات تحت و حریم آن می شود.سرطان که تنها خطر ممکنه نیست.
حسن
|
United States
|
۱۳:۳۰ - ۱۳۹۲/۱۲/۱۵
کارشناس رسمی دادگستری درچه رسته ای میتواند در اینخصوص نظر کارشناسی بدهد و آیا امکان دارد کسی را معرفی کنید؟
عباس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۶ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۱
سلام
آیا بلایای خانمانسوز بیماری های لاعلاج و توسعه روزافزون آن در جامعه ازرش این را ندارد که در شهر ها مسئولین ذیربط به فکر انتقال خطوط برق فشار قوی به زیر زمین باشند
هاشمی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۸
باید روی دکلها مشخصات و مقدار ولتاژ و میزان فاصله از حریم نصب شده باشد
خیلی از مردم به درستی از این موضوع اطلاع ندارند
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۸
منزل من در فاصله 40 متری است . ایا پوششی هست که از طریق پوشش دیوار را بپوشانیم تا ازاشعه ان جلوگیری کنم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۸
مدرسه دخترمن زیر ایندکلها س تو شهربردیسان قم . هرچه رفتم آموزش برورش که بچه ام رو یه مدرسهدیگهثبت نام کنن هیچ مدرسه ای زیر بار نرفت که نرفت آموزش برورش هم کاملا بی تفاوت یه نامه ندادن
هیچکس بفکر مردم نیست که نیست
فط به مردم دروغ میگن
سید محسن سید علیخانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۴/۰۹
با سلام ترانس برق 20000 ولت در دو متری منزل ما نصب شده وچون ما طبقه دوم هستیم دقیقا روبروی پنجره ما است می خواستم بدانم این ترانس با این فاصله برای ما ضرر دارد یا نه ممنون
مجتبی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۵
با سلام
کاش قضیه به دکل ختم میشد بنده در شهرک هشت بهشت شاهین شهر اصفهان زندگی میکنم که دقیقا کنار کمتر از 100متر ((((نیروگاه))))آپارتمان سازی شده و الان هم در حال پیش فروش.اونوقت شما در مورد حریم حرف میزنید!!!!
مینو واثقی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۲
آیا پوشش خاصی بر روی سقف خانه ای که زیر برق فشار قوی قرار دارد می تواند از مقدار تأثیرات منفی امواج مغناطیسی بکاهد؟
مجيد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۴ - ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
حريم خطوط فشار قوي براي ساخت و ساز
63 كيلو ولت : 9 الي 13 متر
230 كيلو ولت :17 الي 20 متر
400 كيلو ولت :20 الي 25 متر
هر چي به برج فشار قوي نزديك تر باشيد حريم كمتر و هر چي به شكم سيم نزديكتر حريم بيشتر . اين نكته رو هم بگم كه حريم خط درست از زير سيم شروع ميشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۳
سلام یعنی هر موقع این صدای ویز میز از دکلهای برق شنیده نشه در فاصله استاندارد اون قرار گرفتین؟
booklet
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
سلام رفيقمون 3 تا صفر اضافه براي مقادير گذاشته.(همه بر حسب ولت اند)
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۳
خونه ماباپست برق 63کیلوولت حدود40مترفاصله داره چه مرکزیامرجعی می تونه جواب بده که این پست برای خانواده من
عوارض داره یا نه؟
پرنیا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۹ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
در اطراف دکل های برق مختلف چه میزان میدان مغناطیسی و به چه شکل وجود دارد؟
نادر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۳ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
در شهرری شهدک علایین خانه های بسیاری در زیر دکل برق هستند وتا به حال نزدیک بر ۱۵الی ۲۰نفر رو برق گرفته و خشک کرده و خانواده هایی را بی سر پرست کرده است
امیدم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۱ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۵
اقا شما که لالایی بلدین چرا خوابتون نمیبره.خوب یا مجوز و انشعاب آب و برق و گاز ندین یا حالا که اتفاق افتاده جمع آوری کنید.به خدا خانواده ی خود من یکی از زیان دیدگان همین مسعله هست.خونمون دقیقا زیر کابل برق فشار قویه.از یک جای دیگه هم ستون گذاشتن که کابل ها رو انتقال بدن اما تا مردم پول ندن این کار رو انجام نمیدن
محمد فهییم
|
Afghanistan
|
۲۰:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۸
کابل برق ۱۵۰۰۰ از پشت بام ما عبور کرده که فاصله ازپشت بام تا کابل یک متر است وکابل برق لوخت است برای خطرات ان چه باید کرد ؟ اما را درزمینه
مسکن مهر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۲/۰۶
سلام مسکن مهراندیشه پروژه لاریز وپارت واقع درخیابان استاد شهریار درمجاورت دکل های برق هستند لطف رسیدگی شود ماساکنین بادلهره داریم زندگی میکنیم
شهاب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۴
تیرهای برق خانگی چقدر مضر هستند؟
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۴
منطقه لارستان فارس. شهرک اندیشه و مهر متاسفانه دارای خطوط برق فشار بالا است و پدر مردم در امده. زندگی در کوه از یم طرف.... این معضل نیز باشد.
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۷
سلام توی کرج شهر اق تپه یه چندتا کوچه هست که اگه بری توی یکی از بالا پشتبام این خونه دستت رو بلند کنی میخوره به سیم فشار قوی دکل برق که صدای جز جز داره مردم چرا زیر اینا خونه میسازن چرا شهرداری اجازشو میده.
سمیه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
با سلام محل کار من داخل شهر و اتفاقا کنار ترانس توزیع برق قرار داره میخواستم ببینم آیا تاثیر بدی برای بدن داره یا خیر . ممنون
سمیه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
با سلام محل کار من داخل شهر و اتفاقا کنار ترانس توزیع برق قرار داره میخواستم ببینم آیا تاثیر بدی برای بدن داره یا خیر . ممنون
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
سلام من کسی هستم که روزی هشت ساعت در معرض میدان مغناطیسی هستم..و ازین میترسم که برای سلامتم مخصوصا سلامت جنسیم مشکلی پیش پیاد..لطفا بگید چیکار کنم که امواج زیاد تاثیری نداشته باشه..اگه برنامه غذایی خاصی هست..لطفا بگید ممنونم
قربانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
در پارک شهید کشوری واقع در اصفهان ،دکل برق فشار قوی کنار زمین بازی کودکان قرار گرفته
امیر
|
United Arab Emirates
|
۲۳:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
مایه زمین دوهزارمتری کشاورزی خریدم که زیرکابلهای برق فشارقوی هستش که اونو زعفران ونهال پسته کاشتیم والان وقتی زعفرون جم میکنیم سرعلفهای زعفرون به روپامون می خوره مثل سوزن دردداره وجاش میسوزه انگاربرق داره. چکارباید بکنیم؟
علیرضا معتمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
با تشکز از تذکز سلامت در زندگی از جانب سایت وزین شما به اطلاع می رسانم که کابل های فشار قوی میدان مغناطیسی در اطزاف خود تولید می کنند نه امواج الکترو مغناطیسی .خواهشمندم اصلاح فرمایید
شیرازی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
اینجا وسط مجتمع های مسکونی نیروگاه گازی وجود دارد که از صدای ان شبها نمی توان خوابید.
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
kilid search
برچسب منتخب
قیام مردم تبریز دادگاه روح الله زم انتخابات افغانستان سپندارمذگان آزادراه تهران شمال انتخابات مجلس یازدهم شورای ائتلاف نیروهای انقلاب
آخرین اخبار