بازدید 18859
کد خبر: ۲۶۰۱۹۴
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۱:۵۰ 24 July 2012
رييس مركز آمار با اعلام گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس مسكن اعلام كرد: نرخ رشد سالانه جمعيت از 1.62 درصد در دوره 1375-1385 به 1.29 درصد در دوره 1385 – 1390 رسيده است.

به گزارش ايسنا، عادل آذر جمعيت نهايي كشور را 75 ميليون و 149 هزار و 669 اعلام و اظهار كرد: از اين تعداد 49.6 درصد زن و 50.4 درصد مرد هستند.

وي با بيان اين‌كه 28.5 درصد جمعيت كشور روستايي و 71.4 آن شهري هستند، گفت: 0.1 درصد نيز غير ساكن هستند.

آذر در ادامه با بيان اين‌كه بنا به سرشماري سال 1390 به ازاي هر 102 مرد صد زن وجود دارد، تصريح كرد: 21 ميليون و 185 هزار و 647 خانوار در كشور وجود دارد كه بعد خانوار در سرشماري سال 90 به 3.55 رسيده است.اين در حالي است كه بعد خانوار در سرشماري سال 85 چهار نفر بوده است.

وي در ادامه ايلام را با 557 هزار و 599 نفر كوچكترين استان كشور اعلام و اضافه كرد: همچنين تهران با بيش از 12 ميليون نفرجعيت بزرگترين استان كشور است.

وي با اشاره به اين‌كه بيشترين نسبت جنسي با عدد 119 مربوط به استان بوشهر و كمترين با 99 نفر مربوط به استان گيلان است، اظهار كرد: رشد جمعيت كشور در سرشماري 90 1.29 است كه اين رقم در سال 85 1.62 بوده و نشان از كاهش رشد جمعيت كشور دارد.

رييس مركز آمار در ادامه با بيان اين‌كه بيشترين درصد رشد مربوط به استان بوشهر و البرز و كمترين مربوط به استان‌هاي اردبيل و ايلام بوده است، گفت: روند شهرنشيني درست در جهت عكس روند روستانشيني بوده است به طوري كه جمعيت روستانشين كاهش و جمعيت شهرنشين افزايش يافته است. در واقع از سال 1359 جمعيت شهرنشين كشور به بيش از 50 درصد رسيد و مي‌توان گفت از آن زمان كشور شهرنشين بوده‌ايم.

وي در ادامه با بيان اين‌كه بنا به سرشماري سال 90 1331 شهر در كشور وجود دارد، گفت:‌ تعداد شهرها در سال 85 ، 1012 بوده است.

آذر با بيان اين‌كه تهران، مشهد، كرج، اصفهان، تبريز، شيراز، اهواز و قم با هر يك جمعيت بيش از يك ميليون نفر هشت كلانشهر كشور را تشكيل مي‌دهند، گفت: بنا به آمار سرشماري تراكم جمعيت در كيلومتر مربع از 43 نفر در سال 85 به 46 نفر در سال 90 رسيده است.

رييس مركز آمار در ادامه با بيان اين‌كه ميانگين سني كشور از 27.97 سال در سال 85 به 29.86 سال در سرشماري سال 1390 رسيده است، گفت: همچنين ميانگين سني مردان 29.70 و زنان 30.03 است.

وي با اشاره به اين‌كه ميانگين سني كه همان متوسط سن افراد يك جامعه است اميد به زندگي را نشان مي‌دهد، خاطرنشان كرد: اميد به زندگي شاخص توسعه عدالت و استاندارد زندگي را نشان مي دهد كه در سال 85 در بين مردان 71.1 بوده كه در سرشماري 90 به 72.1 رسيده است. همچنين اميد به زندگي در زنان 73.1 سال در سال 85 به 74.6 در سال 90 رسيده است كه نشان مي‌دهد اميد به زندگي بانوان نسبت به آقايان 2.5 سال بيشتر است.

به گفته او، در سال 1390 متوسط جمعيت كشور به 29.9 سال رسيده است اين درحالي است كه اين شاخص در سال 1385 ، 28 سال بوده است.

آذر در ادامه جمعيت تا 14 سال كشور را 23.4 ميليون نفر اعلام و خاطرنشان كرد: 70.9 ميليون نفر بين سن 15 تا 64 سال و 5.7 ميليون نفر داراي سن 65 سال به بالا هستند.

رييس مركز آمار با اشاره به اين‌كه جمعيت ما به سمت ميانسالي مي‌رود، گفت: گيلان با 8.1 درصد در گروه مسن‌ترين استان كشور و سيستان و بلوچستان با 37.6 درصد جوان‌تر استان كشور است.

وي ادامه داد: در سال 85 بيشترين جمعيت كشور مربوط به گروه سني 20 تا 24 بوده كه در سال 90 به گروه سني 25 تا 29سال رسيده است.

آذر افزود: اگر موج رشد جمعيت كنترل نمي شد بنابر تحليل‌هاي جمعيت شناختي بايد با موج دوم افزايش جمعيت روبرو مي شديم اما ضرب موج جمعيت گرفته شد و ميزان رشد مانند دهه 60 نيست.

وي گفت: يك ميليون و 585 هزار و 221 خانوار ايراني در منازل مسكوني رايگان زندگي مي‌كنند و 30درصد نيز در آپارتمان‌هاي معمولي و 69.5 درصد در واحدهاي غيرآپارتماني ساكن هستند.

رييس مركز آمار با بيان اين‌كه در حال حركت به سمت كشور توسعه يافته در بافت و تركيب جمعيتي پيش مي‌رويم، اضافه كرد: بعد خانوار در كل كشور به 3.55 رسيده است كه اين شاخص در مورد خانوارهاي شهري 3.48 و در مورد خانوارهاي روستايي 3.73 بوده است اين در حالي است كه پيش بيني نمي كرديم بعد جمعيت روستاها به كمتر از چهار نفر رسيده است.

وي در ادامه با بيان اين‌كه استان سيستان و بلوچستان با 4.3 نفر بالاترين و استان گيلان با 3.2 نفر كمترين بعد خانوار را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: بعد خانوار در استان تهران نيز به 3.3 رسيده است.

رييس مركز آمار در ادامه با بيان اين‌كه تعداد خانوارهاي يك نفره از 5.2 درصد در سال 85 به 7.1 درصد رسيده است، گفت: همچنين خانوارهاي سه نفره 22.9 درصد در سال 85 به 27.1 درصد در سال 90 رسيده است.اين درحالي است كه تعداد خانوارهاي پنج نفره كاهش يافته و از 32.2 درصد در سال 85 به 21 نفر در سال 90 رسيده است.

آذر در ادامه با اشاره به اين‌كه در سال 90 ، 87.9 درصد خانوارهاي كشور داراي سرپرست مرد و 12.1 درصد خانوارها داراي سرپرست زن بوده‌اند، خاطرنشان كرد: اين درحالي است كه در سال 85خانوارهاي داراي سرپرست مرد 90.5 درصد وخانوارهاي داراي سرپرست زن و 9.5 درصد بوده است.

رييس مركز آمار در ادامه با بيان اين‌كه 99.4 درصد جمعيت كشور مسلمان، 0.3 درصد غير مسلمان و 0.3 نيز دين خود را اظهار نكرده‌اند، اضافه كرد:‌ تعداد تبعه ايراني بنا به سرشماري سال 90 افزايش يافته است به طوري كه از كل جمعيت كشور 73.461 هزار نفر ايراني هستند. همچنين تعداد افغاني‌ها به رغم كليه كنترل‌هاي صورت گرفته از يك ميليون و 211 هزار و 111 نفر در سال 85 به يك ميليون و 452 هزار و 513 نفر رسيده است و تعداد تبعه‌هاي عراقي، پاكستاني و ترك نيز افزايش يافته است.

وي در ادامه با بيان اين‌كه ميانگين سن در اولين ازدواج براي مردان 26.7 و براي زنان 23.4 درصد بوده است، گفت:‌ اين شاخص در سال 1385 براي مردان 26.2 و براي زنان 23.3 بوده است.

آذر با اشاره به اين‌كه تعداد زنان و مردان داراي همسر بنا بر سرشماري سال 90 افزايش يافته است، گفت:‌60 درصد مردان و 61 درصد زنان داراي همسر بوده‌اند اين درحالي است كه در سال 85 54.6 درصد مردان و 56.7 درصد زنان داراي همسر بوده‌اند.

رييس مركز آمار در ادامه با بيان اين‌كه ميزان باسوادي افزايش يافته است، تصريح كرد: در سال 90، 92.4 درصد جمعيت 10 تا 49 ساله كشور با سواد هستند. اين در حالي است كه اين رقم در سال 85 ، 91.7 درصد بوده است.

وي افزود:‌از سال 1385 تا 1390 سه ميليون و 612 هزار و 542 نفر به جمعيت داراي تحصيلات عالي كشور افزوده شده است به طوري كه در سال 1390 مردان داراي تحصيلات عالي 5 ميليون و 474 هزار و 683 نفر و زنان داراي تحصيلات عالي پنج ميليون و 23 هزار و 992 نفر بوده‌اند. بدين ترتيب نسبت مردان داراي تحصيلات عالي 18.2 دردص و نسبت زنان داراي تحصيلات عالي 18.4 درصد بوده است. اين درحالي است كه اين شاخص براي مردان و زنان درسال 85 به ترتيب 13.1 و 12.3 بوده است.

به گفته او، اين اولين باري است كه زنان در تحصيلات عالي از مردان پيشي مي گيرند.

رييس مركز آمار بالاترين جمعيت تحصيلات عالي مربوط به رشته‌هاي علوم اجتماعي، بازرگاني و حقوق با سهم 28.6 درصدي اعلام و اظهار كرد:‌ پس از آن رشته مهندسي توليد و ساخت با سهم 28 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

آذر در ادامه به ضريب نفوذ اينترنت در كل كشور اشاره و اظهار كرد: بنا به نتايج به دست آمده از سرشماري 11 ميليون و 221 هزار و 810 نفر به اينترنت دسترسي داشته‌اند كه 16.6 درصد آن‌ها جمعيت شش سال و بالاتر ، 17.5 درصد جمعيت 10 سال و بالاتر و29.1 درصد جوانان 15 تا 24 ساله بوده‌اند.

وي با بيان اين‌كه ميزان جابه جايي از شهر به شهر بيش از سه ميليون نفر بوده‌اند، گفت: همچنين 755 هزار و 546 نفر از شهر به آبادي و 655 هزار نفر از آبادي به شهر مهاجرت كرده‌اند.

رييس مركز آمار در ادامه با بيان اين‌كه تعداد خانوارهاي داراي موتورسيكلت از 24.7 درصد در سال 85 به 23.8 درصد در سال 90 رسيده است، گفت: همچنين تعداد خانوارهاي داراي خودروي سبك از 33.1 درصد در سال 85 به 42.1 درصد در سال 90 رسيده است.

به گفته او، تعداد خانوارهاي داراي رايانه از 22.31 درصد در سال 85 به 33.4 در سال 90 رسيده است.

آذر در ادامه با بيان اين‌كه طي سال‌هاي 85 تا 90، 5 ميليون و 758 هزار و 194 واحد مسكوني ساخته شده است، گفت: طي اين مدت به طور متوسط سالانه يك ميليون و 151 هزار و 639 واحد مسكوني ساخته شده است.

رييس مركز آمار افزود: در سال 85 11 ميليون خانوار داراي خانه ملكي بوده‌اند كه اين ميزان در سال 90 به 11 ميليون و 875 هزار نفر رسيده است.

وي در ادامه با بيان اين‌كه در 95 درصد واحدهاي مسكوني يك خانوار، چهار درصد دو خانوار و حدود يك درصد سه خانوار و بيشتر ساكن هستند، گفت: اين آمار نشان دارد كه در ايران خانوارها در حال تفكيك شدن هستند.

به گفته او، در سال 85 هر واحد 1.11 خانوار زندگي مي كردند كه اين شاخص در سال 1390 به 1.06 خانوار رسيده است.

رييس مركز آمار با بيان اين‌كه ميانگين اتاق در اختيار خانوارها در سال 90 به 2.98 رسيده است، خاطرنشان كرد: در سال 1390 80 درصد واحدهاي مسكوني داراي گاز لوله كشي بوده‌اند كه اين ميزان در سال 1385، 67.9 درصد بوده است.

وي گفت:‌در سال 1390 96.5 درصد از واحدهاي مسكوني داراي آب لوله كشي و 99.5 درصد داراي برق بوده‌اند.

رييس مركز آمار خاطرنشان كرد: در سال 1390 18.3 درصد واحدهاي مسكوني داراي اسكلت بتن آرمه بوده‌اند و 24.8 درصد از واحدهاي مسكوني بعد از سال 85 ساخته شده‌اند.

آذر همچنين با بيان اين‌كه يك ميليون و 663 هزار و 412 واحد مسكوني خالي در كشور وجود دارد گفت:‌ تهران با 19.7 درصد و 327 هزار و 363 واحد بيشترين تعداد خانه خالي را به خود اختصاص داده است.

وي با بيان اين‌كه در سال 85 بيشترين فراواني سطح زير بنا بين 101 تا 150 متر بوده است گفت:‌در سال 90 64.6 واحدهاي مسكوني صد متر پايين بوده‌اند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
kilid search
برچسب منتخب
عبدالحسین مجدمی اکبر طبری اجلاس داووس علی دیواندری حسن دیاب کروناویروس سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر لیگ قهرمانان آسیا احمد حمزه