بازدید 37836
محسن رضايي در برنامه زنده تلويزيوني؛
در واقع اگر دستمزدها بالاي يك ميليون باشد و در هر خانواده بيش از يك نفر كار كند، ما به سطح متفاوتي از رفاه مي‌رسيم و شرايط به كلي متحول مي‌شود، ولی اين در سايه تحول در توليد و نگاه ما به مسأله اشتغال محقق مي‌شود / با رسيدن به رشد بالاي اقتصادي در كشور است و با عبور از رقم نرخ رشد 5% و رسيدن به ارقامي چون 7% و بيش از آن، غربي‌ها قطعا خود تحريم‌ها را به صورت يكجانبه لغو خواهند كرد.
کد خبر: ۱۸۶۸۹۳
تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۳۹۰ - ۰۹:۱۵ 29 August 2011
سرويس اقتصادي ـ محسن رضايي در برنامه زنده تلويزيوني «پارک ملت»، ضمن بررسي مسائل اجتماعي ايران به ملاحظات خاصي در اقتصاد ايران اشاره كرد.

به گزارش «تابناك»، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين گفت‌وگوي زنده تلويزيوني که تقریبا در چهار حوزه مسائل شخصی، مباحث اقتصادی، فرهنگ عمومی و رفتار متقابل مردم و حاکمان و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی به پرسش‌های مجری پاسخ داد، در بخش دوم سخنان خود، مشكل اصلي اقتصاد ايران را عدم رويكرد به سمت توليد و اشتغال مولد خواند.

محسن رضايي «فرهنگ عمومي كشور» و «اقتصاد شكل گرفته در بستر استعمار» ايران را عامل عدم گرايش عمومي به توليد و اشتغال خوانده و سياست‌هاي دولت ها را در اين پديده مزيد بر علت خواند.

تنها كمتر از يك سوم ايراني‌ها كار مي‌كنند

وي در آغاز مباحث اقتصادي خود، با ارایه آماري از تركيب شغلي جمعيت هفتاد و پنج ميليوني ايران، تنها نزدیک 24 ميليون نفر را شاغل دانست به اين ترتيب كه: از 75 ميليون ايراني، نزدیک پانزده ميليون بالاي شصت سال و زير ده سالند كه اصولا اشتغال بنا بر استانداردهاي جهاني براي آنان تعريف نمي‌شود.
همچنین از شصت ميليون باقي مانده، 24 ميليون مشغول تحصيل يا فراگيري مهارت شغلي و در امور حاشيه اي اشتغال حضور دارند كه در نوع خود و در مقايسه با ساير كشورها رقم بالايي است. نیز از 36 ميليون باقي مانده هفت ميليون بيكاري اختياري دارند؛ يعني به دلايل ویژه مانند دارا بودن ثروت يا تأمين از محلي خاص، داوطلبانه از شاغل بودن انصراف مي‌دهند و از 29 ميليون باقي مانده، سه ميليون بر پایه آمار رسمي‌بيكارند و اين شامل بيكاري غير ارادی يا غير اختياري است؛ يعني كساني كه در جستجوي كار هم هستند، ولي به هر دليل بيكار مانده اند.

رضایی ادامه داد: از 26 ميليون باقي‌مانده، 9% آن يعني نزدیک دو ميليون آن اشتغال ناقص دارند كه به معني كمتر از چهل ساعت كار در هفته است و تا ده ساعت كار در هفته را نيز شامل مي‌شود و با حذف اين رقم آخر (شاغلين ناقص) در ايران 24 ميليون نفر ـ نزدیک 30 درصد ـ به صورت تمام وقت يعني روزانه دست کم هشت ساعت مشغول كارند كه براي جمعيت 75 ميليوني رقم پاييني است؛ چه، در کشورهای با نرخ رشد اقتصادی متناسب، این رقم بالای 40 درصد است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اين آمار خود مي‌تواند نشان‌دهنده يكي از دلايل مهم عقب ماندگي اقتصادي در كشور باشد، به گونه اي كه در خانوار ايراني، معمولا بار زندگي روي دوش يك نفر است، در حالي كه در دنيا از هر مجموعه چهار یا پنج نفره، دو تا سه نفر و حتي بيشتر كار مي‌كنند. در برخي از كشورها در خانواده سه نفره، دو نفر شاغلند و اين در كنار درآمد بالا (دستمزد مناسب) رفاه خانواده را تأمين مي‌كند.

رضايي گفت: مسأله بعدي در كنار اشتغال، درآمد پايين است و از نظر من در شرايط امروز ايران، نبايد دستمزد زير يك ميليون تومان باشد، در حالي كه مي‌بينيم دستمزدهاي خيلي پايين‌تر امروز در جامعه رواج دارد. در واقع اگر دستمزدها بالاي يك ميليون باشد و در هر خانواده، بيش از يك نفر كار كند، ما به سطح متفاوتي از وضعیت اقتصادی خانوار و جامعه مي‌رسيم و شرايط به كلي متحول مي‌شود، ولی اين در سايه تحول در توليد و نگاه ما به مسأله اشتغال محقق مي‌شود.

رضايي ادامه داد: در صورتي كه فراگيري اشتغال و ايجاد اين تعداد بالاي فرصت شغلي در كشور صورت بگيرد و خانواده‌ها درگير كار و توليد شوند، بخش اعظمي‌ از مفاسد اقتصادي ناشي از فقر و بيكاري مانند اعتياد، فحشا و .. خود به خود از ميان خواهد رفت. اين در حالي است كه رويكرد تن پروري به اقتصاد و نگاه يارانه‌اي مي‌تواند روحيه خمودي را در كشور سبب شده و عكس موارد نامبرده را رقم زند.

دبير مجمع تشخيص در بيان تفاوت اين دو ديدگاه به دو مثال اشاره كرد كه در مدل نخست، با دادن وام اشتغال، به مددجوي يك خيريه به جاي پول نقدي كه می‌خواست، وي داراي شغل و پس از سه سال به يك فرد مولد اقتصادي بي‌نياز از خدمات خيريه تبديل شده بود و همچنين در مدل دوم، مثال كارخانه‌داري كه مي‌‌گوید، كارگرانش پس از گرفتن يارانه‌هاي نقدي به طور محسوسي، كمتر از  گذشته اضافه كاري مي‌كنند و اين مستقيم روي توليد در آن بنگاه اثر منفي گذاشته است.

رضايي افزود: طبيعتا ما بايد از نگاه نخست به سمت نگاه دوم سوق پيدا كنيم و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي كشور نيز بايد به اين سمت حركت كند و از اقتصاد يارانه محور به سمت اقتصاد توليدي پيش برويم.

رضايي نگاه عمومي ‌در كشور به مسأله اشتغال را نادرست خواند و منتظر اقدام دولت ماندن را واكنشي نادرست به مسأله بيكاري دانست؛ در عين اينكه دولت نيز نبايد تحقق امر توليد و اشتغال را فراموش كند و بر عهده جامعه بگذارد.

وي گفت: گرفتن مدرك دكترا از يك دانشگاه، اقدامي در راستاي يافتن شغل نيست و متأسفانه اين تصور نادرست در كشور رايج است، در حالي كه فرد براي يافتن شغل بايد مهارت خود را ارتقا دهد.

وي تأكيد كرد: اين باور هست كه از همين سه ميليون نفر آمار رسمي‌ اشتغال كشور در صورتي كه نسبت به افزايش مهارت‌هاي شغلي و مولد خود اقدام نمايند، قطعا تا يك ميليون نفر آنان در همين شرايط كنوني قابل جذب و شاغل شدن هستند.

زضايي اشاره كرد: به دليل گذراندن بيش از سيصد سال دوره استعماري در ايران، اقتصاد كشور، خوي استعمارزدگي گرفته و از اين روست كه نگرش فعال و اشتغالزا در بدنه جامعه رايج نيست تا جايي كه ما غالبا در برنامه‌ريزي‌هاي خرد براي كارهاي كوچكي چون تفريحات درون خانواده نيز با مشكلاتي روبه‌رو هستيم.

نقش دولت در عبور از اقتصاد يارانه‌اي به مولد و كمك جريانات مخالف

دبير مجمع تشخيص مصلحت در ادامه تأكيد كرد: البته نبايد از نقش دولت غافل شد، چرا که اين دولت است كه بايد زمينه را براي گذر از اقتصاد يارانه اي به اقتصاد مولد و اشتغال محور فراهم کند.

رضايي افزود: البته دولت قرار بود از ارديبهشت ماه فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را با جهت‌گيري به سمت توليد را با پرداخت يارانه توليد و بسته‌هاي حمايتي و... آغاز كند كه اين مهم به دليل روبه‌رو شدن با مسائل خاصي مانند تحريم‌ها و... عقب افتاد؛ اما دولت هرچند با دیرکرد سه ماهه ولي بنا بر اطلاعاتي كه بنده دارم، به طور جدي و با برنامه براي توليد و اشتغال در نيمه دوم سال وارد اين گود خواهد شد؛ بنابراین، بايد به دولت كمك كرد و بنده شخصا هرچند از منتقدان آقاي احمدي‌ن‍ژاد هستم، ولی هر گونه كمكي را كه بتوانم در اين زمينه دريغ نخواهم كرد، همان گونه همواره ايده‌هاي خود را در اختيار دولت قرار داده‌ام و آنها را براي استفاده يا تبليغات بعدي خود نگه نداشته‌ام، چرا که این کار را خیانت به مردم و کشور می‌دانم.

رضايي ادامه داد: خوب است اين مسأله در ايران باب شود كه مخالفين سياست‌هاي دولت‌ها با هر انديشه‌اي ضمن حفظ مخالفت‌ها و اعتراضات قانوني خود ايده‌ها و كمك‌هاي فكري خود را در اختيار دولت‌ها قرار دهند، زيرا هر پيشرفتی در كشور افتخاري براي همه ايرانيان خواهد بود و هر ضعف و عقب‌ماندگي دولت‌ها دودش در چشم همه ايراني‌ها خواهد رفت و برای همین، حتی یک روز را هم نباید از دست داد.

مبارزه اقتصادي وجود دارد

رضايي در ادامه سخنان خود گفت: نگرش مولد و توليد محور به اقتصاد، بخشي از جهاد اقتصادي است و امروز شرايط جهاد به معني مبارزه اقتصادي براي ما وجود دارد، زيرا همين مسأله تحريم‌ها خود يك جنگ اقتصادي است. امروز تجار ما نمي‌توانند بيش از ده هزار دلار با بانك‌هاي خارجي مبادله كنند و بر خلاف همه قوانين بين‌المللي، در حالي كه تمام دنيا سرگرم مبادله‌هاي كلان اقتصادي‌اند، مي‌خواهند ما را از هر گونه مبادله اقتصادي با خارج منع كنند. طبعا اين شرايط مبارزه اقتصادي است و جهاد اقتصادي در غلبه بر اين شرايط موضوعيت دارد.

دبير مجمع تشخيص تأكيد كرد: حتي با در نظر نگرفتن شرايط خاصي همچون تحريم‌ها باز هم مسأله جهاد اقتصادي را مي‌توان در بطن زندگي ديد؛ برای نمونه، چه كار بايد كرد تا بتوانيم در خانه خود با كالاهاي چيني رقابت كنيم؟ و اين رقابت مگر يك نوع مبارزه اقتصادي نيست؟ جهاد اقتصادي هم همين را مي‌گويد كه ملت ايران، يك ملت بزرگ است، پس شايسته رسيدن به قله‌هاست و در اين راستا ارزش دارد كه بيش از انگيزه شخصي و سود فردی ـ انگیزه ملی ـ كار كنيم.

محسن رضايي در تبيين انديشه جهاد اقتصادي گفت: در حقيقت، جهاد اقتصادي به دنبال سه عامل انگيزه روحيه و اخلاق در اقتصاد است: در بعد انگيزه اين كه ما به انگيزه مالكيت و سود شخصي خود بسنده نكنيم و با انگيزه رشد و پيشرفت هرچه بيشتر اقتصادي فعاليت نماييم، در بعد روحيه اينكه ما از روحيه خمودگي و انفعال و بي توجهي به پيرامون خارج شويم و البته در بعد مهم اخلاق اينكه ما در محيط كار و فضاي فعاليت اقتصادي به جاي گرايش چالشي و ايراد تراشي به اخلاق همكاري، مشاركت و ايثار روي آوريم. با چنين رويكردي در اقتصاد است كه ما هم به رفاه و استانداردهاي بالا در زندگي خود مي‌رسيم و هم در سطح بين المللي شاهد بالا رفتن جايگاه كشورمان خواهيم بود.

تحول و انقلاب اقتصادي، لازمه جهاد اقتصادي

دبير مجمع تشخيص مصلحت همچنين در مقايسه با تحقق انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي با الگوهايي منحصر به فرد و بیرون از ساخت‌هاي رايج ساير انقلاب‌هاي جهان و مدل‌هاي نبرد نظامي در دیگر كشورها (چريكي يا كلاسيك)، رمز موفقيت در دو مسأله انقلاب و دفاع مقدس را در خلق مدل انقلابي خاص ايران دانست و افزود: همين مسأله بايد در انقلابي اقتصادي هم به دست مردم محقق شود.

وي در پاسخ به پرسشی كه اگر تحريم‌ها عامل مشكل هستند، چرا با ديپلماسي آنها را رفع نكنيم، گفت: ما در دو دولت گذشته، اين راه را در پيش گرفتيم و از پرداختن به بحث آزادي‌هاي مدني در درون تا گفت‌وگوي تمدن‌ها در عرصه بين‌الملل و حتي تا تعليق داوطلبانه تأسيسات هسته اي همكاري كرديم؛ اما نتيجه اين شد كه در سخنراني رسمي بوش رييس جمهور آمريكا، ما در محور شرارت اعلام شديم، زيرا آنها ميزان همكاري و ديپلماسي ما را نمي‌نگرند و مي‌گويند از راهي كه آمده‌ايد، برگرديد و دوباره كارگزار و نوکر ما در منطقه شويد تا با هم كنار بياييم، که خوب معلوم است که چنین نخواهیم کرد.

محسن رضايي تأكيد كرد: پس با توجه به آنچه گفتیم، تنها راه رفع تحريم‌ها، رسيدن به رشد بالاي اقتصادي در كشور است و با گذر از رقم نرخ رشد 5% و رسيدن به ارقامي چون 7% و بيش از آن غربي‌ها قطعا خود تحريم‌ها را يكجانبه لغو خواهند كرد، زيرا خواهند ديد كه ادامه آن وضع به شكل‌گيري مناسبات نويني در شمال خليج فارس و خاورميانه موضوعاتي چون اقتصاد نفت و انرژي و ... منجر خواهد شد كه در راستاي منافع آنها نيست.

اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲۳۹
ناشناس
|
Netherlands
|
۰۹:۲۵ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
زنده باد رضایی واقعا گل گفتی حرف دل ما بیچاره ها رو زدی البته اگه منظور از این حرفت به نیت شرکت در انتخابات نباشه وگر نه از این وعده ها برادر احمدی نژاد تا دلت بخواد وعده داده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۲:۲۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۹
اگه از متخصصین اقتصادی تو کشور کمک بگیرن و نظراتشون اجرایی کنن وضع اقتصادی ایران انقدر بحرانی نبود,پرفسور افتصاد تو این مملکت داره گوشه دانشگاه خاک میخوره اونوقت بر میدارن مهندس رشته ای که ربطی به اقتصاد نداره تو سطوح اجرایی کشور قرار میدن,دکتر رضایی حرف درستی میزنه ایشون خودش دکترای اقتصاد داره بر اساس علم اقتصادی که داره این نظراتو میدن خیلی هستن که میگن مگه تورم میزاره اگه نظارت جدی و واقعی باشه تورم نمیتونه رشد چندین درصدی داشته باشه طی چندین سال,اقتصاده که یک کشورو میسازه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
باشه . اما راستی نگفتی حداقل نرخ نان باید چقدر باشه و اونوقت دلار را قراره چند اعلام کنید ؟؟ چه طوری قراره کاری کنید که وقتی به عنوان یک ایرانی رفتم خارج بهم از همان توی فرودگاه چپ چپ نگاه نکنند ؟ و با دمپائی نیان بنشینند جلوی رئیس جمهور محبوب من . در مورد سی و سه پل و دریاچه ارومیه چی کار قرار بکنید ؟ میدونی دبیرستان دولتی در منطقه یک تهران تقریبا نیست و غیر انتفاعی ها میگیرند حداقل 4 میلیون من 2 تا بچه دارم میشه 8 میلیون یعنی حقوق میلونی وعده شما را هم که بگم درسته فقط میشه شهریه بچه . چی ؟ خوب بزارم برم جای دیگه ؟ مرسی از راهنمائی شما . دوست عزیزم ناراحت نشو از لحن بدم بگذار به حساب اینکه همه ما همدیگر را برادر میدونیم و این سایت رو جائی برای درد دل های خودمونی تر ( تابناک میدونم طبق معمول نمینویسی اما اقلا خودت بخون برات خوبه )
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
خرج از كيسه ديگر بود حاتم طائي شدن اسان بود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
من موندم چرا از آقای دکتر رضایی در سطوح بالای اقتصادی استفاده نمیشه...من موندم چرا با این دید باز، آقای دکتر رضایی از حق اصلیش ریاست جمهوری باز مونده... انشاءالله شاهد حضور این فرد فهیم در سطح اول امور اجرایی کشور باشیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۵۹ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
تا احمق در جهان است ....... ؟!؟؟!؟!
عادل پرهيزكار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
بالا بردن مقدار دستمزد درد چنداني را دوا نمي كند. جلوي تورم بايد گرفته شود. چه فايده اي دارد اگر حداقل دستمزد 1000000 تومان باشد ولي قيمتها چندين برابر شوند؟!!!!
لطفا براي كاهش تورم فكري بكنيد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۴۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
شاید این نظر دکتر در مورد شرکت های دولتی درست باشه ولی بخش خصوصی از کجا باید به کارمنداش 1 میلیون تومان حقوق بده
احسان
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۰۴ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
بابا جان این حرفها سیاسی بازی و عوام فریبیه سیاسیونه
منم میگم حداقل دستمزد باید 2 میلیون تومان باشه
مقتصد
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۰۵ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
برادر من اگر سطح حقوق ها با افزایش سطح تولید همزمان بالا بره نه مصنوعی که دکتر هم به همین اشاره کرد به دلیل افزایش در سمت عرضه رشد نقدینگی تورم نمیاره ..!!!! افتاد الان
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۲۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
اقايي كه ميگي افتاد! پس تيتر خبر ربطي نداره. بايد توليد داخلي بره بالا. البته نه توليد لگن و ... توليد كالاهاي رقابتي صنعتي
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۳۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
نه نیافتاد؟ بنظر شما اگر این دو همزمان با هم بالا بره چه اتفاق خاصی می افتد غیر از کاهش ارزش پول ملی در حالیکه اگر بجای افزایش حقوق ها تولید بالا بره در نتیجه با کاهش تورم و افزایش قدرت پول ملی روبرو خواهیم گردید.
در هر حال فکر می کنم دکتر که خیلی هم دوستشان دارم بجای اینگونه شعار ها برای جذب هوادار در انتخابات بعدی ریشه ای تر به مسائل نگاه کنند.
احمد حسینی
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۵۴ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
اینم از اون حرفهایی هست که کوچه بازاری شده و همه وقت اظهار نظر در مواردی که تخصص ندارند بکار می برند..مثل اینکه تو عربستان یه پپسی 30 سال پیش بوده 1 ریال هنوزم 1 ریاله و کو اقتصاد ارزش پولمون روزبروز داره سقوط می کنه و ... از این دست حرفها... دوست عزیز از نظر علم اقتصاد در بین دو گزینه ای که در اولی درآمد مثلا 500 هزاری ماهیانه داشته باشی و مخارج زندگی 400 هزار باشه و گزینه دوم که 2 میلیون درآمد داشته باشی و 1 میلیون و هفتصد خرج داشته باشی، گزینه دوم موفقتر و درست تر و نزدیکتر به رفاه اشخاصه...چرا؟؟ ساده هست... شما در حالت اول فقط 100 هزار می تونی پس انداز کنی که با توجه به اینکه بخش زیادی از مخارج به اجناس وارداتی که به قیمت دلار یا ارزهای دیگر بین المللی وارد میشه تقریبا شما بطور مثال حتی قاب دور یک تلویزیون سونی رو هم نمی تونی بخری یا یه سفر به کشورهای دیگر بری...در حالیکه در گزینه دوم شما سه برابر بیشتر به نرخ دلار بین المللی توان خرید داری...همینه که در خونه یک امریکایی که دخل و خرجش با حقوق 3000 دلاری برابره اگر سر بزنی می بینی همه وسایل خونش از بهترینهاست و وسایل خونه یه ایرونی از دهکهای اول تا سوم همه قدیمی و عقب ماندست...تازه اون بنده خدای آمریکایی به 1 یا دو سفر خارجی هم میره سالی حال آنکه این هموطن بیچاره ما تا جمکرون هم به سختی میره... پس تورم در عین اینکه کمش برای رشد و تحریک اقتصاد لازمه ولی زیاد هم که باشه باید تلاش کنیم کمش کنیم اگر نشد دستکم درآمدها رو زیاد کنیم.. در ضمن عید فطر مبارک...تابناک جان تو رو خدا چون پیغامم طولانیه نخونیش یه موقع... چاپ کن تا اطلاعات اقتصادی خواننده های تابناک به سطح فکر استاد محسن رضایی که از بین مسوولین فعلی ظاهرا از همه در اقتصاد با سوادتره نزدیکتر بشه..
ناشناس
| Germany |
۲۳:۵۵ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
نوشته آقای احمد حسینی کاملا اشتباه است.پس انداز مردم شاید ۱۰ درصد در خارج مصرف شود ولی ۹۰ درصد در داخل مصرف میشود. با پس انداز ۱۰۰.۰۰۰ تومان در ماه و مخارج ماهانه ۴۰۰.۰۰۰ تومان یعنی ۲۵ درصد مخارج ماهانه در یک ماه را پس انداز کنی، با مخارج ۱۷۰۰.۰۰۰ تومان در ماه و پس انداز ماهانه ۳۰۰.۰۰۰ تومان یعنی ماهانه ۱۷ درصد مخارج ماهانه را پس انداز کنی که به مراتب کمتر از مورد قبل است
احمد حسینی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۹
مطمئنی دوست من در ایران فقط 10 درصد خارجی و نود درصد اجناس و کالاها داخلی هستند؟ ضمنا درصد گیری اینجا اشتباهه چون من می تونم بگم شرکت اکسون مبیل فقط 15 درصد سود کرده حال انکه این 15 درصد حداقل 20 برابر سود مثلا 60 درصد امثال ایران خودرو هست.. مهم حجم پس اندازه...چرا؟ اینم سادست..در حالیکه در ایران تورم بالای 20 درصد وجود داره این موضوع برای کشورهای تولیدکننده اجناس مثل کره و چین و آلمان و ژاپن بین منفی 1 درصد تا نهایتا 6 درصد در چین هستش پس قیمت اجناس خارجی پایاپای با اجناس داخلی بالا نمی روند عمدتا و اگر به سبد بالای 50 درصدی کالاها و اجناس وارداتی و همچنین سفرهای خارجی رو حساب کنید به علت گفته بنده بهتر پی می برید.. ثانیا این از بدیهیات علم اقتصاد برادر حرف من نیست..
جواد نعمتی 28 مشکین شهر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
به همون بیتی که رفتم..با ماهی 150 هزار تومن 5 ساله تو کافینت کارگری میکنم..
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۰۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
دوباره برو به دکتر رای بده ، کارت درست میشه !!!!
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۹
حجت قبول ولب انصافا با همین حقوق رفتی مکه؟
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۱۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۹
با ماهی 150 هزار تومان چطوری بیت رفتی؟؟!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
درود بر شما فعلا يك سري افراد خاص در كشور حقوقهاي ميليوني دريافت مي كنند و علت فقر و بيكاري در مملكت ما يكي از دلايل آن پايمال شدن حق و حقوق شهروندان و بي عدالتي هاي موجود است يعني حق و حقوق قشر ضعيف و متوسط توسط افراد زرنگ و با هوش و مسئولان نوش جان مي شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
معمولا مسئولین بسیار عزیز کشور ما خوب صحبت میکنند . البته نه فقط مسئولین همه ما ایرانیها در صحبت متخصص هستیم ولی از حرف تا عمل راه بسیار است. فعلان واسه همین 24 میلیون هم شغل مناسب و امنیت شغلی وجود ندارد بقیش پیشکش تولیدکنندگان هم یکی بعد از دیگری دارن ورشکست میشن یا اینکه براشون نمیصرفه ادامه بدن و .....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۴۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
اتفاقا بخش مهمی از مشکلات کشور ما در همین نظرات و حرفهای اشتباه است و این طور نیست که ما همه حرفهایمان خوب باشد. خیلی از مشکلات بخاطر پیش بینیهای غلط و تصمیمهای اشتباه است. اجازه بدهیم صاحب نظران حرفشان را بزنند.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۵۹ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۹
اقا جون واسه وزیر خارچه (منوج متکی) امنیت شغلی نیست وای به حال بقیه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
همه دارند میگن حقوق پایه باید 1 میلیون باشه ولی نمیدونم چرا هیچکس عمل نمیکنه !!!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۰۹ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
همه میگن؟ وجدانا جز رضایی کی گفت؟
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۵۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
جدا همین که اعلام می کنه تو این اوضاع خودش کلیه
آرشین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
آقای رضایی تو رو خدا بیخیال این حرفا شو همینم که میگیریم رو میگن زیاد میگری، 1میلیون رو نخواستیم.
پاسخ ها
کورش
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۳۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
خلایق هرچه لایق پس دیگه غر نزن ازین به بعد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۴ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
ما كه كارمند پيمانكاري شركت گاز هستيم و سابقه كاري هفت ساله و حقوقي كه به زحمت به چهارصدوخورده اي مي رسد و تازه با اين برنامه هاي دولت هيچ اميدي به استخدام پيماني وقراردادي نداريم هنوز نمي توانيم تشكيل زندگي بدهيم و تو خرج آب وبرق وگاز وتلفن خونه پدري و سير كردن شكم خودمان خودمون مانده ايم واي به حال آن بنده خداهاييكه هنوز كار ندارند.ما چه كار به درگاه خدا كرديم كه اين بايد وضعمان باشد.سي وچند سال است كه ازگراني وتورم ميناليم وهيچ اميدي به بهبود اوضاع نيست بكه هرروز تهديدها عليه ايران بدتر ميشود.خدا يكجوري خودش كمك كند.
پاسخ ها
احمد حسینی
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۴۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
"ما چه كار به درگاه خدا كرديم كه اين بايد وضعمان باشد.سي وچند سال است كه ازگراني وتورم ميناليم وهيچ اميدي به بهبود اوضاع نيست بكه هرروز تهديدها عليه ايران بدتر ميشود.خدا يكجوري خودش كمك كند. "

برادر من ما چکار نکردیم متاسفانه در حق خدا... ما ایرانیها عادت کردیم هر روز دروغ بگیم، تهمت بزنیم، غیبت کنیم، آبرو مومن ببریم و هزار گناه دیگه...اونهم در حالیکه در ظاهر همه خداپرست و مومنیم...والله من اگر وضعیتمون غیر از این بود تعجب می کردم.. هیچ امیدی به بهبود نیست؟؟ وقتی خودت اینقدر راحت اینو به خودت قبولوندی و همه منتظرن دیگران یه کاری بکنند این میشه دیگه... بطور مثال من چند وقتیه که سعی می کنم قوانین رانندگی رو 100 درصد رعایت کنم...برای عابرین که روبروی اتومبیلم قرار می گیرم توقف می کنم تا رد شن..و از این دست باور کن تو دور و بریهام به وضوح می بینم که اونهام دارن تقلید می کنند.. و اینو نشونه تمدن می دونن..خب همه چیز از جمله تغییر سرنوشت کشور و وضع اقتصادی به همین فرمول مربوطه...شما خودت فکر کن ببین به اندازه خودت چکار می تونی بکنی تا به تغییر وضعت از راههای حلال کمک کنی...دیگران خودشون ازت تاثیر می گیرند..
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۱۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
نفست ازجای گرم درمی یادجناب جناب حسینی!!
اگه مثل امسال من 2سال دنبال کارمی گشتی وسنت از30گزشته بودو هنوز زندگی مجردی داشتی !! اینطوری بادبه غبقبت نمی نداختی ومردمو نصیحت نمی کردی ودردفرهنگ نمی کشتت!!!!
محمد
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۴۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
اگه مثل( نه توجه کنین میگه مثل امسال من دو سال) امسال من 2سال دنبال کارمی گشتی وسنت از30گزشته بودو هنوز زندگی مجردی داشتی !! اینطوری بادبه غبقبت نمی نداختی ومردمو نصیحت نمی کردی ودردفرهنگ نمی کشتت!!!!
آخه برادر چطوریه که من با دو ماه دنبال کار گشتن تونستم نظر دو تا شرکت و جلب کنم اما شما نتو نستی هان خوب معلومه شما یه ریگی به کفشت هست برادر
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۴۴ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
آخه برادر چطوریه که من با دو ماه دنبال کار گشتن تونستم نظر دو تا شرکت و جلب کنم اما شما نتو نستی هان خوب معلومه شما یه ریگی به کفشت هست برادر !!!!!!!!
بوشهري مقيم تهران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
قربونت برم دكترجان افتخار ميكنم راي من به شما هدر نرفته است
راستش بخواهيد من هميشه به بهترين كانديد راي مي دهم نه كانديدي كه راي مي آورد واين است كه من در بين دوستان از همشون سربلندترم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۲۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
بزار تورم50 درصد بشه.اونوقت میفهمی رای تو هدر رفته یا نه
کمال
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۰۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
گول نخور این حرفها واسه مردم نون و آب نمیشه داره سیاسی بازی میکنه آخه دم انتخاباته داره دولت را تخریب میکنه که جای خودش را باز کنه
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۱۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
شما جزو اقليت خيلي خيلي كوچك 600 هزارتايي ها بوده اي...موفق باشي
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
پس همه چیز با نرخ تبدیل افزایشی حقوق پایه گرونتر میشه... و بر میگردیم سر جای اولمون...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
حقوق من 350000 تومان است. دانشجوی دانشگاه آزاد هستم. متاهل و مستاجرم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۰۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
با این اوصاف چجوری زنده موندی؟
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۰۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
پس بقيه اش رو از کجا مياری؟
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۵۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
خدا صبرت بده!
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۰۵ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
پس چطوری هنوز زنده ای؟
وحیده
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۱۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
برای شادی روحت فاتحه فرستادم...
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۰۴ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
ببخشید پسرم دگه چرا زن گرفتی
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۳۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۹
یا از غیب پول جور می کنی یا حقوق شغل دومت رو ننوشتی داداش!!!!
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۰۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
بچه داری؟
نادر
|
United States
|
۱۰:۳۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
بله البته که کوکو سبزی غذای خوشمزه ای است ولی هم سبزی نیاز دارد و هم تخم مرغ و روغن . ضمن اینکه بیکار بودیم پول گاز رو ندادیم قطع شده و ماهیتاوه هم لازم است .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
حرف حق اعتراض نداره حقوق کارمند و کارگر زیر یک تومن زیرخط فقره اگه اقایان قبول داشته باشند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۳۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
این یک میلیون تومان واسه چند نفر ؟؟
یعنی اگه یه نفر یه میلیون در بیاره و خودش به تنهایی زندگی کنه میشه زیر خط فقر یا نه مثلا یه خانواده 4 نفری با این شرایط می شند زیر خط فقر ؟؟
hamid
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
تحلیل بسیار بسیار کاملی بود. فقط یک نکته و آن هم اینکه در همین تهران بسیاری از خانواده ها بالای 2 نفر کار می کنند. درصد بسیاری از زوجهای جوان هر 2 شاغل هستند برای درآمد ماهانه و این گفته آقای رضایی که در حال حاضر بار خانواده بر دوش 1 نفر است صحیح بنظر نمی رسد
ایرج
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
دکتر جون با حقوق 1 میلیون تومنی میشه بگید تورم چه عددی میشه؟

چون اگه قرار بشه با افزایش حقوق تورم هم بالا بره که نتیجه ای نگرفتیم.
در ضمن امکان ندارد بگویید با همین تورم حقوق 1 میلیون تومن میشه چون نمیشود قدرت خرید مردم بالا برد ولی تورم سر جاش باشه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
چه خوب شد رضایی رئیس جمهور نشد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
باوجود اینکه سطح دستمزدها در ایران نسبتا کم است ولی تولید گران تمام میشود وکیفیت آن مناسب نیست بدلیل اشتغال فکری کارگر ای که هستی تو بایبند عیال دیگر آسودگی مبند خیال چونکه عقد نماز میبندم چه خورد بامداد فرزندم یا تو از کار دزدی من از کارمزد چه سازد خدا در میان دو دزد
ایرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
برادر عزیز فرمایش درست اما وقتی دست وبال تجارت صنعت و....بوسیله تحریم بسته است وکسانی که تحریمهارا تحمیل میکنند اشخاس نادانی نیستند ودقیقا می دانند که چه میکنند شما انتظار رشد 5و7درصد دارید ؟بهتر نیست با سیاست کار خود را پیش ببریم وغد بازی در نیاوریم .
موسی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
با سلام . البته همه فرمایش جناب رضایی صحیح است اما با این وضعیت ارتباط با دیگر دول ایا این امر محقق شدنی است ؟ اگر اقای رضایی عزیز هم ریس جمهور بودند میتوانستند بدون سرمایه گذاری خارجی و ارتباط با دنیا این گفته ها را به منصه ظهور برسانند؟ ایا افکار مخالف این اجازه را به ایشان میداد؟.....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
همین الان هم اگه زیاده خواهی کارفرما نباشه پرداخت حقوق 1 میلیونی کاری واسشون نداره
پاسخ ها
jlk
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۵۴ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
اندر خم یک کوچه ای
علیرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
در آمد هر نفر یک میلیون!!!! من با همسرم هر دو شاغلیم سر ماه 700 هزار تومان دریافت می کنیم. در آمد یک میلیونی و بالاتر مختص مدیران نالایق و افراد دارای پارتی است که در ادارات ایران ماشاءالله به وفور یافت می شود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
آقای رضایی نسبت به سایر مقامات ما نسبتا آدم عاقل تر و داری تعهد اجتماعی بالاتری است اما جامعه ایران به شدت سرمایه داری شده و توده عظیم ملت با مشکلات بسیار زیاد اقتصادی مواجه هستند که تقریبا دیگر غیر قابل حل است.
یک دوست
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
انصافا مرد بزرگی است
تابناک جان با وجود اینکه خبرش رو موطفی بزنی ولی واقعا بعضی از صحبت های جناب رضایی استثنایی است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
ميشه بفرماييد اين رقم به چه شكل محاسبه شده ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۵۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
چرا گیر میدی؟ خوب راست می گه . با شرایط فعلی یک خانواده حداقل ماهی یک میلیون لازم داره تا خوب زندگی کنه . مخالفی ؟
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۵۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
دوست عزيزي كه پاسخ دادي!به عمل كار برآيد به سخنراني نيست.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
بنده با10سال سابقه کاومدرک فوق لیسانس 610000تومان دستمزددارم وکارمندرسمی هستم با4نفرعائله .توخودحدیث مفصل بخوان ازاین ................................
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۰۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
شما کجا کار میکتی؟ ی چیز بگو باور کنیم......
ديلان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
آقا محسن
بخاطر خدا در مورد اقتصاد صحبت نكن.
بلد نيستي حرف نزن آقا، اونم كجا تو يه برنامه تلوزيوني كه هدفش سرگرميه نه صرفا اقتصادي.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
با سلام
به يك نكته مهم توجه كنيد اگه حداقل دستمزد بشه يك‌ميليون تومان چند تا كارفرما براشون صرف مي‌كنه كه نيروي كار داشته باشن آيا مي‌دونيد چه موج وحشتناكي از بيكاري راه مي‌افته ؟ آيا دولت قبول مي‌كنه مابه‌التفاوت 330 هزار تومان تا يك ميليون رو بده ؟ قطعا بايد بخش خصوصي هم براش صرف كنه كه همچين حقوقي بده !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۵۹ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
چيزيم كه زياده بخش خصوصي!ماشاا...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
جناب آقای رضایی شما هم می خواهید دل مردم را خوش کنید
بایدکاری کرد که مردم در واقع آرامش داشته باشند وامید به زندگی
مجید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
یکی از دوستان گفته همه میگن باید حقوق باید 1 میلیون باشه ولی عمل نمیشه اول باید بگم کی تا حالا وجود کرده توی مقامات بالای مملکتی همچین حرفی بزنه اونم اینجور علنی بعد هم فقط آفرین برای اینکه تو این زمونه این حرفهای واقعی رو زدن غیرت میخواد چون الان دوره دوره دروغه و دروغگوها دارن جولان میدن
ناشناس
|
United States
|
۱۱:۵۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
اینها همش شعار تبلیغاتیه .... حقوق بالای یک میلیون ؟ آره فقط تو مجمع تشخیص البته اونجا بالای ده ها میلیون در ماه حقوقشونه . نفست از جای گرم در میاد. مثلا تو خودت رییس جمهور شی معجزه می کنی ؟ این دری وری ها رو هیچ کس ازت قبول نمی کنه . تو یه نظریه پرداز که نه خیال پرداز اقتصادی هستی آخه چه می فهمی درد مردم رو . ببین. در بدترین حالت احمدی نژاد خیلی از تو و امثال تو که عمری مملکت رو چپاول کردین بهتره
من که میدونم سرویس کثافت اقتصادی نظر من رو تایید نمی کنه. چون همتون از یه جنسین. پولهای مفت مملکت میره تو حلقوم شما که ان شاالله حناق و درد بگیرین شماهها که حقوق آنچنانی دارین و دست در جیب مردم کرده اید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
تهمت الکی نزن.مثلا ماه رمضونه.ی جور میگه انگار که این دولت پاکه پاکه .فعلا جریان انحرافی....
مهدی 35 ساله
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
بعنی من که سالی 12 میلیون تومان خالص از یک مغازه در می اورم چه جوری بیام به دو تا شاگرد 24 میلیون بدم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۰۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
توی اون شرایط اقتصادی مغازه شما هم مشکلش حل می شه ؟ مخالفت نکن . حرف حساب هست که این اقا زده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
کسی که تحریم ها رو دست کم میگیره حرفش اعتبار کمی داره. چون مردم با گوشت و پوستشون اثر تحریم ها را حس می کنند. حتی اونایی که خبر ندارند دلیل اصلی سهمیه بندی بنزین و آزاد سازی قیمت ها به چه خاطر است.
غلامعلي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
بايد زمينه هاي توليد واطمينان لازم براي سرمايه گزاري فراهم شود.قطعا خيلي از مشكلات حل وديگر نيازي به تعيين دستمزدهاي نظري نخواهد بود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
اگه کشور ما به چند ایالت اقتصادی تقسیم می شد اون وقت همه مجبور بودیم با امکانات موجود کار کنیم و فقط متکی به نفت نباشیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
بنده کارمند سپاه هستم با مدرک لیسانس و 12 سال تحصیلات حوزوی ماهی 380 هزار تومان حقوق می گیرم و تازه برای ماموریت باید به مناطق مرزی سیستان هم بروم هیچ گونه اعتراضی هم نمی توانم بکنم چرا ؟ چون من کارمند سپاهم. اگر لازم بود حاضرم فیش حقوقیم را اسکن کنم و خدمتتان تقدیم کنم .
پاسخ ها
دريكوندي
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۰۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
حرف دل ما رو زدي تو باز هم روحاني هستي پس واي به حال ما بدبخت ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۱۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
مزایات رو هم میشه اسکن کنی؟!! :D
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۴۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
کارمند سپاهی و این حقوقت!؟؟ با بهروز پیرپکاجکی نسبتی داری؟
ناصر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
آقای رضایی.چرا صریح تر با مردم حرف نمیزنید؟دولت آقای احمدی نژاد هیچ کدام از وعده های انتخاباتی اش را انجام نداده.
پاسخ ها
ناشناس
| United States |
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
چه فایده؟ چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟؟؟
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۹ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
متاسفانه بعضی ها برای رای آوردن هر حرفی را به زبان می آورند
ما در سد .. کار میکنیم و حدود دو سال است حقوق نگرفته ایم تازه قرار است بیکار هم شویم ما به همان حقوق 400 هزار تومانی راضی هستیم به شرطی که کار باشه و اخراج نشیم
ذبیح الله
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۹ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
درکشور جریانی وجود دارد که شناسایی میکنند اموریکه درحال رشد وتوسعه است وبعد از شناسایی همه هماهنگ میشوند برای متوقف کردن ان وتا انرا به زیر نیاورند ارام نمی نشینند واین عمل اگر لازم باشد در پوشش بظاهر انقلابی یا اصلاحی صورت میگیرد ونمیگذارند امنیت سرمایه گذاری برقرارشود واموری رونق بگیرد لذا انگیزه هاازبین میرود وتلاش های اقتصادی از بین میرود وزمینه برای فرار سرمایه ها ایجاد میشود وشرایط برای مصرف گرایی اماده میشود
ایرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
بابا یکی بگه بالاخره چیکار کنم . ازدواج کنم یا نکنم؟
1 میلیون رو میدن یا نمیدن. روانی شدم والا
پاسخ ها
دريكوندي
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۱۹ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
اي بابا تو هم به فكر ازدواجي برو دنبال نون باش خربزه محاله
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۰۴ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
عجله نکن
حبیب
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۴۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
برو ازدواج کن برکت زندگی با همسر به خانه ات میاید
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۰۴ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
ازدواج كن،تازه اگه بتوني همون سال اول يه دو قلويي سه قلويي چيزي هم دست و پا كني،دو سه ميليونم اونطوري گيرت مياد!!ايول،پولداريا;)
ناشناس
|
Kyrgyzstan
|
۱۲:۲۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
اگر گفت حقوق خودش چقده مرده
عرفان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۵ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
من از طرفداران اقای رضایی هستم.اما به قول خودشون ادما رو با پیشبینی هاش میشه محک زدوپس چرا تو اندونزی که گفتند اشوب می شه نشدوبعدشم درامد بالای یک ملیون افزایش نقدینگی و به تبع اون تورم بالاتری را شامل میشود.
آرشین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
آقای ناشناس عزیز، همیشه همینطور بوده آدم های باهوش و زرنگ باید بیشتر از دیگران بگیرن این درست عین عدالته، اگر منظور شما از باهوش و زرنگ آدمهای رند هست بله حق باشماست ولی انسانهایی که تلاش کردند و به درجات عالی رسیدن باید با شما و من فرق داشته باشند. عدالت یعنی همین.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
رهحل یه چیزه. حقوق چند میلیونی مجلس و وزیران با حقوق کارگری برابر بشه همین.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۴ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
موقعی که حقوق پایه یک میلیون میشه که قیمت ها ده برابر الان بشه
ابوالفضل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
صحبت هاشون عالی بود ....

ولی مجریه برنامه برای این گفتگو خوب نبود ... باید مجریه بخش گفتگوی ویژه خبری رو می اوردن تا مدام تو حرفای ایشون نپره ...

ولی به نظر من اگه تورم و قیمت های برخی اقلام بیاد پایین با همین در امد های زیر 1 میلیون هم میشه مثه گذشته خرج چند نفر رو داد ...
عباس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
باسلام جالبه تصمیم گیرنده خودوشون هستند انوقت به ما میگن کی باید بدهد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
رویای شیرینی بود ...هر کی به فکره خویشه....
اين نه منم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
همرزم ديروز من.در حال حاضر خود و همسرم هر دو كارمند 17 سال سابقه رسمي و فوق ليسانس هردو ماهي 1400000 تومان پول ميگيريم براي همسرم 1500 تومان مي ماند فكر نكن اهل تجملات و طلا و مهماني تفريح و.... هست نه يك معلم متعهد به خود خانواده و كارش هست خودم هم ماهي 512 هزار تومان فقط قسط(مسكن284-خريد كالا براي مسكن5/94-خريد خودرو براي مسكن136)هزار تومان با دوفرزند بخدا كلافه-عصبي و... چون مجبورم شبها كه همه خوابند با پرايد مدل84 مسافر كشي كنم اون هم معلوم نيست كي گير چند از خدا بيخبر شوم و جان و مالم را ازم بگيرندو..
آقاي دكتر خواستم smsبزنم بگم چند دست كت و شلوار داريد؟من تو جيبم فقط 1500ريال پول داشتم تو اون شب در جيبت چقد داشتي و... قرار بود طرح سوال صداقت داشته باشي چطوره تمام دولتمردان(لااقل تعداد كمي يا مريضند و يا واقعا قانع و بفكر همسايه و يا ژنتيكي لاغرند) داراي شكم هاي برآمده- گونه هاي قرمزگون حنجره هاي مرطوب و.... هستند اما مردم اه و واويلاو...
ترا به خدا بسه اين مرحله هم بتو راي خواهم داد اما مطمئنم در آخر پشيمانتر از قبل خواهم بود؟!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Switzerland |
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
دلت خوشه فقط 2 تا راه حل داریم : یا امام زمان بیاد هممون رو از دم تیغ بگزرونه یا زلزله بم تکرار بشه که دومی بهتره چون لا اقل شرمنده آقا نمیشیم
عباس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
جناب رضایی هنوز برای گفتن این حرفها زوده تا انتخابات بیش از 2 سال مانده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
بازم موقع انتخابات شد قبلی ها هم از این حرفا زیاد می زدن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
نزديك انتخاباته و تريبون صدا و سيما هم در اختيار برادر محسن و ...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۴ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
راهكار بده جناب دكتر ايده پردازي كاري نداره
فرید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
به آ محسن بگید؛
این کلک ها قدیمی شده صادقانه بگو بهم رأی بدین.
ما هم بگیم...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۰۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
خوشمان آمد:)
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
بالا بردن مقدار دستمزد دردي را دوا نمي كند. جلوي تورم بايد گرفته شود. وفكري براي برطرف كردن موانع رشد اقتصادي كه بسياري از آنها سياسي بوده يا مربوط به ناكارايي نظام دولتي است بايد بردتشت. آقاي رضايي هم با اين اظهار نظرها نوعي عوامگرايي را در پيش گرفته كه شيوه دولت كنوني است و ممكن است عوام پسند باشد اما خواص گريزي آن اثرات بدي بر وجهه ايشان(آن چه باقي مانده!) خواهد گذاشت!
همون ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
من دارم واسه شرکتی کار می کنم که رقم‌های چند ده میلیاردی حساب کتابشه، حقوق مدیرم که با رایانه‌اش بازی می کنه و نزدیک به 70 سال داره حدود 2 میلیونه و من دارم 413 هزار تومان می گیرم
حالا انصافن شما می خوای کاندید ریاست جمهوری بشی؟
تابناک نشون بده که مــردی!!
محمود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
آقای رضایی برنامه هاشو در مناظره 88 گفتند ورای ایشون هم که معلوم شد چرا هراز چند گاهی دوباره اظهار نظر اقتصادی میدن هنوز نفهمیدن که دولت به نظر ایشان که سهله به بالاتر هاش هم توجهی نداره پس خودشون ویه جماعت رابه زحمت نندازن
بيچاره
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
بنده ماهي يك ميليون و دويست هزار تومان حقوق ميگيرم ولي هنوز هشتم گرو نهمه
پاسخ ها
اظمي
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۳۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
تو بيچاره بودي بدبخت هم شدي. تو بايد به سومالي كمك كني چرا كمك نمي كني ماهي 12000000 حقوق مي گيري و زبون درازي هم مي كني خودم حقوقتو قطه مي كنم . تو توسط گروه سايبري شناسايي شدي
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۰۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
:)))))))))))))))))))))))
اظمی خیییلی باحال بود
ايراني
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
جناب آقاي رضايي لطفاً پاسخ سؤال بنده را بدهيد:
- چرا هم شما و هم همه مسئولين ديگر، با نزديك شدن به زمان انتخابات، ياد مردم و حقوق و دستمزد و مستضعفين و ... مي افتيد!!؟
فریبرز
|
Slovenia
|
۱۳:۲۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
آقای رضایی لطفا کپی فیش و دریافتی های ماهانه خود از سایر منابع رو هم ذکر بفرمائید که موضوع برای مردم ملموستر بشود
محفوظي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
با سلام
پس مشاغل آزاد چه كار كنند كه اين يك ميليون تومان را هم در ماه ندارند؟ و اجاره نشين هم هستند
مهدب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۴ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
جناب دكتر اين نظريه ي خوبي است ولي متاسفانه قطار ارمغان گراني سرعتي معادل سرعت نور با طرح هدفمند كردن به سمت بالادرحركت است كه با اخم سياستمداران هم توام است خدا به دادمان برسد عاقبت مردمي كه فقط خون دل مي خورند و كسي نيست جواب بغض گلوي دردمندان رابدهد به هركسي كه مي گوييم مي گويند يارانه مي دهند بابا به خدا بزرگتر از اينها هم عقلشان به گراني مي رسيد ولي به مردم رحم مي كردند مگرسطح درآمدي مردم چقدرتغيير كرده اگرجرات داريد آمار بزهكاري امسال را رصدكنيد متوجه گرفتاري مردم مي شويد.
k
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
مشكل جاي ديگر است عزيزان
سعید پگاسوس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
آقای دکتر بهتر نیست بجای بالابردن حقوق که مستقیما باعث اخراج بسیاری از کارمندان بوسیله کارفرما بدلیل عدم توانایی پرداخت حقوق قانونی میشه تورم لجام گسیخته ایران رو کنترل کنیم؟ بهتر نیست دولت با مردم رو راست باشه و آمار واقعی تورم و راهکارهای مبارزه با اون رو حداقل برای افکار عمومی شرح بده؟ بهتر نیست مفسدان اقتصادی، سفته بازان، دلالان و از این قبیل افراد که برای رسیدن به سودهای کلان و بادآورده بازار رو متشنج میکنند به دست قانون سپرده شده و کارشون متوقف بشه؟ بهتر نیست یه فکری بحال مسکن در شهر متقاضی و نه مسکن مهر که کیلومترها خارج از محل کار متقاضی مسکن است(حداقل در تهران بدین شکل است) بکنیم؟ چه راهکارهایی میتوان ارائه داد تا وضعیت مسکن به 7،8 سال پیش برگردد؟
افزایش حقوق مساوی است با افزایش تورم.مساوی است با بالارفتن نرخ اجاره مسکن.مساوی است با شکستن کمر قشر آسیب پذیر و همچنین مساوی است با چاق تر شدن بعضی از عزیزان...
پاسخ ها
محی الدین
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۰۵ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
همه این صحبتهای شما درست ولی اگر این اتفاق بیافتد همین آقایان که قوای سه گانه را تشکیل میدهند و همین تشخیص مصلحت نظام و نیروهای نظامی و انتظامی همه بیکار میشن چون همه دلالان ،سفته بازان ، مفسدان اقتصادی ، و غیره در این ارگنها می باشند اونوقت دوباره بیکاری زیاد می شه ها!!!!!!
saeed
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
بازم نزدیک انتخابات شده و اقایون دنبال رای جمع کردن افتادن ویادشونافتاده که تواین مملکت حد اقل حقوق هم وجود داره حالا گه حرفای خوب خوب میزنین بفکر قانون قراردادی هم باشین که تا کارگر حرف میزنه وادای حق میکنه میندازنش بیرون بعدم اقای رضایی اقایون مدیران به انداره کافی حقوق و......دارن بسه دیگه
اقتصاددان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
بحث جهاد اقتصادی که دکتر از آن به انقلاب اقتصادی تفسیر کردند کاملا درست ولی در شرایطی که دولت و نظام کلا از شرایط موجود در اقتصاد حمایت می کنند و دولت حاضر به کاهش تصدی خود در اقتصاد نیست چطور می شود در اقتصاد انقلاب کرد مگر با یک حرکت و جنبش اعتراضی در مقابل دولت که در شرایط منطقه ای و بین المللی بازهم دودش تو چشم خودمون میره و البته نتیجه اش هم پیشاپیش معلومه
مبارز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
مبارزه اقتصادی وجود دارد بله و ما تنها با پیش بردن عسلویه می توانیم به قطب منطقه تبدیل شده و حرف برای زدن داشته باشیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
الان تو خیلی از سارمانهای دولتی حقوق ها بالاتر از یک میلیون تومانه ..اما به دلیل عدم کارایی بخش دولتی عملا میلیاردها تومان در این بخشها هدر میرود ...در حالیکه با واگذای امور به بخش خصوصی و حمایت از تولید ،دستمزد یک میلیون تومانی می تونه انقلاب بزرگی در سطح اقتصادی کشور بوجود بیاره....
ناهید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
ملتی اگر دنبال رشد اقتصادش باشد و نگاه مولد داشته باشد کار و اشتغال را خلق می کند ببینید ژاپن سابق و هند امروز را
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
شرایط هند و ژاپن متفاوت است. در حاکمین این دو کشور همه به اجماع رسیده بودند که باید توسعۀ اقتصادی صورت گیرد و تمام قوانین و مقررات را به این سمت سوق دادند. اما در کشور ما مسوولین نمیتوانند از رانت بگذرند چون حسابی زیر دندانشان مزّه کرده و دستگاههای نظارتی هم به جای مقابله کار تکمیل این چرخۀ فاسد را انجان میدهند. افتاد!
ناشناس
|
United States
|
۱۴:۱۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
حقوق که هیچی! من دانشجوی دکترا هستم. برای یک ترم تدریس درس سه واحدی ، با کلی مطالعه ی شبانه و وقت گذاشتن روزانه برای دانشجو و وقت گذاشتن برای طرح سوال و تصحیح اوراق و تحویل گرفتن تکلیف و پروژه ، هر ترم 220000 تومان می گیریم. شما بگین من با یک خانواده سه نفری چه کار کنم؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۰۹ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
تدریس خصوصیات دکتر سر به فلک نمیزنه ؟ بعدش هم بیشتر از سه واحد در هفته باید تدریس کنی . البته دکتر های سیاسی هم دیگه ریخته کسی نیست جعمشون کنه . حضرات مدارک الکیشون رو مدیون بعضی اساتید گلابی هستند .
فدرالیسم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۴ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
چرا فدرالیسم را بیشتر شرح ندادید بلکه مفری باشد از این اقتصاد نفت زده و دولت رانتی یر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
نیا مثل یک سیستم یکپارچه است :
1- افزایش حقوقها = تورم
2- تحریم = عدم دسترسی به منابع ارزان
3- عدم دسترسی به منابع ارزان = عدم بهره وری
4- .....
خودتان قضاوت کنید این مقاله چقدر با واقعیت همخوانی دارد
علیرضا ملاقدیمی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
درود و سلام بر فرزند رشید ایران با صداقتش و فداکاریهایش لطفا راهکاری برای برخوردبا تروریست های اقتصادی ارایه نمایید تا مقداری از مشکلات کم شود به خدا می سپارمت
جواد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
حال که وضعیت حقوقی کارمندان درست شد یه شعار هم برای بازنشستگان بدهید
اشکان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۴ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
بازم مثل همیشه آقای دکتر حرفهای قشنگی زده.بنده به شخصه علاقه دارم جناب دکتر رییس جمهور بشه ببینیم این قشنگی فقط در حد حرفه یا درعمل هم میتونن انجامش بدن؟
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
تامین اجتماعی به بازنشسته با سابقه 32 سال پرداخت حق بیمه 420 هزار تومن حقوق بازنشستگی میده با این حقوق چطور زندگی کنیم
چه فرقی می کند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
سلام آقای رضائی برای این پیشنهادتان چه کار موثری در مجمع تشخیص انجام داده اید دوباره نزدیک انتخابات شد و حضرات دوربین دیدند و مخاطب بد بخت باید گول این حرفهارا بخورد جون اون کسی که دوستش دارید به جای حرف عمل کنید
فقر در زندگی مردم جا خوش کرده در زندگی شماها قدرت و ثروت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
راستي نفري 45 هزار تومن خيلي زياده آقاي رضايي؟!! كه مي فرماييد اكثرا كارگران بعد از دريافت نقدي يارانه ها اضافه كاري نمي كنن؟!! 45 هزار تومن خيلي زياده؟ يعني با 45 هزار تومن اون كارگر به يك ميليون تومنش رسيد؟!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
آقای رضایی
میشه این سئوال رو جواب بدید:
من 7 سال پیش با ماهی 300 تومن زندگی می کردم.الان با کارمندی روز و رانندگی توی شب با درآمد بالای یک میلیون تومان نمی تونم زندگی کنم.
آقای دکتر
موضوع یک میلیون درآمد نیست ، موضوع سیاستهای غلطی است که ما رو به این روز انداخته.
مسعود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۵ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
تا موقعی که نا عدالتی تو این جامعه هست وبیشتر از همه جای دنیا تو ایران وجود داره نگید نه که به امام زمان آخرتتونو از دست میدید من نمیدونم مسئولین با چه معیاری حقوق 360هزار تومان برای این جامعه انتخاب کردن مگه شما از کره ماه اومدید که خبر ندارید با این حقوق اصلا نمیشه زندگی کرد اون موقع خودشون با حقوقهای چند میلیونی فقط به فکر خودشون هستند پس کجاست عدالت مولا علی ع ما اکه میخواهیم یک کشور نمونه تو دنیا باشیم با این همه نعمات خدادادی باید دو تا کار انجام بدیم یک حقوقهای میلیونی افراد خاص را قطع کنیم دو نسل فساد اقتصادی را با استفاده از قانونهای جدید و سنگین که واقعا قابل اجرا باشد مثل کشور چین را ریشه کن کنیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
لطفا مطرح کنید که وام مسکن به بنیاد نخبگان که 80 میلیونه اما 160 میلیون پس می گیرن!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
دنبال چي شي؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
حقوق من یک میلیون و دویست هزار تومان است ولی امیدی به خانه دار شدن ندارم و حدود یک سال است که یک مسافرت داخلی نرفته ام چون چیزی تهش نمیمونه
موندم بقیه چطوری زنده موندن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۲۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
الان من نظر شما رو خوندم سرمو گذاشتم زمین مردم . چون حقوقم 700 تومن است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
مشکل حل نمی شود لطفا جلوی تورم را بگیرید روز به روز بد تر می شود لطفا کاری بکنید
محی الدین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
خوب آقا محسن چگونه می خواهید در این کشور تولید کنید و رقابت
عزیز من اگر می خواهی کار تبلیغاتی انجام بدهی فکر دیگری کن
شما دکتری اقتصاد داری از این حرفا می زنی وای به حال اون کسایی که ندارند و از این حرفا می زنند.
ایرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
آقای رضایی از الان شروع کرده به تبلیغ برای انتخابات، من تا حالا حرف های زیادی از مسئولین شنیدم، نمونه اش ایجاداشتغال2.5 میلیون نفری آقای احمدی نژاد.
کلا حرف های قبل از انتخابات وحرف کسایی که مسئول نیستند خیلی دلنشینه!
به نظر من اگر آقای رضایی رییس جمهور بود شرایط فرقی نمی کرد. اگه نظر من رو منتشر کنید به آقای رضایی رای میدم البته مطمئنم در آینده قرار نیست حرف هایش را عملی کند(مثل بقیه) اما حده اقل ظرفیت این که نظر مخالف رو توی سایتش منتشر کنه داره.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
حقوق کارمند و کارگر زیر یک ملیون زیرخط فقره چون هزینه ها بالاست حقوق اینجا را با حقوق یه کشور کوچیک مثل کویت مقایسه کنید!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
همه کارمندان میگویند حقوقمان کم است مخصوصا اون آقای 350.000 هزار تومانی .جالب اینجاست همین عزیزان کارمند محروم مثل ریگ آپارتمان میسازند بروید ایران خودرو این همه ماشین را کارمندام محروم عزیر میخرند دوست خود من همه جا می گوید من سیصد هزار میگیرم در حالی که حقوق ایشان با اضافات از یک نیم میلیون عبور میکند . قابل توجه اقای سیصد پنجاه هزار تومانی.
پاسخ ها
همشهري
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۵۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
من با اين نظر كاملا موافقم
تو اين مملكت كارمندا زير 800 نومن حقوق نميگيرن
سعید
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۵۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۹
لطفا 10 کارمند آپارتمان ساز را معرفی کن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
آقا جون افزايش حقوق خوبه اما تا هشت درصد ناچيز به حقوقا اضافه نشده بعضي اجناس تا هشتاد درصد افزايش قيمت داشتيم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
اگردستمزد بشود یک میلیون .اگر جلوی تورم گرفته شود.اگر اشتغال زیاد شود.اگر فاصله طبقاتی کم شود.اگرحس مسولیت زیاد شود.اگر بین حقوق زن و مرد فاصله ای نباشد و ده ها اگر دیگر ایران گلستان میشود و کسی غصه فقر نخواهد داشت اما تا جایی که یادم است همیشه حرفهای قشنگ از مسولان شنیدیم ولی عمل نمره منفی گرفتند.خدایا چنان کن سرانجام کار -تو خشنود باشی و من رستگار
محمدرضا کامیاب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۵ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
گرچه در لابلای فرمایشات دکتر مثل همیشه نکات ارزنده ای دیده می شود و این بار ایشان تصویر گویائی از بیکاری در کشور را با بیانی ساده و مقبول بیان داشتند لکن تعیین رقم برای حد اقل دستمزدبهر میزان نه تنها صحیح نیست بلکه مقبول و پسندیده هم نیست آنهم توسط یک اقتصاددان و اهل سیاست! چرا؟
هریک از نظردهندگان بترتیبی اشاره به محوشدن ارزش شتاب آلود تزریق پول به جامعه بیمار و تحت فشار تحریم و ... اشارات درستی کرده اند. اگر هدف از بیان ابن مطلب اینست که بگوئیم امروز حریم خط فقر کجاست به همان اشاره کنیم بهتر است تا اینکه فارغ از همه کاستیها و کم کاریها و... این بهانه را هم دست فرصت طلبانی بدهیم که منتظر چنین رفرنسهائی برای تشویش افکار عمومی آسیب پذیر هستند. با حذف این نکته کم بهاء که متاسفانه تیتر هم شد و بعضیها هم به دکتر لقب قهرمان دادند! سمت و سوی ارزشمند یک تحلیل اقتصادی را به سمت بک شعار انتخاباتی تنزل داد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
خیلی خوبه والا!
اقا برای انتخابات هنوز نرسیده از بودجه بیت المال برای تبلیغاتشون استفاده می کنن!
فقط مونده این یکی رئیس جمهور شه!
بدبخت میشیم میره پی کارش!
پاسخ ها
دريكوندي
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۰۵ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
گل گفتي
ایرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
دکتر جون وعده حقوق یک ملیونی + یک کیسه پیاز، رمز پیروزی انتخابات آینده خواهد بود.
یه کارمند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
لطفا نظربدید در ایران عدالت اجتماعی ضعیف است من حساب کردم بالاترین شماره کارمند مربوط به آموزش و پرورش هست خدا وکیلی چرا 4ماه حقوق مفت بدون یکساعت کارکرد باید به معلم داده بشه و تازه 8ماه باقیمانده هم که اگه حداقل 2ماه تعطیلی ها رو درنظر بگیریم میشه 6ماه توی این 6ماه هم موظفی 24 ساعت است یعنی عملا یک معلم به ازای یکسال حقوقی که میگیره فقط 3ماه به اندازه سایر کارمندها کار میکنه تازه ساعت اضافه کاری یه لیسانس پرستاری توی شبکاری بیمارستان 2000تومنه ولی یه لیسانس معلم حداقل دو برابر هست خداوکیلی بدون تعصب نظر بدید این کجای عدالته تازه یه پرستار ماهی 600تومن بگیره یه معلم با همون شرایط 900تومن
پاسخ ها
حمید
| Iran, Islamic Republic of |
۰۷:۵۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
برادرمن پرستاران محروم ترین قشر این جامعه هستند من از نزدیک شاهدم که چندین برابر یک معلم و حداقل دو سه برابر یک کارگر کار میکنند و در معرض انواع امراض خطرناک قرار دارند ولی از هر نظر که فکرش رو بکنید بهشون اجحاف میشه چه حقوق و چه ساعت کار و چه اضافه کار - اما موضوع اینه که مثل بقیه صداشون بلند نیست - پس شنیده نمیشند
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۴۹ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
دوست عزيز اولا معلمها سه ماه تعطيلند وشما يك ماه مرخصي داري ثانيا من معلم فوق ليساني هستم با 19 سال سابقه حقوقم كمتر از اوني كه شما نوستي و هيچ مزايايي هم ندارم در صورتي كه خواهر بنده با سابقه كمتر از من و ليسانس پرستاره واختلاف حقوقم ناچيزه خودتون هم مي دونيد اگر پرستار باشيد
همشهري
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۰۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
خدا وكيلي پايين ترين بهره وري رو معلم ها دارن ميگي نه؟ برو يه سر تو مدارس با دانش آموزا صحبت كن ببين چي ميگن؟ به ازاي هر معلم يه بنگاه معاملاتي تو كشور هست؟ اصلا هر كي بنگاهي بوده رفته معلم شده!! الان اغلب معاملات خونه و ماشين تو مدارس انجام ميشه توسط معلمان دلسوز
خوب معلومه ديگه اين ميشه وضع دانش آموختن!
معلما در هر ماه كاري 4 بار حقوق ميگيرن زبونشونم درازه...
بی طرف
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۵۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۹
عزیز من تو اکثر کشور های توسعه یافته به معلمین(مخصوصا پایه ابتدایی) حقوق کافی داده میشه که به اندازه کافی مطالعه و تحقیق و . . .داشته باشه تا از زیر دستشون یه آدم حسابی در بیاد!
همینن که میگی اضافه کاری معلم پولش میشه . . . . یعنی درآمد معلم کافی نیست و معلم بجای اینکه روز به روز در پی افزایش معلوماتش باشه پی پر کردن چاله چوله های زندگیشه ونتیجش هم میشه بچه ای بی سواد این نسل! و برای اینکه بچت با سواد بار بیاد باید بفرستیش مدرسه چند میلیونی تا معلمی بهش درس بده که دغدغه مالی نداشته باشه و از جون برا بچت مایه بزاره!
حرف زیاده حیف که جاش نیس اینجا مطرح شه.
جعفر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
ما كارمندان در خواب بايد چنين اتفاقي بيفتد 400000 تومان با دوتا بچه كجا يك ميليون كجا اگه وزير يا نماينده بشيم شايد.
عرفان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
آقای دکتر خیلی کارشون دسته و تحلیلشون فوق العاده جامع !ولی
فقط میخواستم بگم افزایش نرخ رشد به 6-7% مشکلی را حل نمیکند تنها با رشد بالای 10% به شرط افزایش بهره وری خصوصا در بخش دولتی شایدباعث افزایش رفاه عمومی شود حقوق بالا دادن بدون توجه به زیر ساختهای اقتصادی و سیاستهای کلان اقتصادی که منجر به رکود - تورم و آفتهای بیشمار اقتصادی میشود هیچ دردی را دوا نخواهد کرد
در ضمن میخواستم ایشون این مساله رو بیشتربازکنند که غربیها خودشون تحریمها را یکجانبه مجبور میشوندلغو کنند یعنی چی؟و چرا؟ در اینخصوص علاوه بر رشد بالای اقتصادی (2 رقمی ) نیاز به دیپلماسی فعال ( و نه متوهم) وجود دارد مشابه ترکیه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
حقوق هر چه باشه عادلانه و مستحقانه در همه نهادها و ادارات يكسان و به نسبت سابقه، مدرك، ابتكار، تأهل باشد. كم هم باشد ( مصيبت همگاني قابل تحمل است ) ولي عملاً مي بينيم كه يك دكتر در آموزش و پرورش چقدر حقوق مي گيرد و اگر در جاي ديگر بود چطور؟ اين مهمه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۵ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
حیف شد که رای نیاورد (بهش رای ندادیم). دکتر رضایی اونقدر برنامه های مفید برای کشور داشت اما بین تعصبات سبز و قرمز گم شد و شنیده نشد
حسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۵ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
من دبیرم و 19 ساله سابقه دارم با مدرک کارشناسی ارشد. زیر حکمم 760 هزار تئمن است با کسر کسوران 450 می گیریم آیا انصاف
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۴ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
آقای رضایی اگر گرفتن مدرک دکترا افدامی برای یافتن شغل نباشد پس اقدامی برای چه می تواند باشد؟! برادر من کسی که عمرشو گذاشته و دکتری گرفته حتما مهارت کافی رو اخذ کرده البته به شرط اینکه مدرک رو از دانشگاه و کشوری معتبر گرفته باشد. این حرفتون منو خیلی نا امید کرد. متاسفانه این آمار پذیرش دانشجو آن هم از نوع پولی تمام معادلات کشور رو به هم زده. نرخ بیکاری بیداد می کند جوانان کار ندارند و مجبور میشوند برای جبران بیکاری بروند مدرک بگیرند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
مشکل از اونجا ناشی میشه که سیاسی کاری،منافع جناحی و فردی جای منافع ملی رو گرفته.اگر دستگاه حکومتی و اداری بیشتر از هر چیزی به آنچه که سود مردمش هست فکر کنه(مثل ترکیه) حتما وضعیت کشور از همه لحاظ متفاوت خواهد شد
mardibigharar@yahoo.com
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
خود گویی و خود خندی عجب مرد هنرمند!!! دکتر ! دکتر! الهی فدات شم ! تو مشکلات این مملکت را درمانی ! تو عالی هستی!! هی حرفهای رئیستونو بنویسین خودتونم براش کامنت بزارین ! چه مشکلی حل کردن یا می شه؟؟
حسینی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
خجالت بکشین من 2 ساله متاهل شدم بعد از 4 سال کارمند دولت بودن عید امسال قراردادم رو تمدید نکردن من دانشجوی ارشد بودم مجبور شدم انصراف بدم و حالا چند ماهه شرمنده همسرم هستم به هر جا نامه دادم حتی رئیس جمهور فایده نداشت صاحبخانه عذر منو خواسته... میفهمید چی میگم؟ اقای رضایی نفسش از جای گرم میاد. بیاد اشک یه مرد رو ببینه بعد حرف بزنه...
پاسخ ها
احمد حسینی
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۱۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
به خدا توکل کن برادر و از امکاناتی که خدا برات به رایگان گذاشته حداکثر استفاده رو بکن..اگر شده یه مدتی خوب فکر کن ببین چکار میشه کرد از راه حلال خانوادتو تامین کنی...خدا بزرگتر از اونیه که منو تو فکر می کنیم...حتی اگر لازم شد مهاجرت کن با توجه به اینکه مدرک تحصیلی خوبی هم داری و نامید نشو...فقط از خدا بخواه راه درست رو و اراده ادامه دادن رو در تو تقویت کنه...اشکم درآوردی..خیلی حس بدیه یه مرد شرمنده زن و بچش بشه...آقای دکتر رضایی بند هخدا هم دیشب همینو گفت...شما باید بار تمام خانواده رو تنهایی بدوش بکشی که سیستم البته اشتباست و باید اصلاح بشه.. در ضمن برات دعا می کنم همین الان اگر خداوند ما رو قابل بدونه
هانی
|
Russian Federation
|
۲۱:۲۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
رضایی ثابت کرده که یک جنتلمن است.... حیف شد ولی خدا بزرگ است ... میگن شب دراز است و قلندر بیدار
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
میدانم این را چاپ نمیکنید ولی با تمام احترامی که برای ایشان قایل هستم ایشان در اظهار نظری خنده دار گفتند: دادن یارانه باعث شده برخی کارگران از اضافه کاری سر باز زنند، سخنان آقای رضایی بر خلاف انتظار من بیشتر فرا فکنی و انداختن توپ در زمین مردم بدبخت بود
حسن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۹ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
دکتر رضایی گوش شنوا کو؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
صنعت نساجی نابود شد.صنایع جرم نابود شد.صنعت الکترونیک و مخابرات نفسهای اخر را مکشند.صنایع لوازم خانگی در شرف ورشکستگی قرار دارد.فشار مالیاتی بر دوش تولیدکنندگان افزایش پیدا کرده.فشار ناشی از هدفمندی یارانه ها بر دوش تولید کنندگان.افزایش فشار تورم بر دوش تولید.کجای کاری حاجی .یکسری به تولیدیها بزنید خیانتی که به صنعت مملکت شده در طول تاریخ بی سابقه است.
ناشناس
|
Germany
|
۲۳:۰۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
من با ماهی 2500000تومان باز هم در آخر ماه کم میارم من موندم اونهایی که میگن کمتر از 500000 تومن درآمد دارن چطور زندگی می کنن خدا به دادشون برسه.
پاسخ ها
مهدی
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۲۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
شما کجا کار میکنی ؟
میشه من رو هم معرفی کنی ؟ماهی 700000 راضیم .بقیش برا خودت شیرینی!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۹:۲۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
به سختی
کورش
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۰۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
آقا مهدی زندگی ها فرق میکنه بجای خودشیرینی واقع بین باش
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۲:۳۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
خووووووووووووووووووش به حالت! حقوق 4 ماه منو یه جا می گیری برادر
تو که مرفه محسوب میشی
همشهري
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۱۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
اگه شما نباشي كه فاصله طبقاتي نداريم نوش جونت حتما زياد زحمت مي كشي
خدا زيادش كنه ولي يه خورده قناعت كن واسه روزاي سخت
عادل
|
United States
|
۰۰:۰۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
انقدر ما رو ذلیل کردن که یه نفرم میخواد از حقوقمون دفاع کنه باورمون نمیشه .یادآوری میکنم الان خط فقر بالای یک میلیون تومان است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
تعدادی هستند مثل دکتر رضایی و توکلی و چند نفر دیگر که خداوند اینها را برای تز دادن و انتقاد خلق کرده ولی اگر مسند کار قرار بگیرند معلوم می شود مهارتشان فقط در حرف زدن برای جلب توجه و رای است.
احمد حسینی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۵ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
در پاسخ به برخی نظرات جالب و عجیب: خیلی از دوستان از احتمال اخراج کارمندان بعلت افزایش دستمزدها سخن بمیون میارن غافل از اینکه تا وقتی تولید کننده ها و شرکتهای خدماتی ایرانی بهره وری و بروز کردن سیستم ها و تجهیزات و سیستم مدیریتی رو شوخی بگیرند و ندونند که تنها مزیتی که الان به پیشتازی در عرصه رقابت خارجی منتهی میشه همین سه تکنیک هست.... فکر کنید چطور میشه مثلا نیسان ژاپن یا بقیه تولیدکنندگان کشورهای پیشرفته حقوق بالای 1000 تا 5000 دلاری و حتی بالاتر بعلاوه بعضا صدها هزار حقوق بازنشستگی به کارمندانی که دیگه حتی مولد هم نیستند میده، انرژی لازمه رو بعلاوه مواد اولیه رو کاملا یا جزیی وارد می کنند ولی بهر حال بازهم قیمت تمام شده محصولاتشون از اینی که در ایران هست نسبت به کیفیت کمتر هم میشه...یه مهندس المانی یه بار بهم در فرودگاه یه کشوری گفت من در بررسی که از صنعت خودرو شما کردم می تونم بگم به این نتیجه رسیدم که مثل یک هرویینی می مونه که اگر کمکهای دولتی و بازار انحصاری ایران رو ازش بگیرند به خماری میوفته و احتمالا ازش میمیره... تابناک جان تو رو خدا چون پیغامم طولانیه نخونیش یه موقع... چاپ کن تا اطلاعات اقتصادی خواننده های تابناک به سطح فکر استاد محسن رضایی که از بین مسوولین فعلی ظاهرا از همه در اقتصاد با سوادتره نزدیکتر بشه..
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۴۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
حداكثر خرج چقدر باشه؟
ناشناس
|
Belgium
|
۰۳:۲۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
bayad ba kharej az keshvar va niz dar dakhel tanehzodayi kard. ahmadinejad sathe tavaghghoaat mellat ro bala bord. pool nist. tavarrom balast, tolid payin. ba in poolayi ke be mardom midan angizeh bara kar nist. harf o hadis hazf sefr o in harfa, va in Bahmani ke har rooz sazi mizaneh amniyat ro kam mikoneh. tolid ro bala bebar, tavarrom ro kam kon, kar ijad kon.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۱۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
چه چیزها
ما مثل خر کار میکنیم و نصف اینرا هم تو ماه نمیدن به ما
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
آقا جان دروغ بلای جان مملکت ما شده . تو رو خدا تورم رو کنترل کنید که کمر مردم رو داره میشکونه . اینقدر حرفای قشنگ قشنگ نزنید . یه کم عمل کنید بابا
علي
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
جناب دکتر رضايي مشهدوقتي بنده کارمند دانشگاه علوم پزشکي مشهد با مدرک دکتراي پزشکي هفتصد هزارتومان حقوق دارم شما چطور از حقوق يک ميليون توماني صحبت ميفرماييد تازه از اين مبلغ چهارصد هزار تومانش را اجاره خانه ميدهم وصدهزار تومانش را هزينه آب وبرق وگاز وتلفن ؟! ببينم شما با دويست هزار تومان چطور زندگي ميکنيد آنهم باهمسر ودو بچه؟ولي در بازار آشفته يک دلال و واسطه بيسواد براحتي ماهي چهار پنج ميليون تومان در آمد دارد .من فکر ميکنم اگر واقعا ميخواهيد عدالت در پرداختها را اجرا کنيد در ابتدا همه کارمندان بيسواد سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور را اخراج کنيد وازنو نيروهاي متخصص وکار آمد استخدام نماييد تا محاسبه حقوق کارمندان با سابقه وتحصيلات بالا رااز کارمندان تازه استخدام و تحصيلات پايين کمتر محاسبه ننمايندوهزينه زندگي ودستمزد کارمندان دولت را واقعي محاسبه کنند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
كو گوش شنوا اقاي وزير كار محترم بجاي اينكه هدفشان به قشر كارگر كه در اسلام هم تاكيد شده،باشند به فكر تشكيل شركتهاي پيمانكاري در شركتهاي بزرگ دولتي و واگذاري اين شركتها به بستگان نزديك شان هستند نمي دونم چرا رئيس جمهور محترم با همه ي افراد (مفاسد اقتصادي) برخورد مي كنند به جزء اطرافيانش كه از موقعيت شغلي خود سوء استفاده و حق قشر كارگر زحمتكش را پايمال ميكنند.
مسعود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
جالبه که عمده نظرات در اینجا انگار تو کشور دشمن داده شده وکسی حس زندگی با حقیقت گم شده را ندارد تخریب اشخاص صاحب اندیشه همانند جناب آقای دکتر رضایی برای افراد کم سواد/مریض احوال مغرض/نامسلمان متظاهر ،بچه صفت که انگار ادا در می آورند و شاید در زمان جنگ دنیا به دنیا نیامده ویا صدای شلیک را نشنیده اند جالب باشد اما من به وجود آنان چون راست قامتان دفاع مقدس افتخار می کنم امیدوارم در پرتو تلاش ،مطالعه وتحقیق واقعی آنان وما وهمکاری ومشارکت بیش از پیش ما کشور میسر توسعه را با سرعت بیشتر طی نماید
سبزی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
عیدتون مبارک،فقط همین
ذبیح الله
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۴ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
حقوق و دستمزدها نماد واقعی حق الناس است که خیلی از ان دم میزنندو در اسلام خیلی به ان سفارش شده اما راحت ان را نادیده می گیرند ونه تنها ان را رعایت نمیکنند بلکه ازیک رفتار انسانی هم با کارکنان دریغ میورزندو تا زمانیکه حقوق مردم رعایت نشود جامعه روی سعادت وارامش نخواهد دید
چواد 28 مشکین شهر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
میبینم که نظرمو چاپ نکردین بدتون اومد..من با 2 سر عائله 5 ال کارگر کافینتم..با ماهی 150 هزار تومن..میفهمی..150هزار تومن..صدوپنجاه هزار تومن..دانشجو هم هستم..اونم از نوع پیام نوریش..تازه تو اردبیل نه شهر خودم..اونوقت آقایونی با حقوق بالای یه تومن دارن گریه میکنن..ناشکری نکن..زبون روزه اشکم درومده..آقا محسن خدا نکنه شرمنده اهلبیت باشین..حالا کسی هست کمکون کنه ها؟
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
حداقل حقوق کارگرها رو احمدی برد بالا دید کارخانه ها دارن ورشکست میشن دوباره آورد پایین حالا آقا میخوتد یه میلیون کنه
ایرس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
جناب آقای دکتر من کارمند شرکت خصوصی هستم که مالکیت آن متعلق به دولت بوده و اخیراً به بخش خصوصی واگذار شده!!!!
میانگین حقوق در این شرکت حدود 550000 تومان است و مالک جدید اعلام نموده :
1 - مناسب ترین حقوق برای یک کارمند 300 تا 400 هزارتومان است و هرکس اعتراضی دارد میتواند برود و همه این افراد با نفرات با حقوق کمتر قابل جایگزین هستند.
2 هر فرد باید 7 برابر حقوقش برای شرکت درآمد زائی داشته باشد تا این حقوقی که میگیرد حلال باشد در غیر این صورت حقوق دریافتی اش اشکال دارد.
جناب تابناک لطفا× این نظر را مانند قبلی ها فیلتر نکن و بچاپ.....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۹ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
من کارمند اداره دولتی هستم و با روزی بیش از 8 ساعت کار و مدرک فوق لیسانس کل دریافتی من با 3 سال سابقه فقط 350 هزار تومنه.امیدوارم که فرجی بشه
رضايي از گچساران-رامهرمز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
با سلام خدمت برادرم دكتر رضايي.
بياييد به جاي طرح حقوق يك ميلوني بحث اشتغال سريع همه بيكاران را مطرح كنيد. اين طرح قابل اجراست با يك حقوق متعارف و پرداخت بيمه تحت نظر يك شركت كارآفرين. اينجانب طرح كامل آنرا خدمتتان مي فرستم. با اين طرح بيكاران تجربه مي اندوزند و به آرامي از گردونه حمايتي خارج شده و خودشان مشغول كار مي شوند.
lمحمود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
متاسفانه ما ايرانيان ضريب هوشي پاييني داريم وتنبل نيز مي باشيم يك نفتي بوده خرج كرده ايم وتا اين نفت باشد مملكت همين است
محمد س
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۵ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
با سلام
به امید آنروزی که شعار مسئولین ما به عمل تبدیل شود و در آنوقت ایرانی آباد خواهیم داشت.
انشاءالله که نیت از این سخنان خیر باشد و پلی نباشد برای رسیدن به اهداف ومقاصد خود.
التماس دعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
حقوق یک میلیونی نمیخوام به جاش یک وام 5 میلیونی بهم بدین که داروی سرطان مادرم رو بخرم که از دستم نره.قول میدم اگر حمالی هم کردم قصدش رو به موقع بدم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۴۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۹
سلام. به مادر روزی چندتا لیمو بده حتما بخوره... یک جایی خوندم لیمو به تنهایی درمان 1000 نوع شناخته شده از سرطان هست و بهتر از هر نوع داروی سرطان است.. براش دعا میکنم خوب بشه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
دکترش که 24 سال سابقه دارد و فارغ التحصیل phd تخصصی است زیر 760000 هزارتومان داره حقوق میگیره انوقت شما می گید حداقل دستمزد، بايد يك ميليون تومان باشد کو کوش شنوا نکه مثل ان یکی شعر خالی بندی انتخاباتی است کنتور که نداره هرچی درشان میخواند میگند بعد میگند ما گفتی کی بود کی بود ما نمیدونیم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
آقاي محسن رضايي هيچ كس در سواد اقتصادي شما بعد مصاحبه تان با احمدي نژاد شك ندارد ولي يك كلام به شما بگويم كه همه ما اين مشكلات را مي فهميم ولي چكار كنيم مهم است، كه جنابعالي بخاطر موقعيت شخصيتان هيچ كار ي نمي كنيد و فقط شعار مي دهيد
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
در جامعه اسلامی اگر بزرگترها در راه و روش زندگی مثل افراد پایین جامعه توانستند زندگی کنند ان وقت جای امیدواری است این اقایان به لطف عزیزانی که جان دادند در قله های قرار گرفتند که زیردستان را نمی بینند،این حرف ها هم به خاطر تخریب رقیب یا تضعیف کارهای او می زنند ،این برادر رضایی که دکتر اقتصاد هم داره مگه در این مملکت نیست،اگه واقعا دلسوز زیر دستان هستند با حوزه اقتصاد دولت و اساتید دیگر اقتصاد بشینند و به صورت عملی مشکل را حل کنند نه اینکه فقط حرف.... ملت از این حرف ها خسته شده اند
کریم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
باسمه تعالی
به نظر من در درجه اول باید فضای تولید ایجاد شود ودر مملکت ما قوانین ضد تولید مثل بیمه و مالیات اصلاح گردد وشرایطی فراهم شود که تولید کنندگان واقعی به جای کار آفرینی در کشور چین در کشور خودمان کارآفینی نمایند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
تنها راه نجات فرار کردن از این مملکته
hossein
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
داداش/دكتر/سردار با غذا لطفا پياز نخور
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
دکتر رضایی فکر کردی اقتصاد هم جبهه و جنگ است؟
ع - زارع
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
اگه رییس جمهور بشی دستور پرداخت یکسا ل حق من وامثا ل من بازنشسته اموزش وپرورش راکه مربوط به معوقه پرداخت هماهنگ سا ل 87 می باشد می دهید؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
آقای رضایی عزیز ، تو کشور سوئد زندگی نمی کنیما . اینجا ایرانه ، محظ اطلاع
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
حرف حساب خريدار ندارد
ایرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۹ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
ای بابا این همه فرمایش شما مردم چسبیدیدبه یک میلیون تومان و ولش هم نمیکنید .ایشان می فرمایند ما باید رشد 7%داشته باشیم تا به دستمزدمساوی خط فقر برسیم .خوب باکدام سرمایه .باکدام سازوکار باکدام پشتوانه .باکدام اعتماد .باچه دلخوشی باکدام امید باچه نگرشی همه اینها زیرساخت لازم دارد .باغضب کین ورزی شاخ وشانه کشیدن .بابند کردن به کوچکترین حرکت مردم بادلسرد کردن سرمایه دار وسرمایه گذار .شما با زمین وزمان دعوادارید اقای رئس .... باعسل نمی شود قورت داد.بسه یا بازهم بگم .پس نمی شوداقادیگر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۵ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
جناب دکتر رضايي : وقتي بنده کارمند یک شرکت دولتی تازه خصوصی شده با 25سال سابقه کار حقوق پایه ام در حدود سیصدو پنجاه هزارتومان می باشد . چه کسی باید رسیدگی کند .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۴۵ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۹
من باورم نمیشه. یعنی کل حقوق شما 350 تومنه یا ازش وام و اینها کم میشه؟؟؟ باور نمیکنم.
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
آقا من خودم شركت نفتيم، خدارو شكر بابت درآمد موردي نيست. ولي وقتي فيش حقوقي يه ارتشي 25 سال خدمت رو ديدم تا چند روز حال و حوصله درست حسابي نداشتم. بندگان خدا اگه يه جا كوچكترين اعتراضي به اي مسئله بكنن؛ درجا دادگاه نظامي ميشن. تابناك جون،،، جون مادرت اين كامنتو بذار بلكه يه توجهي به ارتش بكنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۵۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۹
شما چند سال سابقه دارید؟؟؟ شرکت نفت فقط قدیم خوب بود. من 4 سال سابقه کار در شرکت نفت دارم سال اول که استخدام شدم چون دیپلم بودم گفتند که فعلا از حقوق خبری نیست و فقط علی الحساب ماهی 150 هزار تومن میدادند... تا یکسال به ما ماهی 150 تومن دادند... حتی توی این مدت دفترچه بیمه درمان هم صادر نکردند برامون. شرکت نفت برای قدیمیها خوب بود نه برای ما تازه استخدامها...
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۵ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
به به
ببین چی همه نظر بوده که این ها فقط تایید شدن !!
تازه اینها هم که تایید شدن چقدر تند و تیزن !!
تایید نشده هاش ببین چی بوده !!
ایول داری تابناک
شهریار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
جناب رضایی به مبازکی طرح خوبیه ولی بجان هرجه مرده با ماهی 350هزازتومان با ماهی 150 هزار تومان کرایه خانه 100 قسط زندگی میکنم مانده حقوق قراردادی یک ماهه کارگریم را خودت زحمت بکش حساب کن با هم شریک میشویم
ناشناس
|
Canada
|
۲۳:۰۵ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۸
چرا وزارت کار این حداقل حقوق را اعمال نمی کند آقا محسن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خدا بنده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۹
با این یکمیلیون تومان بازهم گرانی و ووووووووووووووو......
ناشناس
|
United States
|
۱۱:۳۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۹
در پرداخت حقوق به باز نشسته ها فقط سابقه کار را در نظر گرفته اند و تحصیلات بالاتر از لیسانسرا بها نداده اند و اینظلم به طبقه تحصیل کرده هااست .
masoud
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۹
تا به حال كسي به ياد حقوق پزشكان عمومي كارمند دولت نيافتاده اصلاً معلوم نيست اين قشر به چه منظور تربيت شدند و چه جايگاهي دارند. اميدوارم بار ديگر شما در صحنه انتخابات رياست جمهوري ببينيم. راي من شخصاً محسن رضائي است. دكتر مسعود
کورش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۹
احسن بر شما ولی دکتر جان همه میدانند تزریق مستقیم پول در جامعه فقط تورم و گرانی را بالا می برد در صورتیکه اگر همین پول در بخش تولید و صنعت و کشاورزی ان هم بصورت صحیح و مولد وبا کار کارشناسی تزریق شود در مدت زمان کوتاهی باعث بالا رفتن رفاه عمومی و بی کاری خواهد شد.
منتقد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۹
دوستان عزیز آقای رضایی در اصل حرف از حق مردم برای داشتن حداقل درآمد زده اند. اگر شما دقت کنید میبینید منظور ایشان همان خط فقر است که با شرایط کنونی به 1 میلیون تومان رسیده است ول از رف مسئولان نادیده گرفته می شود. نگران نباشید با حذف 4 صفر از پول ملی پول ارزش پیدا میکند با این تفاوت که مثلا ماشینی که شما به اندازه 10 میلیون طلا در بانک مرکزی برای آن پول داده اید میشود 1000تومان یعنی به اندازه 1000 تومان طلا در بانک مرکزی که به پشتوانه آن پول چاپ شدا است که این خود جهاد اقتصادی است.
بدون شک آقای دکتر رضایی که جزو مسئولان رده بالا هستند چیزی میدانند که من و شما بیخبریم مثلا میدانند که خط فقر چقدر است. اما راجب آمار بیکاران به نظرم کمی گزافه گویی شده چون بعید میدونم بیشتر از 15 میلیون نفر شاغل داشته باشیم بالاخره میشه از فامیل و همسایه و محله این آمارو تایید یا رد کرد.
من کارشناسی ارشد دارم و در یکی از دانشگاههای پیام نور حق التریس هستم اگر بگویم حقوقم ترمی 150 هزارتومان است باور میکنید؟ یعنی برای تدریس یک درس دو واحدی ماهی 30هزارتومان میدهند آن هم با هزاران منت. به نظر شما من و همسرم که هر دو کارشناسی ارشد داریم با این حقوق چگونه باید زندگی کنیم در حالی که هر دو بیکار هستیم همه جا و به هر دری زدیم نشد. به نظر من دکتر رضایی علاقه زیادی به مطرح شدن دوباره دارند اما باور کنید واقعیت جامعه چیز دیگری است.
adel
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۹
با ماهی حدود سه میلیون هم در حال حاضر ّزندگی به راحتی نمیگذره .روزی میشه صد هزار بستگی داره برنامه شما در زندگی چی باشه. برای مثال اجاره یک خانه خوب در مناطق بالاشهر هر کجای ایران ماهانه بیش از چند مبلبونه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۵ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۹
چیزی که اسان است حرف زدن است که الحمد الله توی ایران همه حرفی اند
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۹
بعد از دادن یارانه 45 هزار تومانی کارگران دیگه اضافه کاری نمی کنن... ! آخرشه :)))
reza
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۸ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۹
اقای محسن رضایی اگه راست می گی تورم را کنترل کن همین پرداخت یارانه علت اصلی تورم هست داره کمر مردم را مشکنه خدا به ما رحم کنه اگه چند ماه دیگه یارانه پرداخت بشه تورم هم بیشتر میشه اون موقه با ده ملیون حقوق هم نمیشه کاری کرد
احمد
|
United States
|
۲۲:۱۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۹
اگر حداقل دستمزد يك ميليون تومان باشد و قيمت ارز در كشورمان هر روز افزايش پيدا مي كند يعني در واقع ارزش پول ملي مان دره پايين مي آيد آن وقت حقوق 1000000توماتي هيچ ارزشي ندارد وفقط سرمان كلاه كذاشتند .
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۹ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۹
نه نفر هستیم و دارای مدارک ذانشگاهی با حقوق 800 تومانی پدر زندگی میکنیم زندگی کردنی چون همگی بیکار هستیم از بیکاری نشسته ایم دعا می کنیم تا روزی که فرا خواهد رسید ودر آن با بیسوادهای کاردار جای خود را به با سوادهای بیکار خواهند داد
عامک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۰۹
اگر وقتی برای تو نمانده / برای نظرای و شعر بنده / باید هشدار دهم " تابناک " به خنده / که هر کاربر به کار تو بخنده / چه اصراری کنی بر حجم اخبار / وقتی فرصت نداری بهر این کار / اگر متن و خبر اندازه باشد / بدان سایت تو هم پاینده باشد / یکی شعر از برای تو سرودم / ولی چیزی از آن در تو ندیدم / تو حتی در آمار نظر ها / نکردی شمارش در بصرها/ نبود هیچ خبری از انتشارش ! / حتی آمار غیر قابل انتشارش ! / بیا مردانگی کن و حجم خبر ها / کمش کن تا بخوانی این نظرها / درست است که منم تازه رسیدم / ولی از سایت تو خیری ندیدم ! / بیا عامک تمام کن این جفنگ را / که تابناک می کشد بر تو تفنگ را !!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۲۶ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
"شاعر : مجید"
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۵۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
سلام واقعا حرف منطقی گفتی من الان تو چابهار دارم کار میکنم از شمال بلند شدم واسه کار تو هتل هستم که دولتی هم هست ولی با این همه خرج بالا ماهیانه ماهی 390 به ما حقوق میدن بدون اضافه کاری من ماهانه 160 اجاره میدم 230 قسط نمیدونم چه میشه کرد کاشکی اونائی که تو جامعه اون بالا ها دارن کار میکنند و کم و کاستی ندارن به فکر و حرف دلمون گوش بدن میخوام بگم یک ماه خداییش با این حقوق ما بیان زندگی کنند
سعید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
ماه با پایه حقوقی ماهی 350000 تومان و دریافتی حدوداً 275000 تومان بروی بمیری راحت تریم تازه روزی 13 ساعت کار مداوم داریم و حقوقمان به 400000 تومان که میرسد به بدبختی روزگار میگذرانیم کو تا ماهی 1000000 تومان ، زهی خیال باطل
ارش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۹ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
دكتر به خدا الان با اين يه تومنم نميشه زندگي كرد فقط بهانه براي نفس كشيدن
علی نصیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۰ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
سلام
یه راه حل ساده برای بهبود وضع مملکت این است کهبه جای از استخدام دختران محترم توقع آها را بالا میبرد و آمار طلاق را هم . یه آقا استخدام شود که لااقل سرپرستی یه خانواده را به عهده دارد .
هموطن
|
Germany
|
۲۱:۱۲ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
در آلمان پایهُ حقوق یک کارمند از 2500 یورو شروع میشه و حد اقل 500 یورو در آخر ماه براش می مونه ، اینا برای کوچکترین مسايلشون دقیق ترین برنامه ریزی ها رو دارن، کشوری که نه نفت داره نه منابع طبیعی. من نمی دونم چرا ایران با این ثروت ملی این وضع مردمشه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۹ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۱
من یکنفر فوق لیسانس هستم که درست اول تیر ماه سال 58 بعنوان مدیر میانی در یکی از سازمانها ی وزارت صنایع و در سختترین شرایط آنزمان قبول مسئولیت کردم و سر انجام با سمت مدیر کلی هم در اواخر دهه 70 بازنشست گردیدم حقوق بازنشستگی من بعد از 13 سال باز نشستگی حدود 900 هزار تومان است در صورتیکه صدها کارگریکه در واحد تحت مسئولیت اینجانب مشغول کار بودند حول و حوش یک میلیون سیصد هزار تومان حقوق بازنشستگی در یافت مینمایند.بگذریم از اینکه یکنفر دیپلمه باز نشسته فلان بانک بالای یک میلیون تومان حقوق باز نشستگی در یافت مینمایند و کلیه هزینه های درمانی آنها بوسیله بانک پرداخت میشود.اولین کاریکه باید در مملکت صورت بگیرد نه تنها افزایش حقئقها بلکه منطقی کردن آنها با توجه بصلاحیتهای شاغلین و یکسان بودن آنها برای کسانیکه همتراز هستند بدون توجه بسازمانیکه در آنجا مشغول بکارند.
نادر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۱۱
گل گفتی سرادر- دکتر- برادر
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
علائم کرونا طرح وان مذاکرات سودان و اسرائیل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 مهدی رسول پناه مهرداد سپهری