بازدید 5686
محسن رضايي:
حركت جديدي كه امروز در غرب آغاز شده بيشتر يك حركت اعتراضي به مدرنيته است و اين نقطه مثبتي براي ما محسوب مي‌شود البته مشروط بر اينكه انديشمندان ما دنباله‌روي آنها نشوند بلكه بايد گره‌ها و سوالاتي كه غرب در انسان‌شناسي با آن مواجه شده است را با آموزه هاي اسلامي حل كنند.
کد خبر: ۱۷۵۳۹۹
تاریخ انتشار: ۱۵ تير ۱۳۹۰ - ۲۰:۴۵ 06 July 2011
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: نبايد براي اينكه فيلم‌ها به جشنواره‌ برود، به اسلام و انقلاب و مليت ايراني طعنه زد تا غرب هنرمندان ما را بپذيرد؛ بنابراين، مي‌توان با اعتقاد ناب، هيمنه غرب را در جشنواره‌ها منفعل كرد.

به گزارش «تابناک»، در نشست خصوصي و صميمانه محسن رضايي و فرج‌الله سلحشور ـ كه در دفتر دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد ـ پس از صحبت های سلحشور، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بيان اينكه هنر سينماي غربي در هاليوود خود را به ظهور رساند و هاليوود هم نماينده مدرنيته بود و دنياي مدرنيته محصول فلسفه غرب است؛ فلسفه اي كه در تمام ابعاد حتي به اصلاح ديني هم منجر شد، اظهار داشت: تحولی كه از كارهاي دكارت آغاز شده، در فلسفه کانت و هگل به اوج خود رسیده است.

وي ادامه داد: آنها يك زندگي سكولاريستي را نه تنها در بعد جدايي دين از سياست، بلكه جدايي دل از عقل و جدايي ادراك از دنياي خارج در زمينه انسان‌شناسي مطرح كردند.

رضايي با اشاره به اينكه انسان‌شناسي مدرنيته از سويي ارتباط خود را با آخرت و توحيد قطع كرد و از سوی ديگر با جامعه نيز در قطع ارتباط بود، افزود: جامعه مي‌تواند انسان را به منشأ خود و آخرت توجه دهد؛ اما غرب ارتباط انسان با جامعه را نيز قطع كرده و دنيا را از خدا و جامعه جدا كردند.


دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: انسان در اين دنيا چون نمي‌توانست بدون خدا و جامعه زندگي كند، دست به دو ترفند زد؛ نخست موضوع دين و خدا را به درون كليسا و خانه كشيد و دوم، روابط اجتماعي را با انضباط شديد حاكميت قانون به ‌وجود آورد؛ بنابراین، از شكل گيري روح و عاطفه جمعي جلوگيري شد.

وي افزود: حركت جديدي كه امروز در غرب آغاز شده، بيشتر يك حركت اعتراضي به مدرنيته است و اين نقطه مثبتي براي ماست؛ البته مشروط بر اينكه انديشمندان ما دنباله‌روي آنها نشوند، بلكه بايد گره‌ها و پرسش هایي را كه غرب در انسان‌شناسي با آن روبه رو شده است، با آموزه هاي اسلامي حل كنند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اشاره به اينكه حركت‌هاي اعتراضي در غرب با نام پست مدرنيسم و فلسفه پديدار شناسي و هرمونتيك مطرح است، عنوان كرد: يك هجمه گسترده به دنياي مدرنيته آغاز شده و هاليوود كه محصول دنياي مدرنيته بوده و ريشه در فلسفه غرب دارد، با چالش هاي جدي روبه رو شده؛ از اين روی، جای خالی بزرگي در پشت صحنه سينما و فيلم غربي پدید آمده است.

* با مباني اسلامي قرآن مجيد، مي‌توان دردهاي امروز غرب را پاسخ داد

وي تصريح كرد: دليلي ندارد كه ما در مباني اسلامي و آيات قرآن مجيد، نتوانیم دردهاي امروز غرب را پاسخ دهيم؛ بنابراين، اگر بشود در فيلم‌هاي ديني و اسلامي و مذهبي نگاهي به دنياي تشنه غرب هم داشت، سينماي ايران جهاني و تأثير‌گذار خواهد شد و اين راه، تنها در محيط داخلي پاسخگو نيست.

رضايي يادآور شد: مسأله انسان و جامعه يا بعد اجتماعي اسلام ـ كه قابل جدا شدن از اسلام سياسي است ـ در اينجا مطرح مي‌شود و اين موضوع در انديشه شهيد مطهري وجود دارد؛ هرچند اين مسأله مورد اختلاف فلاسفه متأخر اسلامي، از جمله آيت‌الله مصباح و آيت الله جوادي آملي است.

* بحران اجتماعي در غرب بسيار گسترده‌تر از فروپاشي خانواده است

وي افزود: بحران اجتماعي در غرب، بسيار گسترده‌تر از فروپاشي خانواده است؛ بنابراین، اگر بتوان بعد اجتماعي اسلام را در فيلم‌ها بيان كرد كه در ديالوگ‌ها، صحنه‌ها و رنگ‌ها و محوطه‌هاي فيلمبرداري اثر گذارد، مي‌تواند اقبال وسيعي را حتي از بیرون كشور داشته باشد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام خطاب به سلحشور گفت: اگر رويكرد امثال شما اين باشد كه بيشتر روي صحنه غرب رقابت كنيد تا صحنه‌هاي داخلي، در داخل و خارج موفقيت بيشتري خواهيد داشت.

* با اعتقاد ناب مي‌توان هيمنه فيلم غربي را در جشنواره‌ها در هم شکست

رضايي عنوان كرد: در اين مرحله، نبايد دنباله‌روي غرب بود، بلكه بايد آموزه‌هاي اسلام را به آنها بدهيم. از اين روی، نبايد براي اينكه فيلم‌ها به جشنواره‌ برود، به اسلام و انقلاب و مليت ايراني طعنه زد تا غرب هنرمندان ما را بپذيرد؛ بنابراين مي‌توان با اعتقاد ناب هيمنه غرب را در جشنواره‌ها منفعل كرد.

وي بر همين اساس يادآور شد: اگر چنين رويكردي در ميان مردم و ملت‌هاي غربي اقبال گسترده پيدا كند، جشنواره‌هاي كنترل شده غربي، ناچار مي‌شوند براي نگه داشتن بازار خود به راه دادن آثار هنر اسلامي و ايراني در آن جشنواره‌ها اقدام كنند؛ بنابراين فيلم‌سازان ما بايد نخست مردم را جذب كرده و سپس به جشنواره‌ راه يابند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه مي‌تواند با گروهي كه سلحشور ايجاد كرده است، جلسه داشته باشد و با ديدگاه آنها آشنا شود، گفت: شما در كنار كارتان يك گروه فلسفي در بعد انسان ‌شناسي تشکیل دهید كه در مباني اسلامي بيشتر بیندیشند و در ورای فيلم‌هاي شما ديدگاه فلسفي اسلامي وجود داشته باشد.

رضايي با اشاره به مشكلات و سختي‌ فيلم سازان مذهبي، اظهار داشت: مشكل اول رسيدن به محتواي مطلوب و مشكل ديگر تركيب اين محتوا براي اثر‌گذاري هنري است.

*صدا سيما برند فيلم ديني را از آن خود كند

وي درباره ساخت فيلم‌ها بر پایه مباني قرآني و ديني، ادامه داد: خوب است كه تلويزيون متولي چنين حركتي شود و اين برند را براي خود ثبت كند تا از اين راه، صدا و سيماي جمهوري اسلامي بتواند مركز و كانون فيلم ديني را در جهان در اختيار داشته باشد و در جهان اسلام گسترش دهد و اين برند بسيار معتبر است.

رضايي گفت: همان گونه كه در هاليوود سرمايه‌گذاري شده، بايد براي سينماي ديني و اسلامي هم سرمايه‌گذاري شود.

رضايي ادامه داد: مكانيسم‌هاي فراواني براي درآمد‌زايي از طريق فيلم هست، ولی اقتصاد فيلم تخصصي غير از توليد فيلم است، در واقع اقتصاد فيلم و سريال، نيازمند افراد و شبكه خاص توزيعي است.

رضايي با بيان اينكه بايد بازار هنر و فرهنگ را درست كرد، اظهار داشت : يك بخش آن محتواست و بخش ديگر آن شبكه و اقتصاد فرهنگ و هنر است، زیرا كسي كه كار فرهنگي مي‌كند، نمي‌تواند بازار فرهنگ را هم داشته باشد، هنرمند نمي‌تواند تاجر هم باشد؛ بنابراین، اين امر سنخ و گروه ديگري مي‌خواهد.

وي افزود: بازاريابي فرهنگ و هنر، مسأله مهمي است، دنيا براي اين منظور شبكه‌هاي گسترده ای دارد، ولی ما در اين زمينه خيلي عقب هستيم.

رضايي در پایان گفت: البته اختيار آثار هنري بايد در اختيار كارگردانان مذهبي قرار گيرد و با كمك تجار فرهنگي، بازاريابي و اقتصاد، هنر را در دست بگيرند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
مکانیسم ماشه مراوه تپه علیرضا رزم حسینی هفته دفاع مقدس آنفلوانزا مصطفی ادیب