بازدید 6035
دانشجو با بيان اينكه پيگير بحث كتابخانه دفاع مقدس در دانشگاه‌هاي مختلف هستيم، در ادامه تصريح كرد: طرح دانشجو طلبه را نيز در دستور كار داريم در اينجا زماني كه ما بحث دانشجو طلبه را مطرح مي‌كنيم كه در اين زمينه دانشجو دوست دارد معارف و انديشه‌هاي انساني را بخواهد.
کد خبر: ۱۷۵۰۸۱
تاریخ انتشار: ۱۴ تير ۱۳۹۰ - ۱۴:۳۸ 05 July 2011
وزيرعلوم، تحقيقات و فناوري گفت: حركت به سمت اسلامي شدن دانشگاه‌ها ركن اصلي سياست وزارت علوم است و در اين زمينه كوچكترين عقب نشيني نخواهيم كرد، هرچه مي‌خواهيد جوسازي كنيد اما قائل به اين نيستيم كه آخرت خود را به دنياي احدالناسي بدهيم.

به گزارش ايسنا، دكتر كامران دانشجو روز سه‌شنبه در اولين نشست فرهنگي اجتماعي روساي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي با اشاره به بحث اسلامي شدن دانشگاه‌ها، افزود: اولين چيزي كه در مجلس مطرح كردم اين بود كه دغدغه دين دارم، بنابراين اسلامي شدن دانشگاه‌ها دو ركن دارد كه ركن اول محتوا (منابع و دروس) است كه اصل آن با علوم انساني و بحث بعدي ظواهر نمادهاست و در اين زمينه همزمان با محتوا بايد به بحث ظواهر و نمادها نيز ورود پيدا كنيم.

وي با اشاره به نظرات مراجعي همچون علوي گرگاني، مكارم شيرازي، جوادي آملي و غيره در زمينه اختلاط دختر و پسر در دانشگاه‌ها، تاكيد كرد: نگاه ما به مراجع است و ما آموزه‌هاي ديني را از مراجع ياد گرفته‌ايم. مراجع متخصصين علمي و ديني بارز و مبارز در تمام تاريخ ايران اسلامي هستند و ما مديون مراجع هستيم، هرچند خودشان اين ادعا را ندارند.

دانشجو در ادامه تصريح كرد: كلاس‌هاي عمومي كه مي‌تواند جدا برگزار شود را چرا اينگونه نباشد و همچنين مي‌توان برخي كلاسها را جدا كرد و چه اشكالي دارد كه اين كار انجام گيرد. آنهايي كه مخالف هستند ميميرند اين كار را انجام دهند.

وي تصريح كرد: بحث واژه تفكيك جنسيتي از VOA‌شروع و به BBC فارسي ادامه يافت و برخي خبرگزاري‌هاي داخلي كه اميدواريم ندانسته اين موضوع را عنوان كردند ادامه يافت كه از شما مي‌خواهم اين اصطلاح را استفاده نكنيد و بر روي اين موضوع فضاسازي نشود.

در وزارت علوم و دانشگاه‌هاي ما طرحي تحت عنوان تفكيك جنسيتي به صورت مدون وجود ندارد

وزير علوم با تاكيد بر اينكه در وزارت علوم و دانشگاه‌هاي ما طرحي تحت عنوان تفكيك جنسيتي به صورت مدون وجود ندارد، گفت: ما اسلامي شدن دانشگاه‌ها را براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي دنبال مي‌كنيم واژه تفكيك جنسيتي نه از ماست و نه مدون شده در وزارت علوم است و انشاالله كساني كه طي اين روزها در مباحث اينچنيني قلم زدند قلمشان از روي دلسوزي باشد.

وي با بيان اينكه براساس بند يك اين مصوبه، دانشجويان زن و مرد لازم است در دو رديف جداگانه بنشينند، تاكيد كرد: مي‌خواهيم اين مصوبه را اجرايي كنيم و نمي‌خواهيم ديوار بكشيم. ما مخالف اختلاط بين زن و مرد براساس مناسبات و سبك غربي هستيم اما هيچ كس مخالف مشاركت دانشجويان در امور علم و دانش نيست.

قصد داريم از اول مهرماه دانشجويان در كلاس‌هاي درسي در دو رديف جداگانه بنشينند

دانشجو افزود: قصد داريم از اول مهر ماه اگر امكانات براي جدا شدن كلاسهاي زن و مرد نيست دانشجويان در كلاسهاي درسي در دو رديف جداگانه بنشينند و مسئول اجراي اين آيين نامه براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي روساي دانشگاه‌ها و مدارس عالي هستند و اينكه در حال حاضر برخي روسا مي‌خواهند اين كار را انجام دهند، حق دارند.

وزير علوم با اشاره به صحبت برخي از افراد كه مي‌گويند چرا بعد از 24 سال مي‌خواهند اين قانون را اجرايي كنند، گفت: اين افراد از اينكه اين موضوع اجرايي مي‌شوند مي‌سوزند يا اينكه خوشحال بودند كه 24 سال اين موضوع اجرايي نشده است. ما در نظر داريم مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي در زمينه اسلامي شدن دانشگاه‌ها را كه 24 سال است روي زمين مانده است را به تدريج با توجه به امكانات موجود به اجر درآوريم و مي‌خواهيم آنچه مردم، مسلمانان، مراجع، متدينين، خانواده‌ها، اساتيد و تشكلها مي‌خواهند در دانشگاه‌ها اجرايي شود.

وي همچنين با اشاره به بحث‌هاي برخي افراد مبني بر اينكه دانشگاه را اسلامي كنيم، كوچه و بازار و خيابان را چكار كنيم، گفت: آيا اين مباحث سفسطه نيست؟ مگر من متولي پارك هستم و مگر قرار نيست دانشگاه متحول شود تا جامعه نيز اصلاح شود.

وزير علوم يكي از بزرگترين مسئوليتها در نظام جمهوري اسلامي را كار در مجموعه دانشگاه‌ها و مجموعه وزارت علوم عنوان كرد و گفت: اگر بتوانيم سرمايه‌گذاري مناسبي براي تعليم و تربيت داشته باشيم به نحوي كه سرباز امام زمان تحويل جامعه دهيم، زيربنايي ترين سرمايه‌گذاري را انجام داده‌ايم.

دانشجو در ادامه سخنراني خود در اولين نشست فرهنگي اجتماعي روساي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي در مورد سياستهاي كلان وزارت علوم به بحث افزايش ظرفيت دوره‌هاي كارشناسي در دانشگاه‌هاي شهرستان و افزايش ظرفيت در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي كل كشور اشاره كرد و افزود: ما در حال حاضر 25 هزار استاديار به بالا در مجموعه كشور داريم كه بايد ظرفيت تحصيلات تكميلي را با اين وجود تا سه برابر افزايش دهيم و با اين امكانات به هيچ عنوان از استانداردهاي دنيا عقب نخواهيم ماند.

وي با اشاره به صحبت برخي افراد مبني بر اينكه اگر ظرفيت ايجاد شود شغل افراد چه مي‌شود، تصريح كرد: مگر وزارت علوم متولي شغل است؟ ما متولي ايجاد شغل نيستيم؛ بلكه دانشگاه‌ها متولي جهت گيري به علم هستند تا با نگرش به حوزه كار توليد علم صورت گيرد.

دانشجو در ادامه با اشاره به آيين نامه نقل و انتقال دانشجويي، گفت: در اين آيين نامه خانواده اصل هستند و اين آيين نامه از بعد اقتصادي و فرهنگي مهم است.

انتقال دانشجويان كارشناسي غير ايراني به داخل كشور

وي همچنين به آيين نامه انتقال دانشجويان كارشناسي غير ايراني به داخل كشور، اظهار كرد: هر دانشجوي ايراني كه در مقطع كارشناسي مشغول به تحصيل است مي‌تواند درخواست دهد با يك همطرازي به داخل كشور انتقال يابد.

طرح آمايش سرزمين آموزش عالي نيز تكميل و به زودي ارائه مي‌شود

وزير علوم با بيان اينكه طرح آمايش سرزمين آموزش عالي نيز تكميل و به زودي ارائه مي‌شود، گفت: بازنگري درآيين نامه ارتقاء و همچنين آيين نامه مديريت دانشگاه‌ها صورت گرفته است.

وي با اشاره به آيين نامه مديريت دانشگاه‌ها تصريح كرد: با توجه به اينكه دولت بايد بتواند سياستهايي را از طريق وزراي خود پيگيري و منتقل كند وزير علوم نيز بايد سياستها را از طريق روساي دانشگاه‌ها منتقل كند و به همين ترتيب اين موضوع انجام خواهد گرفت و در اين زمينه وزير بايد بتواند انتصاب با شرايط خاص انتصاب داشته باشد تا بتواند سياستهاي خود را اعمال كند.

بحث دكتراي دانش محور يك فرصت براي صنعت كشور است

دانشجو با اشاره به بحث دكتراي دانش محور اين موضوع را يك فرصت براي صنعت كشور عنوان كرد و گفت: براين اساس تفاهم نامه‌اي با وزارت دفاع و صنايع منعقد شده است و 1300 پايان نامه و بيش از 400 پروژه تاليف شده است.

بازنگري در علوم انساني قطعي است و انجام مي‌شود

وزير علوم بازنگري در علوم انساني را از سياستگذاريهاي اصلي عنوان كرد كه اگر در اين زمينه به زمين و آسمان بروند اين كار انجام خواهد گرفت، ادامه داد: اين موضوع فرمايش مقام معظم رهبري است و ما در مقابل آن مسوول هستيم.

وي با اشاره به صحبت برخي‌ها در زمينه بازنگري علوم انساني، گفت: مگر علوم انساني مي‌تواند سياسي نباشد؟ علوم انساني مقصد را نشان مي‌دهد و حالا وقتي ما مي‌خواهيم اين علوم را بازنگري كنيم سفسطه‌هايي مطرح مي‌شود و يك عده‌ انگشت شماري ناراحت و عصباني‌اند اما بازنگري در علوم انساني قطعي است و انجام مي‌شود.

دانشجو افزود: ما مي‌خواهيم در كنار تدريس نظرات غربي، نظرات اسلامي راهم خوب آموزش دهده و معرفي كنيم تا اين دو را با هم نقد كنيم.

وي با اشاره به راه‌اندازي و اجرايي كردن كرسي‌هاي آزادانديشي در دانشگاه‌ها، تصريح كرد: عده‌اي بحث نشاط سياسي را مطرح مي‌كنند اما آيا اينكه انسان حرف منطقي داشته باشد بايد در كف و سوت و جنجال آن را مطرح كند؟ در صورتي كه محيط دانشگاه ايجاب مي‌كند كه ما در يك چارچوب، انديشه‌هايمان را مطرح كنيم.

طرح دانشجو طلبه دردستوركار وزارت علوم است

دانشجو با بيان اينكه پيگير بحث كتابخانه دفاع مقدس در دانشگاه‌هاي مختلف هستيم، در ادامه تصريح كرد: طرح دانشجو طلبه را نيز در دستور كار داريم در اينجا زماني كه ما بحث دانشجو طلبه را مطرح مي‌كنيم كه در اين زمينه دانشجو دوست دارد معارف و انديشه‌هاي انساني را بخواهد.

وزير علوم با بيان اينكه ما در هر بحثي سراغ متخصصان آن موضوع مي‌رويم، اظهار كرد: علما و مراجع اسلام نيز بالاترين مراجع ديني براي اين مملكت هستند كه بهتر است براي مسايل ديني به متخصص ديني مراجعه كنيم.

برخي‌ها از اقدام وزارت علوم براي عادلانه كردن انتخاب دانشجويان دكترا ناراحت هستند

دانشجو همچنين با اشاره به افزايش حق جذب اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه‌ها، گفت: عادلانه كردن انتخاب دانشجويان دكترا نيز يكي ديگر از اقدامات انجام گرفته در وزارت علوم بود كه با توجه به اينكه اين موضوع از انحصار يك عده خارج شد برخي ها در اين زمينه ناراحت هستند، اما ما نمي‌گذاريم دوباره اين موضوع انحصاري شود. همچنين بحث عادلانه كردن جذب اعضاي هيات علمي نيز عده‌اي را ناراحت كرد چرا كه اين موضوع نيز از انحصار خارج شد.


اشتراک گذاری
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
الهام چرخنده نادر مختاری مکانیسم ماشه علیرضا رزم حسینی هفته دفاع مقدس