در هفته جاری سود کدام نمادها پرداخت می شود؟

با به پایان رسیدن سال مالی شرکت‌های بورسی که عمدتا سال مالی اکثر آن‌ها پایان اسفند ۱۴۰۱ بوده است، شرکت‌ها موظف به برگزاری مجمع عمومی خود بودند و در این مجامع ضمن تصویب صورت‌های مالی شرکت، سود نقدی به ازای هر سهم نیز مشخص گردید. در این مطلب نمادهایی که این هفته سود واریز خواهند کرد پرداخته ایم.
کد خبر: ۱۱۹۸۵۷۹
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ - ۱۹:۱۳ 14 October 2023

به گزارش نبض بورس، با به پایان رسیدن سال مالی شرکت‌های بورسی که عمدتا سال مالی اکثر آن‌ها پایان اسفند ۱۴۰۱ بوده است، شرکت‌ها موظف به برگزاری مجمع عمومی خود بودند و در این مجامع ضمن تصویب صورت‌های مالی شرکت، سود نقدی به ازای هر سهم نیز مشخص گردید. در این مطلب نمادهایی که این هفته سود واریز خواهند کرد پرداخته ایم.

شنبه ۲۲ مهرماه

زمان پرداخت سود سهامداران ختوقا 

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی سجامی،  ۲۲ مهرماه ۱۴۰۲ تا ۲۷ مهرماه واریز خواهد شد.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند سریعا نسبت به تکمیل اطلاعات و ثبت نام در سجام جهت دریافت سود اقدام نمایند.

زمان پرداخت سود سهامداران خگستر 

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی سجامی،  هفته چهارم مهرماه واریز خواهد شد.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند سریعا نسبت به تکمیل اطلاعات و ثبت نام در سجام جهت دریافت سود اقدام نمایند.

زمان پرداخت سود سهامداران سرود

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی سجامی،  ۲۲ مهرماه ۱۴۰۲ واریز شد.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند سریعا نسبت به تکمیل اطلاعات و ثبت نام در سجام جهت دریافت سود اقدام نمایند.

یکشنبه ۲۳ مهرماه

زمان پرداخت سود سهامداران پلاست

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی سجامی،  از تاریخ ۲۳ مهرماه تا ۳۰ مهرماه واریز خواهد شد.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند، از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱  با در دست داشتن کارت ملی و کد سهامداری و برگ سهام به محل شرکت مراجعه کنند.

زمان پرداخت سود سهامداران ثبهساز

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی سجامی،  ۲۳ مهرماه ۱۴۰۲ پرداخت خواهد شد.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند سریعا نسبت به تکمیل اطلاعات و ثبت نام در سجام جهت دریافت سود اقدام نمایند.

زمان پرداخت سود سهامداران قنقش

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی سجامی،  ۲۳ مهرماه ۱۴۰۲ واریز خواهد شد.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند، با ارائه درخواست کتبی و ارسال آن به شرکت تا پایان مهلت موضوع ماده 240 قانون تجارت قابل پرداخت خواهد بود.

زمان پرداخت سود سهامداران کفرا

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی سجامی،  ۲۳ مهرماه ۱۴۰۲ واریز خواهد شد.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند سریعا نسبت به تکمیل اطلاعات و ثبت نام در سجام جهت دریافت سود اقدام نمایند.

دوشنبه ۲۴ مهرماه

زمان پرداخت سود سهامداران حفاری

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی سجامی،  ۲۴ مهرماه ۱۴۰۲ واریز خواهد شد.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند سریعا نسبت به تکمیل اطلاعات و ثبت نام در سجام جهت دریافت سود اقدام نمایند.

زمان پرداخت سود سهامداران شفارس

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی سجامی،  ۲۴ مهرماه ۱۴۰۲ واریز خواهد شد.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند، از تاریخ ۲۴ آبان ماه با ارسال تصویر شناسنامه، کارت ملی و کد سهامداری و اعلام شماره حساب بانکی به شماره فکس اعلام شده، به شماره حساب اعلام شده واریز خواهد شد.

زمان پرداخت سود سهامداران فتوسا

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی سجامی، از ۲۴ مهرماه ۱۴۰۲ تا ۲۹ مهرماه واریز خواهد شد.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند سریعا نسبت به تکمیل اطلاعات و ثبت نام در سجام جهت دریافت سود اقدام نمایند.

سه شنبه ۲۵ مهرماه

زمان پرداخت سود سهامداران شسینا

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی سجامی، ۲۵  مهرماه ۱۴۰۲ واریز خواهد شد.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند،  از تاریخ ۲۵ آبان ماه با ارسال تصویر شناسنامه، کارت ملی و کد سهامداری و اعلام شماره حساب بانکی به شماره فکس اعلام شده، به شماره حساب اعلام شده واریز خواهد شد.

زمان پرداخت سود سهامداران فسرب

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی سجامی، از ۲۵ مهرماه ۱۴۰۲  واریز خواهد شد.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند سریعا نسبت به تکمیل اطلاعات و ثبت نام در سجام جهت دریافت سود اقدام نمایند.

زمان پرداخت سود سهامداران ورفاه

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی سجامی، از ۲۵مهرماه ۱۴۰۲ واریز خواهد شد.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند، از تاریخ ۲۵ مهرماه با ارائه کارت ملی و کد سهامداری با مراجعه به تمام شعب بانک رفاه در سراسر کشور

چهارشنبه ۲۶ مهرماه

زمان پرداخت سود سهامداران توسن

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی سجامی، در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲  واریز خواهد شد.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند، از طریق ارسال اطلاعات و مشخصات و ارسال به آدرس رسمی شرکت واحد امور سهام قابل پرداخت خواهد بود.

زمان پرداخت سود سهامداران غمهرا

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی سجامی، در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲ واریز خواهد شد.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند، از تاریخ ۱۳ آبان ماه  از طريق واريز به حساب بانكي اعلام شده پرداخت خواهد شد. لذا از سهامداران فوق تقاضا ميشود نسبت به ارسال مشخصات كامل بانكي به همراه تصوير كارت ملي به آدرس com.mahramco@share اقدام نمايند. 

زمان پرداخت سود سهامداران فاما

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی سجامی، در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲  واریز خواهد شد.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند سریعا نسبت به تکمیل اطلاعات و ثبت نام در سجام جهت دریافت سود اقدام نمایند.

زمان پرداخت سود سهامداران وگردش

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی سجامی، در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲ واریز خواهد شد.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند، از تاریخ ۱۵ آبان ماه پرداخت خواهد شد. 

لذا از سهامداران محترم که تاکنون ثبت نام خود را در سامانه سجام نهایی ننموده اند، درخواست میگردد به منظور دریافت سود
سهام نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور اقدام نمایند. سود سهامداران حقیقی و حقوقی،صندوقهای سرمایهگذاری و سبدگردانها؛ که مراحل ثبت نام سجام خود را تکمیل ننموده اند، پس از ارسال اطالعات طبق فایل پیوست به شماره فکس 02123952223 و یا به آدرس ایمیل اداره سهامداران و امور مجامع به نشانی ir.tourismbank@saham پرداخت خواهد گردید.

پنجشنبه ۲۷ مهرماه

زمان پرداخت سود سهامداران کباده 

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی سجامی، در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲  واریز خواهد شد.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند، در آبان ماه واریز خواهد شد.

زمان پرداخت سود سهامداران کسرا

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی سجامی، در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲  واریز خواهد شد.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند سریعا نسبت به تکمیل اطلاعات و ثبت نام در سجام جهت دریافت سود اقدام نمایند.

 

تور تابستان ۱۴۰۳
آموزشگاه آرایشگری مردانه
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
برچسب ها
برچسب منتخب
# حمله به کنسولگری ایران در سوریه # اسرائیل # حمله ایران به اسرائیل # کنکور # حماس