زمان و نحوه واریز سود ۱۲ نماد بورسی و فرابورسی

در این مطلب به نحوه واریز و زمان واریز سود سهامداران حقیقی ۱۲ نماد بورسی و فرابورسی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند و همچنین سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند پرداخته ایم.
کد خبر: ۱۱۷۷۷۲۵
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۱ 03 June 2023

به گزارش بورس تابناک به نقل از نبض بورس، در این مطلب به نحوه واریز و زمان واریز سود سهامداران حقیقی  ۱۲ نماد بورسی و فرابورسی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند و همچنین سهامدارانی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند پرداخته ایم.

زمان پرداخت سود سهامداران فسبزوار

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی از طریق سامانه سجام در تاریخ اسفند ۱۴۰۱ توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب آن‌ها واریز شده است. آن دسته از سهامداران که از طریق سجام سود آنها پرداخت نشده است می توانند از تیرماه ۱۴۰۲ با مراجعه به کلیه شعب بانک پارسیان سراسر کشور نسبت به دریافت سود خود اقدام نمایند.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: از سهامدارانی که تاکنون در سامانه ثبت نام و یا احراز هویت ننموده اند تقاضا می‌شود جهت سهولت و سرعت در واریز سود سهام نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام اقدام نمایند.

زمان و نحوه واریز سود ۱۲ نماد بورسی و فرابورسی  

زمان پرداخت سود سهامداران شخارک

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی از طریق سامانه سجام در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب آن‌ها واریز گردید.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: سهامداران حقیقی فاقد کد سجام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ با مراجعه حضوری به شعب بانک ملت سراسر کشور

زمان و نحوه واریز سود ۱۲ نماد بورسی و فرابورسی  

زمان پرداخت سود سهامداران دفارا

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی از طریق سامانه سجام از تاریخ   ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب آن‌ها واریز می‌شود.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: از سهامدارانی که تاکنون در سامانه ثبت نام و یا احراز هویت ننموده اند تقاضا می‌شود جهت سهولت و سرعت در واریز سود سهام نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام تا قبل از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ اقدام نمایند.

زمان و نحوه واریز سود ۱۲ نماد بورسی و فرابورسی  

زمان پرداخت سود سهامداران فروی

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی از طریق سامانه سجام حداکثر تا مهرماه ۱۴۰۲ توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب آن‌ها واریز می‌شود.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: از سهامدارانی که تاکنون در سامانه ثبت نام و یا احراز هویت ننموده اند تقاضا می‌شود جهت سهولت و سرعت در واریز سود سهام نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام اقدام نمایند.

زمان و نحوه واریز سود ۱۲ نماد بورسی و فرابورسی  

زمان پرداخت سود سهامداران غشهد

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی از طریق سامانه سجام در تاریخ  ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب آن‌ها واریز می‌شود.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: سهامداران حقیقی غیر سجامی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ از طریق واریز به حساب بانکی اعلام شده انجام خواهد شد، لذا خواهشنمدست نسبت به ارسال شماره حساب خود به آدرس دفتر شرکت اقدام نمایند.

زمان و نحوه واریز سود ۱۲ نماد بورسی و فرابورسی  

زمان پرداخت سود سهامداران سپید

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی از طریق سامانه سجام در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب آن‌ها واریز می‌شود.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: از سهامدارانی که تاکنون در سامانه ثبت نام و یا احراز هویت ننموده اند تقاضا می‌شود جهت سهولت و سرعت در واریز سود سهام نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام اقدام نمایند.

زمان و نحوه واریز سود ۱۲ نماد بورسی و فرابورسی  

زمان پرداخت سود سهامداران بپیوند

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی از طریق سامانه سجام در تاریخ  ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب آن‌ها واریز می‌شود.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: حداقل یکماه پس از پرداخت به سجامی ها از طریق مراجعه به بانک رفاه کارگران

زمان و نحوه واریز سود ۱۲ نماد بورسی و فرابورسی  

زمان پرداخت سود سهامداران شاراک

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی از طریق سامانه سجام در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب آن‌ها واریز می‌شود.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: بعد از پرداخت سود سهامداران دارای کد سجام و اعلام اسامی سهامداران فاقد کد سجام توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 

زمان و نحوه واریز سود ۱۲ نماد بورسی و فرابورسی  

زمان پرداخت سود سهامداران سیستم

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی از طریق سامانه سجام از تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب آن‌ها واریز می‌شود.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: از سهامدارانی که تاکنون در سامانه ثبت نام و یا احراز هویت ننموده اند تقاضا می‌شود جهت سهولت و سرعت در واریز سود سهام نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام اقدام نمایند.

زمان و نحوه واریز سود ۱۲ نماد بورسی و فرابورسی  

زمان پرداخت سود سهامداران تفارس

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی از طریق سامانه سجام بین 

۱ تا ۵۰۰۰۰۰۰ سهم از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸

بین ۵۰۰۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸

بین ۱۰۰۰۰۰۰۱ سهم تا ۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: از سهامدارانی که تاکنون در سامانه ثبت نام و یا احراز هویت ننموده اند تقاضا می‌شود جهت سهولت و سرعت در واریز سود سهام نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام اقدام نمایند.

زمان و نحوه واریز سود ۱۲ نماد بورسی و فرابورسی  

زمان پرداخت سود سهامداران شگویا

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی از طریق سامانه سجام در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب آن‌ها واریز می‌شود.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند: از سهامدارانی که تاکنون در سامانه ثبت نام و یا احراز هویت ننموده اند تقاضا می‌شود جهت سهولت و سرعت در واریز سود سهام نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام اقدام نمایند.

زمان و نحوه واریز سود ۱۲ نماد بورسی و فرابورسی  

زمان پرداخت سود سهامداران چکاوه

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند: سود سهامداران حقیقی از طریق سامانه سجام در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵  توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب آن‌ها واریز می‌شود.

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند:  از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰از طریق واریز به بانکی که  طی مدت اعلام شده انجام خواهد شد.لذا نسبت به ارسال شماره شبا بانکی متعلق به شخص همراه کپی کارت ملی به ایمیل شرکت اقدام نمایند.

زمان و نحوه واریز سود ۱۲ نماد بورسی و فرابورسی  
 
اشتراک گذاری
برچسب ها
برچسب منتخب
# قره باغ # کیومرث هاشمی # باشگاه النصر عربستان # کریستیانو رونالدو # هفته دفاع مقدس