بازدید 1768

آگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله‌ای جهت خرید و ضمانت 1481 دستگاه صفحه نمایش

کد خبر: ۱۱۷۷۲۴۳
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۰ 31 May 2023

بانک توسعه تعاون در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله‌ای را جهت خرید و  ضمانت 1481  دستگاه صفحه نمایش از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: روز چهارشنبه مورخ 10/03/1402
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار  تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 20/03/1402
مهلت زمانی ارائه مستندات: ساعت 16 روز شنبه مورخ 03/04/1402
زمان گشایش پاکت ها: ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 07/04/1402
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مناقصه و ارائه
پاکت ها: تهران ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان بزرگمهر ـ نبش خیابان برادران مظفر ـ پلاک 14 ـ بانک توسعه تعاون ـ اداره کل تدارکات و خدمات ـ دایره قراردادها، مناقصات و مزایده اقدام نمایند. 
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 1456

م/الف/873

اشتراک گذاری
برچسب ها
برچسب منتخب
# قره باغ # بازیهای آسیایی 2022 # لایحه برنامه هفتم # فردوس کاویانی