بازدید 7508
گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹
رئیس کل دیوان محاسبات کشور، با اشاره به یارانه پنهان در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ گفت: هر چند از یارانه پنهان صحبت می‌شود، به آن توجهی نمی‌شود که توجه و برنامه‌ریزی با توجه به این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است.
کد خبر: ۱۰۸۱۶۶۴
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۵ 12 October 2021

درآمد ۳۲ هزار میلیارد تومانی دولت از بورس در سال ۹۹/ واریز ۲۹ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت بنزین به حساب مردم/ یارانه پنهان معادل ۴۶ درصد حجم نقدینگی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۰) مجلس شورای اسلامی و در جریان قرائت گزارش تفریغ بودجه ۹۹ کل کشور گفت: این گزارش سی و دومین گزارش تفریغ بودجه پس از انقلاب چهار ماه زودتر از موعد مقرر قانونی تقدیم مجلس شده است و این اقدام تحولی در چارچوب تدوین گزارش تفریغ بودجه سنواتی کشور است. وی افزود: لازم است از نظر و مساعدت ریاست محترم قوه مقننه، وزارت اقتصاد، دادستان دیوان،  خزانه‌داری، نمایندگان و همه ارکان دیوان محاسبات و همکارانم که در این مسیر ما را یاری کردند قدردانی کنیم.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین در نشست خبری که در حاشیه صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، تاکید کرد، بخشی از گزارش تفریغ بودجه ۹۹ کل کشور به دلیل وجود ارقام خاص و محرمانه در جلسه غیرعلنی ارائه شد.

بذرپاش با اشاره به یارانه پنهان در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ گفت: هر چند از یارانه پنهان صحبت می‌شود، به آن توجهی نمی‌شود که توجه و برنامه‌ریزی با توجه به این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور ادامه داد: یارانه پنهان در سال ۹۹ حدود یک میلیون و ۶۰۳ هزار میلیارد تومان در حوزه گاز، کالا‌های اساسی و پنج فرآورده نفتی ... است که بخش اعظم آن یعنی حدود ۹۸۰ هزار میلیارد تومان به حوزه گاز در مصرف، هدررفت در شبکه و سوخت گاز سرچاهی مربوط است؛ یارانه پنهان حدود دو و نیم برابر عملکرد بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ و ۴۶ درصد حجم نقدینگی در این سال بود.

اشاره بذرپاش به موضوع یارانه پنهان در حالی است که بررسی متن کامل خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نشان می‌دهد؛ با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در ســـال ۱۳۸۹ و فلســـفله اجرای این قانون مبنی بر کاهش یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی و پرداخت نقدی آن به صورت مستقیم به افراد نیازمند، طی سنوات ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۹ مبلغ ۵۲۴,۸۵۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، ارتقاء سلامت جامعه، کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایتی پرداخت شده است. شایان ذکر است طی همین دوره زمانی، به دلیل عدم افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی ناشـی از مشـکلات تورمی و افزایش نرخ ارز در کشـور، مبلغ ۱,۵۱۴,۸۵۱ میلیارد تومان نیز تحت عنوان صرفاً بابت مابه التفاوت قیمت فروش مصوب و قیمت فوب خلیج فارس پنج فرآورده نفتی اصلی و سوخت هوایی، به شرح جدول زیر به حساب بدهکاری دولت منظور گردیده است.
 
درآمد ۳۲ هزار میلیارد تومانی دولت از بورس در سال ۹۹/ واریز ۲۹ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت بنزین به حساب مردم/ یارانه پنهان معادل ۴۶ درصد حجم نقدینگی است
طی سال ۱۳۹۹ و با توجه به اطلاعات در دسترس، مبلغ ۱,۶۰۳,۰۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان یارانه پنهان) یارانه کالا‌های اسـاسـی، پنج فرآورده نفتی و سـوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب) به شـرح جدول زیر پرداخت و یا به حســاب بدهکاری دولت منظور گردیده که حدود ۲.۵ برابر عملکرد «بودجه عمومی دولت» و ۴۶درصد «حجم نقدینگی» در سال ۱۳۹۹ است.

درآمد ۳۲ هزار میلیارد تومانی دولت از بورس در سال ۹۹/ واریز ۲۹ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت بنزین به حساب مردم/ یارانه پنهان معادل ۴۶ درصد حجم نقدینگی است

رقم پرداختی به مردم از محل افزایش قیمت بنزین

در بخش دیگری از این گزارش، به بررسی منابع و مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ پرداخته شده است.

به عنوان نمونه در متن منتشره از سوی دیوان محاسبات ذکر شده است: «در اجرای تبصره ۱۴، مبلغ سی و دو هزار و چهارصد و شصت و یک میلیارد (۳۲,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تومان بابت یارانه معیشتی به تعداد (۶۲,۴۵۹,۷۹۵) نفر پرداخت شده است که مبلغ بیست و هشت هزار و هشت صد و هفتاد و چهار میلیارد (۲۸,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تومان آن از محل افزایش قیمت بنزین و مابقی آن به مبلغ سـه هزار و پانصـد و هشـتاد و هفت میلیارد (۳,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تومان از محل سایر منابع هدفمندی یارانه‌ها تأمین و پرداخت شده است.»
 

درآمد دولت روحانی از بورس چقدر بود؟

در بخشی از متن گزارش تفریغ بودجه ۹۹ آمده است: بر اسـاس جزء (۲) بند (الف) تبصـره (۲) وزارت امور اقتصـادی و دارایی مجاز بوده اسـت تمام یا بخشـی از سـهام و دارایی‌های دولتی دسـتگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سـهام متعلق به دولت و شــرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشــمول واگذاری را واگذار نماید؛ در ســال ۱۳۹۹ ســهام تعداد (۱۵) شــرکت به دو روشِ صــندوق‌های ســرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و تدریجی واگذار شـــده که از محل آن مبلغ ســـی و یک هزار و نهصـــد و هشـــتاد و شـــش میلیارد (۳۱,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تومان به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است.

از سوی دیگر  این گزارش بیان می کند: سازمان امور مالیاتی مطابق بند (ط) تبصره (۶) مکلف بوده است در سال ۱۳۹۹، نسبت به تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از اشـخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سـال ۱۳۹۹ اقدام و حداقل (۳۰درصد) این مطالبات را وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند؛ نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از دویسـت و سـیزده هزار و هفتصـد و سـه میلیارد (۲۱۳,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تومان مطالبات مذکور، حدود (۵درصد) مطالبات، معادل ده هزار و هشــتصــد و شــصــت و هفت میلیارد (۱۰,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تومان آن وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است.

پیشنهاد‌های قابل اعمال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱

تعدادی از پیشنهاد‌های ارائه شده در متن گزارش تفریغ بودجه عبارت است از؛

الف) منابع

ارائه ساز و کار لازم به منظور فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی به منظور به حداقل رساندن خام فروشی در راستای تحقق بند (۱۳) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع مقابله با ضربه پذیری درآمد‌های نفت و گاز؛

درج سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها در ردیف منابع بودجه عمومی (۲۱۰۱۰۲) و مصارف مرتبط با آن در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی در راستای تحقق مفاد تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه؛

الزام سـازمان امور مالیاتی کشـور به شـناسـایی و واحدیابی سـیسـتمی مؤدیان جدید از طریق اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی و ایجاد ساز و کار قانونی مبنی بر تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شناسایی و ثبت اطلاعات اشخاص حقوقی فاقد پرونده مالیاتی در «پنجره واحد سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری.»

پیشبینی واقع بینانه ردیف‌های منابع عمومی دولت و حذف ردیف‌های فاقد عملکرد طی سنوات اخیر.

و اجتناب از درج عدد «یک» در جداول و پیوســتهای قانون بودجه ســنواتی به اســتثنای موارد مربوط به ارقام دوبار منظور شده.

ب) مصارف

الزام دولت به اولویت بندی پروژه‌های نیمه تمام، راکد و رها شـــده، اعم از منابع بودجه‌ای و غیربودجه‌ای و ارائه گزارش آن منضم به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی،

ممنوعیت شروع طرح‌های جدید استانی به استثنای طرح‌هایی که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ایجاد ســـاز و کار قانونی مناســـب جهت تســـریع در تســـویه تعهدات و بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی از جمله واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، اموال دولتی و یا اوراق تسویه خزانه داری کل کشور برای شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها.
 
اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳۸
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
برخلاف آنچیزی که تصور می کردیم دولت روحانی اصلا فشل نبود و خیلی قشنگ و زیرکانه سر مردم ....... گذاشت
پاسخ ها
ناشناس
| United States |
۱۶:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
پس میگفتن دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسب درامد کرده
سی و دو هزار میلیارد تامین کسری بودجه پارسال عددی نیست
مثل این است دولت الان ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان کسری بودجه دارد از محلی ۵۰۰۰۰ میلیارد تومان تامین کند خوب مجدد ۴۵۰هزار میلیارد تومان دیگر کسری داره و رقم عدم تحقق بودمه هنوز بالا است
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
فشل از این جهت گفته میشود که روی هیچ چیز نظارتی وجود نداشت و همه چیز رها شده بود
قادر
| Canada |
۱۹:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
فعلا که ریسی گلی به سرمون نزده بورس امروز خون بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
البته اگر بشه اسمش رو گذاشت درآمد بیشتر برداشت از جیب مردم بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
بگید این 32 هزار میلیارد خرج چی شد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
تکلیف زیان مردم از بورس چه می شود ؟؟؟

فقط فکر گرفتن مالیات هستید؟؟؟
پاسخ ها
عجیب
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
پول برداشت شده از بورس هزینه سفرهای تبلیغاتی عزیزان مجلسی و آقایان متصدی امور شده و همین روز گذشته دولت محترم جدید فقط در یک روز در بورس 50000 میلیارد تومان معادل دو هفته ورود پول به بور اوراق مشارکت فروخت و جالب است دولت قبلی را سرزنش میکردند برای کاری که در یک روز فقط معادل یکسال دولت قبل اوراق مشارکت فروختند!!!! پول از بورس برداشت کردند برای حقوق و ...و هزینه های دولت الان چجوری به ما برگردانند؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
یارانه پنهان با دلار چند حساب میشه ؟ دلار در چهار سال گذشته حدودا ۷ برابر شده اون وقت درآمد مردم چند برابر شده ؟ وانگهی مگر مردم درآمد دلاری دارند که یارانه ها را به قیمت دلار آزاد حساب می کنید ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
دقیقا
کسی که اینا رو میگه شکمش سیره
الان با این یارانه ها که میدن میشه جبران گرونی بابت اقلام و قبض هارو داد؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
... اگر راست می گویید به جای کم کردن مالیات شرکتهای بزرگ قیمت برق و گاز آنها را واقعی کنید ویا مثلا شرکتی مثل فولاد مبارکه که بعد از پنج برابر شدن قیمت دلار یکمرتبه سودش ۵ برابر شده وادار کنید با تاسیس نیروگاه خورشیدی بخشی از برق خودش را تولید کند تا در تابستان اینهمه قطعی برق نداشته باشیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
آفرین.مخت کار میکنه
ناشناس
|
United States
|
۱۵:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
حکومت ها سعی می کنند تا کسب و کار را توسعه دهند و کنار آن مالیات دریافت کنند ...

ما توسعه کسب کار از شما نخواستیم فقط اجازه دهید مردم خودشان کسب و کار ایجاد کنند و حداقل سه چهار سال جیب آنها را خالی نکنید.
پاسخ ها
احمد
| Iran, Islamic Republic of |
۰۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
احسن
هزاران لایک
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
برداشت از جیب ملت چه حالی میده بخدا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
تازه متوجه شدید؟! تورم یعنی خالی کردن جیب مردم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
انرژی و کالاها قیمت های جهانی دارند ولی کشورها قیمت هایی که به مردم خود ارائه میکنند متفاوت است برخی بالاتر و برخی پایین تر از قیمتهای جهانی ،برخی کشورها صادرکننده و برخی کشورها وارد کننده انرژی هستند و همچنین قیمتها متناسب با سطح دستمزدها تعیین میشود
ناشناس
|
Japan
|
۱۶:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
واقعاتنهاکشوردردنیا هستیم که همه دنیا به حیرت افتاده ازاینکه بنیاداقتصاد ‌شاخص های فلاکت وتورم وگرانی بدون شلیک یک گلوله به چنان قهقرایی رفته که تابحال حتی کشورهایی که سالهازیرفشارجنگ خمیده شده بودندشاهدنبوده اند!مادرتمام زمینه هارکوردزدیم!!
ناشناس
|
Russian Federation
|
۱۷:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
البته این داستان ادامه دارد منتظر قسمتهای جدید باشید خدایی یک زمان فکر میکردم مشکلات بورس بخاطر کارشکنی اصولگراها باشه در دولت دوازدهم الان که اصول گراها سر کار هستند همان مشکل بورس ادامه دارد یا اختلال اصلاح طلبها است یا ژنتیکی مسوولین بورس رو جیب و ارث خود میدانند
پاسخ ها
رضا
| Italy |
۱۸:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
مشگل شما این است که شما فکر می کنید بورس جعبه پاندورا هست که هر سال سرمایه شما چند برابر شود نه برا در بورس،طلا،دلار،اوراق و غیره در دراز مدت بازدهی مشابه دارند
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
نه خیر آقا رضا...شاید بورس ضرر هم بده اما نه دیگه این طوری یکسال و نیم هست تو ضرر هستیم..لطفا از خواب بیدار شو
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
دولت بی برنامه دولت بدون تخصص ...
اقای رئیس جمهور جدید بدان که سفر استانی نشان دهنده هیچ عملکرد مثبتی برای دولتها نبوده و نخواهد بود برادر کدوم مدیر و رئیس دولتی رو در کشورهای موفق و دموکراتیک میشناسی که با سفر استانی مشکلات کشورشو حل کرده باشه؟؟؟ حتی یک نمونه سراغ نداریم کشوری که متخصصان ان خانه نشین شدند یا مهاجرت کردند و مدیران اون همه از صندلی به صندلی دیگر می چرخند و هر هنری داشتند دیگه خرج کردند وضعیت مطلوبی نخواهد داشت از ما ملت گفتن و از شما ها محل نگذاشتن...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
یاران پنهان در جیب اونایی ک دارن بیت کوئین تولید میکنن و ثروتمندانی که ماهی میلیون ها تومن برق مصرف میکند اب گاز ...
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
نتیجه یک عمر پس انداز را ظاهرا دولت از بورس برداشته و ضرر و زیان هنگفتی افرادی مثل من برای دولت هزینه کردیم. . قرار بود دولت جدید ضرر و زیان سهامداران بورس را جبران کنند ولی مثل اینکه همان روش دولت قبلی پیش گرفته شده.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۱:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
اقا رضا تو حرف بابات را گوش نمیدهی چه برسد به حرف روحانی که بقول خودت یک عمر پس انداز خودت را وارد بورس کنی نه عزیزم تو طماع بودی وقتی از بستگان واطرافیانت شنیدی هرروز چقدر از سهام سود میکنند بخاطر طمع رفتی سهام خریدی این حق تو وامثال توهست که با طماع گری وخلال دراقتصاد سعی داشتی سود چند ده برابر کنی نوش جونت ضرر سهام
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۲:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
تولید کننده ای که نتواند کالایی باقابلیت رقابت جهانی، هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت تمام شده تولید کند دوام ش متکی به کمک دولت است و خرید سهام این شرکتها هم با ریسک همراه است
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۳:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
ناشناس که می گی حرف بابات را گوش نمیدی
تو برو بگیر بخواب. هنوز از خوابت مونده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
بله
با وعده الکی ، 32 هزار میلیارد تومن از جیب مردم برای خودش درامد کسب کرد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
دولت روحانی اگه مردم رو گول نمی‌زد که پولشون رو بیارن تو بورس فاتحش خونده بود شانس آورد که یه سری ها با این همه خراب کاری دولت باز بهش اعتماد کردن و گول خوردن و سرمایشون رو بردن تو بورس و نصف یا یک سومش به باد رفت
پانیدا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
حتماً شنیدید که میگن بورس دماسنج اقتصادی کشورها است ولی در مملکت ما بورس دماسنج تمام عیاری برای پی بردن به عمق و ریشه فساد و رانت سیستماتیک هست که خیل گسترده ای از سهامداران خرد را در این خصوص به درجه عین الیقین رساند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
اوضاع بورس خرابه
دولت به فکر نیست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
آیا این حضرات.و ریس دیو،وان محاس بات ، خبر دارند که طی این چهار دهه ارزش یک ریال سال پنجاه و هشت ، برابر یکصد هزار. یال کنونی میبوده ،. آیا حضران خبر دارند از،دی ماه سال نود وشش ببعد ارزش دارایی مردم به یک دهم کاهش یافته ؟ که شخص روحانی و هیات دولت ایشان کمتر از بیست درصد در این خصوص دخیل بودند ،و مشکل اصلی اقتصاد ایران وجود دلالان است که همگی وابستهٔ حکآمت هستند ؟ و‌هزاران آیا ی دیگر ،،،،
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
بیایید یک بار برای همیشه تجارت را ازاد کنید وهمه چی را به قیمت جهانی به مردم بدهید واینقدر سر ملت منت نگذارید مال باباتو که نمی بخشی
م
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
بازار سرمایه‌ در هرکشوری‌ نماد اعتماد‌ مردم‌ به حاکمیت‌ است و بهترین‌ راه‌ جمع‌ آوری و هدایت‌ نقدینگی بسوی تولید‌ و شکوفایی‌ اقتصادی و کمک به بهبود وضع‌ اقتصادی صاحبان‌ سرمایه های خرد‌ جامعه است‌ . بورس‌ مطمئنترین‌ روش‌ جلوگیری‌ از گرانی‌ و تورم‌ است چون‌ از ضربه زدن‌ نقدینگی‌ کنترل نشده‌ به بخشهای اقتصادی ممانعت می کند‌ و و و ... با این افتضاحی که در دولت قبل سر بورس امد‌ و همه دولت را متهم‌ کردتد‌ که بودجه خودش را از بورس برداشت کرده‌ متاسفانه‌ در دولت‌ جدید‌ علی رغم‌ قولهای‌ مساعد‌ کماکان‌ همون‌ روش‌ با شدت‌ بیشتری داره‌ باعث‌ زوال‌ سرمایه گذاران‌ بورس‌ میشه‌ !
کارگر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
مسولین به مردم هر روز وعده میدهند
آقای رییس قول داد بورس احیا کنه چیشد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
جناب آقای رئیسی دلخوش بودیم که اومدید چراغ سبز بورس را روشن کنید..پس چی شد؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
یک کلمه ویا یک گزارش توی صداوسیما از ریزش وحشتناک وخانمان برانداز در بورس نمیگن.هیچکدام از مسیولین اقتصادی یک کلمه حرف نزدن .سوال این هست که نمیدونن ویا عمدا سکوت می کنن.پول ما رفت وبدبخت شدیم .باور کنید که من تا امروز به نیت اینکه هم کشورم سامان بگیره وهم کارخانجات تولیدشون بیشتر بشه وهم سرمایه اندک من حفظ بشه رفتم توی بورس وبه تمام ارکان مملکت اعتقاد راسخ داشتم .دارم به این نتیجه می رسم که حرف وعمل اغلب مسیولین ما یکی نیست وبهتر است کاررا به افراد صالح بسپارند.
کریم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
درآمد ۳۲ هزار میلیارد تومانی دولت از بورس در سال ۹۹:
این رقم با احتساب درآمد تولید رمز ارزها در زیر زمین بورس است یا نه؟ رمز ازرهای تولیدی در زیر زمین بورس به چه کسی یا کسانی تعلق داشت؟
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
ربیع الاول مجید عشقی طرح صیانت از حقوق کاربران سند همکاری 25 ساله ایران و چین ولی الله سیف احمد عراقچی