به گزارش تابناک ورزشی، کیانوش رستمی که برای کسب امتیاز جهت گرفتن سهمیه المپیک تلاش می کرد، رکورد ۱۶۷ یک ضرب، ۲۰۶دوضرب  و مجموع ۳۷۳ کیلوگرم را ثبت کرد و قهرمان آسیا شد و مدال نقره یک ضرب و دوضرب را هم گرفت.

علی میری دیگر نماینده ایران با رکورد ۱۶۵ یک ضرب، ۱۹۸ دوضرب و مجموع ۳۶۳ کیلوگرم در رده پنجم آسیا قرار گرفت.

محمد حسین برخواه سرمربی تیم ملی علی میری و علی جباری و اکبر خورشیدی مربیان تیم ملی کیانوش رستمی را هدایت کردند.

* عملکرد وزنه برداران ایران  به شرح زیر است:

حرکت یک ضرب

کیانوش رستمی که به دنبال رسیدن به رکورد مجموع بالا جهت کسب امتیاز بیشتر برای گرفتن سهمیه المپیک است باید در یک ضرب و دوضرب رکورد خوبی بزند. رستمی در حرکت اول یک ضرب، ۱۶۷ کیلوگرم را مهار کرد. در حرکت دوم به عنوان آخرین وزنه بردار روی تخته آمد پشت وزنه  ۱۷۶ کیلوگرم قرار گرفت که وزنه را از دست داد و سه چراغ قرمز دریافت کرد.

او در حرکت سوم، دوباره پشت وزنه ۱۷۶ کیلوگرم  ایستاد اما دوباره وزنه را انداخت و به نقره یک ضرب رسید. و کارش برای رسیدن به رکورد مجموع بالا سخت شد.

علی میری در اولین حرکت یک ضرب، وزنه ۱۶۰ کیلوگرم را بالای سر برد. او  در دومین حرکت، پشت وزنه ۱۶۵ قرار گرفت که این وزنه را انداخت.

میری برای حرکت آخر خود دوباره باید وزنه ۱۶۵ کیلوگرم را مهار می کرد که توانست موفق شود و وزنه را بالای سر برد. او در یک ضرب چهارم شد.

حرکت دوضرب

 رستمی در اولین حرکت دوضرب ۲۰۶ کیلوگرم را بالای سر برد و داوران به او چراغ سفید دادند اما هیات ژوری وزنه را قبول نکرد و به رستمی چراغ قرمز  داد. 

او در دومین حرکت دوضرب وزنه ۲۰۶ کیلوگرم را به درستی مهار کرد و این در حالی بود که رستمی چهره چندان سرحالی نداشت. 

رستمی در آخرین حرکت مسابقات، پشت وزنه ۲۱۶ کیلوگرم قرار گرفت اما این وزنه را انداخت. 

او در مجموع با ۳۷۳ کیلوگرم قهرمان آسیا شد. 

میری در اولین حرکت وزنه ۱۹۸ کیلوگرم را با موفقیت بالای سر برد. برخواه سرمربی تیم ملی برای حرکت دوم میری وزنه ۲۰۴ کیلوگرم را انتخاب کرد اما شاگردش وزنه را انداخت و از ناحیه پا نیز احساس ناراحتی کرد.

میری در حالی همچنان احساس ناراحتی در پا داشت پشت وزنه ۲۰۵ کیلوگرم قرار گرفت اما  این وزنه را هم انداخت و لنگ، لنگان صحنه مسابقه را از دست داد. او مدال دوضرب  و مجموع را از دست داد.

مدال آوران دسته ۸۹ کیلوگرم:
۱- کیانوش رستمی با رکورد ۱۶۷ یک ضرب، ۲۰۶ دوضرب  و مجموع  ۳۷۳ کیلوگرم (طلای مجموع  و نقره یک ضرب و دوضرب)
۲-آدیلتولای از قزاقستان با رکورد ۱۶۹ یک ضرب، ۲۰۳ دوضرب و مجموع ۳۷۲کیلوگرم (طلای یک ضرب ، نقره مجموع  و برنز دوضرب)
۳- ظفرجانف از ازبکستان با رکورد ۱۶۶ یک ضرب، ۲۰۲ دوضرب  و مجموع ۳۶۸ کیلوگرم ( برنز یک ضرب  و مجموع)
۴-دونگ جو از کره جنوبی  با رکورد ۱۶۰ یک ضرب، ۲۰۷ دوضرب  و مجموع ۳۶۷ کیلوگرم(طلای  دوضرب)