بازدید 4474
بدین ترتیب افسران راهنمایی و رانندگی در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی یا ثبت با دوربین، گزارش تخلفات مندرج در جدول نمره منفی برای تخلفات رانندگی پرخطر را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوط ارسال می‌کنند.
کد خبر: ۱۰۲۶۰۷
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۲:۱۶ 06 June 2010
مجلس شورای اسلامی تصویب کرد رانندگانی که 20 تخلف مشخص را مرتکب شوند، نمره منفی می‌گیرند و تا ابطال گواهینامه جریمه می‌شوند.
 
به گزارش واحد مرکزی خبر ، نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی، ماده 7 این لایحه را تصویب کردند.

بدین ترتیب افسران راهنمایی و رانندگی در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی یا ثبت با دوربین، گزارش تخلفات مندرج در جدول نمره منفی برای تخلفات رانندگی پرخطر را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوط ارسال می‌کنند.

اداره راهنمایی و رانندگی نیز باید متناسب با نمرات منفی مندرج در این جدول با متخلفان برخورد کند.

بر این اساس چنانچه متخلف دارای 30 نمره منفی باشد، گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت 40 هزار تومان جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می شود.

همچنین پس از اعمال این مقررات چنانچه براثر ارتکاب تخلفات جدید، 25 نمره منفی به متخلف تعلق گیرد، گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضای مدت مزبور و پرداخت 60 هزار تومان به نفع خزانه عمومی مستر می شود.

اگر این مقررات اعمال شود و بر اثر ارتکاب تخلفات مجدد، راننده متخلف دوباره 20 نمره منفی کسب کند، گواهینامه او ابطال می شود و بعد از یک سال می تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت 100 هزار تومان به نفع خزانه عمومی گواهینامه جدید اخذ کند.

در صورتی که متخلف به مدت شش ماه از زمان ارتکاب آخرین تخلف منجر به نمره منفی (30 نمره منفی که به ضبط سه ماهه گواهینامه، و 25 نمره منفی برای بار دوم که به ضبط شش ماهه گواهینامه متخلف منجر می شود) و یک سال از زمان ارتکاب آخرین تخلف منجر به ابطال گواهینامه (یعنی کسب 20 نمره منفی پس از ضبط سه ماهه و شش ماهه گواهینامه)، مرتکب هیچ یک از تخلفات راهنمایی و رانندگی نشود همه نمره های منفی ناشی از تخلفات ارتکابی گذشته بلااثر می شود و تخلفات بعدی وی به عنوان تخلف اول او محسوب خواهد شد.

همچنین متخلف مکلف است در مدت 20 روز پس از ابلاغ صورت وضعیت مربوط به نمرات منفی، گواهینامه خود را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوط تسلیم کند.

در صورت تسلیم نکردن در موعد مقرر، راهنمایی و رانندگی پرونده مربوط را به واحد رسیدگی به اعتراضات ارسال می کند تا پس از بررسی نبود عذر موجه علاوه بر جرایم فوق، به تناسب جرایم نقدی بندهای این ماده را تا دو برابر افزایش دهد. راهنمایی و رانندگی موظف است در هر نوبت که نمره منفی به متخلف تعلق می گیرد به نحو مقتضی او را درباره مطلع شدن از نمرات منفی راهنمایی کند.

بر این اساس کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی می کنند به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می شوند.

تبصره ای از این ماده نیز مقرر می دارد ابطال گواهینامه یا گرفتن آزمون مجدد جز در موارد مصرح به موجب قانون ممنوع است.

آیین نامه اجرایی این ماده را نیروی انتظامی تدوین می کند و پس از تایید وزیر کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رساند.

جدول نمره منفی برای تخلفات رانندگی پرخطر که بندهای آن باید به تصویب نمایندگان برسد به این شرح است:

1- هر گونه حرکت نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکات َآکروباتیک یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ: برای وسایل نقلیه شخصی 8 نمره منفی و برای وسایل نقلیه عمومی و سنگین 10 نمره منفی؛

2- تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 50 کیلومتر از سرعت مجاز): برای وسایل نقلیه شخصی 10 نمره منفی و وسایل نقلیه عمومی و سنگین 15نمره منفی؛

3- سبقت غیرمجاز در راه های دوطرفه: برای وسایل نقلیه شخصی 5 نمره منفی، برای وسایل نقلیه عمومی و سنگین 10 نمره منفی؛

4- عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی: برای وسایل نقلیه شخصی 5 نمره منفی، برای وسایل نقلیه عمومی و سنگین 10 نمره منفی؛

5- حرکت به صورت مارپیچ: برای وسایل نقلیه شخصی 3 نمره منفی، برای وسایل نقلیه عمومی و سنگین 5 نمره منفی؛

6- حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها: برای وسایل نقلیه شخصی 5 نمره منفی، برای وسایل نقلیه عمومی و سنگین 7 نمره منفی؛

7- رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان‌گردان یا افیونی: برای وسایل نقلیه شخصی 10 نمره منفی، برای وسایل نقلیه عمومی و سنگین 20 نمره منفی؛

8- تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 تا 50 کیلومر در ساعت): برای وسایل نقلیه شخصی 5 نمره منفی، برای وسایل نقلیه عمومی و سنگین 10 نمره منفی؛

9- عبور از محل ممنوع: برای وسایل نقلیه شخصی 4 نمره منفی، برای وسایل نقلیه عمومی و سنگین 6 نمره منفی؛

10- تجاوز به چپ از محور راه: برای وسایل نقلیه شخصی 5 نمره منفی، برای وسایل نقلیه عمومی و سنگین 9 نمره منفی؛

11 - عبور وسایل نقلیه از پیاده رو: برای وسایل نقلیه شخصی 5 نمره منفی، برای وسایل نقلیه عمومی و سنگین 7 نمره منفی؛

12- رعایت نکردن حق تقدم عبور: برای وسایل نقلیه شخصی 4 نمره منفی، برای وسایل نقلیه عمومی و سنگین 6 نمره منفی؛

13- دور زدن در محل ممنوع: برای وسایل نقلیه شخصی 3 نمره منفی، برای وسایل نقلیه عمومی و سنگین 5 نمره منفی؛

14- استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای 60 کیلومتر: برای وسایل نقلیه شخصی 3 نمره منفی، برای وسایل نقلیه عمومی و سنگین 5 نمره منفی؛

15- نقص فنی موثر یا نقص در سامانه روشنایی در شب: برای وسایل نقلیه شخصی 3 نمره منفی، برای وسایل نقلیه عمومی و سنگین 6 نمره منفی؛

16- رعایت نکردن مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک: برای وسایل نقلیه شخصی و نیز وسایل نقلیه عمومی و سنگین 8 نمره منفی؛

17- رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز: 7 نمره منفی؛

18- رعایت نکردن شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص: برای وسایل نقلیه شخصی 3 نمره منفی، برای وسایل نقلیه عمومی و سنگین 7 نمره منفی؛

19- بی توجهی به فرمان ایست یا پرچم مراقبان عبور و مرور محصلان یا پلیس مدرسه: برای وسایل نقلیه شخصی 3 نمره منفی، برای وسایل نقلیه عمومی و سنگین 5 نمره منفی؛

20- رعایت نکردن مقررات حمل بار: برای وسایل نقلیه شخصی 5 نمره منفی، برای وسایل نقلیه عمومی و سنگین 8 نمره منفی.

بر اساس یکی دیگر از تبصره های این ماده مقرر شد به استثنای بندهای 1 تا 7 مندرج در جدول تخلفات، در بقیه موارد برای هر تخلف در هر 24 ساعت صرفا یک بار نمره منفی محاسبه شود.

بررسی و تصویب نهایی جزئیات جدول تخلفات و نمرات منفی به جلسه علنی بعدی مجلس موکول شد.

در جلسه امروز همچنین چند پیشنهاد برای تغییر بندهایی از جدول مطرح شد که پس از بیان دیدگاه های موافق و مخالف، رای نیاورد و جدول با همان ترتیب یاد شده باقی ماند.
اشتراک گذاری
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
kilid search
برچسب منتخب
کروناویروس جهش تولید مناجات شعبانیه تفاوت متانول با اتانول وام کرونا