برترین ویدیوهای «به اضافه تابناک»

برترین ویدیوهای «به اضافه تابناک»

ستون «تابناک ویدیو» که در ماه‌های اخیر فعال شده و صفحه ویدیو که در آینده‌ای نزدیک با فرمی متفاوت و مشتمل بر باکیفیت ترین و کاربردترین ویدیوها عرضه خواهد شد، قرار است نقش ویدیو را در تابناک پررنگ‌تر و در عین حال، به لحظه نمایند. در آخرین شماره به اضافه تابناک، گلچینی از ویدیوهایی که در 717 شماره پیشین تماشا کرده‌اید، را تقدیم‌تان کرده‌ایم.