send print
سياستهاي كلي نظام در بخش مسكن
سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در بخش مسکن (02 /09/ 1381- ابلاغی 29 /12 /1389)

مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام مسکن را ابلاغ فرموند. در این سیاست های ابلاغی که به عنوان راهنما ی دستگاههای اجرایی ، تقنینی و نظارتی است مقام معظم رهبری خط مشی و جهت گیری نظام را در شش بخش مذکور تعیین فرمودند.

پیش نویس این سیاست ها قبلا" در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به محضر معظم له تقدیم شده بود. متن کامل سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به شرح زیر است:

سیاست­های کلی مسکن

1- مدیریت زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست­ها و ضوابط شهرسازی و طرح­های توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید.

2- احیای بافت های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش های کارآمد.

3- برنامه­ریزی دولت در جهت تامین مسکن گروه های کم درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تامین مسکن اقشار محروم.

4- برنامه­ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب­پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی­های بومی.

5- ایجاد و اصلاح نظام مالیات­ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن.

6- حمایت از تولید حرفه­ای، انبوه و صنعتی مسکن.

7- اجباری کردن استانداردهای ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان و طرح های صرفه جوئی انرژی.

8- رعایت ارزش­های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن.

9- تقویت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمی در حوزه مسکن.
nabzefanavari
ostanha
bato
farhangi
jahan
economic
sport
social
parliment
نبض بورس - داخلی - ستون چپ