اگر اظهارنظر ديروز برخي از نمايندگان درباره مدرك تحصيلي جعلي يا قلابي فلان وزير معرفي شده صحت داشته باشد آيا شايسته است از رهبر معظم انقلاب براي توجيه آن هزينه شود؟!...از آنجا كه نقل قول غيرواقعي آقاي احمدي نژاد در كسب آراء وزير محترم مربوطه تاثير تعيين‌كننده‌اي داشته، قانوني بودن رأي اعتماد مجلس به ايشان قابل ترديد است و به نظر مي رسد كه نياز به رأي گيري مجدد باشد.
کد خبر: ۱۴۸۷۹
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۸۷ - ۰۰:۱۹ 06 August 2008
در حالی که حسین شریعتمداری در یادداشت روز سه شنبه از نقل قول های نادرست از رهبر انقلاب درباره سه وزیر پیشنهادی رئیس جمهور انتقاد کرده بود، در یادداشت روز چهارشنبه نیز بر نظر خود اصرار کرده و در یادداشتی با عنوان "نازنینی تو، ولی..." نوشت:

براي نگارنده قلم زدن درباره آنچه امروز مي خواهم بنويسم سخت است و صد البته، ناگوار و تلخ. اما ماجراي ديروز مجلس شوراي اسلامي و نقل قول مخدوشي كه از تريبون خانه ملت پخش شد، كمترين ترديدي در ضرورت اين نوشته باقي نمي گذارد، چرا كه، وارونگي اين نقل قول، آگاهانه يا ناخودآگاه - و انشاءالله ناخودآگاه - درباره نظر كسي بود كه نه فقط مقتداي همه مردم ايران بلكه مراد همه ملت هاي مسلمان و نقطه اميد تمامي آزادگان و محرومان جهان است. بنابراين، انصاف آن است- و تكليف هم - كه واقعيت ماجرا بازگو شود تا «بر دامن كبرياش ننشيند گرد»، اگرچه نمي نشيند.

ديروز در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي و در جريان رأي اعتماد به سه وزير پيشنهادي رئيس جمهور، نمايندگان موافق و مخالف، مطابق معمول و با استفاده از اختيارات قانوني خويش به اظهارنظر درباره وزيران پيشنهادي پرداختند. در اين ميان اظهارنظر مخالفان درباره يكي از نامزدها داغ تر از بقيه و با ارائه دلايلي مبني بر عدم صلاحيت ايشان، نظير مدرك دكتراي تقلبي يا جعلي! همراه بود كه نگارنده درباره صحت و سقم اين ادعا و برخي از ادعاهاي ديگر نظري ندارد، يعني چيزي نمي داند و موضوع بحث اين نوشته هم نيست.

ديروز، برادر عزيزم جناب آقاي دكتر احمدي نژاد، رئيس جمهور محترم كه براي ايشان احترام فراواني قائل هستم در حالي كه براي دفاع از وزراي پيشنهادي خود پشت تريبون رفته بود، سخني از قول رهبرمعظم انقلاب درباره وزيران پيشنهادي نقل كرد كه نگارنده با اطلاع دقيقي كه از اصل ماجرا دارم، مي دانم و كمترين ترديدي ندارم كه متأسفانه اين نقل قول، مخدوش و غيرواقعي بوده است و با نظر ارائه شده از سوي رهبرمعظم انقلاب، تفاوتي نزديك به تناقض دارد و با عرض پوزش از آقاي احمدي نژاد بايد گفت در سخنان ديروز ايشان، نظر واقعي آقا تحريف شده بود، به گونه اي كه انگار رهبرمعظم انقلاب نه فقط با وزراي پيشنهادي آقاي احمدي نژاد موافقت كامل داشته اند، بلكه نمايندگان مجلس را براي دادن رأي بالا به آنها تشويق و ترغيب هم كرده اند! بديهي است كه با اين نقل قول مخدوش قاطبه نمايندگان محترم مجلس كه خود را مطيع و مريد رهبرمعظم انقلاب مي دانند، چنانچه نگاه و نظر منفي داشته اند، آن را وانهاده و رأي مثبت مي دهند، مگر دو دسته. اول آنها كه از واقعيت نظر آقا باخبر بوده اند و دوم، نمايندگاني كه با بينش و منش رهبرمعظم انقلاب آشنا بوده و به طور طبيعي - و البته هوشمندانه- نظر نقل شده را مخدوش و غيرواقعي ارزيابي كرده اند.

آقاي احمدي نژاد در جلسه ديروز مجلس و به هنگام دفاع از وزراي پيشنهادي با اشاره به اين كه گفته مي شود احمدي نژاد اصرار بر اين سه گزينه داشته است و مقام معظم رهبري به علت اين اصرار با اين گزينه موافقت كرده اند، گفت؛ «مگر رابطه ما با مقام معظم رهبري اينگونه است؟ من خدمت آقا گفتم كه مي خواهم اين سه نفر را معرفي كنم، ايشان فرمودند چقدر شناخت داريد، ويژگي ها و سوابق را براي ايشان گفتم. ايشان نيز موافقت كردند و فرمودند برويد براي رأي آوري آنها تلاش كنيد»!

متأسفانه و با عرض پوزش بايد گفت اين نقل قول با واقعيت انطباق ندارد. نگارنده از نظر آقا درباره دو تن از وزراي معرفي شده اطلاعي ندارد ولي نظر ايشان درباره يكي از سه وزير پيشنهادي با آنچه آقاي احمدي نژاد- احتمالا از روي فراموشي يا بي دقتي- نقل كرده اند متفاوت است. مطابق اطلاع دقيق و موثق نگارنده، آقا درباره يكي از سه وزير پيشنهادي نظر موافق نداده اند، بلكه فقط فرموده اند«مخالفتي ندارم». توضيح آن كه معمولا حضرت آقا در اينگونه موارد، سه نوع نظر مي دهند. «موافقت»، «مخالفت» و يا «مخالفتي ندارم». و بديهي است كه اين سه نوع نظر كاملا با يكديگر متفاوت بوده و هر يك مفهوم خاص و جداگانه اي دارند. بنابراين نقل قول آقاي احمدي نژاد كه «آقا موافقت كردند و فرمودند برويد براي رأي آوري آنها تلاش كنيد»! كاملا غيرواقعي و مخدوش است. چرا كه مفهوم «مخالفتي ندارم» با مفهوم «موافقم» تفاوت فراوان و تعيين كننده اي دارد چه رسد به اين كه فرموده باشند «برويد براي رأي آوري آنها تلاش كنيد»! بنابراين جاي اين گلايه جدي از آقاي احمدي نژاد هست كه چرا نظر آقا را به طور مخدوش و متاسفانه تحريف شده، نقل كرده اند؟! البته بعيد نيست كه آقا درباره دو وزير ديگر نظر مساعدي داشته اند - و نگارنده نمي داند- اما درباره يكي از آنان كه احتمالا نقل قول مخدوش رئيس جمهور نيز براي رأي آوري او بوده است، نظر آقا همان است كه گفته شد. اين نكته نيز گفتني است كه اگر نظر آقا همانگونه كه بود - يعني مخالفتي ندارم- نقل مي شد به يقين بسياري از نمايندگان با شنيدن اين نظر كه مفهومي كاملا متفاوت با نقل آقاي احمدي نژاد دارد، از رأي دادن به وزير مورد اشاره خودداري مي ورزيدند!

نگارنده به وزير مورد اشاره ارادت دارد و بر اين باور است كه نظر آقا مبني بر اين كه «مخالفتي ندارم» اگرچه با «موافقم» تفاوت فراواني دارد به معناي نفي صلاحيت ايشان نيست، مثلا؛ كسي كه پزشك نيست نمي تواند مسئوليت يك بخش درماني در يك بيمارستان را بر عهده داشته باشد ولي بعيد نيست كه براي پست هاي ديگري، حتي مهمتر و تعيين كننده تر مناسب و لايق باشد، كه معمولا هست. ولي سخن در اين نوشته درباره صلاحيت ها و شايستگي هاي برادر مورد اشاره نيست، بلكه انتظاري منطقي از رياست محترم جمهوري در ميان است كه سنجيده و صحيح نقل قول كنند، آن هم از مراد همه مسلمانان يعني رهبر معظم انقلاب.

و اما، گلايه ديگر از جناب آقاي احمدي نژاد كه كم اهميت تر از گلايه اول نيست، آن كه، چرا ايشان براي رسيدن به يك خواسته سياسي آنهم خواسته اي كه اين سوي و آن سوي آن تفاوت چنداني ندارد، از رهبر معظم انقلاب هزينه كرده اند؟ صرف نظر از اين كه نظر ايشان را هم مخدوش و غيرواقعي نقل كرده اند! چه كسي تاكنون ديده يا شنيده است كه حضرت آقا در اموري از اين دست دخالت كنند؟! مگر درباره وزراي كابينه آقاي هاشمي يا آقاي خاتمي رهبر معظم انقلاب نظر داده بودند و يا مگر وزراي كابينه آقاي احمدي نژاد با نظر آقا انتخاب شده اند؟! نهايت اين كه رؤساي محترم جمهور از ايشان نظري خواسته اند و پاسخ آن بزرگوار نيز يكي از سه «گزينه» پيش گفته بوده است.

اگر اظهارنظر ديروز برخي از نمايندگان درباره مثلاً مدرك تحصيلي جعلي يا قلابي فلان وزير معرفي شده صحت داشته باشد- كه انشاءالله ندارد- آيا شايسته است از رهبر معظم انقلاب و قانونگراترين شخصيت نظام براي توجيه آن هزينه شود؟!

بديهي است كه به عقيده نگارنده، دوران رياست جمهوري آقاي دكتر احمدي نژاد بعد از دوران رياست جمهوري آقا، مطلوب ترين بوده و هست و نگارنده بي ترديد براي دور دوم به عنوان يك شهروند معمولي به ايشان رأي خواهم داد و در ميان كساني كه احتمال كانديداتوري آنها مي رود كسي را شايسته تر از ايشان نمي شناسم، ولي ايشان كه بارها ارادت و پيروي خود از رهبري و حضرت امام(ره) را نشان داده اند بايد در مواردي از اين دست كه شرح آن رفت دقت و مراقبت بيشتري داشته باشند و اين كه «نازنيني تو ولي در حد خويش... الله الله پا منه ز اندازه بيش»....

و بالاخره، از آنجا كه نقل قول غيرواقعي آقاي احمدي نژاد در كسب آراء وزير محترم مربوطه تاثير تعيين كننده اي داشته است، قانوني بودن رأي اعتماد مجلس به ايشان قابل ترديد است و به نظر مي رسد كه نياز به رأي گيري مجدد باشد.
 
 توضيح مقام آگاه در دفتر رهبر انقلاب

يك مقام آگاه در دفتر رهبر انقلاب خواستار خودداري از هرگونه نقل قول از رهبري قبل از تاييد رسمي و مجوز روابط عمومي اين دفتر شد.

اين مقام مسئول در دفتر رهبري اعلام كرد: ديدارهاي آقاي رئيس جمهور با رهبر معظم انقلاب اسلامي، ديدارهاي كاملاً خصوصي است و طبعاً مطالبي كه در آن جلسات مورد گفتگو و تبادل نظر قرار مي گيرد، تابع حكم مربوط به جلسات خصوصي است و هيچ كس نمي تواند ادعاي نقل و يا تحريف مطالبي را داشته باشد كه علي القاعده دسترسي به آنها جز در شرايط خاص، امكان پذير نمي باشد و لذا اين دفتر اعلام مي كند نقل قول جناب آقاي رئيس جمهور از مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) در رابطه با بعضي از اعضاي پيشنهادي مربوط به كابينه، با توجه به مجموعه مذاكراتي كه در اين مورد صورت گرفته است، خلاف واقع نيست و مضمون آنچه ايشان ذكر كرده اند، همان "عدم مخالفت" است.

از همه دوستان و سروران خصوصاً فعالان در عرصه افكار عمومي و مطبوعات تقاضامنديم از هرگونه نقل قول و استناد به رهبر معظم انقلاب اسلامي قبل از تأييد رسمي و مجوز روابط عمومي اين دفتر، به طور جدي خودداري كنند.

 
خبرهای مرتبط
اشتراک گذاری
روی خط سایت ها
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر: