بحران مدیریت بحران/ خوزستان بعد از گرد و خاک/ خطاهای پزشکی، سریالی ادامه دار و تلخ

بحران مدیریت بحران/ خوزستان بعد از گرد و خاک/ خطاهای پزشکی، سریالی ادامه دار و تلخ

«ساعت صفر» زمانی است برای شنیدن ناشنیده ها. «ساعت صفر» برای کسانی است که وقت خواندن ندارند، ولی وقت شنیدن دارند و علاقه دارند ناشنیده هایی دیگری همچون: فریب زرق و برق شرکتهای قالیشویی را نخورید ؛ از جوانان عشق بازیگری تا بازیگران بی‌پشتوانه ؛ رمز آغاز و دوام زندگی‌های مشترک چیست؟؛ را بشنوند.