آخرین گفت وگوی مرحوم افشین یداللهی/ شعارهایی که هیچ وقت به آنها عمل نمی شود/ خرج عروسی؛ مبلغی که می‌توان سنجیده‌تر صرف کرد

آخرین گفت وگوی مرحوم افشین یداللهی/ شعارهایی که هیچ وقت به آنها عمل نمی شود/ خرج عروسی؛ مبلغی که می‌توان سنجیده‌تر صرف کرد

«ساعت صفر» زمانی است برای شنیدن ناشنیده ها. «ساعت صفر» برای کسانی است که وقت خواندن ندارند، ولی وقت شنیدن دارند و علاقه دارند ناشنیده هایی دیگری همچون: نابودی تمام جنگل های ایران در آینده نزدیک؛ تو سالی که گذشت چه کاری می خواستید انجام بدید که نشد؟؛ را بشنوند.