روایت رهبر انقلاب از نقطه ضعف کشور از نگاه دشمن/ تغییر تناسب جمعیتی به نفع زنانه شدن کلانشهرها / مهم‌ترین علل مرگ و میر انسان ها چیست؟

روایت رهبر انقلاب از نقطه ضعف کشور از نگاه دشمن/ تغییر تناسب جمعیتی به نفع زنانه شدن کلانشهرها / مهم‌ترین علل مرگ و میر انسان ها چیست؟

«ساعت صفر» زمانی است برای شنیدن ناشنیده ها. «ساعت صفر» برای کسانی است که وقت خواندن ندارند، ولی وقت شنیدن دارند و علاقه دارند ناشنیده هایی دیگری همچون: چرا مردم کمتر به سینما می‌روند؟ ؛ متکدیان پاکستانی در شهر بدون گدا تبریز ! ؛آیا نگه داشتن نوزادی به جرم بی‌پولی پدر یک گروگان‌گیری قانونی است؟ را بشنوند.