رهبرانقلاب چگونه از مسائل باخبر می شوند؟/تهدید یک رییس فدراسیون به افشای تصاویر خصوصی/حمایت ضرغامی از سوت بلبلی زدن اژه ای/دبیرکل حرف سخنگو را رد کرد

رهبرانقلاب چگونه از مسائل باخبر می شوند؟/تهدید یک رییس فدراسیون به افشای تصاویر خصوصی/حمایت ضرغامی از سوت بلبلی زدن اژه ای/دبیرکل حرف سخنگو را رد کرد

رصد‌خانه «تابناک»، خبرهایی برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند. تیترهایی مانند:علت تعلل وزارت کشور در معرفی ۸ استاندار/چرا رئیس قوه قضائیه را زیر سوال می‌برید؟/باید از حوصله اژه‌ای در برابر دانشجویان تقدیر کرد/کیهان برخی هنرمندان را 8درصدی خواند/هدفمان آشنایی روس‌ها با فرهنگ دفاع مقدس است و ... رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.