29336بازدید
زمان نقل و انتقالات نیم فصل مشخص شد
کد خبر: ۵۲۶۶۲۹
تاریخ انتشار: ۰۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۱:۳۵ 24 August 2015
 سازمان لیگ فوتبال ایران، ساعت برگزاری مسابقات هفته ششم تا هفدهم لیگ برتر فوتبال ایران و زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر را به شرح زیر اعلام کرد.
زمان نقل و انتقالات نیم فصل از روز چهارشنبه دوم دی ماه الی سه شنبه 29 دی ماه 94 است و ادامه مسابقات لیگ برتر از روز هشتم بهمن ماه  94 آغاز خواهد شد، لذا در صورت صعود تیم ملی المپیک به مرحله پایانی مسابقات انتخابی المپیک ، دیدار تیم‌هایی که بازیکنان‌شان در عضویت تیم ملی امید هستند در روزهای یازدهم و دوازدهم  بهمن برگزار می شود.  


هفته ششم

دوشنبه 23 شهریور 94

پرسپولیس – سایپا/ ورزشگاه آزادی-ساعت 18:40

پدیده خراسان – سیاه جامگان / ورزشگاه ثامن-ساعت 17

استقلال خوزستان – صبای قم /ورزشگاه غدیر-ساعت 18:45

سه شنبه 24 شهریور 94

سپاهان‌ - تراکتورسازی تبریز/ ورزشگاه فولاد شهر-ساعت 17:30

گسترش فولاد تبریز – استقلال تهران /ورزشگاه اختصاصی گسترش-ساعت 17

فولاد خوزستان – ذوب آهن / ورزشگاه غدیر-ساعت 18:45  

راه‌آهن‌ - ملوان بندر انزلی /ورزشگاه شهدای شهر قدس-ساعت 17:30

دوشنبه 30 شهریور 94

نفت تهران – استقلال اهواز/ ورزشگاه تختی-ساعت 18:30هفته هفتم

پنجشنبه 2 مهر 94

سیاه جامگان – استقلال خوزستان / ورزشگاه ثامن-ساعت 15:30

سایپا – فولاد خوزستان / ورزشگاه پاس قوامین-ساعت 17:20

استقلال‌ تهران - راه‌آهن / ورزشگاه آزادی-ساعت 17:20

صبای قم – سپاهان / ورزشگاه یادگار امام-ساعت 17:20

جمعه 3 مهر 94

ذوب آهن‌ - نفت تهران / ورزشگاه فولاد شهر-ساعت 17:20

تراکتورسازی تبریز – پرسپولیس / ورزشگاه یادگار امام-ساعت 17:25

استقلال اهواز – گسترش فولاد تبریز/ ورزشگاه تختی-ساعت 17:30

ملوان بندر انزلی‌ - پدیده خراسان / ورزشگاه تختی-ساعت 16:30هفته هشتم

پنجشنبه 23 مهر 94

پرسپولیس – صبای قم / ورزشگاه آزادی-ساعت 18:55

استقلال خوزستان – ملوان بندر انزلی / ورزشگاه غدیر-ساعت 17:10

راه‌آهن – استقلال اهواز/ ورزشگاه شهدای شهر قدس-ساعت 15:45

جمعه 24 مهر 94

سایپا – ذوب آهن/ ورزشگاه پاس قوامین-ساعت 15:45

فولاد خوزستان – تراکتورسازی تبریز/ ورزشگاه غدیر-ساعت 17:10

پدیده خراسان – استقلال تهران/ ورزشگاه ثامن-ساعت 15

گسترش فولاد تبریز – نفت تهران/ورزشگاه اختصاصی گسترش-ساعت 15:45

سپاهان – سیاه جامگان مشهد/ ورزشگاه فولاد شهر-ساعت 15:45

 

هفته نهم

سه شنبه 28 مهر 94

سیاه جامگان – پرسپولیس/ ورزشگاه ثامن-ساعت 15

ملوان بندر انزلی – سپاهان/ ورزشگاه تختی-ساعت 15:30

تراکتورسازی تبریز – سایپا/ ورزشگاه یادگارامام-ساعت 16

چهارشنبه 29 مهر 94

استقلال تهران – استقلال خوزستان/ ورزشگاه آزادی-ساعت 16:45

صبای قم – فولاد خوزستان/ ورزشگاه یادگار امام-ساعت 16:45

ذوب آهن – گسترش فولاد تبریز/ ورزشگاه فولاد شهر-ساعت 16:45

استقلال اهواز – پدیده خراسان/ ورزشگاه تختی-ساعت 17

نفت تهران –راه‌آهن/ ورزشگاه تختی-ساعت 16:45


هفته دهم

دوشنبه 4 آبان 94

سپاهان – استقلال تهران/ ورزشگاه فولاد شهر-ساعت 15:30

استقلال خوزستان – استقلال اهواز/ ورزشگاه غدیر-ساعت 17

پرسپولیس – ملوان بندر انزلی/ورزشگاه آزادی-ساعت 17:45

سه شنبه 5 آبان 94

سایپا – صبای قم/ ورزشگاه پاس قوامین-ساعت 15:30

پدیده خراسان – نفت تهران/ ورزشگاه ثامن-ساعت 15

تراکتورسازی تبریز – ذوب آهن/ ورزشگاه یادگار امام-ساعت 15:30

راه‌آهن – گسترش فولاد تبریز / ورزشگاه شهدای شهر قدس-ساعت 15:30

فولاد خوزستان – سیاه جامگان/ ورزشگاه غدیر-ساعت 17هفته یازدهم

جمعه 8 آبان 94

استقلال تهران – پرسپولیس/ ورزشگاه آزادی-ساعت 15:30

شنبه 9 آبان 94

صبای قم – تراکتورسازی تبریز/ ورزشگاه یادگارامام-ساعت 15:30

نفت تهران – استقلال خوزستان/ ورزشگاه تختی-ساعت 15:30

ملوان بندر انزلی – فولاد خوزستان/ ورزشگاه تختی- ساعت 15:30

ذوب آهن –راه‌آهن/ورزشگاه فولاد شهر- ساعت 15:30

استقلال اهواز – سپاهان/ ورزشگاه تختی- ساعت 16:50

سیاه جامگان – سایپا/ ورزشگاه ثامن- ساعت 15

گسترش فولاد تبریز – پدیده خراسان/ ورزشگاه اختصاصی گسترش- ساعت 15هفته دوازدهم

پنجشنبه 28 آبان 94

پرسپولیس – استقلال اهواز/ورزشگاه آزادی-ساعت 16:20

استقلال خوزستان – گسترش فولاد تبریز/ ورزشگاه غدیر- ساعت 16:45

پدیده خراسان –راه‌آهن/ ورزشگاه ثامن- ساعت 14:45

جمعه 29 آبان 94

سایپا – ملوان بندر انزلی / ورزشگاه پاس قوامین- ساعت 15:15

فولاد خوزستان – استقلال تهران/ ورزشگاه غدیر- ساعت 16:20

 سپاهان‌ - نفت تهران/ورزشگاه فولاد شهر- ساعت 15:15

صبای قم – ذوب آهن/ ورزشگاه یادگار امام قم- ساعت 15:15

تراکتورسازی تبریز – سیاه جامگان/ ورزشگاه یادگار امام- ساعت 15:15هفته سیزدهم

یکشنبه 8 آذر 94

نفت تهران – پرسپولیس/ ورزشگاه تختی- ساعت 16:20

گسترش فولاد تبریز‌ -  سپاهان/ ورزشگاه اختصاصی گسترش-ساعت 15

سیاه جامگان – صبای قم/ ورزشگاه ثامن- ساعت 14:30

راه‌آهن – استقلال خوزستان/ ورزشگاه شهدای شهر قدس- ساعت 15:15

دوشنبه 9 آذر 94

ملوان بندر انزلی‌ - تراکتورسازی تبریز/ ورزشگاه تختی-ساعت 15:15

استقلال اهواز – فولاد خوزستان/ ورزشگاه تختی- ساعت 15:30

استقلال تهران – سایپا/ ورزشگاه آزادی-ساعت 16:20

ذوب آهن – پدیده خراسان/ ورزشگاه فولاد شهر-ساعت 15:15هفته چهاردهم

یکشنبه 22 آذر 94

تراکتورسازی تبریز – استقلال تهران / یادگار امام- ساعت 16:20

سایپا‌ - استقلال اهواز/ ورزشگاه پاس قوامین- ساعت 15:15

سپاهان – راه‌آهن/ ورزشگاه فولاد شهر- ساعت 15:15

صبای قم – ملوان بندر انزلی/ ورزشگاه یادگارامام قم- ساعت 15:15

فولاد خوزستان – نفت تهران/ ورزشگاه غدیر- ساعت 15:30

دوشنبه 23 آذر 94

استقلال خوزستان – پدیده خراسان/ ورزشگاه غدیر- ساعت 15:30

سیاه جامگان – ذوب آهن/ ورزشگاه ثامن- ساعت 14:30

پرسپولیس – گسترش فولاد تبریز/ ورزشگاه آزادی- ساعت 16:20هفته پانزدهم

پنج شنبه 26 آذر 94

استقلال تهران – صبای قم/ ورزشگاه آزادی- ساعت 16:20

استقلال اهواز – تراکتورسازی تبریز/ ورزشگاه تختی- ساعت 15:30

نفت تهران – سایپا / ورزشگاه تختی- ساعت 15:15

جمعه 27 آذر 94

گسترش فولاد تبریز – فولاد خوزستان/ ورزشگاه اختصاصی- ساعت 15

ذوب آهن – استقلال خوزستان/ ورزشگاه فولاد شهر- ساعت 15:15

پدیده خراسان –  سپاهان / ورزشگاه ثامن-- ساعت 14:45

راه‌آهن – پرسپولیس/ورزشگاه تختی تهران-- ساعت 15:15

ملوان بندر انزلی – سیاه جامگان/ ورزشگاه تختی انزلی-- ساعت 15:15هفته شانزدهم

یکشنبه 6 دی 94

استقلال تهران- سیاه جامگان مشهد/ ورزشگاه آزادی-- ساعت 16:25

استقلال خوزستان- سپاهان/ ورزشگاه غدیر- ساعت 15:30

راه آهن-فولاد خوزستان/ ورزشگاه شهدای شهر قدس- ساعت 15:15

گسترش فولاد تبریز- سایپا/ ورزشگاه اختصاصی گسترش- ساعت 15

ذوب آهن – ملوان بندر انزلی/ ورزشگاه فولاد شهر- ساعت 15:15

دوشنبه 7 دی 94

نفت تهران- تراکتورسازی تبریز/ ورزشگاه تختی- ساعت 15:15

استقلال اهواز-صبای قم/ ورزشگاه تختی- ساعت 15:30

پدیده خراسان –پرسپولیس/ورزشگاه ثامن- ساعت 14:45هفته هفدهم

پنجشنبه 10 دی 94

ملوان بندر انزلی -استقلال تهران / ورزشگاه تختی-- ساعت 15

سایپا- راه آهن/ورزشگاه پاس قوامین- ساعت 15:30

جمعه 11 دی 94

صبای قم- نفت تهران/ ورزشگاه یادگار امام- ساعت 15:30

سیاه جامگان مشهد–استقلال اهواز/ ورزشگاه ثامن- ساعت 14:45

فولاد خوزستان- پدیده خراسان / ورزشگاه غدیر- ساعت 15:30

تراکتورسازی- گسترش فولاد تبریز/ ورزشگاه یادگار امام- ساعت 15:30

فولاد مبارکه سپاهان- ذوب آهن/ ورزشگاه فولاد شهر- ساعت 15:30

پرسپولیس- استقلال خوزستان/ورزشگاه آزادی- ساعت 16:30

خبرهای مرتبط
اشتراک گذاری
روی خط سایت ها
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر: