مشخصات استادیوم
نام استادیوم: سامارا آرنا
قاره: اروپا
کشور: روسیه
شهر: سارانسک
گنجایش: 44918 نفر