آرشیو رقابت های ورزشی
ساعت وضعیت مسابقه رویدادها تیم میزبان تیم میهمان محل برگزاری
لیگ برتر نوزدهم
15:00 - 1398/09/22 نساجی - پديده مشهد شهیدوطنی