مشخصات استادیوم
نام استادیوم: کازان آرنا
قاره: اروپا
کشور: روسیه
شهر: کازان
گنجایش: 45379 نفر