مشخصات استادیوم
نام استادیوم: ولگوگراد
قاره: اروپا
کشور: روسیه
شهر: ولگوگراد
گنجایش: 0 نفر