مشخصات استادیوم
نام استادیوم: نیژنی
قاره: اروپا
کشور: روسیه
شهر: نیژنی نووگراد
گنجایش: 0 نفر