مشخصات استادیوم
نام استادیوم: روستوف آرنا
قاره: اروپا
کشور: روسیه
شهر: روستوف
گنجایش: 43109 نفر