مشخصات استادیوم
نام استادیوم: موردوفیا آرنا
قاره: اروپا
کشور: روسیه
شهر: سارانسک
گنجایش: 0 نفر