مشخصات استادیوم
نام استادیوم: اسپارتاک
قاره: اروپا
کشور: روسیه
شهر: مسکو
گنجایش: 44190 نفر