مشخصات استادیوم
نام استادیوم: ورزشگاه المپیک فیشت
قاره: اروپا
کشور: روسیه
شهر: سوچی
گنجایش: 47659 نفر