مشخصات استادیوم
نام استادیوم: کرستوفسکی
قاره: اروپا
کشور: روسیه
شهر: سن پترزبورگ
گنجایش: 68134 نفر