مشخصات استادیوم
نام استادیوم: اولیمپ
قاره: اروپا
کشور: روسیه
شهر: روستوف
گنجایش: 15 نفر
توضیحات: