مشخصات استادیوم
نام استادیوم: مرکزی پاختاکور
قاره: آسیا
کشور: ازبکستان
شهر: تاشکند
گنجایش: 35000 نفر