موسیقی متن فیلم او یک روبان زرد بست ؛ ریچارد هیجمن موسیقی متن فیلم او یک روبان زرد بست ؛ ریچارد هیجمن
سرشک نیاز ؛ مجتبی عسگری سرشک نیاز ؛ مجتبی عسگری
رو سر بنه به بالین ؛ محمدرضا شجریان رو سر بنه به بالین ؛ محمدرضا شجریان
موسیقی متن فیلم دایی من ؛ فرانک بارچلینی و آلن رومان موسیقی متن فیلم دایی من ؛ فرانک بارچلینی و آلن رومان
تک نوازی تار ؛ علی اکبر شهنازی تک نوازی تار ؛ علی اکبر شهنازی
سیه مست ؛ پرواز همای سیه مست ؛ پرواز همای
موسیقی متن فیلم راکی 3 ؛ بیل کانتی موسیقی متن فیلم راکی 3 ؛ بیل کانتی
زندگی پر فراز و نشیب احمد عبادی زندگی پر فراز و نشیب احمد عبادی
خوشه چین ؛ سالار عقیلی خوشه چین ؛ سالار عقیلی
موسیقی متن فیلم هسته تمبر هندی ؛ جان بری موسیقی متن فیلم هسته تمبر هندی ؛ جان بری
آسوده خاطرم ؛ جلال‌الدین تاج اصفهانی آسوده خاطرم ؛ جلال‌الدین تاج اصفهانی
توبه کنم که بشکنم ؛ پرواز همای توبه کنم که بشکنم ؛ پرواز همای
موسیقی متن فیلم مغز ؛ ژرژ دلرو موسیقی متن فیلم مغز ؛ ژرژ دلرو
شب ؛ عماد آمری شب ؛ عماد آمری
شهره شهر ؛ نورالدین رضوی سروستانی شهره شهر ؛ نورالدین رضوی سروستانی
موسیقی متن فیلم گمراه و رهاشده ؛ کارلو روستیکلی موسیقی متن فیلم گمراه و رهاشده ؛ کارلو روستیکلی
مدح حضرت مصطفی ؛ قربان سلیمانی مدح حضرت مصطفی ؛ قربان سلیمانی
شب ؛ علیرضا قربانی شب ؛ علیرضا قربانی
موسیقی متن فیلم سوسپیریا ؛ تام یورک موسیقی متن فیلم سوسپیریا ؛ تام یورک
مرغ سحر ؛ عماد آمری مرغ سحر ؛ عماد آمری
پرسپولیس، مادرید ؛ پژمان حدادی و حمید خباز پرسپولیس، مادرید ؛ پژمان حدادی و حمید خباز
موسیقی متن فیلم ماه در تعقیب ؛ فرد کارلین موسیقی متن فیلم ماه در تعقیب ؛ فرد کارلین
دیوانه شو دیوانه شو ؛ محمود ذوالفنون دیوانه شو دیوانه شو ؛ محمود ذوالفنون
آمد بهار جان‌ها ؛ وحید تاج آمد بهار جان‌ها ؛ وحید تاج
موسیقی متن فیلم جوردانو برونو ؛ انیو موریکونه موسیقی متن فیلم جوردانو برونو ؛ انیو موریکونه
گزیده آثار اسکوئر پگ راند هول گزیده آثار اسکوئر پگ راند هول
و من جوان هستم ؛ اَندری وینوگرادف و من جوان هستم ؛ اَندری وینوگرادف
موسیقی متن فیلم کارگر مزدور ؛ بروس لانگهورن موسیقی متن فیلم کارگر مزدور ؛ بروس لانگهورن
پنج قطعه شوستاکوویچ پنج قطعه شوستاکوویچ
ملودی ؛ سمپلی تری ملودی ؛ سمپلی تری
موسیقی متن فیلم فدرا ؛ میکیس تئودوراکیس موسیقی متن فیلم فدرا ؛ میکیس تئودوراکیس
دوئت گیتار و هارمونیکا دوئت گیتار و هارمونیکا
تصاویر فراموش شده دبوسی ؛ آلاین پلانس تصاویر فراموش شده دبوسی ؛ آلاین پلانس
موسیقی متن فیلم روزی روزگاری در آمریکا ؛ انیو مونریکونه موسیقی متن فیلم روزی روزگاری در آمریکا ؛ انیو مونریکونه
دوئت پیانو و ساکسوفون دوئت پیانو و ساکسوفون
من اهل این وطنم ؛ لطفی بوشناق من اهل این وطنم ؛ لطفی بوشناق