۲۷۹۸۴بازدید
شیوه ای ابداعی که جز سازمان متولی کسی آن را درک نمی کند؛
به راستي بازي با واژه ها از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري چه نقشي در توسعه گردشگري اين كشور خواهد داشت آن هم در زماني كه امسال، سال همت مضاعف و كار مضاعف ناميده شده است؟! در حالی که منطق حکم می کند برای نوروز امسال از مدتها قبل برنامه ریزی شده باشد و بعید به نظر می رسد همزمان با اعلام شعار سال جدید سازمان یادشده امکان تغییر در برنامه هایش را داشته باشد.
کد خبر: ۹۳۰۰۷
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۵:۱۱ 11 April 2010
امتیاز خبر: 98 از 100 تعداد رای دهندگان 27984
سرویس فرهنگی ـ ماجراي سفرهاي نوروزي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از آن ماجراهايي است كه هر ساله پس از نوروز مدتها از سوي رسانه هاي مختلف مورد نقد و بررسي يا تحسين قرار مي گيرد. داستاني كه  نقطه شروع آن به توديع محمدشريف ملك زاده به عنوان معاونت گردشگري اين سازمان بر مي گردد. معاوني كه  به شيوه دانشگاهيان، بررسي و ارزيابي مديريتي را به كارنامه و اعداد و ارقام سوق داد. پس از آن بود كه گردشگري به مدرسه اي تبديل شد كه هر چه نمره هاي اعلامي از سوي استان ها و مديران فعال در آن بيشتر باشد، عملكرد آنان بهتر و بهتر به چشم مي آمد!!!

به گزارش "تابناک"، از همان زمان بود كه روش ابداعی! آمارگيري گردشگران نيز از سوي يكي از مشاوران و افراد بسیار نزدیک به ملك زاده اعلام شد و موجبات تفاخر اين سازمان فراهم گشت! اين روش، چيزي نبود جز روش نفر سفر!!!

ملك زاده و مشاورانش به اين نتيجه رسيده بودند كه با شمارش تعداد اتومبيل هاي ورودي به شهر مي توان تعداد گردشگران را شمرد و چون میانگین تعداد مسافران هر ماشيني 4 نفر است مي توان تعداد اتومبيل ها را بر 4 ضرب كرده و به هر حال عددي به دست آورد كه مي توان بر اساس آن، ادعا كرد كه اين تعداد سفر در كشور انجام شده است!

برپایه این گزارش، در همان زمان كه ملك زاده براي نخستين بار اعلام كرد كه 40 ميليون نفر سفر در كشور انجام شده است، زمزمه هايي در رسانه هاي مختلف شنيده شد كه با فرض درست بودن اين آمار، در كشوري كه 70 ميليون جمعيت دارد، اين آمار يك آمار غيرواقعي است آن هم به چند دليل و مهم ترين آن هم وجود کمی بیش از 2 هزار تخت اقامتگاهی در كل كشور بود! آن زمان بسياري از متفكران بر اين فرض كه گفته ملك زاده درست است تحليل هاي ساده اي ارائه كردند كه اگر چنين تعداد سفري در كشور انجام شده باشد، در گردشگري داخلي بايد رشدي اتفاق افتاده و منفعت آن حداقل در گردشگري منطقه اي نمايان باشد.
 
 اين در حالي بود كه شواهد نشان می داد نه تنها چنين رشدي حاصل نشده بود بلكه واقعيت هاي موجود حکایت از این داشت كه گروه عظيمي به دليل تجمع گردشگران در مكان هايي خاص چون نواحي شمالي كشور، شيراز ، اصفهان و مشهد دچار مشكلات بسياري شده و در واقع سفر به بحراني تبديل شده بود كه چيزي جز ترافيك و ظاهري نابسامان نصيب اين مناطق نكرده بود. هجوم گردشگران به اين مناطق و نبود خدمات مناسب، موجب به وجود آمدن ترافيك هاي بسيار جاده اي و شهري و افزايش قيمت كالاهاي منطقه اي و در نهايت تنش ميان گردشگران و ميزبانان شده و همين امر موجب شد كه بسياري با يك برآورد ساده، به اين نتيجه برسند كه به جاي سفرهاي داخلي، به سفرهاي خارجي رو كرده و با همان قيمت از كشورهاي حاشيه خليج فارس و یا کشورهای چون ارمنستان، ترکیه و ... بازديد كنند.

با اين حال، مدتها سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بر اين حرف خويش پافشرده و از آمارهاي خود دفاع كرد، بدون اينكه به اين مساله توجه كند كه  اين آمار خود تنها نقض شعارهاي اين سازمان است و بس! چرا كه اين سازمان از همان روز نخست با شعار همگاني، همه مكاني و همه زماني كردن سفر پا به عرصه گذاشته و توجه همگان را به اين امر جلب كرد كه سفر بايد در همه شهرها براي همه قشرها و در طول سال انجام شود، نه اينكه تنها در طول نوروز شاهد آن باشيم كه در برخي از شهرها و جاده ها چون جاده چالوس، 150 كيلومتر ترافيك جاده اي ايجاد شود و در باقي سال، هتل ها و هتل آپارتمان هاي اين منطقه در انتظار گردشگران لحظه شماري كنند.

نكته قابل توجه اين آمارها، رقابتي است كه ميان معاونان در دوره هاي مختلف ايجاد شده است. اينكه ملك زاده معاون اسبق مشايي نهايت فعاليت و عملكرد كاري خود را در 40 ميليون خلاصه كرده و 4 سال بعد سيد رضا موسوي معاون بقايي اين رقم را  با شجاعت كامل120ميليون اعلام مي كند و با نهايت سربلندي آن را نتيجه سال همت مضاعف و كار مضاعف مي داند، چه معنايي  مي تواند داشته باشد جز زورآزمايي معاونت ها و فخر فروشي به قولي پشت بازو نشان دادن آنها به يكديگر!؟؟؟

آيا مخاطبان براي اين كار قدردان سازمان ميراث فرهنگي و مسئولانش خواهند بود يا  اينكه اين ارقام را يك بازي اي بيش ندانسته و بي تفاوت از كنارش خواهند گذشت؟!! آن هم در شرايطي كه در نخستين روزهاي تعطيلات، جاده هاي شلوغ، سردي هوا و  نبود تخت هاي مناسب در شهرستان هاي مختلف، سرگرداني بسياري را براي گردشگران به همراه مي آورد !؟؟

به راستي هدف سازمان ميراث فرهنگي از ارائه آمار گردشگران نوروزي چيست؟! آيا اين آمار براي تفاخر و نشان دادن عملكرد كاري اين سازمان است كه در آن صورت، با ارائه چنين آماري، تنها سازمان ميراث فرهنگي است كه در زير علامت سوال بزرگ تري قرار مي گيرد و آن هم اين است كه اين سازمان در اين 4 سال نتوانسته است شعارهاي خود را جامه عمل پوشاند!؟ و اگر هدف از ارائه آمار اين است كه افزايش گردشگري را نشان دهند، بايد گفت كه امري بديهي است كه گردشگري زماني  براي كشوري توسعه به بار خواهد آورد و به افزايش گردشگري تبديل مي شود كه تعداد گردشگران ورودي اش بيشتر باشد. اين در حالي است كه آمار ارائه شده از سوي آژانس داران نشان مي دهد كه  در اين چند سال نه تنها از تعداد گردشگران ورودي كاسته شده بلكه به  تعداد تورهاي خروجي نيز افزوده شده و كشور در تورهاي خروجي با رشدي 8 درصدي مواجه بوده است.

به نظر مي رسد زمان از دست رفته در اين 4 سال براي مسولان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور، نه تنها تجربه اي بر اين سازمان و مسئولانش نيافزوده است، بلكه بي تفاوتي رسانه ها به اين آمار، عزم مديران و مسئولان اين سازمان را جزم كرده است كه نحوه تعامل و تفكرات مديران اين سازمان در طول تاريخ بدون نقص بوده است!؟ چرا كه با تغيير مديران و معاونت هاي مختلف، ارائه طرح ها و برنامه هاي تكراري كه همواره مورد انتقاد كارشناسان و رسانه هاي مختلف قرار گرفته است، نتوانسته است اندك تاثيري بر جريان هاي گردشگري كشور داشته باشد و ما همچنان تا پايان دوره دولت دهم ، بايد شاهد اين شعارها و برنامه هاي تكراري بي نتيجه اي چون ستاد تسهيلات سفر، آمار گردشگران و رقابت استان ها در ارائه آمار و سفر كارت ها و ... باشيم.

به راستي بازي با واژه ها از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري چه نقشي در توسعه گردشگري اين كشور خواهد داشت آن هم در زماني كه امسال، سال همت مضاعف و كار مضاعف ناميده شده است؟! و ما از ابتداي سال مي بينيم كه اين سازمان با استفاده ابزاری از اين شعار،  اعلام مي كند كه  120 ميليون نفر سفر با توجه به نام اين سال كه سال همت مضاعف و كار مضاعف است نشان دهنده تلاش اين سازمان براي همسويي با شعارهاي نظام جمهوري اسلامي است در حالی که منطق حکم می کند برای نوروز امسال از مدتها قبل برنامه ریزی شده باشد و بعید به نظر می رسد همزمان با اعلام شعار سال جدید سازمان یادشده امکان تغییر در برنامه هایش را داشته باشد.
 
و در پایان اینکه، از زمان اعلام شکل جدید شمارش گردشگران که به دوره آقای ملک زاده بر می گردد تا کنون، مدیران مربوط هیچگاه شیوه این نوع برآورد تعداد گردشگران، تاثیر آن بر اقتصاد ملی، تاثیرگذاری آن در سیاست های سازمان برای افزایش خدمات در سالهای بعد و مواردی از این دست را بیان نداشته اند.
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷۰
ناشناس
|
-
|
۱۵:۲۴ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
در سفر نوروزياينجانب به اصفهان از آنهمه شلوغي كه دربوق و كرنا شده است خبري نبود مثلاً در اكثرمواقع رستورانهاي معروف اصفهان با جايخالي مسافران روبرو بودند و اين موضوع در سالهاي گذشته اصلاً مشاهده نميشد.
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۵:۲۵ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
خوب اينم گردشگري مضاعفه ديگه .
ناشناس
|
HUNGARY
|
۱۵:۵۷ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
یکسری به رفتارهای کنسولگری های ایران و قوانین مسخره ویزا بزنید تا بفهمید چرا توریست خارجی چرا سفر به ایران را تفریح نمیداند
امیر
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۵:۵۹ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
آقا وسط زمین اینجاست قبول نداری بیا متر کن
ناشناس
|
HUNGARY
|
۱۶:۰۶ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
برای اخذ ویزا برای همسرم به سفارتخانه رفته ام ( ازدواج اسلامی و قانونی ما در خارج کشور ثبت شده) کنسول میگه باید از یک شرکت تور داخلی اقدام کنم لازم به ذکر است بعد تهیه همه لیست مدارک مورد نیاز در فرم سفارت کنسول ازمایش پرشکی بعد 15 سال ازدواج مشترک میخواهد و وقتی میپرسم چه ازمایشاتی بدون ارائه فرمی رسمی میگوید برو حالا سفلیس و ایدز و سوزاک و چیزهایی از این قبیل را بیار تا ببینیم--- اقای متکی ...و جهت اطلاع این در فرم سفارت برای ثبت ازدواج با خارجی نیست لطفا اینجا را ببینید
http://www.daftar.org/forms/vitalrecords/marriage/411.pdf
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۶:۰۷ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
به علت مهاجرت اكثر سفرها اجباري بوده و مردم براي ديدار خانواده خود مي روند گردشگري كدام است
امید
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۶:۰۷ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
مقاله خوب وجالب وکاملا درستی بود وچه عجب یکبار بدون انکه اصلاح طلبان را بکوبید مقاله چاپ کردید
در ضمن تقریبا همه میدونن که این امار غیر واقعی وبه طور عامیانه دروغ هستش.این تعداد سفر یک توهم است وبس
بنده وکل ایل وطایفه بنده وکل همشهریهای بنده در طول سال امکان یک سفر کوتاه مدت حتی به مشهد را نداریم بعد شما میگید 120 میلیون نفر سفر؟ایا اگر کسی ساکن تهران می باشد وخانواده او مثلا در اهواز است ودر عید پیش خانواده خود برود مثلا 5نفر باشدواز 4 استان بگذرد 20 نفر سفر اتفاق افتاده است؟یعنی این که بری خونه پدرت شد سفر؟این عین حماقت است .تعریف بیکاریتون هم همینه
واسه همینه که کسب به امارهاتون اعتماد نداره
ناشناس
|
UNITED STATES
|
۱۶:۰۹ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
کاملا درسته محاسبه آقایون
از تهران راه می افتی در گرمسار، سرخه ، سمنان، دامغان و........ مشهد آمارتو میگیرن ، خب با این آمار شما تا مشهد با خانواده 4 نفرتون 50 نفر شمارش شده اید ، خب کجاش غلطه؟؟؟؟!!!!
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۶:۲۵ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
انگشت رو خوب جایی گذاشتین همه متخصصین و متعلقین صنف گردشگری و سفر با شما هستند.لطفا تکلیف این داستان رو روشن کنید.وگرنه سال دیگه میره رو دویست میلیون.ته این قضیه بر می گرده به فقدان دانش و آگاهی دولتی های متصدی این صنف.
بابا صواب داره بخداجون مادرتون این بحث رو پیش ببرین!!!
mohsen
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۶:۳۹ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
اقا یه روز گفتن روباه تخم میزاره یه عاقلی پیدا شد گفت مگر روباه تخم میزاره گفتن اره از این دم بریده هر چی بگید بر میاد حالا باور ندارید برید بشمارید تا باور کنید
سهیل
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۶:۴۳ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
دیدی حق با من بود !!! آخه بابام از من سوال کرد عید کجا رفته بودی ؟ گفتم هیچی بابا جان ی 5 روزی رفته بودم 70 تا سفر و برگشتم . گفت چی می گی بابا جان !!!! مگه دیوانه شدی ؟ گفتم نه عزیزم . جات خالی رفتم تا بندر عباس و برگشتم .
علي
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۶:۴۸ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
من در روزهاي نوروز به شيراز سفر كردم. هتل كه به سطح درآمد ما نمي خورد، مسافرخانه هم همچنين، مهمانپذير هم همينطور تنها مي ماند هتل مدرسه كه آنهم واقعا در شان ملت شريف ما نبود. كلاسهاي خالي شده از نيمكت و پر از گردو خاك و گچ، سرويس بهداشتي مدرسه: همگاني، حمام يك عدد به تعداد كافي ! ( مسافران ساكن مدرسه)، شهر شلوغ و پر ترافيك، جاي پارك در مجاورت اماكن تاريخي و بازديدي به ندرت، رانندگي ها در جاده با عجله، همه اينها روي اعصاب. سفر خوش !!!
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۷:۰۰ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
با سلام میراث فرهنگی صرفا به دنبال تبلیغات می خواهد کاستی های خود را جبران کند البته شرکتهای زنجیری را خوب تاسیس می کنند و .... میراث آریا و میراث پارس و ... از نمونه های آن هستند
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۷:۰۲ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
همين طور پيش بريم سال ديگه حدود يك ميليارد نفر در كشور به سفر نوروزي ميروند
مهدي lتوراني
|
KUWAIT
|
۱۷:۰۷ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
بد نيست بدانيد آمار رسمي زائران در ايام نوروز به مشهد مقدس كه همه ساله پذيراي 6ميليون و 800 هزار نفر بود به 4 ميليون نفر رسيد . ضمن اينكه مشهد همه ساله بيشترين آمار گردشگر را در ايام نوروز به خود اختصاص مي داد.
ناشناس
|
GERMANY
|
۱۷:۱۲ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
گر حکم شود که مست گیرند باید در شهر هر آنکه هست گیرند. چرا فقط به سازمان میراث فرهنگی گیر دادید.مگر بقیه قسمتها آمارشان درست است. تورم- بیگاری - نرخ رشد اقتصادی .....
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۷:۱۴ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
آقا شما به این آمارهای الکی عادت نکردید؟
رضا
|
-
|
۱۷:۳۲ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
كلا خيلي اين آمار و ارقام باحالن
کریم پور
|
-
|
۱۸:۰۴ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
با توجه به اینکه هر روز برای رفتن به محل کارم مجبورهستم از چند شهر عبور کنم لذا در ایام نوروز هر روز چند نفر سفر به آمار اضافه کردم
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۸:۱۳ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
نه به آن بالا بلندی که میراث میگه نه ورته سقوط که تابناک میگه آمار سفر در سال های اخیر بطور متوسط 10 تا 20 درصد واقعا رشد داشته این رو میتونید از روی میزان اقامت در هتلها، مهمانپذیر ها، مدارس، کمپینگ ها و سوئیت ها و ویلا های فصلی دقیقا متوجه شد شما هم تا یکی یه چیزی میگه زودی نکنین تو بوق کرنا مگه اینکه قصد سیاه نمایی داشته باشید
بكو
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۸:۱۸ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
مشكل اينه كه شاخصي براي سنجش و تعريفي براي يك گردشگر تاكنون در ايران اختراع نشده است.چون متولي اين امر به حاشيه فكر مي كند و مي خواهد هميشه صورت مسئله را پاك كند.
reza
|
UNITED STATES
|
۱۸:۳۹ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
با یه حساب سر انگشتی 120 میلیون نفر ، اگه هر نفر تنه وتنها در مدت سفر فقط 10هزار تومان خرج کرده باشند به عبارتی میشود 1200میلیارد تومان . اگر این رقم تقسیم بر 10 استان مسافر خیز کنیم مشود سهم هر استان 120میلیارد تومان و اگر این رقم را تقسیم بر (هر استان دارای مثلا 20هتل)نماییم به عبارتی میشود 6 میلیارد تومان
حالا شما پیدا کنید پرتقال فروش را
محمد
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۸:۵۴ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
40 میلیون این اقا هم شعار است در واقع ما مرد عمل نیستیم مرد شعاریم
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۸:۵۵ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
آمارهارا به گونه ای افزایش دهند که سالهای بعد هم بتوانند خالی ببندند احتمالا دو سال دیگ 250میلیون سفر خواهیم داشت
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۹:۳۱ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
آقایان در سازمان گردشگری آمار مضاعف را به جای کار مضاعف به خورد مردم میدهند.
اشرفی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۹:۴۵ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
تابناکی های عزیز
این آمارسازی ها که ازرش اینهمه وقت گذاشتن نداره .اینا برای اینکه نشون بدن پر کارن از این سوتی ها زیاد میدن
سینا
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۹:۵۶ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
سال گذشته جناب رییس جمهور محترم با استناد به همان آمار اعلام شده یعنی 40 میلیون سفر اعلام نمودند که خوشبختانه این آمار نشان دهنده این است که وعیت اقتصادی ومعیشتی مردم بهتر شده است. احتمالاً در سخنرانی تلویزیونی امسال با استناد به این آمار اعلام خواهند نمود............!
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۰:۰۶ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
با توجه به نبود جاذبه هاي ديگر در زندگي مردم، اين سفر هاي بي كيفيت موجب افتخار اقايان شده است .
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۰:۰۷ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
روند موجود نشان نمی دهد که گردشگری یا همان صنعت گردشگری ما چشم انداز روشنی بخاطر دلایل مختلف داشته باشد. موضوع 250 میلیون سفر هم مثل همان جوکی است که درخصوص غلو در تعدد دوش گرفتن در شبانه روز است که جای آن در این سایت وزین نیست. اهل معتقدند که که در ازای ورود هر گردشگر چهار الی ده شغل ایجاد می شود. لذا می توان نتیجه گرفت که در بدبینانه ترین شکل در ایام عید سازمان گردشگری قریب 1.000.000.000 شغل ایجاد کرده است. یعنی حدود یک هفتم جمعیت کره زمین!!! الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
خالی بندی هم انداره دارد. باور کنید دنیا از جمله مقامات گردشگری کشورهایی چون اسپانیا با 60 میلیون گردشگر , فرانسه با همین حدود و . . . . به این آمار می خندند. جهت اطلاع کل گردشگری اسپانیا را یک مدیرکل با چند کارمند در حوزه یکی از معاونان وزارت صنایع این کشور اداره می کند. ع/ب
ناشناس
|
-
|
۲۰:۳۰ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
امیدوارم نظرم درج بشه
من دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی هستم.
اولا گردشگر و سفر یک تعریف خاص داره
دوما در هیچ کدوم از منابع این رشته کلمه ای به عنوان نفر سفر وجود نداره این یه واژه بی معنی در رشته گردشگری هست!!!
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۱:۰۴ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
این 120 میلیون سفر یک پز تبلیغاتی برای اقای احمدی نژاده که ادعا کنند وضع معیشت مردم روز به روز داره بهتر میشه ! اونقدر که براحتی به مسافرت میروند!
امير
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۲:۱۷ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
ماشاء ا... به اين همه كارشناس و كارشناس ارشد آمار
بابا همه آمارچينا

هيچ كدومه اينايي كه نظر ميدن يه ذره از روشهاي آمار گيري سر در نميارن ولي نطق ميفرمايند كه دروغ است
علی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۲:۳۰ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
ولی امسال اصفهان نسبت به سال های پیش خیلی مسافر اومده بود
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۲:۳۴ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
ما در سفری که برای دیدن پدربزرگ و مادربزرگ رفتیم از 14 شهر حدودا رد شدیم یعنی ما 56 نفریم؟ خجالت بکشین با این فرمولای خنده دارتون
ناشناس
|
UNITED STATES
|
۲۲:۳۷ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
آقایی که می فرمایید "سیاه نمایی"؛ با شما هستم! در دنیایی که دقت آمار با دهم و صدم درصد تعیین میشه این آمار 10 تا 20 درصدی رو از کدوم مرجع آوردی. شما حتا سنجه های آماری نمی دونید چطور تعیین و محاسبه می شن. واقعیت اینه که شما فقط یه مقدار غیرتی شدی... آروم باش؛ چشمات رو باز کن یه مقدار ریاضی بخون :)
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۲:۴۳ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۲
بیشتر افرادی که من میشناسم در عید به ترکیه و اربیل عراق رفته بودند.
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۰:۲۲ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
دومشکل عمده درسازمانهای کشور وجودداردیکی رفتن فله ای جناحها به سراغ مدیریت های سازمانی که اگر این امر باشایسته سالاری توام باشد پسندیده است دوم اینکه اصل تفکیک قوا واصل رسانه های آزاد درکشور ما ریشه ندوانده است نتیجه اش این می شود که مادرآن فضا زندگی می کنیم بنده کارشناس ارشد ودانشجوی دکتری نزدیک به این رشته هستم دررشته های دانشگاهی ما متخصصین حضورندارند وهیچ نوع همکاری هم بین سازمانهای متولی با دانشگاه وسپردن پروژه ها به دانشگاه صورت تمی گیرد چگونه باید با توضیح موارد فوق به آمارها و...اعتقاد پیدا کرد تلاش کنیم تا این معبرهای متمدنانه باز شود آن وقت شاهد شکوفه دهی تمام ارگانهای کشور خواهید بودولو باهرتفکر..
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۰:۲۶ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
از ماست که برماست. هر چی سرمان بییارن حقمونه!!!!!
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۰:۳۰ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
یک سال همه ورودی ها(زمینی هوایی و.. را با همکاری دانشجویان دانشگاههای مربوط به گردشگری کنترل و آمار گیری کنید از همین حالا سازمان میراث فرهنگی شروع کند آن وقت متوجه می شود که درایام نوروز فقط ایرانی ها با استفاده از تعطیلات به موطن خود برمی گردند.گیلانی ها به دلیل این که دارای درصد زیادی از تحصیلکرده ها وکارگران به خارج از استان می باشد در این زمینه بیشترین آمارراداردهمه به خانه برمی گردند وهیچ سودی هم به بخش گردشگری وارد نمی شود حتی یک درصد .حتی مصرف هم بالا نمی رود چون گیلانی مهاجر درتهران جای مصرف خود درتهران را به گیلان انتفقال می دهدفقط بخش حمل ونقل دراین میان بیشترین بهره را می برد.متخصصص گردشگری ومدرس دانشگاه درگیلان
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۰:۵۰ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
در تایید نظر اول: من اصفهانی هستم و نوروز امسال اصفهان واقعا خیلی خلوت تر بود.
به نظرم کشور ما تجربیات کارشناسی و چندین ساله ی خوبی در زمینه ی آمار دارد. مثلا خوشه بندی آخرین دسته از این شاهکارهای آماری بود.
اسنادش هم موجوده!
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۷:۴۶ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
آمار هر چی که باشه، گردشگری داخلی که شاهکار نیست. واقعا جای تاسف داره که ایران با این همه جاذبه های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و... در جذب توریست خارجی این قدر عقبه و روز به روز هم بدتر عمل می کنه. صنعت توریسم و جذب توریست خارجی صنعتیه که صد در صدش سوده.
برای ما همون بهتر که افتخارمون این باشه که برداشت نفت و گازمون رو زیاد کنیم و مفت بدیم بره. خروج سرمایه ای که بازگشت نداره.
محمود یزدی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۷:۵۳ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
سالیان درازی است که سازمان گردشگری آمار گردشگران خارجی را هم کیلویی می دهد. کارشناس، محصل، تاجر، ماموران سیاسی و خدمه وسائط نقلیه و خلاصه هر کسی که با گذرنامه خارجی از مرز عبور می کند را گردشگر خارجی قلمداد می کنه.
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۸:۰۱ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
بنده کارمند هستم، پارسال به ما سفر کارت دادند که همانطور باز نشده انداختم توی کمد! فقط یهک مقدار کارت چاپ کردن که تو آمار بگن ما فلان قدر به مردم دادیم که برن خوش باشن. این آمار و نمودار به مقامات هم شده بلای جان ما
ugd
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۸:۲۳ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
همه امارهای سازمان یک صفر اضافی دارد مطمین باشید
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۸:۳۰ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
عدد بده! عدد بده! عدد عدد عدد عدد بده!
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۸:۵۴ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
من با یکی از دوستانم که از کارکنان میراث فرهنگی و گردشگری استان .. هستند در این خصوص بحث می کردیم قسم می خورد که اعلام آمار خودرو های عبوری غیر واقعی و از روی رفع تکلیف است و معاون گردشگری اداره کل ... هم این موضوع رو می دانست و فقط جهت بالا بردن آمار و احیاناً کسب اعتبارات بیشتر و خودی نشان دادن بین دیگر ادارات و مطبوعات به این آمار غلط مبادرت می ورزیدند. تابناک عزیز آیا تا به حال فکر کرده اید اگر خدای نکرده سرمایه گذاری بر اساس این آمار غلط اقدام به سرمایه گذاری در ...کند و طرح او به شکست بیانجامد روز قیامت چه کسی پاسخگوی ضرر و زیان و گرفتاری او خواهد بود!؟
عليرضا
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۹:۱۷ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
بنظر من كه توي اين سه سال 30000 كيلومتر دور ايران چرخيدم هر سال مردم بيشتر به سفر ميروند گرچه مشكلاتي هم است اما واقعيت همين است
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۹:۴۳ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
احتمالا به ملت فشار اومده هر روز رفتند سفر.

120 ميليون سفر ؟

يعني حداقل 30 ميليون اتومبيل پر در 13 روز تعطيل
هر ماشين اگر 40 ليتر روزانه مصرف كنه يعني روزانه 100 ميليون مصرف بنزين
خوب اگر بگيم نصف مردم مسافرت نرفتند
يعني روزانه 130 ميليون ليتر بنزين مصرف شده
بابا خوشون آمار دادند در بيشترين حالت 74 ميليون ليتر بنزين مصرف شده

اينها هر كي كه تو راه از سرويس بهداشتي هم استفاده كرده يك نفر سفر محاسبه كردند.
ایلیا
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۹:۵۷ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
واقعا خندیدم به نظر اون دوستی که طبق آمار هر گردشگر میتونه 4 فرصت شغلی ایجاد کنه.جالب بود.اما این برای گردشگر خارجیه نه داخلی
ابراهیمی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۰۱ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
با سلام
به نظر وظایف سازمان گردشگری محدود شده به صدور مجوز آژانس های مسافرتی و ای کاش حداقل بر این آژانس ها نظارت می کرد؟
محمدرضا
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۲۸ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
این آمارها ... بده ارزشی جز برای... ندارند !
بنده بچه شاهرودم باندبرگشت کمربندی شاهرود بابودجه میلیاردی وباهزاراما واگربرای سفرهای نوروزی آماده بهره برداری شد وقرارشد سه لاین رفت(جاده قدیم) وسه لاین برگشت (جاده جدید) استفاده شود اما ....شاهرودشب 28اسفند بدون اینکه باکارشتاسان اداره کل راه (که اتفاقا این اداره کل درسمنان نیست ودرشاهرودقراردارد) مشورت بشود ویاحتی نظر ایشان ویاشخص مدیرکل راه وترابری رابخواهند رآسا اقدام به یکطرفه نمودن هر6لاین کردند وبرگشت رااز داخل شهر عبوردادند !!! نتیجه اینکه نه تنها آسایش مسافران رقم نخورد که باعث معطلی بیشتر ووقوع تصادفات سخت چه در کمربندی به خاطرسرعتهای بالا چه درشهر به خاطرخستگی وبیحوصلگی مسافران گردید . وآمارتصادف که تا 3فروردین افت محسوسی داشت با وقوع چندین تصادف منجربه فوت تا65 % افزایش پیداکرد .با این مدیریتها مملکت به هیچ کجانخواهدرسید.والسلام
سامان
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۳۶ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
من که کشته مرده این آمارهاشونم تورو خدا کاریشون نداشته باشید حداقل در این وانفسای حزن و اندوه گاهی ته خنده ای رو لبامون می نشونند
حميد
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۳۷ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
اقا 120 ميليون سفر حداقل 40 ميليون ماشين يا ساير وسايط نقليه مي خواد نميخواد؟ اگه دولت بگه نمي خواد حتما درسته. چون اين دولت شاخص سنجش همه شئونات عرفي و اجتمايي و دينه . تا حالا كجا امار غلط داده كه اين دوميش باشه؟ دولت با اين رفتاراش فقط مي خواد به با سوادهاي جامعه توهين كنه تا از غصه دق كنند!!!
غلام
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۴۶ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
تلویزیون هم جالب بود...توی یک خبر می گفت فلان ایتان اول...خبر بعد می گفت بهمان اول...بعدترش می گفت بیسار اول...آخر نفهمیدیم بیشترین گردشگر رو کجا داشت...

پارسال از مسئولان استان هایی که بیشترین گردشگر رو داشتند تقدیر شد...به نظر همین عاملی شد که امسال - واحتمالا سال های آینده - مسئولان دست به آمارسازی و آمارهای بی پایه و اساس بزنند...
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۵۳ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
سلام.
ما امسال نوروز یک سفر رفتیم ولایت ، برای عرض تبریک نه گردشگری.
بعدش هم رفتیم دوبی! بابا همش پر ایرانیا بود. تقریباٌ یه جاهایی که فقط فارسی حرف می زدند. از دو ماه پیش هم کلاٍ بلیط های دوبی پر شده بود.

یک کارشناس ارشد بگه که در رابطه با برنامه ی اینجانب که کمابیش مشابه بیشتر هم میهنان هست سازمان گردشگری چه هنری به خرج داده است!؟ این آمار بی معنی به چه کار آید؟
موسوي
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۲:۳۴ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
با سلام
احتراما ارائه آمار غلط و واهي چند سالي است كه در ادارات و سازمانها رويه شده است و هيچ دستگاه نظارتي هم نيست كه از مسئولان سئوال نمايد آمار هاي كيش كه خود من در روابط عمومي شاغل بودم نيز از همين سنخ است و آقايان مي گفتند كه هر عددي كه به ديت آمد ضربدر 5 كنيد و بعد خبر را ارسال نماييد حال شما با يك حساب سرانگشتي ميتوانيد تعداد پرواز ورودي به كيش را محاسبه كنيد و آمار و اقعي را بفهميد آمار يك ميليون سيصد هزار نفر گردشگر ورودي به كيش هم يك خالي بندي هست
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۰۶ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
يکي از هم ميهنان در پيشنهادي جالب با توجه به مسائل اخير پيش آمده و گستاخيهاي امارات نوشت: چرا اسم خيابان ظفر را به "خليج فارس" عوض نميکنند تا امارات مجبور بشه براي آدرس سفارتش از اين اسم استفاده کنه ؟ در ضمن يه بخشنامه هم به پست بدهند که هر نامه اي به اين آدرس بود اگر اسم خليج فارس را ننوشته بود با ذکر علت به فرستنده ارجاع بدهند....!!
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۰۸ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
باور کنید استان ماو شهر ما بوشهر هم امسال خلوتر از سالهای گذشته بود ولی آمار چند برابر بیشتر .بالاخره بالا بردن آمار برای گرفتن اعتبارات بیشتر هم لازم است .
علی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۱۵ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
شنیده بودم که مردم سوئیس خواهان مهاجرت به ایران هستند . آخه کشوری که این همه نرخ رشد اقتصادی بالایی دارد ، نرخ رشد گردشگری بالایی دارد ، بیکار هم ندارد ، تورم هم که بسیار مختصر است و چهار نعله در راه رسیدن به قله های پیشترفت میتازد حتما از سوئیس هم بهتر است . ما چه شانسی آوردیم که ایرانی هستیم .
sima
|
ITALY
|
۱۴:۳۱ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
آنچه توي اين مملکت حرمت ندارد آمار است!
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۳۶ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
اين آقاي متخصص گردش گري و استاد دانشگاه گيلان مطلب درستي را اشاره كرده اند. ضمن اينكه چادر ارزان و ... باعث شده كه رشد و توسعه چنداني در امر گردش گري نداشته باشيم.بدون رودروايستي بدترين بخش سفر استفاده يا شايد هم يافتن سرويس هاي بهداشتي است كه يا پيدا نمي شود و اگر هم پيدا مي شود قابل استفاده نيست. هزينه هتل كه هيچ حتي پول قشرهاي متوسط جامعه هم به مسافرخانه ها قد نمي دهد. لطفا متوسط هزينه يك سفر چند روزه از تهران فرضا به گيلان يا آذربايجان شرقي را محاسبه كنيد و با درآمد مردم مقايسه كنيد تا مشخص شود كه آمارها از نظر درك عمومي جامعه چقدر درست است و آيا اگر هم با فرمول هاي سازماني بخواند آيا واقعا به توسعه گردش گري كمك نموده است.
رضا
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۴:۴۲ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
چوپاني را ميشناسم كه در نوروز هرروز با گله اش در مرز دو استان تردد ميكردنند (آمار وي و.... فراموش نشه)!
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۵:۲۱ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
حالشو داشتين از سيل سفرهاي نوروزي مومنين به امارات و ارمنستان و تركيه هم بنويسيد.
اونجا آدم دلش برا وطن تنگ نميشه چون كم مونده داداشتم اونجا ببيني و البته در كمال آزادي و با تمام جنبه...
ALI
|
UNITED STATES
|
۱۵:۳۷ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
آيا صنف خياط ها مي تواند پوشيدن شلوار توسط مردم را جزء عملكرد خود ذكر كند ؟ آيا سازمان گوشت مي تواند تغذيه مردم از دام ها را در عملكرد خود بگنجاند و يا سازمان تربيت بدني مي تواند ورزش مردم در اماكن و ورزشگاهها و منازل شان را در عملكرد خود درج نمايد كه سازمان ميراث و گردشگري سفر هاي طبيعي و مسبوق به قبل را بخود منتسب مي نمايد؟ سفرهاي مردم آنهم در نوروز رفتار طبيعي همه ايرانيان و بلكه مردم كشورهاي منطقه است ، اين امر چه ربطي به سازمان ميراث و گردشگري دارد ؟ اتفاقاً اين متولي گري نشانه بيماري و فساد در سازمان گردشگري است كه بجاي اعلام عملكردش در نظارت بر اماكن اقامتي و هتل ها ودقاتر خدمات مسافرتي و افزايش تعداد تخت ها و ارتقاي خدمات پذيرايي فقط بدنبال اعلام آمارهاي محيرالعقول است.
يك نكته مهم ديگر چرا تعداد خروجي هاي كشور در همين ايام را اعلام نميكنند تا عمق فاجعه را هم نشان دهند؟ 
رضا
|
UNITED KINGDOM
|
۱۵:۵۸ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
جالب اینه که با همین آمار میگن که مصرف بنزین با توجه به افزایش نفر سفر کاهش پیدا کرده.لطف قضیه اینه که ظاهرا دیگه معیار مصرف بنزین کیلومتر پیمایش خودرو نیست بلکه تعداد نفرات توشن
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۶:۳۱ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
با حساب سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي پس دبي و مالزي و تركيه بايد اعلام كنند يك ميليارد نفر سفر در سال داارند !!!!
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۷:۰۷ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
بابا گير نديد. دولت كه نمي توانه بگه رشد اقتصادي اينقدر بالاست. به تنها چيزي كه دل خوش كرده آمار نفرسفر گردش است؟؟
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۷:۱۷ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۳
درخواست مي كنم درج كنيد. سه نقد علمي: اولا، براي اينكه اشتباه بودن آمار و نپختگي آن به ارائـه كنندگان رو شود، از مسئـولين گردشگري درخواست مي شود همان روش محاسبه را در زمان هاي مشابه 20 روزه غير تعطيل اجرا كنند. همين الان چند ميليون وسيله نقليه در مرز استانها در رفت و آمد هستند. و شايد با فرمول دولت، ميانگين در ديگر زمان ها هم به مرز 100 ميليو نبرسد. حداقل مي توان به تفاوت ها و درصد رشد سفر بيشتر بعنوان شاخص نگريست. حكايت همان جمله اي است كه "حرمت شعورمان را نگهداريد". نكته دوم اينكه جالب است كه در محاسبه سفرها، ورودي خودروها به هر استان را محاسبه مي كنند. يعني در رفت و برگشت به هر استان،‌دو دفعه حساب مي شويم چون خروج از استان، ورود به استان ديگري است. نكته سوم فقط بطور مثال، تعداد دانشجويان را كه به هر حال در تعطيلات عيد به استان شان مي روند، چند نفر سفر حساب مي كنند. اينها همه از عجايب است. ناچاريم عدم حرمت به شعورمان توسط دولت مردان را تحمل كنيم.
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۹:۴۶ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۴
جالب اینکه از صدا و سیما نیز پخش میشه
نوروز مبارك
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۰۷ - ۱۳۸۹/۰۱/۲۴
واقعا" 120 ميليون نفر سفر عدد بزرگي نيست كه اين همه عزيزان در مخالفت با اين رقم بيانيه صادر مي كنند
با يك محاسبه ساده رياضي مي توان فهميد در صورت تردد 900 هزار خودرو با ميانگين 4 سرنشين در مدت 13 روز و با احتساب عبور از حداقل 3 استان عدد حاصل رقمي درحدود 140 ميليون نفر سفر به دست مي آيد . كه اين موضوع با توجه به آمار پليس جاده كشور مبني بر تردد حداقل 900 هزار خودرو در روز در 50 جاده اصلي كشور در ايام نوروز و با دانستن اينكه بيش از 90درصد سفر هاي انجام شده در اين ايام با ماهيت گردشگري مي باشد و اهميت سفر بهمراه خانواده در اين ايام و متوسط بعد خانوار در ايران كه نزديك به 5 مي باشد و عبور از 3 شهر براي رسيدن به مقصد كه حداقل شهر هاي عبور با احتساب شهر مبداء و مقصد در نظر گرفته شده است لذا عدد فوق اصلا" عدد بزرگي نيست و ظرفيت كشور ما با 12 ميليون خانوار بيش از 1.8 ميليارد نفر سفر در ايام نوروز مي باشد.

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار