گفتني است، براي داوطلباني كه براي شركت در گزينش رشته شهرهاي نظام پاره وقت اقدام به تهيه كارت اعتباري جداگانه و نام‌نویسی دوباره كرده‌اند، يك كارت ورود به جلسه صادر و در آن رشته شهرهاي انتخابي نظام پاره وقت درج مي‌شود.
کد خبر: ۵۲۸۸۲
تاریخ انتشار: ۰۳ تير ۱۳۸۸ - ۱۲:۱۹ 24 June 2009
امتیاز خبر: 84 از 100 تعداد رای دهندگان 99780

آزمون سراسري رشته‌هاي غيرپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي در دو روز پنجشنبه یازدهم و جمعه، دوازدهم تير ماه در دو نوبت صبح و عصر برگزار مي‌شود و كارت ورود به جلسه آزمون نيز يكشنبه هفتم تا سه‌شنبه نهم تير ماه توزيع مي‌شود.

به گزارش ايسنا، همچنين روز چهارشنبه، دهم تير ماه براي توزيع كارت متأخران در نظر گرفته شده است.

داوطلباني كه حوزه‌هاي امتحاني ساير شهرستان‌هاي استان تهران شامل اسلامشهر، ‌پرند، دماوند، رودهن، شهرري، شهريار، فيروزكوه، قيام دشت، كرج و ورامين را برای انجام آزمون انتخاب كرده‌اند، بايد بر پایه جدول شماره 3 به همان حوزه امتحاني انتخابي مراجعه و كارت ورود به جلسه خود را دريافت كنند.

گفتني است، براي داوطلباني كه براي شركت در گزينش رشته شهرهاي نظام پاره وقت اقدام به تهيه كارت اعتباري جداگانه و نام‌نویسی دوباره كرده‌اند، يك كارت ورود به جلسه صادر و در آن رشته شهرهاي انتخابي نظام پاره وقت درج مي‌شود.

همچنين نوبت و زمان توزيع كارت ورود به جلسه داوطلبان براي حوزه‌هاي تهران و شهرستان‌ها با در نظر گرفتن حرف نخست نام خانوادگي و شماره شناسنامه تعيين شده است.

كارت ورود به جلسه به داوطلب تحويل داده مي‌شود

همچنين، چون كارت هر داوطلب پس از احراز هويت و تطبيق عكس تحويل داده مي‌شود برای تسريع در امر دريافت و اطمينان بيشتر از درستی انجام كار به داوطلبان توصيه مي‌شود، شخصا به همراه شناسنامه و تنها در نوبت مندرج در اطلاعيه‌ها براي دريافت كارت مراجعه كنند.

جزييات رفع نقص كارت ورود به جلسه

چنانچه داوطلبان پس از دريافت كارت ورود به جلسه مغايرتي در مندرجات آن از نظر مشخصات فردي، دين و زبان خارجي دیدند، بايد بلافاصله به باجه رفع نقص همان حوزه مراجعه و پس از دريافت فرم رفع نقص نسبت به تكميل آن اقدام كنند.

اگر در كارت ورود به جلسه موردي به عنوان نقص عكس درج شده باشد، داوطلب بايد سه قطعه عكس پشت نويسي شده 3 در 4 تمام رخ با زمينه روشن كه در سال جاري تهيه شده باشد، به همراه رسيد مبلغ 3 هزار و 500 تومان به عنوان هزينه رفع نقص به حساب سيبا شماره0104480448008 بانك ملي ايران به متصدي رفع نقص تحويل دهد، در غير اين صورت داوطلب حق شركت در آزمون را ندارد.

براي دريافت كارت به همراه داشتن اصل برگ اعتباري نام‌نویسی اينترنتي الزامي است

داوطلبان بايد براي دريافت كارت ورود به جلسه آزمون اصل برگ اعتباري نام‌نویسی اينترنتي، شناسنامه و يا كارت شناسايي معتبر عكسدار به همراه داشته باشند.

تاريخ و محل توزيع كارت؛

حوزه خواهران

مجتمع دانشگاهي پيامبر اعظم (ص) واحد تهران مركز

- حرف «الف» از شماره شناسنامه يك تا 13605321 صبح روز يكشنبه هفتم تير

- حرف «الف» از شماره شناسنامه 13605322 تا آخر عصر روز يكشنبه هفتم تير

- حرف «ب» از شماره شناسنامه يك تا آخر صبح روز دوشنبه

- حروف «پ، ت، ث» از شماره شناسنامه يك تا آخر عصر روز دوشنبه هشتم تير

- حروف «ج، چ» از شماره شناسنامه يك تا آخر و حرف «ح» از شماره شناسنامه يك تا 40755 صبح روز سه شنبه

- حرف «ح» از شماره شناسنامه 40756 تا آخر عصر روز سه شنبه نهم تير

دانشكده علوم پايه تهران شمال

- حرف «خ» از شماره شناسنامه يك تا آخر و حرف «د» از شماره شناسنامه يك تا 15710874 صبح يكشنبه

- حرف «د» از شماره شناسنامه 15710875 تا آخر و حرف «ذ» از شماره شناسنامه يك تا آخر و حرف «ر» از شماره شناسنامه يك تا 14116588 عصر روز يكشنبه هفتم تير

- حرف «ر» از شماره شناسنامه 14116589 تا آخر و حروف «ز، ژ» از شماره شناسنامه يك تا آخر و حرف «س» از شماره شناسنامه يك تا 1377 صبح روز دوشنبه

- حرف «س» از شماره شناسنامه 1378 تا آخر عصر روز دوشنبه 8 تير

- حرف «ش» از شماره شناسنامه يك تا 1270756370 صبح روز سه شنبه

- حرف «ش» از شماره شناسنامه 1270756371 تا آخر و حروف «‌ص، ض» از شماره شناسنامه يك تا آخر عصر روز سه شنبه نهم تير

دانشكده تربيت معلم مركز بهار تهران جنوب

- حروف «ط، ظ» از شماره شناسنامه يك تا آخر و حرف «ع» از شماره شناسنامه يك تا 12954950 صبح روز يكشنبه

- حرف «ع» از شماره شناسنامه 12954951 تا آخر عصر روز يكشنبه هفتم تير

- حرف «غ» از شماره شناسنامه يك تا آخر و حرف «ف» از شماره شناسنامه يك تا 13921241 صبح روز دوشنبه

- حرف «ف» از شماره شناسنامه 13921242 تا آخر و حرف «‌ق» از شماره شناسنامه يك تا 13450492 عصر روز دوشنبه هشتم تير

- حرف «‌ق» از شماره شناسنامه 13450493 تا آخر و حرف «‌ك» از شماره شناسنامه يك تا 12351342 صبح روز سه شنبه

- حرف «‌ك» از شماره شناسنامه 12351343 تا آخر عصر روز سه شنبه نهم تير

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي تهران مركز

- حروف «‌گ، ل» از شماره شناسنامه يك تا آخر و حرف «‌م» از شماره شناسنامه يك تا 1377680 صبح روز يكشنبه

- حرف «م» از شماره شناسنامه 1377681 تا 13532413 عصر روز يكشنبه هفتم تير

- حرف «م» از شماره شناسنامه 13532414 تا 440130727 صبح روز دوشنبه

- حرف «م» از شماره شناسنامه 440130728 تا آخر و حرف «‌ن» از شماره شناسنامه يك تا 11500751 عصر روز دوشنبه هشتم تير

- حرف «م» از شماره شناسنامه 11500752 تا آخر و حرف «‌و» از شماره شناسنامه يك تا 3318 صبح روز سه شنبه

- حرف «‌و» از شماره شناسنامه 3319 تا آخر و حروف «‌ه، ي» از شماره شناسنامه يك تا آخر عصر روز سه شنبه نهم تير

حوزه برادران

دانشكده فني مهندسي تهران جنوب

- حرف «الف» از شماره شناسنامه يك تا 13427180 صبح روز يكشنبه

- حرف «الف» از شماره شناسنامه 13427181 تا آخر عصر روز يكشنبه هفتم تير

- حرف «ب» از شماره شناسنامه يك تا آخر صبح روز دوشنبه

- حروف «پ، ت، ث» از شماره شناسنامه يك تا آخر عصر روز دوشنبه هشتم تير

- حروف «ج،چ» از شماره شناسنامه يك تا آخر و حرف «ح» از شماره شناسنامه يك تا 13423241 صبح روز سه شنبه

- حرف «ح» از شماره شناسنامه 13423242 تا آخر و حرف «خ» از شماره شناسنامه يك تا آخر عصر روز سه شنبه نهم تير

مجتمع دانشگاهي وليعصر (عج) تهران مركز

- حروف «د، ذ» از شماره شناسنامه يك تا آخر و حرف «ر» از شماره شناسنامه يك تا 13513907 صبح روز يكشنبه

- حرف «ر» از شماره شناسنامه 13513908 تا آخر و حروف «ز، ژ» از شماره شناسنامه يك تا آخر و حرف «س» از شماره شناسنامه يك تا 11440201 عصر روز يكشنبه هفتم تير

- حرف «س» از شماره شناسنامه 11440202 تا آخر و حرف «ش» از شماره شناسنامه يك تا 13862431 صبح روز دوشنبه

- حرف «ش» از شماره شناسنامه 13862432 تا آخر و حروف «ص، ض، ط» از شماره شناسنامه يك تا آخر عصر روز دوشنبه هشتم تير

- حروف «ظ،ع، غ» از شماره شناسنامه يك تا آخر صبح روز سه شنبه

- حروف «ف، ق» از شماره شناسنامه يك تا آخر عصر روز سه‌شنبه نهم تير

دانشكده علوم انساني تهران شمال

- حرف «ك» از شماره شناسنامه يك تا آخر و حرف «گ» از شماره شناسنامه 1 تا 13387723 صبح روز يكشنبه

- حرف «گ» از شماره شناسنامه 13387724 تا آخر، حرف «ل» از شماره شناسنامه يك تا آخر و حرف «م» از شماره شناسنامه يك تا 11016914 عصر روز يكشنبه هفتم تير

- حرف «م» از شماره شناسنامه 11016915 تا 14237342 صبح روز دوشنبه

- حرف «م» از شماره شناسنامه 14237343 تا آخر عصر روز دوشنبه هشتم تير

- حرف «ن» از شماره شناسنامه يك تا 1361014342 صبح روز سه شنبه

- حرف «ن» از شماره شناسنامه 1361014343 تا آخر و حروف «و،ه، ي» از شماره شناسنامه يك تا آخر عصر روز سه شنبه نهم تير

آدرس حوزه‌هاي توزيع كارت ورود به جلسه

مجتمع دانشگاهي پيام اعظم (ص) تهران مركز: شهرك قدس، ميدان صنعت، بلوار فرحزادي، نرسيده به مجتمع تجاري ميلاد نور، ابتداي خيابان سيماي ايران.

دانشكده علوم پايه تهران شمال: شميران، ميدان قدس، ابتداي خيابان دربند، انتهاي كوچه مينا.

دانشكده تربيت معلم مركز بهار تهران جنوب: خيابان انقلاب، بعد از ميدان فردوسي، خيابان بهار جنوبي.

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي تهران مركز: شهرك قدس، خيابان ايران زمين، روبروي اداره برق.

دانشكده فني مهندسي تهران جنوب: اتوبان آهنگ،‌دانشكده فني مهندسي.

مجتمع دانشگاهي وليعصر (عج) تهران مركز: ميدان امام حسين، خيابان دماوند، جنب بيمارستان بوعلي.

دانشكده علوم انساني تهران شمال: بزرگراه چمران، پل مديريت، بلوار دريا، خيابان شفق.

اشتراک گذاری

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: