۲۵۳۱۱بازدید
۸
کد خبر: ۴۹۰۰۸
تاریخ انتشار: ۰۲ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۴:۵۳ 23 May 2009
امتیاز خبر: 89 از 100 تعداد رای دهندگان 25311
رئيس سازمان وظيفه عمومي جزئيات مصوبات جديد معافيت‌، كاهش و كسر خدمت سربازي را تشريح كرد.

به گزارش فارس، سردار محمد جواد زاده كمند امروز در جمع خبرنگاران گفت: يكي از مصوباتي كه بيشترين مراجعه كننده را به خود اختصاص داده معافيت يكي از فرزندان خانواده‌هايي است كه فرزند آنها خدمت خود را انجام داده است.

سردار زاده‌كمند افزود: ملاك براي بهره‌مندي از اين مزايا انجام خدمت دوره ضرورت 3فرزند از يك خانواده است. اگر خانواده‌اي 6 فرزند ذكور داشته باشد 2 فرزند اين خانواده با داشتن شرايط معاف خواهند شد.

وي در ادامه گفت: ترتيب توالي در بين فرزندان مطرح نيست لذا اگر فرزند اول يا دوم يا سوم به دليل تحصيل يا هر دليل ديگري به خدمت اعزام نشده چنانچه 3فرزند از آن خانواده خدمت كرده باشد فرزند چهارم حتي اگر فرزند اول خانواده باشد از اين معافيت بهره‌مند مي‌شود.

رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا تاكيد كرد: انتخاب فرزند چهارم براي بهره‌مندي از اين معافيت با پدر در صورت نبود او مادر و در صورت نبود مادر هم با قيم قانوني است. تعداد فرزند يك خانواده بر اساس اسامي مندرج در شناسنامه پدر خواهد بود.

سردار زاده‌كمند در ادامه اظهار داشت: خدمت افرادي كه به جاي خدمت سربازي متعهد خدمت در نيروهاي مسلح يا دستگاه‌هاي غير نظامي مانند كشتيراني، هواپيمايي كشوري، وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، نفتكش و قوه قضائيه هستند يا خدمت خود را در چارچوب مقررات احتساب خدمت ناپيوسته روحانيان انجام داده‌اند و يا افرادي كه امريه مشمول مامور در مراكز دولتي بوده‌اند به عنوان خدمت دوره ضرورت تلقي مي‌شود.

وي در ادامه گفت: و با آنان مانند فرزنداني كه خدمت كرده‌اند برخورد خواهد شد. البته به شرطي كه حداقل دو سال از مدت تعهد خدمتي آنان در آن دستگاه گذشته باشد و در حال حاضر هم اين خدمت استمرار داشته باشد.

سردار زاده‌كمند افزود: فرزندان خانواده‌اي كه از معافيت كفالت، پزشكي، خريد سربازي، معافيت رهبري، ماده 6 حمايت از معلولان، تحت پوشش كميته امداد و ساير معافيت‌ها به جزء معافيت تعهد خدمت در نيروهاي مسلح و دستگاه نظامي استفاده كرده‌اند در شمول فرزندان خدمت كرده محاسبه نمي‌شوند.

رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا گفت: چنانچه برادر سوم در حال خدمت باشد، پس از اتمام يكسال از خدمت وي برادر چهارم مي‌تواند از معافيت استفاده كند و دراين صورت براي اينكه برادر چهارم دچار غيبت نشود، چنانچه به سن مشموليت رسيد به سازمان وظيفه عمومي مراجعه كند تا اعزام او تا پايان سال اول خدمت به تعويق بيفتد و پس از آن از معافيت استفاده كند.

وي اظهار داشت: مشمولاني كه به عنوان فرزند چهارم خانواده براي بهره‌مندي از اين معافيت انتخاب شدند چنانچه تا تاريخ اول خرداد 1388 مرتكب غيب شده باشند، مجاز به استفاده از اين معافيت هستند.

سردار زاده‌كمند تاكيد كرد: اگر فردي در حال حاضر واجد شرايط بهره‌مندي از اين مقررات نباشد و با برنامه‌ريزي قبلي غيبت كند تا در شرايط معافيت قرار گيرد، امكان استفاده از معافيت را نخواهد داشت.

وي گفت: براي بهره‌مندي از اين معافيت الزاما كارت‌هاي پايان خدمت فرزندان خدمت كرده يا گواهي خدمت متعهدين خدمت در دستگاه‌هاي نظامي و غير نظامي لازم است.

سردار زاده‌كمند افزود: جزئيات فرايند كار و مدارك مورد نياز در سايت www.police.ir قرار دارد و عموم مردم براي آگاهي بيشتر به بخش وظيفه عمومي اين سايت مراجعه كنند.

رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا گفت: مردم از مراجعه بي‌دليل به مراكز نظام وظيفه خودداري كنند و براي تشكيل پرونده و ثبت آن از طريق دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي اقدام كنند. اين دفاتر از 5 خرداد آماده انجام خدمات مربوطه است.

كسر خدمت بسيجيان
سردار زاده‌كمند درباره كسر خدمت بسيجيان گفت: بر اساس قانون احتساب قسمتي از خدمت اعضاي بسيج به عنوان خدمت دوره ضرورت كه در سال 1380 ابلاغ شده هر بسيجي فعال كه برابر ضوابط ابلاغي از سوي نيروي مقاومت بسيج از سن 16 سالگي به طور منظم با بسيج همكاري داشته باشد، متناسب با ميزان فعاليت به ازاي هر سال از 45 روز تا سه ماه كسر خدمت برخوردار خواهد شد. كه سقف نهايي اين مدت 6 ماه بود.

وي افزود: بر اساس مصوبه جديد مجموع اين مدت به 9 ماه افزايش يافته اما ساير ضوابط ابلاغي از جمله اينكه مشمولان غايب امكان استفاده از اين مزايا را ندارند، كماكان معتبر است.
سردار زاده‌كمند گفت: براي استفاده از كسر خدمت بسيجي گواهي‌هاي صادره از سوي نيروي مقاومت بسيج بايد به يگان خدمت تحويل تا پس از بررسي نسبت به اعمال آن در سابقه خدمتي سرباز اقدام شود.

اين افراد نيازي به مراجعه به سازمان وظيفه عمومي ندارند.

معافيت يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه يك فرزند آنان در حين خدمت سربازي فوت كند
رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا گفت: چنانچه فرزند خانواده‌اي در طول خدمت سربازي فوت كند و فوت ايشان به عنوان فوت قيود خدمتي برابر ضوابط جاري هر يك از نيروهاي مسلح تاييد شود، يكي از فرزندان ذكور اين خانواده از خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود. چنانچه اين فرد تا اول خرداد داراي غيبت باشد مانعي براي استفاده از معافيت وي نخواهد بود.

وي در ادامه افزود: اگر سرباز فراري باشد بايد به وضعيت فرار ايشان رسيدگي و سپس مجاز به استفاده از اين معافيت خواهد بود.مشمولاني كه به جاي خدمت دوره ضرورت متعهد خدمت در نيروهاي مسلح يا دستگاه‌هاي غير نظامي هستند به عنوان خدمت سربازي تلقي و در صورت فوت برادر در شمول اين مقررات قرار مي گيرند.

كسر خدمت ايثارگران
سردار زاده‌كمند اظهار داشت: در حال حاضر فرزند جانبازان 25 درصد و يا ايثارگران با سابقه 30ماه حضور در جبهه و يا تلفيق جانبازي و سابقه حضور در جبهه كه جمع آن به 30 برسد، يك فرزند جانباز يا رزمنده از خدمت معاف مي‌شود.

وي در ادامه گفت: بر اساس مصوبه جديد چنانچه درصد جانبازي كمتر از 25 درصد و سابقه رزمندگي كمتر از 30 ماه باشد به نسبت از خدمت فرزند يا فرزندان آنان كسر خواهد شد.

رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا افزود: مبناي محاسبه مدت خدمت در حال حاضر 18 ماه است كه به تناسب مقطع تحصيلي ليسانس، فوق ليسانس، دكتري و فوق دكتري به ترتيب از يكماه تا 4ماه كسر خواهد شد.

سردار زاده‌كمند گفت: فرمول محاسبه كسر خدمت با توجه به مبناي 18 ماه خدمت براي جانبازي به اين شرح است: درصد جانبازي در 72 درصد ضرب كه مساوي با ميزان كسر خدمت است، به عنوان مثال اگر ميزان جانبازي 20 درصد باشد ضربدر 72 درصد كسر خدمت فرزند 4/14 ماه خواهد بود و يا اگر ايثارگري 25 ماه سابقه جبهه داشته باشد در 60 درصد ضرب شده كه در نهايت 15 ماه كسر خدمت به همراه دارد.

وي افزود: يك مشمول مي‌تواند همزمان از كسر خدمت رزمندگي، جانبازي پدر و كسر خدمت بسيج بهره‌مند شود.

سردار زاده‌كمند گفت: مدت خدمت مشمول با توجه به ميزان كسر خدمت در هر حال حداقل دو ماه است كه براي طي آموزش رزم مقدماتي اختصاص خواهد يافت.

يعني اگر ميزان كسر خدمت مشمولي 5/17 ماه باشد حتما بايد دو ماه آموزش را طي كند و اگر قبلا آموزش را طي كرده باشد فقط كسري مدت خدمت را خواهد گذراند.

رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا در ادامه افزود: به افرادي كه از كسر خدمت استفاده مي‌كنند، به ازاي انجام هر مدت خدمت سربازي كارت پايان خدمت ارائه مي‌شود.

هر ايثارگر فقط مي‌تواند از دو تسهيلات (مثلا جانبازي و رزمندگي و يا جانبازي و آزادگي) و براي هر تسهيلات حداكثر دو فرزند خود را معاف و از كسر خدمت معاف كند.

وي گفت: مشمولان غايب در شمول اين مقررات قرار مي‌گيرند اما سربازان فراري پس از رسيدگي به فرار آنها مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده كنند. البته اضافه خدمت آنان پابرجاست و كسر خدمت از مجموع مدت خدمت و اضافه خدمت آنان صورت مي‌گيرد.

سردار زاده‌كمند گفت براي استفاده از تسهيلات رزمندگي بايد گواهي حضور در جبهه كاركنان رسمي از سوي هر يك از نيروهاي مسلح، نيروهاي مردمي و كاركنان دولت از سوي نيروي مقاومت بسيج و كاركنان جهاد سازندگي از سوي وزارت جهاد كشاورزي به يگان محل خدمت صادر شود.

وي اضافه كرد: براي استفاده از تسهيلات جانبازي گواهي‌هاي صادره براي درصد جانبازي از سوي بنياد شهيد و شوراي عالي پزشكي هر يك از نيروهاي مسلح معتبر است كه بايد براي بهره‌مندي از كسر خدمت به يگان محل خدمت ارسال شود.

رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا گفت: اگر مشمولي مدت كسر خدمتش بيش از يكسال باشد و در حال حاضر هم دانشجو محسوب شود مي‌تواند با اخذ مرخصي تحصيلي از دانشگاه ادامه خدمت خود را انجام و نيازي به فراغت، ترك يا انصراف از تحصيل نيست.

وي اظهار داشت: سابقه جبهه پدر و مادر و ميزان جانبازي آنها با يكديگر جمع شده و از خدمت يك يا دو فرزند كسر مي‌شود.

رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا تاكيد كرد: براي كسر خدمت هيچ نيازي به مراجعه به سازمان وظيفه عمومي ناجا نيست، مدارك صادره از سوي يگان‌ها و يا مبادي مربوطه مستقيما به يگان‌هاي خدمتي تحويل تا پس از بررسي‌هاي لازم نسبت به كسر خدمت افراد اقدام شود.

سردار زاده‌كمند گفت: اگر مشمولي هنوز به خدمت اعزام نشده، تمامي مدارك خود را اماده كند تا پس از اعزام به خدمت به يگان مربوطه جهت بررسي و كسر خدمت تحويل دهد.

معافيت مشموليني كه داراي فرزند معلول باشند
رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا گفت: اين مصوبه در راستاي كاهش مشكلات خانواده‌هاي مددجويان و نياز به توجه خاص تصويب شده است.

سردار زاده‌كمند افزود: معلوليت فرزند مشمول بايد به تاييد شوراي پزشكي سازمان بهزيستي استان محل سكونت برسد و سطح معلوليت بايد در حد شديد يا خيلي شديد باشد.

وي در ادامه اظهار داشت: پس از تعيين سطح معلوليت توسط سازمان بهزيستي موضوع در شوراي پزشكي وظيفه عمومي شهرستان محل سكونت بررسي شده و در صورت تاييد موضوع پرونده براي صدور كارت به سازمان وظيفه عمومي ناجا ارسال خواهد شد.

سردار زاده‌كمند گفت: مشمولاني كه غائب بوده‌اند در شمول اين معافيت قرار دارند اما سربازان فراري پس از رسيدگي به وضعيت فرارشان از اين مزايا استفاده خواهند كرد.

وي افزود: روند تشكيل پرونده براي استفاده از اين تسهيلات پس از اخذ نظريه سازمان بهزيستي از طريق دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي خواهد بود.

سردار زاده‌كمند گفت: براي آگاهي از جزئيات فرآيند پيگيري كار و مدارك مورد نياز از 5 خرداد به دفاتر پليس +10 و يا سايت پليس مراجعه كنند.
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
-
|
۱۵:۱۵ - ۱۳۸۸/۰۳/۰۲
با سلام منظور از این جمله:
"اگر خانواده‌اي 6 فرزند ذكور داشته باشد 2 فرزند اين خانواده با داشتن شرايط معاف خواهند شد."
یعنی هشت فرزند که شش تاشون سربازی رفته باشن یا اینکه از 6 تا دوتا می توانند معاف شوند؟!!!
اگه اطلاع دقیقی دارید لطفا جواب بدید.
ممنونیم
ناشناس
|
United States
|
۱۵:۵۶ - ۱۳۸۸/۰۳/۰۲
چرا فکری به حال غایبین نمی کنید؟ این چه عدالتی است که غیبت های فرزند چهارم یک خانواده که تا به امروز غیبت کرده بخشیده می شود و معاف می شود اما سایر غایبین که این شرایط را ندارند باید همچنان با تنبیهات ناشی از غیبت مواجه شوند؟ آیا نوع غیبت فرزند چهارم با نوع غیبت فرزند یک خانواده 2 فرزندی متفاوت است؟؟؟ اگر قرار بر بخشودگی غیبت است باید همه غایبین مشمول بخشودگی قرار گیرند نه این که فقط یک گروه خاص. لطفا نظر بنده حقیر را منعکس نمایید بلکه مسئولین در باره این موضوع هم اندیشه کنند. با تشکر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۴ - ۱۳۸۸/۰۳/۰۲
با وجود اين كه مدت خدمت در چند سال اخير خيلي كم شده است، اين مدت براي كساني مثل بنده كه تعهد خدمت به وزارت دفاع داده ام هيچ تغييري نكرده و هنوز مانند 20 سال پيش 6 سال است. هيچ كسي هم به ياد ما نمي افتد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۷ - ۱۳۸۸/۰۳/۰۲
با سلام
ضمن عرض تشكر بخاطر تصميمات خوبي كه در جهت حل مشكلات اقشاري از جامعه گرفته شده است ميخواستم پيشنهاد نمايم كه در مورده معافيت تك فرزندان پسر هم چنانچه ممكن است اقداماتي انجام شود . اين امر علاوه بر كمك به هموطنان عزيز ميتواند تشويقي باشد براي كنترل جمعيت و از اين طريق كمك خواهد شد تا نرخ رشد جمعيت بگونه اي كنترل شود . لطفا به اين مورد نيز توجه شود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۸ - ۱۳۸۸/۰۳/۰۲
يك فكري براي كساني بكنيد كه دفترچه شون رو پست كرده اند و تاريخ اعزامشان دقيقا 1 سال بعد افتاده . در سال اصلاح الگوي مصرف آيا شايسته است كه 1 سال عمر جواني بيهوده تلف شود . نه بتواند كار كند و يا حتي يك بيمه ساده هم نداشته باشد كه اگر مريض شد بدبختر نشود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۶ - ۱۳۸۸/۰۳/۰۲
آیا در حین تحصیل هم میشه از معافیت 3 برادری استفاده کرد؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۱ - ۱۳۸۸/۰۳/۰۲
من مشمول غایب هستم و از اول خرداد هم گذشته!! سه برادرم هم خدمت کرده اند، منظور از این که
چنانچه تا تاريخ اول خرداد 1388 مرتكب غيب شده باشند، مجاز به استفاده از اين معافيت هستند.
این است که باید قبل از اول خرداد اقدام به پست دفترچه می کردم؟؟؟ و یا این که الان هم اگر قدام کنم می توانم معافیت بگیرم؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۹ - ۱۳۸۸/۰۳/۰۳
درمورد كسر خدمت ايثارگران، آخر نفهميديم اين كسر خدمت از همه سربازي كم مي‌شه يا آموزشي ازش جدا است. مثلاً اگر كسر خدمت كسي 17/5 ماه بشه، بايد علاوه بر 2 ماه آموزشي، نيم ماه هم خدمت كنه يا فقط 2 ماه آموزش مي‌بينه؟

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: