به رغم بارندگي روز گذشته و بر اساس داده هاي كمي، غلظت ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون در تهران همچنان بالاست و شهروندان پنجمين روز متداول آلودگي هوا را تجربه كردند. نكته جالب آنكه مقايسه وضعيت آلودگي تهران با چند شهر پرجمعيت جهان از غير طبيعي بودن اين وضعيت و لزوم اصلاح روش هاي مقابله با آلودگي هوا در مركز سياسي كشور خبر مي دهد.
کد خبر: ۶۵۱۵۳۵
تاریخ انتشار: ۰۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۷ 26 December 2016
به رغم بارندگي روز گذشته و بر اساس داده هاي كمي، غلظت ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون در تهران  همچنان بالاست و شهروندان پنجمين روز متداول آلودگي هوا را تجربه كردند. نكته جالب آنكه مقايسه وضعيت آلودگي تهران با چند شهر پرجمعيت جهان از غير طبيعي بودن اين وضعيت و لزوم اصلاح روش هاي مقابله با آلودگي هوا در مركز سياسي كشور  خبر مي دهد.

به گزارش «تابناك»؛ دستگاه هاي سنجش كيفيت هواي تهران در روز دوشنبه 6 دي ماه ميانگين غلظت ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون را 134 اعلام كردند كه در البته در برخي مناطق مثل مركز شهر تا 150 نيز افزايش مي يابد؛ شاخصي كه نشان دهنده شرايط ناسالم براي گروه هاي حساس جامعه در حاشيه هاي شهر و براي همه افراد در مركز شهر است.

با اعلام اين شرايط كه وضعيت نامطلوبي براي شهر تهران است، به نظر مي رسد انتظار مسئولان كشوري و استاني براي كاهش آلودگي با وجود بارندگي روز گذشته محقق نشد و در صورت ادامه روند كنوني شرايط براي روزهاي آينده بدتر هم خواهد شد.

نكته اي كه در رابطه با شاخص اعلام شده توسط مسئولان يعني غلظت 134 بايد به آن اشاره كرد اين است كه عدد مذكور ميانگين آلودگي هواي تهران است و بررسي غلظت آلودگي بر اساس مناطق چندگانه شهري شرايط متفاوت و در مركز شهر به مراتب بدتري را نشان مي دهد.

براي مثال بررسي آمار و داده هاي كمي مرتبط با منطقه 7 شهرداري تهران، نشان از عدد 149 دارد كه اين يعني در اين منطقه وضعيت آلودگي در مرز ناسالم بودن براي همه شهروندان است و لازم است همه افراد نكات ايمني را براي حفظ سلامتي خود رعايت كنند.

جدا از منطقه 7 تهران، شهر ري، منطقه 20 و 22 نيز در شرايط ناسالم و وضعيت قرمز قرار دارند و شاخص ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون در اين مناطق شهري بالاتر از 150 است.

 بر اين اساس به همه شهروندان ساكن در مناطق مركزي تهران، شهر ري، منطقه 20 و 22 توصيه مي شود حتي المقدور از حضور غير ضروري در فضاي باز شهر خود داري كنند، زیرا شرايط حاكم بر هواي اين مناطق تهران براي همه افراد ناسالم و زيان بار ارزيابي مي شود.

آنچه در مورد روزهاي آينده نيز مي توان گفت، اينكه با وجود تشديد سرماي هوا و وقوع پديده وارونگي دما انتظار مي رود شرايط كنوني در روزهاي آتي نيز استمرار داشته باشد. در اين شرايط، بهتر است مردم نا اميد از همه اقدامات مسئولان، چشم اميد به آسمان داشته باشند تا با وزيدن باد و باريدن باران شرايط آلودگي هوا بهبود يابد.

تشديد آلودگي هواي شهر تهران در ششم دي ماه و بهانه تراشي هاي متعدد مسئولان مبني بر طبيعي بودن شرايط در حالي مطرح است كه مقايسه اين شرايط هوايي امروز تهران با چند شهر بزرگ جهان در نقاط مختلف جهان گوياي وضعيت بهتر آنها و شرايط به مراتب اسفناك شهر تهران است.

در ادامه به بررسي كيفيت هواي چند شهر جهان مثل مسكو، پكن، لندن، پاريس و... در روز دوشنبه 26 دسامبر پرداخته مي شود:
fs 
تصوير بالا نشان دهنده كيفيت هواي شهر لندن در ساعات گذشته با 9 ميليون جمعيت است. غلظت ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون در اين شهر در روز دوشنبه برابر با 34 است و در اين شهر پرجمعيت غلظت ساير ذرات نيز در وضعيت مطلوبي قرار دارد. شرايط كلي در اين شهر براي همه شهروندان مناسب و سالم ارزيابي مي شود.
fs 

تصوير بالا نشان دهنده كيفيت هواي شهر آنكارا پايتخت كشور تركيه را در ساعات گذشته نشان مي دهد. غلظت ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون در اين شهر در روز دوشنبه برابر با 87 است و در اين شهر پرجمعيت غلظت ساير ذرات نيز در وضعيت سالمي قرار دارد. شرايط كلي در اين شهر براي همه شهروندان متوسط ارزيابي مي شود و در اين وضعيت، تنها كساني كه دچار مشكلات تنفسي شديد و يا بيماري هاي خطرناك تنفسي ديگر هستند، بايد بيشتر مراقب حال خود باشند.
fs
 

تصوير بالا نشان دهنده كيفيت هواي شهر جاكارتا در كشور اندونزي و در ساعات گذشته است. غلظت ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون در اين شهر در روز دوشنبه برابر با 107 است. جمعيت اين شهر بيش از 10 ميليون نفر است و غلظت ساير ذرات نيز در وضعيت بهتري نسبت به تهران قرار دارد. شرايط كلي در اين شهر براي شهروندان حساس ناسالم است.

fs 

تصوير بالا نشان دهنده كيفيت هواي جنوب شهر پكن، يكي از پرجمعيت ترين شهرهاي جهان در كشور چين (21 ميليون نفر) را در ساعات گذشته نشان مي دهد. غلظت ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون در اين شهر در روز دوشنبه برابر با 95 است و در اين شهر پرجمعيت غلظت ساير ذرات نيز در وضعيت متوسطي قرار دارد. شرايط كلي در اين شهر براي همه شهروندان همچون شهر آنكارا متوسط ارزيابي مي شود و تنها افراد داراي مشكلات تنفسي شديد و بيماران حاد بايد مراقب سلامت خود باشند.

fs 

تصوير بالا نشان دهنده كيفيت هواي شهر پاريس پايتخت كشور فرانسه را در ساعات گذشته نشان مي دهد. غلظت ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون در اين شهر در روز دوشنبه برابر با 17 است و در اين شهر پرجمعيت غلظت ساير ذرات نيز در وضعيت بسيار مطلوبي قرار دارد. شرايط كلي در اين شهر براي همه شهروندان بسيار مناسب و سالم ارزيابي مي شود.

fs 
تصوير بالا نيز نشان دهنده كيفيت هواي شهر مسكو، پايتخت كشور روسيه در ساعات گذشته است. غلظت ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون در اين شهر در روز دوشنبه برابر با 25 است و در اين شهر پرجمعيت نيز غلظت ساير ذرات نيز در وضعيت مطلوبي قرار دارد. شرايط كلي در اين شهر براي همه شهروندان مناسب و سالم ارزيابي مي شود.

شهر مسكو در شرايطي امروز غلظت هواي 25 را تجربه مي كند كه دماي هواي اين شهر امروز منفي است و وضعيت براي وقوع وارونگي دما در اين شهر فراهم است.

نكته ديگر اينكه در اين شهر جمعيتي نزديك به 12 ميليون نفر زندگي مي كنند.

افزايش آلاينده هاي تهران و اختلاف فاحش آن با شهرهاي بزرگ جهان/  چه زماني تهران آلوده ترين مركز سياسي جهان خواهد شد؟
 
تصوير بالا نشان دهنده كيفيت هواي منطقه 7 شهر تهران در ساعات گذشته است. ميانگين غلظت ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون در شهر تهران 134 و در منطقه 7 در روز دوشنبه برابر با 154 است.

آنچنان كه در مطالب گذشته نيز به آن اشاره شد، وضعيت هوا در شهر تهران در مناطق حاشيه اي شهر براي افراد حساس، بيمار، كهنسال و كودك ناسالم و در مركز شهر، منطقه 7، 20 و 22 براي همه افراد ناسالم ارزيابي مي شود.
 
برابر نقشه پراكندگي غلظت آلودگي هوا در شهر تهران بيشتر نقاط مركزي و جنوبي شهر تهران براي همه شهروندان در وضعيت ناسالم قرار
دارد. 
 
افزايش آلاينده هاي تهران و اختلاف فاحش آن با شهرهاي بزرگ جهان/  چه زماني تهران آلوده ترين مركز سياسي جهان خواهد شد؟
برابر آنچه آمد، مقايسه وضعيت آلاينده هاي شهر تهران با برخي شهرهاي بزرگ و مهم جهان بر غير طبيعي بودن اين وضعيت حاكم بر شهر تهران صحه مي گذارد؛ وضعيتي كه بسياري از مسئولان از جمله متوليان محيط زيست كشور آن را طبيعي عنوان مي كنند و تصور مي كنند، منابع اطلاعاتي مردم ايران محدود به گفته هاي آنان است.

اين در حالي است كه براي مثال شهر مسكو با دماي هواي منفي و جمعيتي 12 ميليوني در شرايط سالم به سر مي برد و در اين شهر خبري از آلودگي هوا نيست.

البته شاخص آلودگي در برخي شهرهاي جهان مثل دهلي پايتخت كشور هند بالاي عدد 160 و ناسالم براي همه شهروندان است كه مي تواند دستاويز خوبي براي مسئولان به منظور فرار از مشكل آلودگي كنوني شهر تهران باشد. نكته اينكه با روند كنوني تشديد آلودگي در شهر تهران كه اقدام ملموسي براي كاهش آن ديده نمي شود، دور از انتظار نيست كه به زودي تهران به آلوده ترين مركز سياسي جهان تبديل شود.
 
در ادامه در قالب تصوير وضعيت آلودگي شهر دهلي پايتخت كشور هند با 12 ميليون جمعيت نشان داده مي شود.
 
fs 
خبرهای مرتبط
اشتراک گذاری
روی خط سایت ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۳۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
هیچوقت چون هروقت بسیار بالاتر می رود تابلو ها را قطع می کنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
تبریز 1لان 183 هست ولی چون پایتخت نیست پس مهم نیست فقط تهران مهمه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
درست میشه انشالا! فعلا باید برجام رو نقد کنیم! این از همه کارها واجب تر است
arash
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
با سلام
خدا را شکر مسئولین فعلی بیان میکردند در دولت قبل بنزین پتروشیمی داخلی عامل آلودگی هوا است اما در این دولت بنزین پاک و یورو 4 را جایگزین و آلودگی هوا را کاهش داده اند که نتیجه درخشان آنهم بسیار واضح و آشکار است. مثل اینکه خیلی فرق نداره ... البته یک آفرین نیز باید به شهرداری و محیط زیست گفت که بتوانند به افتخار آلوده ترین شهر نایل شوند. اما اگر اراده وجود داشته باشد براحتی فقط با جلوگیری از تردد وسائل سنگین دیزلی فرسوده ، موتور سیکلتها و خودروهای فرسوده و اجبار آنها به داشتن معاینه فنی بسرعت آلودگی تا حد زیادی کاهش داد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
وقتی تمام امکانات در تهران خلاصه می شوند و امکانات درمانی و پزشکی و تفریحی گرفته تا وزارتخانه ها و شرکتها شما انتظار دیگری دارید. در شهدی که بنده کار می کنم مردم حتی امکانات چشم پزشکی ندارند و برای درمان باید کیلومتر ها سفر کنند . آنوقت در همین تهران خودمون صدها کلینیک مجهز چشم پزشکی وجود دارد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
از همین الان شده،البته مقصر اونیه که جواز ساخت خونه بدون محدودیت در تهران رو میده با اونی که هی پلاک میکنه ماشین هارو،با این وضع پیش رو سلامتی همه ساکنین تهران نابود میشه
نجی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۲۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
این آلودگی بخاطر مجاورت تهران با رشته کوه البرز هست که جلو جریان یافتن هوا را می گیرد. یعنی در واقع بقیه شهرهایی که مثال زدید شق القمر نکردند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
در اون ایستگاه هایی که عدد 57 75 78 و 26!!! ثبت شده در حالی که اطرافشون بالای 160 هست قطعا نشان دهنده این مسالست که در این ایستگاه ها حتما دستکاری رخ داده تا عدد pm2.5 نشون داده نشه تا عدد اون ایستگاه بالاتر نشون نده و متوسط تهران بالاتر از 160 نره تا شهر خدای نکرده با آبرو ریزی و بی کفایتی مطلق مسئولان دولتی و شهری تعطیل اعلام نشه!!
اینم نتیجه حمایت مطلق دولت از مونتاژسازهای فرسوده و فشل و پر مدعا و پر رو و البته بسیار سودآور برای سهامدارای خاص!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
وقتی ۷۰۰۰پیکان و ۴۰۰۰مینی بوس ۳۰ساله تواین شهر تردد میکنن معلومه باید اینطوری بشه
مجید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
مقایسه تهران با لندن و پاریس؟؟؟؟؟؟؟؟
عباس المدرس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
تا زماني که توليد کنندگان وسايل نقليه بنزيني و يا گازوئيلي، سازمان محيط زيست، توليدکننده بنزين و گازوئيل، تعيين کننده استاندارد بنزين وگازوئيل ، توليد کنندگان موتور سيکلت ها و غيره دولتي و يا در ارتباط با دولت باشند بيش از اين توقعي نبايد داشته باشيم. هر موتور سيکلت 8 برابر يک وسيله نقليه الودگي ايجاد ميکند. بنزين توليدي توسط وزارت نفت از استاندارد جهاني پائين تر است. مقدار گوگرد در گازوئيل 350 برابر استاندارد جهاني است و غيره. راه حل هائي براي کاهش آلودگي هوا توسط وسايل نقليه بنزيني وگازوئيلي پيشنهاد شده است که تا کنون مورد توجه مسئولين قرار نگرفته
سامان
|
Germany
|
۲۰:۴۵ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
بدلیل حمایت از ضنعت داخلی خودرو اتومبیل های 50 سال پیش به مردم بفروشیم ، 1/4 آلودگی هوای تهران بدلیل موتورسیکلت های بی کیفیت هست ، بهتر نیست دولت بجای گمرک سنگین تشویق به واردات اتومبیل های برقی و موتور سیکلت های برقی کند . قطعا جان مردم در گروگان صنعت خودروی داخلی است
مردم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
شما رسانه بفرماییدز دولت روحانی معجزه کند با جیب خالی واقتدار فراوان که برایش ساخته اند واگر دولتش سقوط کند اخرین شانس رهایی از این گرداب است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
تهران دیگه جای زندگی نیست.
تهران قربانی اقتصاد دولتی شد.
تهران قربانی خودروسازان دولت و وارد کنندگان خودروهای بی کیفیت وابسته به دولت و سازمانهای حکومتی و صنایع فرسوده دولتی و در یک کلام توسط دولتها در گذشته و حال به آلودگی شدید دچار شد.
خسته
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
اخر مجبور میشن پایتخت عوض کنن.شایدم منتظرن زلزله بیاید.بعد عوض کنم تا هزینشم کمتر بشود!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
آلودگی هوا چه ربطی به تیتر خبر داره؟ آلوده ترین مرکز سیاسی دنیا
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
عزیزان مسوول
تهران ظرفیت این جمعیت رو نداره
نزدیک به 15 میلیون نفر در یک پهنه 50 در 50 کیلومتر زندگی میکنند؟
مگه ایران کوچیکه مگه شهر نداره؟
چرا تمام امکانات درمانی شغلی آموزشی تجاری وغیده در تهران جمع شده؟
چرا امکانات و جمعیت رو در کشور پخش نمیکنید؟
چرا بهترین بیمارستانها در تهران است؟
چرا بیمار از شهرستان برای یک عمل ساده باید به تهران بره
؟
به نظر شما چرا در کشورهای دیگه جمعیت پایتختشون کمتر از شهرهای دیگر است و در ایران جمعیت پایتخت 5 برابر بزرگترین شهرش هست؟
سایت محترم تابناک لطفا یک بررسی انجام بدید در مورد اینکه در تهران چند بیمارستان فول امکانات و چند دانشگاه و چند مرکز تجاری وجود داره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۰۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
تهران = اتاق گاز تهرانی ها = هولوکاست تهرانی ها .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
مردمی که به خود ،و هم نوعان خود رحم نمی کنند ،چه انتظاری از مسولین دولتی باید داشت ؟ مردم تهران بی مسولیت پذیرترین مردم ایران هستند ،این از وضع شهر ، آن هم از وضع شمال شهر که تا نوک کوه البرز را ساخت و ساز کرده ،وهمهٔ روستاها .و ییلاقهای تهران را به ویلا تبدیل کرده ،و همه. شالیزارها و جنگلها و مراتع شمال ایران حتی کنار دریا را به ویلا تبدیل نموده ، از نیروی انتظامی در خواست میشود که هیچ خودرو شخصی از ساعت ۶ صبح لغایت ۹ شب در سطح تهران برای یک هفته حق تردد نداشته باشد ،و کلیهٔ کارگاهها واماکن آلاینده ،و آلوده کنند هوا هم تعطیل شود ، از تردد موتور سیکلت ها هم جلو گیری شود یک هفته شهر بدون دود ، با تشکر موفق باشید ،
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۰۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
چون ما بنزین از هند وارد میکنیم هوامون شبیه همه
ناشناس
|
China
|
۰۳:۴۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
خیلی موزمار هستید. برداشتید یک بخشی از پکن که هوایش بهتر است را گذاشتید؟ 5 روز پیش شاخص آلودگی در همه جای پکن از 400 هم گذشت و 3 روز هم همین شرایط را داشت. واقعا که!
123
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
كسي نظري نداره ؟!!! قضيه ديگه خيلي عادي شده ؟ مسولين نمي خوان كاري كنن ؟حداقل امكاناتي رو فراهم كنن كه هر كس مي خواد از اين شهر بره بره.يا برن كنار باد بياد!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
آقای شهردار بزرگراه صیاد را ساخت و باعث شد همه ماشینها شهر به سمت منطقه 7 حرکت کنند و ترافیکی در میدان سپاه و سه راه طالقانی و حواجه نظام و ... ایجاد کنند و هیچ برنامه ای نیز برای رفع این مشکل ندارند
ناشناس
|
United Kingdom
|
۰۹:۳۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
خب باید جفتمون جور بشه . مواد غذایی آلوده ( مثل برنج های خارجی مسموم به فلزات سنگین ) ،منابع آب آلوده به نیترات و نمک وفاضلاب انسانی .... ، اونوقت اگه هوا تمیز باشه مردم بهمون نمی خندن؟؟
هادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۲۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
آخرش همه مون میمیریم!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۵ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
جمعه شب در اتوبان قم و حوالی فرودگاه یک وضعیت کاملا غیر طبیعی بود چنان که با وجود روشن کردن فلا شر ومه شکن ماشینها بسختی تا 10 متری قابل مشاهده بود می گفتند مه است ولی هیچ شباهتی با مه نداشت و پدیده عجیبی بود بخاطر همین روزشنبه هوا تهران به آنروز افتاد وهنوز ادامه دارد
اکبر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۵ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
مگه مهمه ؟ مهم اینه که ایران خودرو سود کنه چرا ماشین های برقی بدون تعرفه وارد نمیکنن ؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
علل اصلی آلودگی هوا:
1- خودرو و بنزین بی کیفیت داخلی
2- سیستم حمل و نقل عمومی نامناسب، خود اتوبوس ها دوزا ترین وسائط نقلیه هستند.
به جای گسترش بزرگراه ها که دست آورد دیگری جز تشویق مردم به استفاده از خودروی شخصی و افرایش ترافیک و آلودگی ندارند بهتر هست سیستم حمل و نقل عمومی گسترش پیدا کند و اینها همه از آنجا ناشی می شود که افراد نا لایق و بدون داشتن مدارک تحصیلی مرتبط در شهرداری و الباقی مناسب جا خوش کرده اند و نتیجه اش می شود هرج و مرج در تمامی عرصه ها و مرگ خاموش هموطنان.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
تا موقعی که به حمل و نقل عمومی اهمیت داده نشه نه تنها تهران بلکه بقیه شهرهای ایران هم به مشکل آلودگی دچار خواهند شد
حمل و نقل عمومی هم نه مثل الان که با اتوبوس میخای بری سرکار هر موقع دلش میخاد میاد بلکه زمان بندی شده و طبق برنامه که مردم بدونن اتوبوس دقیقا چه ساعتی به ایستگاه مشخص می رسه و تاخیر بیشتر از یک دقیقه هم قابل قبول نباشه نه این که نیم ساعت وایسی خبری از اتوبوس نباشه یا جا نباشه که سوار بشی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
کاش شهرداری از سیستم حمل و نقل شهرهای هم مساحت مثل برلین الگو برداری کنه. برلین تقریبا هم سایز تهرانه ولی زیر ۴ میلیون جمعیت داره. این کار نشد نداره آپولو نمیخوایم هوا کنیم.
تنها
|
United States
|
۱۸:۲۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
مهمترین دلیلش جمعیته تا روزی که تمام امکانات شهرهای دیگه مثل تهران نشه الودگی ادامه داره،اکثر شهرستانا کار نیست درامد نیست همه دارن هجوم میارن قطعا الودگی کم که نمیشه هیچ تازه بیشترم خواهد شد،خداوکیلی تو شهرستانا یه امکانات و شغلی باشه خیلیا برمیگردن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
الانش هم الوده ترین هست ولی مشگل اینجاست که اصلن ایران رو تو امار به حساب نمیارند مثل اینکه کشوری به نام ایران وجود خارجی نداره. دقت نکرده اید تو هیچ اماری اسم ایران وجود نداره چه تو بهترین ها چه تو بدترین ها؟؟؟
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر: